مجوز دسترسی به تلفن کارجویان را دارم
 
 
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
مجوز دسترسی به تلفن کارجویان را ندارم
لطفاً بروی لینک ثبت درخواست کلیک نمائید:
لینک ثبت درخواست

      

 کارجویان سال جاری
مشاهده رزومهتاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادی
رزومه ۱۳۹۶/۳/۳۰روح الهفرهادیعمرانمهندسی سازه اصفهانسرپرست كارگاه
رزومه ۱۳۹۶/۳/۳۰رضاکرمیمکانیکسیالاتدشتستان آبپخشبازرس جوش
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۹ساراعلی باباییعلوم مهندسیمهندسی شیمی صنایع پلیمراراک......
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۹نسیمتوکلیعلوم و صنایع غذاییتکنولوژی مواد غذاییاصفهانمدیر كنترل كیفیت
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۹نسیمتوکلیعلوم و صنایع غذاییتکنولوژی مواد غذاییاصفهانمدیر كنترل كیفیت
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۲داودصديقآبادانی وتوسعه روستاجامعه شناسيتهرانمدیر داخلی
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۰مهردادخیرخواهمدیریت صنعتی اصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۳/۲۰محمدافرابرققدرتاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۳/۱۹مرضیهیعقوبیمدیریت دولتیمدیریت منابع انسانیآبادهكارشناس منابع انساني
رزومه ۱۳۹۶/۳/۱۱مسعودهمت یارعلوم و صنایع غذایی اصفهانمرتبط با رشته تحصيلي
رزومه ۱۳۹۶/۳/۶ستارنوروزیبرقبرق صنعتیاصفهانكارگر فني
رزومه ۱۳۹۶/۳/۶محسنبیگی حبیب آبادیبرقالکترونیکحبيب آباد برخواركارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۲/۲۳فاطمه محمدی فرکامپیوترنرم افزارسپاهانشهركارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۲/۲۰عباسبهادرانیبرققدرتلنجان-باغبادران......
رزومه ۱۳۹۶/۲/۲۰عباسبهادرانیبرققدرتلنجان-باغبادران......
رزومه ۱۳۹۶/۲/۱۳هانیهیزدانیمعماریمعماریاصفهانكارمند امور اداری
رزومه ۱۳۹۶/۲/۳عفتحیدری بهارانیحسابداریمالیاصفهانحسابدار
رزومه ۱۳۹۶/۱/۲۳هاجرربیعیتربیت بدنی وعلوم ورزشیفیزیولوژیاصفهانمهماندار

 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ جمعه ۲ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان