فرم تقاضای دسترسی به تلفن کارجویان


كارفرماي محترم : چنانچه مایلید پس ازمشاهده لیست کارجویان؛ برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود؛ شخصا افراد واجد شرایط را دعوت بکار نمایید فرم زیر را تکمیل کنید.

تذکر : نرخ تعرفه استفاده از سرویس فوق ؛ بستگی به مدت زمان انتخاب شده(یک ماهه،سه ماهه، شش ماهه و یک ساله ) توسط شرکت متقاضی دارد.

دلايل عدم تاييد و يا لغو درخواست :

  1. غير فعال بودن شركت ويا مجعول بودن آن
  2. استفاده غیر مجاز از سرویس یا خارج از موضوع اشتغال کارجویان
  3. اعلام شکایت از سوی کاربران در موارد خاص
  4. نقض توافق وتعهد همکاری فی ما بین

تعهد : شرکت ضمن التزام به موارد مندرج ؛ متعهد میگردد جهت تداوم همکاری وحفظ حقوق طرفین ؛ افراد استخدام شده از طریق سرویس مذکور را به کاریابی اعلام نماید.

پس از وصول درخواست با شما تماس گرفته خواهد شد.

 جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 09133156272 تماس حاصل فرمایید.

* نام شرکت:
* نام مدیرعامل:
* تلفن همراه:
* مدت و نرخ سرویس:
* روش پرداخت:
* شماره سند واريز/ شماره پيگيری:
* نام بانك / شعبه:
* تاریخ پرداخت: 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۹ فروردين