شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۶/۲/۴1433كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور دستگاه فايبر گلاسدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل1300قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۴1432كارخانهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 19130تسلط به نرم افزار امينبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳1431دفتر كارشهرك صنعتي امير كبيراپراتور فروش ( فاكتورزن )دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8 الی 5 بعداز ظهر240مسلط به کامپیتربالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳1430كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمی / مكانيك يا صنايعمرد / زنخانم حتما مجرد باشد8 الي 17135حتما سابقه كار در ازمايشگاه و كارخانه لوله پليمري داشته باشد قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳1429دفتر كاراصفهانكارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلمحقوقمردمهم نیست8-16140دارای موتور سیکلتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۱1428كارخانهشهرك صنعتي جي مهندس صنايع ( توليد صنعتي )لیسانس/ فوق ليسانس صنایعمردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل435حتما 4 سال سابقه كار در زيمنه كنتل كيفي وهمچنين آشنايي با حسابداري صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۱1427كارخانهشهرك صنعتي جي سرپرست انتظامات دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل545حتما 5 سال سابقه نگهباني ويا سرپرست نگهبان را داشته باشدقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۱1426كارخانهشهرك صنعتي جي مهندس مكانيك ( ساخت توليد )لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل335حتما مسلط به كتيا وسابقه كار وتجربه كاريبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۱1425كارخانهشهرك صنعتي جي برقکار صنعتی ديپلم /فوق دیپلم برق / برق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه ها تعطيل535حتما 5 سال سابقه كار مرتبط با شغا داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۱1424دفتر كاراصفهانپرستاردیپلم......مهم نیستمهم نیستتوافقی140آموزش تخصصی ارايه ميشودقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۰1423دفتر كارخ حكيم نظاميحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235تسلط كاملي به حسابداري و داشتن تجربه كافيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۰1422كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانكارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافي قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۰1421كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانكارمند امور اداریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كار اداري ومسلط به كامپيوتر قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۰1420سايرخیابان امام خمینیپرسکار دیپلم......هر دومجرد8 الی 17230اشنایی با کار فنی و سرعت عمل خوب قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۰1419كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانمدیر امور مالی لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235دارا تجربه مفيد بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۳۰1418كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به امور حسابداريبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۹1417رستوراندروازه دولتمهماندار فوق دیپلم......هر دومهم نیست۸الی ۲۳240kvhnvقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۹1416رستوراندروازه دولتگارسوندیپلم......هر دومهم نیست۹الی ۲۳230نداردقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۹1415كارگاهزینبییهمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست7:30 - 17:30340مونتاژ کار مخزن استیلبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۹1414كارگاهزینبییهجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست7:30 - 17:30245...بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۸1413كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 15/30135تسلط به پارسيان؛ حقوق ودستمزد ؛ ماليات ؛ ارزش افزوده ، تهيه گزارش فصلي ؛ امور بيمه ؛ سند زدن وامور صندوقبالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۷1412كارخانهشهرك صنعتي رازيحسابدار خانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما به پارسيان وحسابداري انبار تسلط داشته باشد قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۷1411كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارشناس بازرگاني خانم يا آقالیسانسبازرگانی / مديريت بازرگانيمهم نیستمهم نیست8 الي 17130داشتن تجربه كارقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۷1410كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس صنايعلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 17130داشتن تجربه كاريقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۷1409كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارگر فني ( 2 نفر )دیپلمساخت و توليد/ ماشين ابزارمردمهم نیست8 الي 17130نداردقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۴1407دفتر كارخ سعادت آبادكارشناس بازرگانی خارجيلیسانس/ فوق ليسانس مدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل135تسلط داشتن به زبان خارجي الزامي است ماموريت خارج از كشور داردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۴1406دفتر كارخ سعادت آبادكارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسكامپيوتر/ علوم كامپيوتر / علوم اداريزنمجرد8 الي 16 پنجشنبه تعطيل130تواناي انجام كليه امور اداري پشتيباني مديريتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1405كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداری (خانم )فوق دیپلم / ليسانسکامپیوتر/ حسابداريزنمجرد8 الي 17130تسلط به به كامپيوتر و فاكتور زدن در سيستم قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1404كارگاهشهرک صنعتی امیرکبیرتراشکار دیپلمتراشکاریمردمجرد8الی5328اداره کار وحق فنیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1403دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشلیسانس......هر دومهم نیست8الی 1730238سلامت جسمانی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1402دفتر كاراصفهانبازاریاب فوق دیپلم......هر دومهم نیست8:30 الی 17335 فروش دوربین مداربستهقانون كار وپورسانتداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1401دفتر كاراصفهانكارشناس فروشفوق دیپلم......مردمهم نیست8:30 الی 17335زمينه فعاليت دوربین مداربسته قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1400دفتر كاراصفهانكارشناس دفتر فنيلیسانسالكترونیکهر دومهم نیست8:30 الی 17435توانايي برنامه نویسی plc و HMI و نقشه کشی با plan آشنا به ابزارذقیق و اتوماسیون ،بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1399سايرخدمات خودروصافكار اتومبيلدیپلم......مردمهم نیست8 الی 13 و 15 الی 18245نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۳1398سايرخدمات خودرومکانیک خودرو سبکدیپلممكانيك خودرو مردمهم نیست8 الی 13 و 15 الی 18245نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۱1397دفتر كارخ ملك كارپرداز / تحصيلداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17030داراي گواهي نامه موتور وماشين جهت وصول مطالبات وامور جاري شركتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۱1395دفتر كاراصفهانكارگر فضاي سبز (30 نفر )ابتدايي/ سيكل......مردمهم نیست6 صبح الي 13ظهر050توانايي كاردر فضاي سبز وباغباني قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۱1394هتلبزرگمهرخدماتي ابتدايي......زنمهم نیست8 الي 17035توانايي نظافت اتاق هتل قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۱1392كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادفروشندهفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17335داشتن فن بيان قويقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۱1391كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدار صنعتیدیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135داشتن تسلط وسوابق كاري بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۰1390فروشگاهخ امام خمینی فروشندهفوق دیپلم......هر دومهم نیست9 الی 15235فن بیان قوی و متعهدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۰1389فروشگاهخ امام خمینی اپراتور فروش ( فاكتورزن )لیسانس......زنمجرد9 الی 15135دارای فن بیان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۰1388دفتر كارخ پنج رمضانحسابدار خانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130حتما مسلط به پارسيان قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۰1387دفتر كارخ مرداويجآبدارچی زن ( خدماتي )دیپلم......زنمهم نیست8 الي 17035انجام نظافت محيط كار - طبخ غذا براي 4 نفر و پذيرايي از كاركنان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۲۰1386دفتر كارشيخ صدوق شمالي كمك حسابدار مسلط به آسافوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي16/30130حتما مسلط به نرم افزار آساقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۹1385كارخانهشهرك صنعتي سگزيانباردارمسلط به سيستم فوق دیپلم / ليسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار انبارقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۹1384كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک / شيمي / صنايعمردمهم نیست8 الي 17135ترجيحا رشته هاي مكانيك - شيمي - صنايعقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۹1383كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس صنايع گرايش توليد صنعتي لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135حتما گرايش توليد صنعتي قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۹1382كارخانهشهرك صنعتي سگزيكار شناس آي تي (فن آوري اطلاعات )لیسانس/ فوق ليسانس علوم کامپیوتر/ ي كامپيوترمردمهم نیست8 الي 17135مسلط به كامپيوتر جهت يك پارچه سازي سيستم مديريت ومسلط sql- Icdlقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۹1381كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس کنترل کیفيت لیسانس/ فوق ليسانس حتما شیمی ، گرايش پليمرمردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار آزمايشگاهقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۹1380سايراصفهانمنشی مسلط به كامپيوترلیسانس......زنمجرد8 الی 17330مسلط به نرم افزارهای تحت آفیسقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1379كارخانهبعد از سيتي سنتركارمند امور اداری خانمحتماًًً فوق دیپلممرتبط با شغل زنمجرد8 الي 17135مسلط به امور بايگاني ودبيرخانه وتايپ نامه وحتما فوق ديپلم باشدقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1378كارخانهبعد از سيتي سنتركارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الي 17130حتما وسيله نقليه ( موتور يا ماشين داشته باشد)قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1377دفتر كاراتوبان فرودگاه كارمند امور اداری خانمفوق دیپلم / ليسانسمرتبط با شغل زنمجرد8 الي 17130آشنا به كامپيوتر و wordقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1376دفتر كاراتوبان فرودگاه آبدارچی دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17040آبدار چي وامور نظافت محيط كار قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1375دفتر كاراتوبان فرودگاه حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130نداردقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1374دفتر كاراتوبان فرودگاه كارمند امور اداری آقافوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130اشنا به امور بيمه وقوانين كار وامور اداريقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1373كارخانهشهرک صنعتی جیكارشناس فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست8 الی 17535روابط عمومی بسیار قویقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1372كارخانهشهرک صنعتی جیآبدارچی دیپلم......مردمجرد8 الی 17130----قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1371كارخانهشهرک صنعتی جیكارگرسادهدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 17135کارگر ساده بدون بیماری خاص معافیت دایم پایان خدمت قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۶1370كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد جوشکار co2 دونفردیپلم......مردمهم نیست7الي 17145تسلط به نقشه خواني بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1369دفتر كارمسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی17040مسلط به امور فروش و ترجیحا مسلط به زیانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1368دفتر كارمسجد سیدكارمند امور اداریفوق دیپلمكامپيوترهر دومهم نیست8الی17035مسلط به امور طراحی سایت فن بیان بالا . مسلط به فتو شاپقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1367كارخانهشهرك صنعتي جي مونتاژکارفوق دیپلم......مردمجرد8 الي 17130رشته اي فني - تراشكار ي - جوشكار ي وماشين ابزارقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1366دفتر كارخ بلوار دانشگاه اصفهانآبدارچي / خدماتي (زن )دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17140پذيرايي از مهمان اداريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1362كارخانهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17330تسلط به قوانين تامين اجتماعي وماليات وسه سال سابقه كارقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1361كارخانهخ بسيجكارمند امور اداری خانم فوق دیپلم به بالامرتبط با شغل زنمهم نیست8 الي 17130تسلط به امور اداري كامپيوتر واينترنت وشبكه هاي اجتماعي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1360كارخانهخ بسيجام دی اف كار ( 5 نفر)دیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 17130آشنايي با دستگاه چسب چوب و...قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1359كارخانهخ بسيجمكانيك ساخت وتوليد( دونفر)فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17130مسلط به نرم افزار اتوكد ومكانيكال و cnc چوب قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1358كارگاهآبشار سومجوشکارco2فوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130تسلط كامل به جوشكاري co2قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1357فروشگاهخ عبدالرزاق انباردار (غير سيستمي)دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 20130داشتن سابقه كار حداقل يك سالقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۵1356كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارگر بسته بندي خانم 5 نفرسيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست15الي 21 شب045ترجيحا ساكن خ پروينقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۴1354كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارگر خط تولید ( 10 نفر )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 16032بعد از سه ماه بيمه مي شودقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱/۱۴1353كارخانهشهرك صنعتي نجف آباد كارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمتاهل8 الي 17130حتما ساكن فولاد شهر يا نجف آباد ودااري سابقه كار اداري قانون كارداردداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ سه شنبه ۵ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان