تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومهمشاهده تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۲۷سیدعلیمومنی مدیریت بازرگانیداخلیمشتاق اولمدیر بازرگانی رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۲۷احمد خیامی مدیریت مالیمالی خ فروغيمدیر مالی رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۲۱مجیدرحمتیاظهار نشدهمهندسی عمرانجابر انصاريتكنسين عمران رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۲۱مهسا عابدی کامپیوترفن آوری اطلاعات خانه اصفهان برنامه نويس جاوا رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۱۹الهه خاورحقوق0خيابان نوبهار کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۱۹مائده سلیمانی حقوق0خ هفده شهريور کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۱۹نرگسموسوی طادی  فلکه ارتشمنشي مطب رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۱۵وحیدعسکری مدیریت صنعتی0ميدان انقلابمدیر تولید رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۱۵محمد فلاحتیان ......0خ معراج جوشکار برق رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸سید صمد طباطبایی زفره ی   زفره  رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸سید جواد حسینی الكترونیکبرق صنعتی سپاهان شهربرقکار صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸زهراچاچه شیمدیریت دولتی0خيابان پروين کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸مجید جمال طوقچی......0مولوينگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸سعید فیروزه   سروش مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸هانیه سازواری مديريت برنامه ريزي0ميرداماد کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸یاشار اسفندیاری کامپیوترسخت افزار بهارستانکارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸مهنازدباغ مشیناظهار نشده 4حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۸زهرانامداری کامپیوتر0خيابان سجادحسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۷زهراجلیمهندسی شیمی جداسازیارشادکارشناس تحقيق وتوسعه رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۵راضیهرفیعیکامپیوترسخت افزاربزرگمهرطراح وب رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۵اکبرنمازیبازرگانیصنعتیهفت تيرمامور (مدير)خريد رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۴شهرزادآسوبارمحیط زیستآلودگیخ ستارخان برق الستوم  رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۴مرجان بنده عليحسابداری----مارزان حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۴سکینهبابازادهمدیریت بازرگانی کاسه گر محله  رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۲مصطفيحكمتي ......---خميني شهر   رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۲/۱وحيد افشاري کامپیوتركامپيوتر جي سرپرست انبار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۳۰آرزوفرهاديمدیریت صنعتی---بهارستانکارشناس فروش رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۹حمید رضاضیاییساخت و توليدماشین ابزارشيخ طوسي غربي منطقه 10اپراتور cnc رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۹نیما میرزائی علی عربیساخت و توليدماشین ابزارکاوهاپراتور cnc رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۸محسن دوست محمديمکانیکخودروشهرك قدس کارگر فني رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۸مينا احمد خواه پژوهش هنرپژوهش هنر جي   رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۸پريسا ضيائيان ریاضی---ولي عصر کارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۷خليل جان زاده مهندسی کشاورزیمهندسي ابياري خواجه عميد حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۶نویددهقانیادبیاتعلوم انسانیچمرانکارگر ساده رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۵لادبنبهداروندانبرققدرتبهارستانکمك حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۳رضابيابانكي مواد و متالورژیاستخراجيمسجد لبنانکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۲۰سید علیاثنی عشریبرققدرتکاوهبرقکار صنعتی رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۸هاجرخدامیجغرافیابهسازی ونوسازیمنطقه??  رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۸جوادتوکلیمعدناستخراج و مکانیک سنگپيربکرانمهندس ناظر رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۷سعیداکبریمکانیکساخت و تولیدخيابان امام خميني. ورودي خانه اصفهان  رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۷محمد زاهدي سوداني حسابداریحسابداريلاله شمالي کارگر ريسندگي رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۶هومنپور محمدي علوم تجربی---شاهين شهر کارگر خط تولید رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۶علي وزيري روابط عمومی فني حرفه اي امام خمينيکارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۶سجاد صادقي مدیریت صنعتی---ملك شهر کارمند اداری رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۵علیمرادی عسکرابادی معماریمعماریملک شهرتكنسين عمران رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۵محمد حبيبي  كاوهنگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۵سعید انصاری سامانیحسابداری خانه اصفهان حسابدار رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۴علیوزیریالكترونیکفنی حرفه ایملکشهرنگهبان رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۴فرشيد پرتو کشاورزی----شاهين شهر تزریقکار پلاستیک رزومه تلفن
۱۳۹۷/۱۱/۱۴عليزماني شیمیصنايع شيمياييسپاهان شهر مرتبط با رشته / مهارت رزومه تلفن
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان