مجوز دسترسی به تلفن کارجویان را دارم
 
 
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
مجوز دسترسی به تلفن کارجویان را ندارم
لطفاً بروی لینک ثبت درخواست کلیک نمائید:
لینک ثبت درخواست

      

 کارجویان سال جاری
مشاهده رزومهتاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادی
رزومه ۱۳۹۵/۱۱/۲۱مصطفیکریمیمکانیک اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۵/۱۱/۹سمیهحاجی هاشمیحقوق اصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵محمدمحمدیشیمیکاربردیاصفهان000000
رزومه ۱۳۹۵/۹/۲۲فهیمهفکری پیله رودصنایعچند بخشیشاهين شهركارشناس کنترل کیفيت
رزومه ۱۳۹۵/۹/۱۷اسماکریمی.اقتصاد هنراصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۵/۹/۴محمدکیهانیحسابداریحسابداریاصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۹/۱مسعودشمسیحسابداریصنعتیخميني شهرحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۸/۱۶سیدسجادقاضویمکانیکساخت و تولیداصفهاناپراتور خط تولید
رزومه ۱۳۹۵/۸/۱۶مسعودرئيسيمکانیکساخت و توليدفلاورجاناپراتور خط تولید
رزومه ۱۳۹۵/۸/۹مهدیمحمدیجوشکاریفنی وحرفه ایاصفهانجوشکار برق
رزومه ۱۳۹۵/۸/۶شیدانصراصفهانیشیمیآلیاصفهانكارشناس کنترل کیفيت
رزومه ۱۳۹۵/۸/۶میلادجعفرپورمکانیکسیالات/جامداتدارانمكانیك صنعتی
رزومه ۱۳۹۵/۸/۴امیرحسینامین رعایابرققدرتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۵/۸/۴مائدهموسویونمعماریمعماریاصفهاننقشه كش ساختمان
رزومه ۱۳۹۵/۸/۲الهامشیرویاقتصادنظریاصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۸/۲الهامجمشیدی حسابداریحسابداری مالیاصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۷/۲۶عباسعلی آقاییتاسیساتمکانیکاصفهانجوشکار برق
رزومه ۱۳۹۵/۷/۲۵فرزانهمسجدیحسابداری اصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۷/۱۰محمدرضاگل محمدیعمرانعمراناصفهانتكنسين عمران
رزومه ۱۳۹۵/۷/۶احسانمحرابی سامانیعمرانعمراناصقهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۵/۶/۲۹احمددهقانبرققدرتاصفهانكار شناس وطراح شبکه
رزومه ۱۳۹۵/۶/۲۷حسنقربانیمکانیکساخت و تولیداصفهاننقشه کش صنعتی
رزومه ۱۳۹۵/۶/۲۶الهامهنرمندنساجیتکنولوژیمبارکهكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۵/۶/۲۵راضیهایمانی چمطاقیشیمیکاربردیاصفهانكارشناس آزمایشگاه
رزومه ۱۳۹۵/۶/۱۸حسینهراتی زادهنقشه کشی صنعتیمکانیکاصفهاننقشه کش صنعتی
رزومه ۱۳۹۵/۶/۱۷زهرا شبانی حقوق قضاییقضایی اصفهان كارشناس دادگستری
رزومه ۱۳۹۵/۶/۱۷فاطمهفرازنده شهرکیفناوری اطلاعات و ارتباطاتطراحی صفحات وباصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۵/۶/۱۶عاطفهاصلانیکامپیوترمهندسی نرم افزاراصفهان_شهرک سیمرغكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۵/۵/۳۱مهدیامان الهیمواد و متالورژیمتالورژی صنعتیخميني شهرریخته گر
رزومه ۱۳۹۵/۵/۲۰صابرمظفریصنایعتکنولوزی صنایعگچسارانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۵/۵/۱۷احسانبهروانمکانیکساخت و تولیداصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۵/۵/۱۲محمدمنصوریمدیریت بازرگانیبازرگانیاصفهانكارشناس منابع انساني
رزومه ۱۳۹۵/۵/۱۲حمیدمسفروشمکانیکجامداتاصفهانمكانیك صنعتی
رزومه ۱۳۹۵/۵/۸راحلهکیوان فولادیحسابداری اصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۵/۲مریمفیروزنیامدیریت mbaبازاریابیاصفهانمدیر امور بازرگانی
رزومه ۱۳۹۵/۴/۱۳سمیراکمالیروانشناسیصنعتی سازمانیاصفهانكارمند اداري
رزومه ۱۳۹۵/۴/۶غلامحسینسطوتصنایعتولید صنعتیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۵/۴/۴بیژنسرلکحسابداریصنعتیورامينمامور خريد
رزومه ۱۳۹۵/۴/۱الههاصلانيکامپیوترسخت افزاراصفهانبرنامه نویس كامپیوتر
رزومه ۱۳۹۵/۳/۲۴مرتضیسموییکامپیوترنرم افزاراصفهانمامور خريد
رزومه ۱۳۹۵/۳/۲۳امیرحسینپژوه نیاعمرانعمراناصفهانبازرس جوش
رزومه ۱۳۹۵/۳/۱۶حامدپورعباسیکامپیوترنرم افزاراصفهاناپراتور كامپیوتر
رزومه ۱۳۹۵/۳/۱۱بهارهفرازکامپیوترنرم افزاراصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۳/۸مجتبیفاضلیماشینهای کشاورزیماشین های کشاورزیفريدنمدیر فروش
رزومه ۱۳۹۵/۳/۸احمد رضاشیرازیحسابداریحسابداریاصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۳/۸حامدمهربان گهروییبرقالکرونیکاصفهانكارور plc
رزومه ۱۳۹۵/۳/۶علیرضا نظریریاضی فیزیکریاضیشاهين شهرحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۲/۱۵پریسا کلانتری دهقی حسابداریحسابداریشاهين شهرحسابدار
رزومه ۱۳۹۵/۲/۱۴بهزاد محمد شریفی رنانیبرقالکترونیکاصفهان...
رزومه ۱۳۹۵/۲/۱۳زهرامحمدیراهنمائی ومشاوره اصفهانتزریقات چي
12

 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان