تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۴/۳۰رضااصفهانیانریاضی کرجكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۷حمیدرحیمی نژادزبان وادبیات انگلیسیمترجمیخميني شهرمترجم زبان انگليسی رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۷محمد افشینهدایت مندحسابداریحسابداریبهارستانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۷مریمقلع گریعلوم تربیتیآموزش ابتداییاصفهانمنشی شركت رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۷فاطمهآخوندی  اصفهانخدماتي رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۷محمودبراتی داشکستن  اصفهانكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۷مریمکوهی اصفهانیادبیات اصفهانفروشنده رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶نرگسشاهقلیکامپیوترنرم افزاراصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶محسنصالحیتربیت بدنی وعلوم ورزشیشنااصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶زهرا ساداتمیرحسینی  اصفهانكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶الههرییسیادبیات شاهين شهركارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶مریمیرشکاریصنایعصنایع غذاییاصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶مجتبیخرمفگاهمکانیکمکانیک خودرواصفهانخدماتي رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۶احمدحیری اوروند  شاهين شهرنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۵سید وحید سلیمانپورمعماریمعماریبجنوردنقشه كش ساختمان رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۵مرضیهدرویش زادهشیمینانو شیمینجف ابادكارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۴ناد علیاسدی شیخ رباط  گزنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۳محمدفرح بخشمهندسی شیمی  اصفهانكارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۳حامدرفیعائیمهندسی شیمی کنترل فرایندهای شیمیاییاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۲جوادهاشمیمدیریت بازرگانی شاهين شهر  رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۱اکبرنیک بختی برقصنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۲۰علیشیرین آبادیعلوم اجتماعیبرنامه ریزی رفاه اجتماعیتهران  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۹صباکشاورزعلوم کامپیوترفناوری اطلاعاتاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۸مهدی اسماعیلی جاجایمکانیک اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۸سمیرانصیری......علوم و صنایع غذاییاصفهانكارشناس صنايع غذايي رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۷اکبرسکوتی گیلاوندانی برق رشتجوشکار آرگون رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۷مجیدکاغذگرانساخت و توليد اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۶سید جوادزارعیتعمیر لوازم خانگیالکتروتکنیکاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۶حامدشفیعی اردستانیمکانیکطراحی جامداتاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۶پرنيانپورمير سليمانيشیمیپتروشيمياصفهانكارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۴فاطمهاسکندریگرافیکگرافیک رایانه ایاصفهانكمك حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۴علیشاه سناییحقوقبین المللاصفهانكارشناس حقوق رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۴صبروگلکاوسی قاضی  ايزهآشپز رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۴راحلهاعظمی پورحسابداریحسابداریاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۳حامدیزدانیانکامپیوترنرم افزارشهرک سيمرغكارشناس منابع انساني رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۲نسیمراسخحقوق قضاییجزا و جرم شناسیشاهين شهرمدیر داخلی رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۱مهتابطاهریمعماری شاهين شهر  رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۱سیده زهرهموسوی بیدلی...... شاهين شهركارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۱نازنینتقیانکامپیوترنرم افزاربهارستانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۱راضیهاورش محمود صالحیحقوقحقوقشاهين شهركارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۰محمدرضااسماعیلیعلوم انسانی اصفهانكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۰صباکشاورز شهرسانیفناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۰دلارامچوبدارنژادخیاطیخیاطیشاهين شهركارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۰سعیدهمحمدی  شاهين شهركارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۰علیفروغی ابهریگرافیکگرافیکاصفهانكارپرداز رزومه
۱۳۹۷/۴/۱۰زهراعبیریکامپیوترکامپیوتراصفهانكمك حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۴/۷مهدیشهابیمکانیکطراحی جامداتاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۴/۶نازنینتقیانکامپیوترنرم افزاربهارستانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۴/۶سمیهکشاورزهنرهای سنتیهنراصفهانمدیر فروش رزومه
۱۳۹۷/۴/۵نادر نایینیکامپیوترنرم افزار اصفهاناپراتور كامپیوتر رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۱ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان