تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۸/۵/۱هادیشیفتهطراحی صنعتینقشه کشی صنعتیاحمد ابادطراح صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۵/۱طوبی صادقی منش علوم انسانیعلوم انسانیخ 24 متري مراقب بیمار/ سالمند رزومه تلفن
۱۳۹۸/۵/۱سعید صابری مکانیکطراحی کاربردی خ علامه جعفريمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۵/۱مسعودمشبكي اصفهانيصنایع ملك شهرکنترل پروژه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۵/۱زهراهادی کلحسابداری شهرک ميلاد حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۱فرزانهدردشتیعلوم تربیتیدبستان و پیش دبستانیناحيه ? _ منطقه ?مدرس (مربي) رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۱رضامحمودی برامبرققدرتمحله جعفر آباد...... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۰موسیشاهرخی راد......نظم وامنیتخانه کارگر  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹محمدمهدینوری امامزاده...... خوراسگان منطقه 15...... رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷حسینقربانیان  جيتكنسين الكترونيك رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶هدایت الهحسن پورمواد و متالورژی کاوه  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶رضازارعیمواد و متالورژیمتالورژی استخراجیخيابان پاييزبازرس جوش رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶زهراصالحیحسابداری دروازه شيراز  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶مسعودمالکیمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)دانشجوی ترم آخردکترای مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعاتهشت بهشتفن آوري اطلاعات it رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۵منوچهر حسینی تربیت بدنی وعلوم ورزشیتربیت بدنیشاهين شهر - خ بهمنراننده لیفتراک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۴سحر طحانی ساز مدیریت mbaاستراتژیبا هنر مدير بازار يابي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۴محسن جعفری دولت آبادی علوم تجربی0خ پروين تزریقکار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۴علیرضا بدر اصفهانیمدیریت بازرگانیسازمان مدیریت صنعتی شاهين شهر - حافظ جنوبيسرپرست انبار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۴سعید سرلک مکانیکخودروخ تالار کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳محمد سنایی کیاکامپیوترنرم افزارخ کهندژپشتيبان كارتخوان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳بهنازابدالیمواد و متالورژیشناسایی و انتخاب موادباغ زيارکارشناس ایزو رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۲حسین ساکیمواد و متالورژیریخته گریدورود مدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۲مزضیه محمدیشیمیآلیخوراسگانکارشناس كنترل كيفيت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۰مهشیدمنصف پورمهندسی شیمی طراحی فرآیندکاوه/ ?مدیر كنترل كیفیت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۸حمزهدیباجی  نجف اباد  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۸سیدمجیدکوچک پیمهندسی کامپیوترنرم افزارمخابراتکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۸رحمان صالحی پورصنایعایمنی صنعتی شاهين شهرکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۸وحید عنایتی خورزوقی ......0پل تمدنکارگر انبار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۸مهسا محمد حسینی مدیریت صنعتی0خ نشاطکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷مریمغلامیکامپیوترنرم افزارهشت بهشتکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷فردینصلح جو  مسکن مهر  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶نجمهقربانیمهندسی کامپیوترنرم افزارکهريزسنگ اپراتور كامپیوتر رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶زهرااقداميزبان وادبیات فارسیادبیات وعلوم انسانی شهدامنشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۵پریسامختاریشیمیمعدنیخيابان رباط دومکارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۵علی جمالی کامپیوترنرم افزارکاوه تكنسين كامپيوتر رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۵سید شهاب هاتف الحسینی مواد و متالورژی0خ کاشانيمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۴فاطمهاسدی کتیگریالهیات ومعارف اسلامیفلسفه و کلام اسلامیبلوار امام خميني  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۳بهارنوریروانشناسی بالینیبالینیباهنرمشاور خانواده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۳ابوذر عباس زاده نیاحسابداریحسابداری خ نشاطکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۲علیرضاصادقیشیمیالی14  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۲مهدیشاطالبی حسین آبادیبهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ایسه راه سيمين  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۲محمدصفاییمهندسی کامپیوترنرم افزارخيابان 5 اذرمرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۲نادیا عموری عکاسیعکاسی شاهين شهر خ فردوسي فروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۲محمد جوادقاسمی ماشینهای کشاورزیماشین آلات کشاورزینجف آباد - کهريز سنگمكانیك صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۲ریحانهکاظمیصنایعمهندسی صنایع-تولیدصنعتیميرزاطاهرکارشناس برنامه ريزي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱محمدمختاریمکانیکساخت و تولیدهفتصددستگاهمهندس مکانیک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱نادرکیخاییشیمیکاربردیويلاشهرسرپرست فروش رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱ابراهیمصادقی قهدریجانی مکانیکخودروفلاورجان خ منتظريهانباردار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱هانیهشفیعیبهداشت حرفه ای  شريعتيکارشناس بهداشت حرفه ای رزومه تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱گلناز وسیلی  حکيم نظامي مربي مهد كودك رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان