تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱سید عنایت الله زندوی ...... بهارستان کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱زهرا اسماعیل زادهفیزیکحالت جامدابتداي اتوبان ذوب آهنکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱حسین جهانگیری ...... خميني شهر - راجيتراشکار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۰وجیههفرخ پورحسابداری بهارستان  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۰محمد حیدری عمرانشهر سازی خميني شهر -منظريهنقشه كش ساختمان رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۰مهر زاد کرمی مکانیکخودروفولاد شهر/ فاز 2کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۰سجاد آسترکیعمرانعمرانخميني شهرکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۹فاطمهرازقیحسابداریحسابداری17استاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۹احساننظری شادالكتروتكنیککارو دانشگلديسکارشناس کنترل کیفيت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۹محمدرضاتاشک  شهرک امام خميني  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۹رضاخاکیتکنولوزی تولیدات گیاهی باغبانیخيابان معراجانباردار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷مریم قنبریکامپیوترنرم افزارخ امام خميني کارشناس بازرگاني داخلي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۵حسین رنجبر امام زاده برق خ معراج تزریقکار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۵زهرانصوحیحسابداریحسابداری خ برازندهصندوقدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۵مهدی پور عسگری الكتروتكنیک خ فروغي  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۵آزادهشهریاری ریاضیات و کاربردهاتحقیق در عملیاتباغ درياچهاستاد دانشگاه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴عباسهادی پورحقوقعلوم ثبتیشاهين شهرمشاور حقوقي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴مهسا مهدی روابط عمومی عمومی خ احمد آبادکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴حسینرزاقیحسابداریحسابداریبرازندهحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴محسن نصر اللهیعمرانعمرانخ ابوريحان مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴مریم واحد پورمهندسی کشاورزیصنایع غذاییخانه اصفهان مدیر اداری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴سمانهطاووسیمدیریت بازرگانیبازرگانی پل تمدن کارمند فروش رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴امین ناصری کریموندصنایعتحلی سیستمهاشاهين شهرکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴بهرام کریمی برام مکانیکخودرولنجانمکانیک خودرو سبک رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۳علیمجردمدیریت صنعتی بهارستانمدير برنامه ريزي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۰شهرامیزدان مهر کشاورزیزراعت واصلاح نباتاتخ خيامفروشنده رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۸پارسا ابراهیمیعمرانساختمانميدان معلم  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۷بهنامصفایی چیواییحسابداریمالیخيابان امام خميني  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۷محمد همتی گل سفیدی   فولاد شهر   رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۷عارفهصفاری انارکی زیست شناسیمیکروبیولوژیعلامه اميني مدير دفتر رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۶جوادامینیبرقکنترل ابزاردقیقشاهين شهرکارشناس ایمنی صنعتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۶مصطفی جوانمرد اسفه نقشه برداری شاه زيد تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۶فاطمه امینی فیل آبادی کامپیوتر0خ برازندهمنشی شركت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۵محمد حسنبیدراممواد و متالورژیشناساییخ سروشسرپرست كارگاه رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲پریساعلی پورحسابداریحسابداریشهر جمحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲نفیسهمحمدزادهحسابداریحسابداریحسين آباد جنوبي  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۹محمد حسن یزدانی دهاقانیریاضی جي - همدانيانکارگر طلا سازي رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۹محمد جوادکریمی برقصنعتی سجزيراننده تراكتور رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۹امیرحسین شافی مکانیکخودرو هاتفانباردار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۹غزالهیوسف پور نوستانی گرافیکگرافیکخ جيکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۷فاطمهفرخیمدیریت صنعتیتولیدباغستانکارشناس كنترل كيفيت رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۷محبوبهسیددوزندهکشاورزیمکانیک ماشین الاتگلستان  رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶فاطمه آقادوستی مهندسی کامپیوترمهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریاحمدآباد گلزارکارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶احسانموسوی  جاده گاز فرعي 13حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶رضا علائی اورگانی کامپیوترنرم افزارلاله شماليکارمند فروش رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶محمدجودكيحسابداریصنعتيشهرك وليعصرکارشناس تحقيقات بازار رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶فاطمه جعفری حسابداری خ کاوه کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶معصومهمومیوندحسابداری جواديهحسابدار ارشد رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۶نجمه نورائی سفید دشتیصنایعمدیریت پروژ]خ فلاطوري کارمند اداری ، دفتری رزومه تلفن
۱۳۹۸/۶/۴محمدقنواتیبرققدرتمنطقه ?انباردار رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان