تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۸/۳۰مهر نوش اوليا علوم کامپیوتر---مطهريكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۸/۳۰آمنه صادقيصنایعچند بخشيرباط اولمرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۹مرتضيعبداللهيمعماری---تودشكتزریقکار پلاستیک رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۹محبوبه صابري نصر آباديحسابداری----پروينحسابدار فروش رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۸کمیل آقاییساخت و توليدماشین ابزارزينبيه  رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۸محسنخانعلیكامپیوترنرم افزارخانه کارگر  رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۸رسولتيموري......---زينبيهنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۶رضیهیوسفیصنایعصنایعخيابان شيخ بهايي جنوبي  رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۶مهرو ساوجي كامپیوترنرم افزار باهنرطراح فتوشاپ رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۴احسان كيوانيالكترونیک--امام خمينيتكنسين الكترونيك رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۴پيماندوستيگرافیک---جابركارگر چاپخانه رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۴پوياصفاريانگرافیک--ملك شهر كارگر چاپخانه رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۴امير حسين متوليانریاضی---لالهكارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۴محمدرضابیاتكامپیوتر اسلام آبادكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۳حسينشريفيان......---بعثتفرزکار رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۲مهديخوشنويسانبرق---همدانيان برقکار صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۱ليلاقادري شیمیمعدني هزار جريب كارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۱فرهاد عمري سرلككامپیوترنرم افزارامام خمينيكار شناس شبکه رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۱حامدكد خدائيبرققدرتكهندژانباردار رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۱شرارهسعيديحسابداریبارزگانيابشار سومحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۱محسنگرك يراقيكشاورزیعلوم دامپروينانباردار رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۰محمد حسنبیدراممواد و متالورژیشناسایی مواد مهندسیمنطقه 3سرپرست خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۰احسانخیرزادهبرقشبکه های انتقال و توزیعملک شهرتكنسين برق رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۰داريوشپور ابراهيمتاریخازاد بزرگمهر انباردار رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۰رضامحمودي كوهي نقشه برداریژئورزيبزرگمهر نقشه بردار رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۰مجيد اسماعيليبرققدرتبهارستان كارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۸/۲۰رضا قيطاني......--24متري اول جوشکار برق رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۹محمدمیلادصابرعمرانعمرانخيابان سروشمرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۵مصطفيعبااسيگرافیک---زينبيهكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۵پژمان اعتماديادبیات---چمرانكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۵جواد علي دوستيحسابداری---خيابان امام رضاحسابدار ارشد رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۴محمدخدابندهمعماریمعماریشهرکيان ...... رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۴زهراباويزبان وادبیات فارسی---شاهين شهرخیاط رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۳ارشمحمودي چگنيمکانیکسيالاتنجف اباد مرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۳الهام نادريمدیریت مالیمهندسيمالي ومديريترزمندگانكمك حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۳علیرضاکنعانیصنایعصنایعبزرگمهرکارشناس کنترل پروژه رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۳جانقليموسوي......---ارغوانيهنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۲مجتبیبراتی سدهفناوری اطلاعات و ارتباطاتنرم افزار و سخت افزارفاز يکفن آوري اطلاعات it رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۲محمد صادقي ......--روستاي نشينيانریخته گر رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۲محمودعباسي......--روستاي نشينان ریخته گر رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۰محمد مرادي مکانیکجامداترباط دوم نقشه کش صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۸/۱۰اميرحسينابراهيميكامپیوترنرم افزار ملك شهر مرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۸/۹مجتبيروحاني مقدم علوم انسانی--24 متري دوم تزریقکار پلاستیک رزومه
۱۳۹۷/۸/۹نجمهعاليوند......---هشت بهشت كارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۸/۹راضيه سعيد بخش شیمیكاربردي احمد اباد كارشناس علوم آزمایشگاه رزومه
۱۳۹۷/۸/۹پرويز كريمي گلشني علوم انسانی---مشتاق سومكارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۸/۷علي خسروي بهداشت محیطبهداشتخورزوقپرستار رزومه
۱۳۹۷/۸/۷احسان محمد حسنيعمرانعمران /سازهميدان لالهمرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۸/۷ليلامهديهزبان وادبیات انگلیسیترجمشاهين شهركارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۸/۶احسان ضيائي فر مدیریت صنعتیصنعتيپروين مرتبط با رشته / مهارت رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان