شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

853 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5395شهرک صنعتی منتظریه نجف آبادحسابدار سادهلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن کارت پایان خدمت برای آقایان محل کار : اصفهان ، چهارباغ بالا قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5394شهرک صنعتی منتظریه نجف آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانس/ فوق لیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستتسلط عالی به زبان انگلیسی ؛ آشنا به قوانین و مقررات خرید، حمل بین المللی، ابزارهای پرداخت و ...، داشتن کارت پایان خدمت ؛محل کار دفتر شرکت در اصفهان قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5393منطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مرد0قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5392شهرک صنعتی امیر کبیرانباردار سادهدیپلم......مرد0قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5391خ چمراناپراتور كامپیوترلیسانسکامپیوترمردتسلط به کامپیوتر و امور اداری - داشتن گواهی پایان خدمت قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5390دروازه شیراز منشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنداشتن روابط عمومی خوب واشنا به امور اداریقانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۱/۱5389شهرک صنعتی امیر کبیرمنشی شركتفوق دیپلم......زنخوش برخورد تمیز ومرتبقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳۰5388شهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مرد0قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳۰5387خ فردوسیمهندس شيمي لیسانسشیمیمردجهت استاندار سازی طلاجاتقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳۰5386شهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مردترجیحا ساکن جی وپروینقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۵5385شهرک رازیکارگر خط تولیددیپلم......مردپاداش تولیدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۴5384خ امام خمینی حسابدار سادهلیسانسحسابداریزنتوانایی تجزیه و تحلیل مفاهیم حسابداری آشنایی با ثبت و صدور فاکتور خرید و فروش قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۴5383شهرک صنعتی سروش بادران حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردآشنا به ارسال لیست حقوق و اظهارنامه های مالیاتی و معاملات فصلی و ارزش افزودهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5382شهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس کنترل کیفيت لیسانسساخت و توليدمردتوانایی اندازه گیری ونقشه خوانیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5381شهرک صنعتی سجزیحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنداشتن تجربه وتسلط به کلیه امور حسابداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5380خ میرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلطه به نقشه کشی ونقشه خوانی بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5379خ مشتاقطراح سازه های فلزیلیسانسعمرانمردمسلط sap-etabs-safe-cadبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5378شهرک صنعتی علویجهکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیست0قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5377شهرک صنعتی علویجهکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیستداشتن تجربه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5376منطقه صنعتی دولت آبادپرسکار دیپلم......مرد........قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5375شهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست واحد برقلیسانسبرقمردتوان کار با درایوهای الکتریکی؛ آشنایی با تعمیرات الکتروموتورها ؛ توان رفع عیوب تجهیزات برق خط تولید توان نقشه خوانی برق آشنایی و توانایی کار با فیدرها، ترانس ها و رله های MVقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲53746 راهکارگر سادهدیپلم......مردجهت تمیز کار دستگاهها ترجحا ساکن محدوده کارخانه باشدقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5373شهرک بزرگ صنعتی اصفهان کارگر ريسندگيدیپلم......مردداشتن پایان خدمت- سلامتی جسمیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5372شهرک صنعتی سجزیحسابدار انبارلیسانسحسابداریمردداشتن تجربه کافیقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5371خ جیفوق لیسانس شیمیفوق لیسانسشیمیزنساکن اصفهانقانون کار وبیمه خدمات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5370شهرک صنعتی نجف آباد 2مدیر مالی لیسانسحسابداریمردتسلط کامل به کلیه امور حسابداری وتجربه مفید در شرکتهای معتبربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5369شهرک صنعتی نجف آباد 2نقاش صنعتیدیپلم......مردداشتن سابقه کار وتجربه مفیدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5368شهرک صنعتی نجف آباد 2نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیمردتسلط به نرم افزارهای نقشه کشی تخصیصیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5367شهرک صنعتی نجف آباد 2کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسمکانیکمردداشتن سابقه کار مرتبط با شغل قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5366شهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مردتوانایی وسلامت جسمیقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5365منطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......مردمحل خواب واستراحت برا ی شبها قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۰5364شهراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازاریابیمهم نیستداشتن وسیله جهت تردد درسطح شهرقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۰5363ارگ عظیم اصفهان تکنسین کامپیوترفوق دیپلمکامپیوتر / آی تیمهم نیستآشنا به برنامه نویسی وsq سرورقانون کار وبیمه بیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲۰5362جیکارگر بسته بنديدیپلممهم نیست مرد0قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۸5361منطقه صنعتی دوشاختراشکار دیپلمساخت و توليدمردآشنا به دستگاه تراش تبریز بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5360شهرک صنعتی سگزیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیمهم نیستداشتن تجربه قابل قبولقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5359شهرک صنعتی سگزیحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به کلیه امور حسابداریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5358منطقه صنعتی دولت آباد نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردداشت تجربه کاری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5357شهرک صنعتی محمود آباد مهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستداشتن سابقه کاری کنترل کیفیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5356شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردطراح قالب فلز؛ پلاستیک وتجهیزات ؛ تعمیر ونگهداری - آشنابه ارتعاشات وآکوستیک ؛ کار با نرم افزارتحلیل مکانیکی ؛ دینامیکی ومدل سازی سه بعدی ، کالیبراسیون سنسور و ابزار کنترل ؛آشنا به سیستم مکانیکی و اتوماسیون و پرینتر سه بعدی و فرایند تولید بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی وخدمات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5355شهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردتسلط به نقشه کشی وانجا م محسابات وبرشکاری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5354خ جی مترجم زبان عربيلیسانسزبان وادبیات عربیمهم نیستجهت امور بازرگانی به کشورهای عربی تسلط به مکالمه داشته باشد قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5353شهرک صنعتی جی مهندس صنایعفوق لیسانسصنایعمردتسلط به آفیس واکسل - امور سفارش گذاری - زمان سنجی - ایستگاه تولید قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5352اصفهان و چهارمحال بختیاریکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن روابط عمومی بالا قانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5351شهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به نقشه کشی صنعتی - وآشنا به زبان انگلیسی - inventor وسابقه کار در حوزه طراحی وساخت قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5350منطقه صنعتی کمشچهحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنداشتن تسلط وتجربه در امور حسابداری ؛ ساکنین شمال شهر اصفهان دراولویت هستندقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5349شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار اتوکد و سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5348شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردمسلط به نرم افزار EPLAN و اتوکدآشنایی با اتوماسیون، ابزار دقیق و برق صنعتیآشنا به تجهیزات قدرت و کنترل و اینورترها و سروموتورهابالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5347شهرک صنعتی سه راه مبارکهانباردار صنعتیفوق دیپلمکامپیوترمردجهت استفاده از سرویس ترجیحا ساکن جنوب اصفهانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5346شهرک صنعتی سه راه مبارکمدير برنامه ريزيلیسانسمدیریت صنعتیمردجهت استفاده از سرویس ترجیحا ساکن جنوب اصفهانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5345شهرک صنعتی سه راه مبارکهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردجهت سرویس ترجحا ساکن جنوب اصفهانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5344منطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مرد0قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5343شهرک صنعتی محمود آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گوهینامه ویژهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5342کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس تحقيقات بازارلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5341کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس ایمنی صنعتي HSEلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستداشتن سابقه کاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5340کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس محیط زیست لیسانسمحیط زیستمهم نیستداشتن تجربه لازمبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5339کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردداششتن تجربه لازمقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5338کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه لازمبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5337کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستداشتن تجربه لازمبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5336کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5335کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردداشتن تجربه کاری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5334کیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن تجربه کاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5333شهرک صنعتی نجف آبادتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردتجربه مونتاژ تابلو برق صعتی وترجحا ساکن خمینی شهر وفولا شهرقانون کار وبیمه سرویس و ناهاروبیمه عمر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5332خ هشت بهشت غربیمهندس معماریلیسانسمعماریزنمسلط به ،آفیس واتوکد قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5331شهرک صنعتی نجف آبادمهندس مکانیکلیسانسساخت و توليدمردمسلط به کتیاقانون کار وبیمه سرویس و ناهاروبیمه عمر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5330منطقه صنعتی دولت آباد مهندس صنایعلیسانسصنایعزنتسلط به امور حوزه کاریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5329شهرک صنعتی رازی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردآشنا با نرم‌افزار (Word- Excel)و سیستم راهکاران ، اعطای وثیقه ترجیحا ساکن اصفهان و بهارستان و سپاهان شهر؛ پایان خدمت و یا معافیت بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5328خ سجاد مدیر بازرگانی لیسانسبازرگانیمرد ماموریت به کشورهای حاشیه خلیج فارس ؛مسلط به انگلیسی و عربی وآشنا به امور بازاریابی و فروش ؛توانایی آموزش و چیدمان تیم فروش خارجی بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی - پاداش  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5327خ رودکی تكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیستمسلط به قطعات Dip.Smd ودیتاشیت خوانی ؛ آشنا با هویه کاری و قطعه گذاری و تعمیر برد های الکترونیکی و مدارات الکترونیک و تعمیراتقانون کار وبیمه پاداش   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5326شهرک صنعتی جیمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به پارسیان - آسا وقیمت تمام شده - معاملات فصلی - ارزش افزوده - مامویت خارج از شهر - تضمین سفتهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5325شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستتسلط به کنترل پروژه وبرنامه ریزی - وشناخت فرایندها - استراتژی سازمانی ونروافزار primaveraبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی وخدمات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5324شهرک صنعتی دهقکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمردتسلط به زیان انگلیسی ومدیریت سفارشات خارجیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5323شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسبیوتکنولوژی مهم نیستمسلط به PCR، تعیین توالی و روش بیولوژی مولکولی ونگهداری و پاساژ میکرواورگانیسم ها در کلکسیون میکروبی وتسلط ICDL و OFFICرضایت نامه از محل قبلی ؛ کارت پایان خدمت بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5322شهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکهر دوعدم معافیت پزشکی - وساکن اصفهان یا شاهین شهر خانها حتما ساکن اصفهانبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس وبیمه تکمیلی ؛ وام وتسهیلات رفاهی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5321شهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرد.قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5320بوستان سعدی حسابدار مدیریتلیسانسحسابداریمردداشتن تجربه کافیقانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۰5319شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردداشتم دو سال سابقه کار مرتبط بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱۰5318شهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به نرم افزار سپیدار - وهمکارن سیستمقانون كارسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی / وام  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5317اصفهانرئیس قطارفوق دیپلم......مردداشتن مدرک معتبر و سه سال سابقه کار بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5316شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهانمهندس صنایع غذاییلیسانس صنایع غذاییزن0قانون كارسرویس وبیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5315اصفهانرئیس قطارفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردداشتن مدرک معتبر و سه سال سابقه کار بالاتر از قانون كاربیمه وسایر مزایا   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5314اصفهانمکانسین واگن باریفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردداشتن مدرک معتبر و 3 سال سابقه کار مرتبط با شغلبالاتر از قانون كاربیمه وسایر مزایا   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5313اصفهانمتصدی ترافیکفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردداشتن سه سال سابقه کار مرتبط با شغلبالاتر از قانون كاربیمه وسایر مزایا   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5312اصفهانبازدید کننده قطارفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردداشت حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با شغلبالاتر از قانون كاربیمه وسایر مزایا   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5311اصفهانمانورچی قطارفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردداشتن مدرک معتبر با سه سال سابقه کاربالاتر از قانون كاربیمه وسایر مزایا   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5310اصفهانلوکوموتیورانفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردداشتن مدرک معتبر وسه سال سابقه کاربالاتر از قانون كاربیمه وسایر مزایا   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5309سجاد اپراتور تلفن دیپلم......زنمسلط به تایپ و فن بیان قوی قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5308منطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمسلط به کلیه امور حسابداری ومالیات وحقوق دستمزد قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5307منطقه صنعتی دولت آباد مهندس صنایعلیسانسصنایعزنترجیحا فارغ التحصیل دانشگاه دولتی ومسلط erp- bpmsقانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5306شهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردآشنایی به سیستم تحلیل - زمان سنجی قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5305خ سعادت آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمکانیک/ صنایع /برق/مردترجیحا آشنا به تجهیزات نفت وگاز وپتروشیمی بالاتر از قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5304شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمدير دفتر لیسانسصنایعزنتسلط به امور اداری وآیین ونگارش مکاتبات - آفیس قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۸5303شرکت صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرمدير دفتر لیسانسمدیریت دولتی/ کامپیوتر زنتسلط به آفیس - زبان انگلیسی و سابقه کار اداری قانون كارسرویس وبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5302شهرک صنعتی سجزینت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمکانیکمردآشنا روند pm- دستگاه وتوان تحلیل -idslقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5301شهرک صنعتی سجزیطراح صنعتيلیسانسطراحی صنعتیمهم نیستتسلط به نرم افزار گرافیک سه بعدی وآفیسقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5300خ سروش کارشناس فروشلیسانسمکانیکمردآشنا به نرم افزار آفیس قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5299شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر منابع انسانی لیسانسمدیریت دولتیمهم نیستداشتن تجربه منابع انسانی شرکتهابالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5298شهرک صنعتی مورچه خورت طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیستداشتن تجربه ونمونه کارقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5297شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر صنعتی لیسانسمدیریت صنعتیمرد0بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5296شهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست تولیدلیسانسبرقمردتوان کار با داریو الکتریکی - تعمیر الکتوموتور- رفع عیوب برق خط تولید وآشنا به فیلدرها وترانسها بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5295شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیست0قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5294شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیست0قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5293شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیست0بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5292شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیست0قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5291شهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستتسلط به مکالمه وترجمه زبان در حوزه بازرگانی خارجی شرکتقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5290شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستتسلط به نرم افزار سالید ورکقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5289 خ جیکمک حسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسط به امور حسابداری قانون كار0  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۷5288شهرک صنعتی جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسط کامل به امور حسابداری قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5287شهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به نرم افزارهای تخصصی catia- inventor- saledwork- abaqus- mechanical ونقشه خوانیبالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5286شهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر مهندس صنایعلیسانس/ فوق لیسانسصنایعمهم نیستآشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزوو اصول نضمین کیفیت وفرایند سازمانبالاتر از قانون كارسرویس - بیمه تکمیل - و..  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5285شهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهر برنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیستمهارت با زبان ++C و sql وقطعات الکترونیکبالاتر از قانون كارسرویس وبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5284شهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهرکارشناس خرید وتدارکات لیسانس/ فوق لیسانسالكترونیکمهم نیستآشنابه قطعات الکترونیک ومکالمه زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارسرویس وبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5283شهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهرکارشناس طراحی الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق/ الکتر.ونیک / مخابراتمهم نیستتوانایی طراحی مدار فرکانس - فیلترینگ - فرکانس بالا - بردهای فرکانس بالا -برنامه نویسی c#-کار با میکر.کنتراله - arm- مدار دیجیتال وآنالوگ وسویجینگ ومسلط به زبان altiymبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5282شهرک صنعتی محمود اباد مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنتسلط به زبان انگلیسی - آفیس- امور اداریقانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5281شهرک صنعتی جی مهندس صنایع لیسانس / فوق لیسانسصنایعهر دوفارغ التحصبیل دانشگاه دولتی با معدل بالاباشد بالاتر از قانون كار0  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5280دولت آباد مدیر مالی فوق لیسانسحسابداریهر دومدیر مالی با سابقه کار مفید -مشرف به کلیه امور دارایی-مالیاتی (رزومه ارسال شود )بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۶5279منطقه صنعتی حبیب ابادتكنسين مكانيك/ الکترونیکفوق دیپلممکانیکمردداری مهارت فنی باشدقانون كارهزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۴5278زرین شهرتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردآشنا به برودت آمونیاک - کمپرسر های اسکرو تعمیر ونگهداری بالاتر از قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳5277مشتاقمهندس صنایعلیسانسصنایعمردتسلط کامل به کنترل پروژهبالاتر از قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳5276دفتر شرکت مشتاق اولحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط کامل به امور حسابداری واحدهای صنعتی واکسلبالاتر از قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۳5275چهار باغ بالا مهندس برق -قدرتلیسانسبرقمهم نیستآقایان - وآشنا به درایوهای الکترویکی mcc- powercevter-medumvoltageبالاتر از قانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲5274خ میرحسابدار سادهلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به کلیه امور حسابداریقانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲5273رباط مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردتسلط کامل به برنامه نویسی با ورود پرس- فتوشاپ -سئو - مدیریت سایت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲5272خ حکیممهندس معماریلیسانسمعماریمهم نیستتسلط به نرم افزار های تخصصی اتوکد - سی دی مکس - لومیون - آنزیل انجینقانون كارناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲5271شهرک علمی تحقیقاتی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنداشتن تجربه لازمقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۲5270شهرک علمی تحقیقاتی کارشناس ایمنی صنعتيhseلیسانس/ فوق لیسانسایمنی صنعتیمردآشنا به امور اداری وسابقه کار در حوزه ایمنی صنعتی بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5269خ دانش تكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمردتسلط به تععمیر ومونتاژ دستگاه جوشکار یقانون كاربیمه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5268خ جی کارشناس بیو تکنولوژی فوق لیسانس/ دکترابیوتکنولوژی مهم نیستسابقه طراحی وتولید پروتین های نوترکیب - مسلط به svapgene - وآشنا به تکنیکه ای آزمایشگاهی و ژنبالاتر از قانون كاربیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5267خ نواب صفویتكنسين تاسيسات دیپلمتاسیساتمردداشتن تجربه کار تاسیساتقانون كاربیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5266خ نواب صفویمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به جوش وپایپینگقانون كاربیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5265شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمهم نیستآشنا به اتوماسیون صنعتی plc- hmi- کار با درایوهای کنترل دور موتور ومنوال قانون كاربیمه تکمیلی - پاداش  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5264سه راه درچهمدیر بازرگانی لیسانسبازرگانیمردداشتن تجربه کاری در الویت استخدامقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5263کیلومتر 15 جاده شیرازمهندس کشاورزیفوق لیسانسکشاورزیمهم نیستکارشناس در آزمایش های مرتبط به کیفیت گیاهانبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۰/۱5262کیلومتر 15 جاده شیرازحسابدار صنعتیفوق لیسانسحسابداریمردتسلط به حسابداری تمام شده - ومباحث حسابداری- حسابداری مدیریت ومقرراتبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰526120کیلومتر غرب اصفهانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردتسلط به exel-primavera-ms-project- گزارش نویسی - وآشنا به استاندارد- برنامه نویسی وتحلیل دادهابالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰526020کیلومتر غرب اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به نقشه کشی با نرم افزار های تخصصی - سالید ورک- اتوکد - ریوت و...بالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰525920کیلومتر غرب اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمردتسلط به تعمیرات عمومی برق واحدهای صنعتی بالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰525820کیلومتر غرب اصفهانمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمسلط به نرم افزار:php- net- html-sql-#cبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰525720کیلومتر غرب اصفهانمهندس معدنلیسانسمعدنمردسابقه کاری فلوتسیون سرب ورویبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5256خ اربابحسابدار سادهفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسلط به نرم افزاز هلوقانون كارپاداش   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5255شهرک صنعتی اشترجانکارمند اداری لیسانسمدیریت دولتی و....مردتسلط کامل به امور اداری - کامپیوتر - ورود - اکسل - اصول نامه نگاری امورکار قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5254خ امام خمینی نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمسلط به اینونتوربالاتر از قانون كار0  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5253خ اربابرئيس حسابداريلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن تجربه حسابداری پیمانکاری بالاتر از قانون كاربیمه   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5252خ اربابحسابدار انبارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه وتجربه حسابداری انباربالاتر از قانون كاربیمه   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5251شهرک صنعتی امیر کبیرمهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردتجربه کاری لازمبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5250شهرک صنعتی سروش بادرانمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستتوانایی انجام امور مالی بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5249شهرک صنعتی رازیحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنحتما ساکن شهرضا باشد ومسلز به امور حسابداری قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5248شهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنترجحا ساکن شاهین شهر - تسلط به امور حسابداری - حقوق ودستمزد- بیمه و..قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5247شهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانی بین‌المللمردتسلط به زبانبالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5246شهرک صنعتی اشترجانمدیر مالی لیسانسحسابداریمردتسلط به امور حسابداری - ومالس شرکتهای صنعتی - قوانین مالی ومالیاتی - چکبالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۳۰5245شهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار انبارلیسانسحسابداریمردسابقه کار حسابداری انبار وثبت کالا- تسلط به افیس - واکسل وکامپیوتر وترججا ساکن شاهین شهربالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۹5244تیران ونجف آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن سابقه کار درالویت استقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۹5243شهرک صنعتی محمود آباد مهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیزنآشنا به فولاد وآلیاژ بالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۹5242خ ملکحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنتسلط به ورود واکسل وحسابداریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۸5241منطقه صنعتی دولت آبادمهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمهم نیستتسلط به برنامه نویسی میکروکنترلها - طراحی سخت افرار الکترونیک - تحلیل مدارها قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5240شهرک صنعتی محمود آباد مهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمردتسلط به به اتوماسیون صنعتی - برنامه نویسی plc- hmi- آشنا به ماژولها ودریوها ونقشه کشی مدارها بالاتر از قانون كارسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5239شهرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیلیسانسمکانیکمردآشنا به تعمیر ونگه داری دستگهای صنعتی - تزریق - روانسازها - برینگها بالاتر از قانون كارسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5238شهرک صنعتی الکترونیک خمینی شهرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستآشنا به مدیرت کیفیت ایزو 9001 - نقشه کشی سالیورک - اندازه گیریقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5237شهرک صنعتی جی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکزنداشتن سابقه کار قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5236اصفهانکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنتسلط به آفیس وحسابداریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5235شهرک صنعتی جیکارشناس شبکهلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردتسلز به شبکهقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5234نطنزکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مردترجیحا ساکن محدده میدان لاله - کاوه - سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5233نطنزمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردترجحا ساکن محدوده لاله - کاوه - سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۷5232نطنزمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمسلط به حسابداری بهای تمام شده ومدیریت ترجیحا ساکن محدوذه لاله - کاوه - سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5231شهرک صنعتی سگزیکارشناس منابع انساني لیسانس/ فوق لیسانسمدیریت / روانشناسی صنعتیمهم نیستآشنما به فرایند آموزش سازمان- استانداردها- نیاز سنجی - اثر بخشی -شناسنامه شغلی- فرایند استخدامبالاتر از قانون كارسرویس وبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5230شهرک صنعتی جیمهندس صنایعلیسانسصنایعمردتسلط به ممیزهای مختلف. کنترل پروژه - آفیس - مدیرت زمان- ریسک مدیریت بالاتر از قانون كارسرویس وبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5229شهرک صنعتی علویجهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزارهای تخصصی ترجیحا ساکن شاهین شهربالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5228شهرک صنعتی محمود اباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به کلیه امور حسابداری - مالیات -ارزش افزوده-و..آشنا به اکسلبالاتر از قانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5227شهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردآشنا به مفاهیم استاندارهای بین المللی- ایزو 22000- ایزو 9001 وآفیسبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5226شهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس بازرگاني خارجيلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانی بین‌المللمهم نیستمسط به زبان انگلیسی واشنابه آفیس - قوانین صادرات - واردات - گمرکبالاتر از قانون كارسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5225اصفهانکارشناس تاسيسات فوق دیپلم / لیسانستاسیساتمردمسلط به اتوکد ورویت واجرای ریزمترهقانون كارپورسانت  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5224اصفهانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن سابقه کار قانون كارپورسانت  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5223شهرک صنعتی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس/ فوق لیسانسمهندس مکانیکمهم نیست.بالاتر از قانون كارسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5222شهرک صنعتی کارشناس بازرگاني خارجيلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانیمهم نیستتسلط به زبان انگلیسی بالاتر از قانون كارسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۶5221خ لاهورکارگر سادهدیپلم......مردسلامت جسمی و علاقمندی به کار در فروشگاهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۵5220شهرک صنعتی جی حسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمسلط به نواورانقانون كارسرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۵5219خ صائبحسابدار سادهفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنآشنا به نرم افزار الماسقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۳5218خیابان عبدالرزاقنگهبان هتل/ رستوراندیپلم......مردنیروی بازنشسته حدودا ۵۰ تا ۶۰ سااقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲۲5217منطقه صنعتی دولت آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستپورسانتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۹5216پل بزرگمهرکارمند فروشلیسانسبازرگانیزنداشتن تجربه کاری در اولویت استقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۹5215قلعه شوراپراتورتولید لوله دیپلم......مردترجیحا آشنا به خط تولید لولهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۹5214قلعه شورمهندس پلیمر و رنگلیسانسشیمیمردداشتن سابقه کار در اولویت استبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۹5213خ هاتف نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزنتوانائی وتجربه کاریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۸5212شهرک صنعتی سروش بادران کارگر بسته بنديدیپلم......هر دو0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۷5211خ جیحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به کلیه امور حسابداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۷5210خ امام خمینی انباردار سادهفوق دیپلم......مردداشتن سابقه انبارداریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۷5209خ امام خمینی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط کامل به امور حسابدار یبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۷5208خ امام خمینی خدماتی شرکتدیپلم......زنپذیرائی از کارکنان وانجام امور خدمات شرکتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5207خ امام خمینی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنداشتن تجربه کار اداری و تسلط به کامپیوترقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5206دروازه شیراز خدماتی شرکتدیپلم......مردانجام امور پذیرایی- تمیز کار دفتر شرکت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5205منطقه صنعتی کمشچهکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5204منطقه صنعتی کمشچهراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرداخذ سفته در قبال تحویل خودرو قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5203خ احمد آباد حسابدار سادهلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کارقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5202خانه اصفهانمراقب بیمار/ سالمنددیپلم......هر دو0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5201چهار باغ بالا مشاور املاکلیسانسحقوقمردارائه مشاوره حقوقی به مشتریانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5200چهار باغ بالا کارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزنارتباط با مشتریان وثیت سفارشاتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۶5199چهار باغ بالا حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنتسلط به پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5198شهر اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانس/ فوق لیسانسبرقمردفارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5197شهر اصفهانمهندس کامپیوترلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمردفارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5196اصفهانکارشناس ابتیک و لیزرلیسانس/ فوق لیسانسفیزیکمردفارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5195خ عبدالرزاق حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمردسابقه کار مهم نیست مطابق نیاز شرکت آموزش داده میشودقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۲5194شهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزندرصورت متاهل بودن رضایت نامه همسر لازم است - سفته ضمانت اخذ میشود قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۱5193خوراسگانتراشکار دیپلم......مردذاشتن تجربه کاریقانون كار+ اضافه کاریدارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۱۰5192منطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردجهت کار در چاپ وبسته بندی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5191خ شیخ بهائی مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردجهت امور پشتیبانی سایت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5190شهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمواد و متالورژیمردترجیحا رشته متالورزژ ویا مکانیکبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5189شهرک صنعتی محمود ابادفرزکار دیپلمبرقمردعلاقمند به کار فنیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۹5188 شهرک صنعتی محمود ابادپرسکار دیپلمتراشکاریمردعلاقه مند به کار فنیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۸5187جاده فرودگاهفلز كار- جوشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردسرویس از میدان لالهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۸5186شهرک صنعتی امیر کبیر کارمند اداری لیسانسحسابداریزنآشنایی با حسابداری پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5185شهرک صنعتی امیر کبیراپراتور تزریق پلاستیکدیپلمفنی وحرفه ایمرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5184شهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردتسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5183خ بزرگمهر منشی شركتدیپلم......زن0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5182شهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5181شهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کاری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5180شهرک صنعتی امیر کبیرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردداشتن سابقه کار بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5179منطقه صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستترجیحا ساکن نجف آباد باشد ومسلط به نوآوران وامور اداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۵5178خ شمس آبادی منشی شركتلیسانسبازرگانیزنروابط عمومی بالا - یک ملینون وپانصدندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5177شهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن سابقه کاری مرتبط با شغل قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5176شهرک صنعتی اشترجاناپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه وسابقه کاری و تراشکاری منوال قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5175شهرک صنعتی اشترجانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردداشتن سابقه کارمرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5174شهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردداشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5173شهرک صنعتی اشترجانمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنحرفه ای باشد - تجربه کاری وتسلط به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5172شهرک صنعتی اشترجان کارگر سادهدیپلم......مردترجیحا ساکن فولاد شهرقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5171سه راه سیمین حسابدار سادهلیسانسحسابداریزنآشنا به نو آوران وامور اداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5170شهرک صنعتی جی تكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردتسلط به لوله کشی واتصالات قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5169خ رکن الدولهکارمند اداری لیسانسکامپیوترهر دوتسلط به تایپ داشته باشد قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۹/۲5168شهرک صنعتی اشترجان اپراتوردیپلم......مردحداکثر سن 30سالقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5167شمس آبادیطراح گرافیک فوق دیپلم......مهم نیسترزومه خود را به ایمیل gctgroup1@gmail.com ارسال بفرماییدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5166روبروی باغ فدککارگر سادهدیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5165خ فلاطوریحسابدار لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردحتما فارغ التحصبل دانشگاه دولتی یا دانشگاه خوراسگان یا نجف آباد 5میلیون تومانندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۷5164مجتمع کوثرکارمند اداری لیسانسکامپیوتر ؛ علوم اداری ؛ مدیریت دولتی زنتسلط به کامپیوتر امور اداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5163منطقه صنعتی شهرضاکارگر سادهدیپلم......مردترجیحا ساکن بهارستان - سه راه سیمینقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5162منطقه صنعتی شهرضاتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردداشتن تجربه کاری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5161منطقه صنعتی شهرضامهندس برق - قدرتلیسانسبرقمردداشتن تجربه کاری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5160منطقه صنعتی شهرضامهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن تجربه کاریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5159منطقه صنعتی شهرضامهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستداشتن تجربه کاری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5158شهرک صنعتی محمود آباد جوشکار آرگوندیپلم......مردداشتن تجربه کافیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5157شهرک صنعتی محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5156خ گلستان کارگر سادهدیپلم......مردآشنا به نصب سنگ ونور پردازی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۶5155شهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مردنداردقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵5154شهرک صنعتی مورچه خورت اپراتوردیپلمتراشکاریمرداپراتور دستگاه تراش - فرز - و مونتاژکارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۵5153اصفهانمدیر فروشلیسانس......هر دو– امکان مأموریت های فرا استانی– روابط عمومی بالا، آشنا به فنون مذاکره، مشتری مداری و توانایی در فروش– اعتقاد به کار اصولی، حرفه ای و تیمی و توانایی پیگیری اموربالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴5152بازرگانی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزندارای روابط عمومی قوی ترجیحاً آشنا به بازار آهنبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴5151اصفهانمنشی شركتفوق دیپلم......زنمسلط به نرم افزار word- excel- مسلط به تایپ و ....قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۴5150ویلا شهر مکانیک / الکترونیک 35 نفرفوق دیپلممکانیکمردترجیحا فارغ لتحصیل داشگاه شهید مهاجر باشدبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5149خ24 متریتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلم......مردداشتن تجربه کاربالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5148خ 24 متری حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردداشتن سابقه کار وتسلط به پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5147خ 24 متری راننده وانتدیپلم......مردحدود 100 میلون سفت جهت تحویل خودروقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5146نجف آباد خ 17 شهریورفروشندهدیپلم......زنبدون لهجه باشد ترجیحا ساکن نجف آبادقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5145سپاهان شهرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردداشتن تجربه کاری مرتبط قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5144خ شیخ صدوقکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزنترجیحا مجرد وآشنا به کامپیوتر قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۲۱5143خ شیخ مفید / منطقه صنعتی قلعه شور3 نفرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیست2 نفر جهت واحد تولید موادغذای در منطقه قله شور/ یک نفر فروشگاه قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۹5142شهرک صنعتی جی کارگر فنی آشنا به برقدیپلمبرقمردتجربه کار فنی داشته باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۹5141شهرک صنعتی جی کارگر بسته بندي مواد غذاییدیپلم......مهم نیست0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۸5140اصفهانبازار ياب بيمهدیپلم......هر دوشرایط خاصی مد نظر نیستقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۸5139شهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مرد.قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۸5138شهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهی نامه بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۷5137منطقه صنعتی کوهپایهتكنسين برق 8 نفر فوق دیپلم / لیسانسبرقمردداشتن سابقه کار قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۷5136شهرک علمی تحقیقاتیکارگر ساده 2 نفردیپلم......مرداز لحاظ ریه سالم باشد وعلاقه مند به کار شیفتی ؛ محل کار یا مورچه خورت ویا شهرک علمی تحقیقاتی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۷5135خ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیستآشنا به امور اداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5134پایانه شرقانباردار صنعتیدیپلم......مردداشتن سابقه کار قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5133پایه شرقحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردآشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5132منطقه صنعتی کمشچهتراشکار دیپلم......مردتراشکارمنوال بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5131منطقه صنعتی کمشچه5 نفراپراتورخط تولید دیپلم......مرددو روز استراحت بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۲5130منطقه صنعتی کمشچهکارگر ساده 5 نفردیپلم......مرددوروز استراحت بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۱5129شهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهینامه قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۱5128شهرک صنعتی سگزیخدماتی شرکتدیپلم......زنجهت پذیرایی از مدیران و نظافت محیط اداریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۱5127شهرک صنعتی سگزیکارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوترمردحتما به امور شبکه مسلط باشد بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۰5126شیخ صدوق شمالی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنداشتن تجربه کاری مرتبط قانون كار+پورسانتندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۱۰5125منطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردتسلط به پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5124شهرک صنعتی مورچه خورت کارگرساده دیپلم......مردجهت رنگ رزیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5123خ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمسلط به پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5122بلوار شهید اشرفی اصفهانی منشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنآشنا به امور اداری وکامپیوتر قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5121بلوار شهید اشرفی اصفهانی انباردار سادهدیپلم......مردچیدمان کالا در قفسهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5120بلوار شهید اشرفی اصفهانی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنحتما 3 تا 5 سال سابقه کار داشته باشدو مسلط به پارسیانبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5119شهرک صنعتی سگزی10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5118انرژی اتمی منشی شركتفوق دیپلم......زنبه کامپیوتر آشناباشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5117سه راه سیمین 20 نفرنگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردبازنشسته سرحال باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5116خ جیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنآشنائی به امور فروشقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5115شهرک صنعتی جی نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردحتما بازنشسته باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۸5114شهرک صنعتی جی رنگ کار استاتیکدیپلم......مردداشتن تجربهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5113خیابان امام خمینیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستآشنا به نرم افزار اتوکدبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5112شهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسمکانیکمردداشتن سابقه کار مدیر تولیدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5111شهرک صنعتی جی جوشکار / قالب سازدیپلمفنی وحرفه ایمردداشت تجربه قالب سازی وجوشکا یقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5110شهرک صنعتی جی راننده وانتدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردداشتن وانت الزامی است هزینه استفاده از خودرو محاسبه میشودقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5109خ امام خمینی تكنسين ساختماندیپلم / فوق دیپلمساختامانمردیک دستگاه خودرو وانت در اختیار وی جهت انجام امور کارگاهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5108شهرک صنعتی سروش بادران کمك حسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیست0قانون كارلاله - جی - پل غدیر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5107خوراسگاننگهبان پارکینگ خودرودیپلم / زیر دیپلم......مردترجیحا بازنشستهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۸/۵5106شیخ صدوق جنوبیکارگر سادهدیپلم......مردوردست قصاب ومقسمقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5105جاده اصفهان - شیراز 30 نفر کارگر خط تولید ریسندگیدیپلمریاضیمردیکماه آموزش - قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5104جاده اصفهان - شیراز کارگر بسته بنديدیپلم......مردسن وی حداکثر 30 سالبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5103شهرک صنعتی محمود آباد راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردسپردن 40 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5102منطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5101خ مشتاق دومکارگر سادهدیپلم......مردشستشوئی خودرو با نانو وبدون آب در منزل یا پارکینک شرکتهاقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳۰5100اتوبان شهید باباییبازار ياب آسانسوردیپلممهم نیست مرددر زمینه آسانسوربالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۳5099شهرک صنعتی سروشکارگر خط تولیددیپلم......هر دو سه روز در هفته به نیرو نیاز استروزی 150تا 170 هزار تومان میدان بزرگمهر به شهرک سروش بادران   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5098شهرک صنعتی مبارکهمدير دفتر لیسانسکامپیوترزنروابط عم.ی بالا و آشنای با اموراداری وکامپیوترقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5097خ آمادگاهخدماتی شرکتدیپلم......مردغیر بازنشستهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5096شهرک صنعتی مبارکهمهندس صنایعلیسانسصنایعمردتسلط به ورد واکسلقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5095شهرک صنعتی مبارکهمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5094شهرک صنعتی مبارکهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردتخصص سیستم برق جرثقیل بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5093شهرک صنعتی مبارکهبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمردجهت تعمیر ونگهداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5092شهرک صنعتی مبارکهتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردآشنای با تعمیر ونگهداری سیتمهای سرمایشی وگرمایشیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5091خ کاوهتعمیر كار ماشینهای اداریدیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کافی در مورد شفلقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5090خ کاوه پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستداشتن مهارت در زمینه فضای مجازی - پشتیببانی سایت -و... قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5089خ کاوه مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه فروشبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۲5088شهرک صنعتی محمود آباد خدماتی شرکت دیپلم......مردانجام خدمات عمومی شرکت ودستیاریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5087منطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیفوق دیپلم......مردتسلط به انبار داری سیستم ونرم افزار قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5086منطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردجهت تخلیه وبارگیریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5085اتوبان شهید چمران جوشكار استیل وco2دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه جوشکار استیل - co2بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5084مجتمع کوثر کارمند اداری لیسانسمهندسی کامپیوترزنفارغ التحصیل رشته کامپیئتر - علوم اداری و... مسلط به آفیس وزبان قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5083شهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردانجام امور تولید در خطقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5082شهرک صنعتی جی حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5081شهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5080شهرک صنعتی جی مهندس نساجیلیسانسنساجیمردداشتن تجربه کنترل کیفی بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5079شهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردداشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5078چهارباغ خواجوراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردراندده خودرو دارای گوهی نامه قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۱5077خ شیخ بهاییکارمند فروشلیسانسمکانیکمهم نیستفارغ التحصیل برق - مکانیک - صنایع قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲۰5076خ شهید باباگلی کارگر سادهدیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5075شهرک صنعتی دولت آبادبازارياب مواد غذايیلیسانسمدیریت بازاریابیمهم نیستسابقه بازاریابی حداقل 2 الی 3 سالبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5074شهرک صنعتی جی حسابدار انبارلیسانسحسابداریزنآشنا به حسابداری انبار با سیستم و کار با کامپیوتر وامور اداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5073شهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيك - برق دیپلم / زیر دیپلمبرق/ مکانیک مردآچار بدست باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5072خمینی شهر - درچهفروشندهدیپلم......زنچیدمان کالا ومواد غذایی د رقفسه ها + راهنمایی مشتریان قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5071شهرک صنعتی سروش بادران کارگر سادهدیپلم......هر دوسه روز آزمایشی بدون حقوق یک میلون و دویست هزار دارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5070شهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنمسلط به افیس - ورود وامور ادار ی وروابط عمومی مناسبقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5069شهرک صنعتی محمود آباد باغباندیپلم......مردداشتن سابقه کارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۶5068شهرک صنعتی محمود آباد فن آوري اطلاعات itلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)مرددآشنایی با شبکه - دوربین مدار بسته وقانون كارداردتکمیل شد مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5067شهرک صنعتی محمود آباد مهندس صنايع لیسانسصنایعزنداشتن سابقه کار در زمینه کنترل کیفیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5066خ باهنرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5065سه راه ملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرداخذ وثیقه تحویل خودرو 150 میلیون قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5064شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردانجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5063شهرک صنعتی سه راه مبارکه نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردداشتن مدرک در زمیه خدماتقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5062شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردآشنا به نرم افزار پارسیانبالاتر از قانون کاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۵5061خیابان هشت بهشتحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنآشنا به نرم افزار پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5060شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعزنکنترلی کیفت تسلط داشته باشد قانون كاراز خ کاوه   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5059شهرک صنعتی جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردتمیز کاری کارخانه - آماده سازی غذای پرسنل و پذیرایی مهمانان قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5058جنب شهرک سلامت تابلو ساز برقفوق دیپلم......مردمسلط بهجوش طرح ریکال - جوش پیچ ومهره ای . کنترلیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5057بوشهرراننده کامیوندیپلم / زیر دیپلم......مردمحل کار بوشهر - پروژه سد سازی - مزایا : مسکن + ناهار + شام + صبحانه + 10 روز مرخصی در ماه5 ال 6 میلیون بابت 20 روز کار دارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5056خ امام خمینی کارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ایمردحداقل سلط به یک مهارت فنی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۱۳5055اقتصاد ودارایی تكنسين تاسيسات لیسانسمکانیکمردتسلط کامل به امور تاسیسات گرمایشی وسرمایشی تعمیر ونگهداری بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5054چهارراه تختی مدیر فروشفوق دیپلم / لیسانسبازرگانیمرددوماه امور بازاری بیرون از شرکت است سپس شغل ثابت درون شرکتقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5053شهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مرداضافه کار با حقوق دارد قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5052چهار باغ بالا - مجتمع کوثر مدير فني زنلیسانسمعماریزنمسلط به اتوکد وآشنایی به انجام امور اداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5051خ هاتفکارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمردداشتن سابقه کار فروش - مامورت خارج از استان دارد با حقو ومزایابالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5050دروازه شیراز حسابدار ساده خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنانجام امور عمومی حسابداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۸5049جنب پایانه شرق اصفهانکارگر سادهدیپلم / زیر دیپلم......مردفاقد سرویس قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5048منطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردآچر بدستقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5047شهرک صنعتی محمود آباد کارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمردداشتن تجربه کارقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5046شهرک صنعتی امیر کبیرکارگر ريخته گريدیپلم......مرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5045کیلومتر 5 جاده تهران - اصفهانکارگر سادهدیپلم......مردترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۷5044شهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ایلیسانسبهداشت حرفه ایزنداشتن تجربه کارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5043شهرک صنعتی جیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن موتور سیکلت + گواهینامه + آشنایی با امور کارپردازی قانون كار+ هزینه بنزینندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5042شهرک صنعتی جیتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردتسلط به تعمیر -عیب یابی - ونصب کولرهای گازی - پکیج - شوفاژ -د اکت اسپلیت وداشتن مدرک فنی حرفه ای - خودرو شخصی بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5041شهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانی و...مهم نیستفن بیات قوی- و روابط عمومی بالا- فنون مذاکرات تلفنی - قانون کار وپورسانتندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۶5040شهرک صنعتی جیکارشناس خرید وتداركاتلیسانسبازرگانیمهم نیستمسلط به روش های خرید نقدی یا غیر نقدی وانبار وارزیابی تامین کنندگان- اشنا به زبان- وفنون مذاکره - مسلز به اکسل و آفیسبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۵5038منطقه صنعتی دولت آباد مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستجهت امور آزمایشگاهی وکنترل کیفیت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۵5037دولت آبادپرسکار دیپلم......مردنداردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۳5036خ سروش حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستآشنا به حسابداری پیمانکاریبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲5035شهرک صنعتی دولت ابادجوشکار برقدیپلم......مردجوشکاری و تاسیساتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۷/۲5034شهرک علمی و تحقیقاتیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به فرآیندساخت قطعات ماشینکاری-آشنایی با قالب‌های صنعتی وتزریق پلاستیک-تسلط به محیط سطح‌سازی و ابر نقاط و نرم‌افزار مهندسی کتیا (CATIA)-روابط اجتماعی بالا جهت پیگیری امور خارج از شرکتقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5033شهرک صنعتی مورچه خورت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردانجام امور عمومی شرکت اعم نظافت محل کار - پذیراییقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5032خ بسیج مهندس الکترونیک لیسانسالكترونیکزنتسلط به برنامه نویسی تخصصصی میکروکنترل - بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5031خ سجاد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5030ملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرداخذ وثیقه بابت تحویل نیسان قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5029سه راه صمدیهحسابدار انبارفوق دیپلمحسابداریمردداشتن تجربه وتسلط کافی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۱5028شهرک صنعتی سجزیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسمهندسی شیمی مردترجیحا آشنا با عملگرد دستگاه تزریق پلاستیکقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5027شهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5026خ عسکریه طراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیستتسلط به طراحی لوگو - کاتالوگ- فیلم - عکاسی ونرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5025خ عسکریه منشی شركتلیسانسکامپیوترزنمسلط به تایپ واشنا به امور پذیراییقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5024خ عسکریه کارپرداز (تحصیلدار)فوق دیپلم......مردداری گواهینامه خودرو یال موتور سیکلتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5023خ عسکریه حسابدار ارشدلیسانسحسابداریهر دومسلزط به امر قرارداد خرید وفروش بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5022شهرک صنعتی جی کارگر کیف وکفشدیپلم......مردزرنگ وفعال باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5021شهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مردآشنای به امورانبارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5020شهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهینامه مخصوص لیفتراکقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5019شهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5018خ فردوسی منشی شركتدیپلم......زنانجام امور خدمات عمومی شرکتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5017سه راه سیمین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتجربه کار با سیستمهای گرمایشی وسرمایشیبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5016سه راه سیمین مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5015سه راه سیمین کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن سابقه کار در امور بازرگانی بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5014خ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنتسلط به امور حسابداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5013خ پروین مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردتسلط به امور کامپیوترقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5012شهرک سلامت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردجوان وعلاقمند به کار در کلینیک بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳۰5011مرکز شهر اصفهانکارگر سادهدیپلم......مردحتما بازنشسته قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5010شهرک صنعتی کوهپایه اپرتورجرثقیل سقفیدیپلم......مردداشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5009شهرک صنعتی کوهپایه جوشکار برقدیپلم......مردداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5008شهرک صنعتی کوهپایه نسوز کاردیپلم......مردداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5007شهرک صنعتی کوهپایه کوره بان کوره های القاییدیپلم......مردداشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5006شهرک صنعتی کوهپایه برقکار صنعتی دیپلم......مردداشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5005شهرک صنعتی کوهپایه برقکار کوره های القاییدیپلم......مردتوانایی وتجربه داشتنبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5004شهرک صنعتی کوهپایه مکانیک خط CCMدیپلم......مردداشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5003شهرک صنعتی کوهپایه مکانیک جرثقیل سقفیدیپلم......مردداشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۶5002شهرک صنعتی کوهپایه مکانیک صنعتیدیپلم......مردداشتن تجربهبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵5001شهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمردتسلط به جوشکاری آرگون + پاداش تولید داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵5000خ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مردبعداز دوماه بیمه می شودقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵4999خ احمد آباد حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنترجیحا در محدوه شرکت باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۵4998شهرک صنعتی سگزینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردانجام خدمات تمیز کاری کارگاهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۲۳4997اصفهانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستحسابدار وارد به امور مالیاتی ارسال دفاتر، اظهارنامه، بیمه و ...قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۹4996شهرک رازی شهرضاکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستدر زمینه خرید دارای سابقه کار باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۹4995منطقه صنعتی کمشچهکارگر خط تولیددیپلم......مهم نیستبعد از سه ماه بیمه می شوندقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4994تولیدیفرزکار دیپلمتراشکاریمرددارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4993تولیدیآبدارچی دیپلمعلوم انسانیهر دودارای سابقه کار مرتبطقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4992شهرک صنعتی رازیدامپزشكدکترا و بالاتردام پزشکیمردجهت نظارت بر عمل آوری گوشتهای ذبح شده وبسته بندی بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4991 سه راه فرودگاهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایزنحداقل یک هارت فنی داشته باشدبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4990منطقه حبیب آباد کارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلممکانیکمردجهت کنترل رنگ قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4989منطقه حبیب آباد مامور خرید وتدارکاتدیپلم......مردترجیحا بازنشستهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4988خ جیمنشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنروابط عمومی و آشنایی به امور اداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸4987ارغونیه کارگر سادهدیپلمفنی وحرفه ایمردحداقل داراییک مهارت فنی باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3992دفتر شرکت خ خرم کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن گواهینامه موتور یا ماشینقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3991سه راه ملک شهر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنانجام کلیه امو.ر حسابداری ومسلط به پارسیان بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3990شهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردداشتن گواهی پایان خدمتقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3989نایین اپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردتسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3988نایین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن تجربه کاروتسلط به نقشه کشی بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۸3987میدان شهدا منشی شركتفوق دیپلمعلوم اداریزنداشتن روابط عمومی بالاقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3986منطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنداشتن سابقه کارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3985شهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردحداکثر 30 ساله سن قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3984خ جی کارشناس خوراک دام و طیورلیسانسگیاه پزشکیزن0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3983شهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستداشتن تجربه کاری در اولویت استبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۷3982شهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردداشتن تجربه کاری و آشنای به زبانبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3981شهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردداشتن تجربه کار قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3980شهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمردتجربه کافی در خصو تعمیر ونگداری تاسیسات صنعتی کارخانجاتبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3979شهرک صنعتی سگزیکارمند اداری لیسانسعلوم اداریزنداشتن سابقه کار اداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3978شهرک صنعتی سگزیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمهم نیستتسلط به انجام امور حسابداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3977شهرک صنعتی سگزیمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردآشنایی با برنامه های کاربردی کامپیوترقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3976اصفهانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستاشنا به کامپیوترقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3975شهرک صنعتی سگزیمدیر کار گزینی لیسانسمدیریت دولتی و....مردداشتن سابقه کار در کار گزینی بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۶3974شهرک صنعتی سگزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمردداشتن تجربه وتسلط کاملبه کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲3973شهرک بزرگ صنعتی اصفهان 10 نفر کارگر ريسندگي/ بافندگیدیپلم......مرددوروز شبکاری 7عصر تا 7 صبح دورزوز بالاعکسقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲3972منطقه صنعتی دولت آباد نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتی خانم زنمسلط به کتیا واینونتورقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۲3971منطقه صنعتی کمشچهتكنسين برق / مکانیکفوق دیپلم / لیسانسبرق/ مکانیک مردجهت نگهداری وسرویس دستگاههای سرمایشی وخنک کننده آموزش داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3970اصفهانمدير دفتر دیپلم......زن0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3969شهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مردآموزش داده میشودقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3968خ بزرگمهر حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابدراریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۱۰3967شهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم......مردسامن محدوده منطقه سگزیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3966شهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس مدیریت صنعتیلیسانسمدیریت صنعتیمردتجربه مدیریت برنامه ریزیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3965شهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر ویزیتور میدانیدیپلم......هر دوعلاقه مند به فروش و جذب مشتریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3964شهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردداشتن سابقه کار مرتبط وآشنا به فنون مذاکرهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3963شهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۵3962خ جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرداخذ چک تضمین کار از کارجوقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۴3961خ بزرگمهر خدماتي وامور نظافت دیپلم / زیر دیپلم......زن0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3960شهرک صنعتی جی کارگر بسته بنديدیپلم......هر دوحداکثر سن خانم 30 وآقا 35 سال قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3959خ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنتسلط کامل به امور حسابداریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3958خ جیمهندس شيمي لیسانسشیمیزنداشتن سابقه کار در آزمایشگاهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3957قلعه شورکابینت سازدیپلم......مردداشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3956سی وسی پلحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنداشتن سابقه کار و آشنا به دفتر نویسیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3955شهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردآشنا به قالب سازی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3954شهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردآشنا به ریخته گریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3953شهرک صنعتی مبارکهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردممکن بعدا ساعت کارشبفتی شود قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3952دروازه شیراز سرایداردیپلم......مردداشتن سابقه کار وغیر بازنشسته قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3951منطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مردتخلیه وبارگیری محصولات بهداشتیبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۶/۳3950خ امام خمینی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمسئول دفتر مدیر عامل آشنا به کامپیوتروامور اداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3949منطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن گوهینامه و تسلط به کامپیوتر در حد متوسط وفنی کار جهت تست کپسولقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3948خ امیر کبیر کارشناس فروشدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانس / فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمردداشتن تجربه فروش وبازریابی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3947دشستانمنشي مطب خانم یا آقافوق دیپلمکامپیوترزنداشتن سابقه منشی مطب در اولویت استقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3946خ امام خمینی کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم / لیسانسحسابداری- کامپیوتر - علوم اداریزنآشنا به امور اداری وتا حدودی به حسابداری وثبت سفارش د ردفترقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۸3945بلوار کشاورزحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنتسلط به نرم افزار سپیدارقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3944خ کاوهکارمند اداری ، دفتریدیپلم......مردداشتن خط خوب و آشنا به امور اداری- ترجیحا بازنشسته قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3943خ میرداماد طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمسلط به شبکه های اجتماعی - واینترنت ورود - اکسل و..قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3942ارغوانیهحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنترجیحا در محدوده مشاوره املاک ساکن باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3941منطقه صنعتی کوهپایهکارگر چاپخانه /مقوادیپلم......مردآشنائی با تولید مقوا قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۷3940خ 8 بهشت غربی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسلط به نرم افزار پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۶3939خ وحیدحسابدار فروشلیسانس......زنهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۲3938خ بسیجکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی وبهداشتمرد23 روز در استان محل اجرای پروژه ساکن و7 روز استراحت . پروژه ها مشهذد - تهران - بندر عباس و.. هست توافقی دارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱3937شهرک امیریهکارمند اداری ، دفتریلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنتسلط به ورود - اکسل وفتوشاپوآشنا به امور اداری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱3936شهرک امیریه حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمسلط به امور حسابداری پیمانکاری وآشنا به قوانین کار ومالیاتبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۱3935اصفهانمهندس صنایعلیسانسصنایعمرد-- آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مرتبط -- آشنایی با طرح ریزی و کنترل فرآیندهای سازمانی -- آشنایی به فرآیندهای بهبود و بهره وری -- آشنایی و تسلط بر اصول ارزیابی عملکردقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3934خ شیخ بهاییمهندس الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الكترونیکمردتسلط به برنامه نویسی- میکرو کنترلها arm- avr و ساخت بردهای الکترونیکی - تسلط به زبان - کارا تجهیزات ls- plc ومدیریت داده وسیستمهای انتقال نیروبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3933خ شیخ بهاییبرقکار صنعتی فوق دیپلم / لیسانس/ فوق لیسانس برق مردتسلط به به برنامه نویسی plc وماژولها- سنسورها - سیستمهای کنترلی صنعتی آشنایی با سیستمهای نیوماتیک وهیدرولیک ومحرک وموتورهای acوdcبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3932خ شیخ بهایینقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک/- نقشه کشی - مکاترونیک مردتسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی و سه بعدی - اتوکد وروشهای ساخت وتولید بالاتر از قانون کارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3931شهرک صنعتی مورچه خورت اپراتور تولیددیپلماظهار نشدههر دوتعهد کاریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3930خ باهنرکارمند اداری مسلط به زبانلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنتسلط به زبان انگلیسی وعربیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3929شهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردجهت اپراتوری دستگاه ترجیحا به plc آشنا باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3928خ بسیجپرسکار دیپلم......مردحقوق قانون کار + بیمه + اتاق خواب برای کارگران فاقد مکانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3927منطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیدیپلم / فوق دیپلم......مردحتما انبارداری با سیتم کار کرده باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۲۰3926منطقه صنعتی دولت آباد مهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمردداشتن سابقه کار در استخدام تاثیر گذار استبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3925شهرک صنعتی محمود آباد 10 نفر کارگر ساده / ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردحداقل یک مهارت فنی داشته باشد قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3924شهرک صنعتی جی 50 نفر کارگر ريسندگيدیپلم......مرد2نوبت روز کار 2 نوبت شب کار ودوروز استراحت قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3923خمینی شهرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردتسلط به نقشه خوانی داشته باشدبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3922خمینی شهرکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ بازرگانیزنآشنای به امورفروش قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3921خمینی شهرمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردداشتن توانائی در حوزه مکانیک صنعتی وهیدرولیکبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3920خمینی شهرجوشکار برق /co2دیپلم......مردتسلط کامل به جوشکاری برق یا co2بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۹3919خمینی شهرمدير برنامه ريزيلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / مردداشتن سابقه کار الزامی مرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۶3918منطقه صنعتی دولت آبادآبدارچی دیپلم......زننداردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3917روشن دشت کارگر خط تولیددیپلم......مردداشتن توانایی لازمقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3916شهرک صنعتی سه راهی مبارکهمدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزنداشتن 5 تا 7 سال سابقه حسابداری بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3915خ جی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنبیمه وحق طبق اداره کار مطابق ساعت کار انجام شدهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۴3914شهرک صنعتی مورچه خورت راننده لیفتراکدیپلم......مردحتماگواهی نامه ویژه وتجربه کاری داشته باشد قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۳3913شهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به ورد و اکسل با روابط عمومی بالا قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3912شهرک صنعتی مورچه خورت تعمیر ونگهداری ( نت )فوق دیپلم / لیسانسبرق - قدرت- الکترونیک - مکانیک -تاسیسات مردفارغ التحصیل یکی از رشته های تحصیلی فوق یا فنی باشد قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3911پل تمدنکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردجوان وبادقت و انگیزه کار داشته باشد قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3910خ سپه سالارمنشی شركتلیسانسکامپیوترمردپوشش رسمی داشته باشد وروابط عموی خوب قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3909خ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنبه امور اداری آشنا باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3908خ وحید حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنتساط به امور حسابداریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3907شهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مردجهت حمل وبارگیری روغنقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3906شهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مردجهت حمل وبارگیری روغنقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3905شهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنحداقل دوسال سابقه کار ادارری داشته باشد وآشنابه کامپیوترقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3904شهرک صنعتی محمود آباد تراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردآشنا به قالب سازی وتراشکاری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3903شهرک صنعتی محمود آباد کارگر سادهدیپلم......مردسلامت جسمانی وحتما بومی باشد قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3902شهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردحتما باز نشسته باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3901شهرک صنعتی سه راه مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنداشتن سابقه کار وروابط عمومی مطلوبقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱۲3900خ بزرگمهر طراح داخليلیسانسمعماریمهم نیستداشتن تجربه ودانش لازمقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3899شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانسصنایعمهم نیستآشنایی به اکسل و سیستمها وروشهاقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3898شهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردتسلط به نقشه کشی تخصصی اتوکد - اینونتور وشناخت ابزار صنعتی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3897شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر سادهدیپلم......مردآشنا به ماشینهای صنعتی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3896خ کاوهکارگر سادهدیپلم......مردپرکردن بطری وبسته بندی دوغقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3895منطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......مردتوانایی وعلاقمندی به کارقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3894خ امام خمینی خدماتيدیپلم......مرد5 شنبه ها تعطیلقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3893شهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنامکان ماموریت به شهرستانها قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3892شهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردسپردن وثیقه جهت تحویل خوردوقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3891شهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3890شهرک صنعتی سجزیتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3889شهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3888خ احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنتسلط به حسابداریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3887خ هاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنتسلط به آفیس وداشتن روابط عمومی خوبقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3886شهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانس......زنسابقه کاری- امکان مسافرت به شهرهای مختلف- تعهد- فن بیان خوبقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3885شهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمسیولیت پذیری- سروقت بودن و تعهد کاری- رانندگی عالیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۸3884شهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مردمسیولیت پذیر، فنی خوبقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3883شاهین شهر خیاطدیپلم......مردسلامت جسمی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3882اصفهانخانه دار هتلدیپلم......زنانجام امور خانه داری هتلقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3881اصفهانخدماتيدیپلم......مردانجام امور نظافت هتلقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۷3880اصفهاننگهبان هتلدیپلم......مردظاهری مرتب وخوش تیپقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3879خ بسیجکارگر فنی و ماهردیپلم......مردداشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی استقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3878شهرک صنعتی محمود اباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردتسل به کویل ومیکرومترقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3877شهرک صنعتی محمود اباد مکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردداشتن تجربه کارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۶3876شهرک صنعتی محمود اباد اپراتور تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی استقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۴3875شهرک صنعتی مبارکه20 نفر کارگر( اپراتورخط تولید )دیپلم......مردحقوق قانون کار + بیمه + ناهار + سرویس + بسته حمایتی + اضافه کاری با حقوق در صورت لزومقانون كارخیابان ها ومیادین اصلی شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3874شهرک صنعتی جی اپراتورخط تولیدتجهیزات برق 10 نفردیپلمفنی وحرفه ایمردحقوق قانون کار + بیمه + سرویس + اضافه کاری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3873منطقه صنعتی امیر کبیر5 نفر تراشکار ماهر دیپلم......مردتراشکارماهر وباتجربه وتسلز به بویرینگ کار وفرزکاربالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3872شهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردداشتن تجربی مکانیک صنعتی شرکتها بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3871شهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردناهار + سرویس + پاداش ماهیانه + بیمه + ناهار قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3870شهرک صنعتی سگزیکارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردحداقل تسلط به یکی از مهارتهای فنی جوشکاری - برق و...قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3869اصفهانطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیستمسط به این دیزاین وفتوشاپ وایلستریتورقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۵/۱3868تبلیغاتمنشی شركتدیپلم......زنمسلط به فتوشاپ و افیسقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3867منطقه صنعتی صفه کارگر سادهدیپلم......مردعلاقه مند بکار و سلامتی جسمیقانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3866منطقه صنعتی صفه کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردداشت حداقل یکی از مهارتهای پرنیاز تراشکاری - جوشکاری و..قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3865منطقه صنعتی صفه دوزندهدیپلم......مردتسلط به دور دوزی پارچه و راستا دوزیقانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3864منطقه صنعتی صفه رویه كوب مبلدیپلم......مردتسلط به رویه کوبیقانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3863منطقه صنعتی صفه پیستوله کار دیپلم......مردداشتن حداقل یک سال سابقه کار قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3862منطقه صنعتی صفهانبادار سادهدیپلم......مردداشتن تجربه انباردار یقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3861منطقه صنعتی صفه جوشکار برقدیپلم......مردداشتن تجربه مهم است سن تا حد 45 سال بالاتر از قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3860شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردترجحا فارغ التحصیل دانشگاه معتربر دولت یا آزاد وتتسلط کامل به نرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3859منطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلممکانیکمردعلاقه مند به کار در محیط صنعتی، آسنا به ابزار و تجهیزان صنعتی، آچار به دست، دارای فیزیک بدنی سالم و مناسب جهت تسلط فیزیکی به کار قانون كارسه راه ملک شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3858منطقه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازاریابیزنآشنا و مسلط به فرایندهای فروش و بازاریابی، مسلط به نرم افزارهای آفیس، علاقه مند بکار تیمی، خلاق و علاقه مند به یادگیری، دارای روابط عمومی خوب و مهارت در مذاکره قانون كارسه راه ملک شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۳۱3857منطقه صنعتی دولت آباداپراتور cncفوق دیپلممکانیکمردآشنا به دستگاه های CNCقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3856پاساژ آزادیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردداشتن موتورلازم است هزینه پرداخت میشودقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3855سه راه پینارتنگهبان کارگاهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردبازنشسته توانمند باشدیک میلیون وهشتصدندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3854خ کاوهحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسلط به پارسیانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۸3853خ لاهورکمك انبار داردیپلم......مردانجام امور انبار داری وصندوق داری فروشگاهقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۶3852شهرک صنعتی علویجه10 نفرکارگر خط تولیددیپلم / زیردیپلم......مردشام + ناهار+حق شیفت + بیمه + سرویس - محل مصاحبه اصفهان - دفتر شرکت- قانون كارمیادین وخیابانهای مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۵3851شهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مردرعایت کلیه موارد قانونی و در برخی موارد مزایای مازاد بر قانون کارقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴3850منطقه صنعتی المهدی ( هسته )کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردآموزش لازم توسط شرکت انجام میشودقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴3849حبیب آباد کارمند اداری ، دفتری خانملیسانسعلوم اداریزنتسلط به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۴3848خ امام خمینی کارمند اداری ، دفتری آقالیسانسعلوم اداری - کامییوترو..مردداشتن تجربه امور اداری وکار با کامپیوتر وپاسخ گوی ارباب ورجوعقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3847خ جیتحلییل سیستم وتولید محتوالیسانسکامپیوترزنداشتن تجربه تولید محتوا ومدیریت شبکه های اجتماعیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3846شهرک صنعتی جی مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الکترونیکمردحتما plc کار کرده باشدبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3845شهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مردداشتن حداقل یک مهارت فنی لازم استخدام است بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3844شهرک صنعتی جی کارگرساده (بسته بندي کارتن )دیپلم......مردکار گر ساده جهت تولید کارتن قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲۲3843منطقه صنعتی دولت آباد سیم پیچدیپلمفنی وحرفه ایمردآشنائی با سیم پیچی تابلوبرققانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3842خ آل خجندحسابدار لیسانسحسابداریزن0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3841شهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنداشتن تجربه وتسلط به کلیه امور حسابداریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3840شهرک صنعتی مبارکهاپراتورتولید ماسکدیپلم......مردداشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3839منطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلم......مردحداقل دارای یک مهارت فنی جوشکار.تراشکار . قلاویزکرقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3838سه راه صمدیهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنداشتن تجربه حسابداری پیمانکار ی و..قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3837شهرک صنعتی رازیکارگر فني وماهردیپلم......مردداشتن حداقل یک مهارت فنی جوشکاری - قلاویز کار - سنگ کارو...قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3836شهرک صنعتی رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترمردتسلط به اکسل وروابط عمومی بالا وسلامت جسمی قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3835شهرک صنعتی مبارکهفرج کاردیپلم......مرداصافه کار داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3834شهرک صنعتی مبارکهاپراتور مخزندیپلم......مرداضافه کاری داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3833شهرک صنعتی مبارکهاپرارتور دستگاه ترانسفردیپلم......مرداضافه کاری داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3832شهرک صنعتی مبارکهاپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مرداضافه کار داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3831شهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن سابقه کار در الویت استقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3830شهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لولهدیپلم......مرداضافه کاری داردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3829شهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنتسلط کامل به حقوق ودستمزدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۸3828اصفهان-دولت آبادتراشکار دیپلمتراشکاریمردنداردقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3827پایانه شرق اصفهاناپرتور سیستم سرمایشیدیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمردسپردن وثیقه 100 میلیون بعد از آموزش 5 روزهه وپذیرشقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3825خ صارمیهحسابدار پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردقرارداد پاره وقت بسته میشودتوافقیندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۷3824شهرک صنعتی محمود اباد کارگر ساده 10 نفردیپلم / زیردیپلم......مردانجام کار در سالن تولید مصالح پیش ساخته وکارگرترجیحا ساکن شاهین شهر باشدقانون كاراز شاهین شهر دارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3823شهرک صنعتی علویجه2 نفر کارشناس کنترل کیفيت (کارشناس شیمی)لیسانسمهندسی شیمی مردعدم معافیت پزشکیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3822شهرک صنعتی جی کارگر ريسندگي / رنگ رزی دیپلم / زیر دیپلم......مردعدم اعتیاد به سیگار و.. حتما مجرد باشد ترجیحا ساک خوراسگانقانون كار+بیمه+ سرویس + اضافه کار یدارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3821خ مصلیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردداشتن نیسان جهت تحویل فرش به مشتریان الزامی استتوافقی ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3820جاده اصفهان نائینکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلمکامپیوتر/ علوم اداری و..مردآشنائی نسبی به کامپیوتروحسابداری وامور اداری قانون كاربدون سرویسندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3819خ جابر انصاریتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیستآشنا به امور فنی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3818پالایشگاه اصفهان 20 نفر کارگر ساده آقاسیکل یا دیپلم......مردکارگر ساده .فنی در زمینه بتون ریزی -داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت لازم است قانون كار+بیمه + ناهار + سرویسدارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3817خ جابر انصاری کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنداشتن سابقه فروش درالویت است قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3816خ جابر انصاری طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستطراحی سایت وانجام امور مربوط به فضای مجازیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۴3815تولید5 نفر کارگر سادهدیپلم......مردبدون معافیت پزشکیقانون كارفعلا از شاهین شهر دارد اصفهان هم سرویس میگذاریم  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3814شهرک صنعتی جی مکانیک صنعتی آقا با سه سال سابقهلیسانسمکانیکمردداشتن تجربه 3 کار مرتبط با مهارت مکانیک صنعتی بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیداکثر نقاط مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3813شهرک صنعتی جی کارشناس مواد ومتالورژی لیسانس/ فوق لیسانس آقامواد و متالورژیمردداشتن تجربه 3 سال کار مرتبط با رشته وحداکثر سن 37بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیداکثر نقاط مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۱3812منطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسلط به کلیه امور حسابداری - امور مالیاتی - وگزارش فصلی و....قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3811خ عسکریه حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستاشنا به حسابداری فروش ومسلط به امور حسابداریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3810خ طالارحسابدار خانم/ اقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به امور حسابداری - تهیه صورت مالی ونرم افزار اکسل قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3809خ شریعتی جنوبی منشی شركتلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زناشنا به امور اداری - کامپیوتر وروابط عمومی بالا وترجیحا ساکن محدوده شرکتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3808شهرک صنعتی سگزی5 نفر کارگر خط تولید دیپلم......مردفاقد سرویس وناهار ترجیحا ساکن محدوده شرکت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3807خ مهر آباد سرایداردیپلم......مردانجام نظافت شرکت وپذیرائی از کارکنانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3806خ مهر آبادنگهبان شرکت/مجتمع " بازنشسته"دیپلم......مردبازنشسته باشد یک میلیون ونیم ندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱۰3805خ مهر آباد تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمردداشتن تجربه واطلاعات فنی دز زمینه تاسیسات ساختمانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3804شهرک علمی تحقیقاتی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به نقشه کشی صنعتی تخصصی مکانی اعم از کتیا - سالید ورد- و...قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3803شهرک صنعتی سروش بادران نگهبان شرکت/مجتمعدیپلم......مردداشت توانایای لازم قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3802شهرک صنعتی سروش بادران فروشندهدیپلم......مهم نیستروابط عمومی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3801منطقه صنعتی دولت آبادنیروکار فنی (پرس کار- خم کار -کار باگوتیندیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۸3800شهرک صنعتی سروش بادران انبادار سادهدیپلم......مرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3799شهرک صنعتی اشترجانکارشناس کنترل کیفيت لیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمردتسلط به نقشه کشی ونقشه خوانی- آشنا با ابزار ها ی انداززه گیری - بالاتر از قانون كارنقاط مهم شهر  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3798منطقه صنعتی دولت آباد 10 نفر کارگر خانم وآقا خط تولید وبسته بندیدیپلم......هر دوناهار + شام= سرویس + بیمه + حقوق قانون کار سفته 100میلیون جهت ضمانت کار نیاز است قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3797شهرک صنعتی اشترجانمهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستداشتن تجربه کافی در کارخانه جات نساجیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3796خ هاتف فروشندهدیپلم......مردسه میلم ن حقوق + بیمه وپورسانتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۷3795شهرک صنعتی جی کارگر خط تولیددیپلم......مردتوانائی بدنیقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3794شهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسایمنی صنعتیمردداشتن تجربه کافی بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3793شهرک صنعتی سگزیکارگر ساده / فنی دیپلم / زیر دیپلم......مرددیلم فنی دراولویت استقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3792مشتاق سوم خدماتي وامو نظافت کارگاه (بازنشسته )دیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردحتما بازنشسته باشد وترجیحا ساکن اطراف پینارتیک میلیون وپانصدندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3791شهرک صنعتی اشترجان حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردداشتن پایا خدمت - وساکن محدوه زرین شهربالاتر از قانون کاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3790اتوبان ذوب آهنحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسلط نسبی به امور حسابداری وفاکتوزنی- ترجیحا ساکن محدوه اتوبان ذوب آهنقانون كاربراساس میزان ساعت کارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3789مجتمع کوثر کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزنداشتن سابقه کار مناسب با عنوان شغلیبالاتر از قاون کارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3788منطقه صنعتی خمینی شهرمیدان صنعت خ حافظحسابدار ارشد خانم لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزنتسلط به دفتر نویسی وبویژه تسلط به امور مالیاتبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۴3787شهرک صنعتی سگزیکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانس/ فوق لیسانسصنایعمردداشتن تجربه کار در اولویت استبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3786شهرک صنعتی جی راننده میکسردیپلم......مردداشتن تجربه رانندگی با میکسر جهت تخلیه بتونقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3785 جی شرقیکارگر انباردیپلم......مردجهت براگیر وتخلیه بار به انبارقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3784میدان انقلابکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزنتسلط به کامپیوتر - داشتن روابط عمومی خوب وسابقه کارقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3783خ احمد آبادتراشکار دیپلم......مردداشتنم تجربه تراشکاریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3782خ احمد آبادکارگر سادهدیپلم......مرداضافه کاری داردبا حقوققانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۲3781ارغوانیه - شهک صنعتی نیک اندیشکارگر سادهدیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱3780شهر اصفهانراننده ایسوزو/نیساندیپلممهم نیستمردتحویل بازیافت از درب منازل وانتقال به انبار با وانت شرکت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۴/۱3779اصفهانکارگر سادهدیپلممهم نیستزننیاز به مهارت نیست آموزش لازم داده میشودقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3778شهرک صنعتی سجزیحسابدار ارشد خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3777خ امام خمینی کارگر خط تولید 2 نفر خانمدیپلم......زنجهت کنترل کیفی قطعات قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3776شهرک صنعتی سجزیاپراتور تولیددیپلم......مردترجیحا جوشکار وساکن محدوده مزرعه شور وقجاورستان باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3775خ عبد الرزاق خدماتيدیپلم......مردانجام امور نظافت کارگاه وآبدارچیقانون كار+ اضافه کاریندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3774خ مشتاق خدماتيدیپلم......مردجهت امور پذیرایی ونظافت شرکت وسایر امور- نداشتن سابقه کیفری قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3773خ مشتاق راننده سمند با خودرودیپلم / زیردیپلممهم نیستمردداشتن خودرو سمند مدل 96 به به بالا جهت جابجایی کارکنان و سایر امورشرکت وداربودن سلامتی وعدم سو پیشینه4 تا 5 میلیون + هزینه بنزینندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3772میدان احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنآشنا به نرم افزار آسانقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3771منطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلم برقمرد-قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۷3770بهارستان مهندس مکانیکفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمرددارای روحیه کار قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3769خ میر دامادکارمند فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیهر دوآشنایی با اصول فروش و جذب مشتری در زمینه فروش کالای صنعتیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3768شهرک سجزیپاشش کاردیپلم......مرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۶3767شهرک سجزیکارگر سادهدیپلم......مردنیروی خدماتی. زرنگ و کاریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3766شهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مردداشتن تجربهقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3765منطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتیفوق دیپلم......مرد0قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3764خ امام خمینی رنگ کار استاتیکدیپلم......مردداشتن سابقه کار قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵37638بهشت شرقیکارگر سادهدیپلم......مردساکن محدوده 8 بهشت باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3762خ بسیج" تراشکار - جوشکار" اپراتور سری تراش-دیپلم......مردداشتن تجربه کاری قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3761دروازه تهرانانبادار سادهدیپلم......مرد0قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3760شهرک صنعتی جیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتسلط به نقشه کشی کتیابالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3759دروازه تهرانتحصيلدار /کارپردازدیپلم......مردداشتن موتور سیکلت الزامی است هزینه بنزین و تعمیرات به عهده شرکتقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3758شهرک صنعتی محمود اباد کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زنداشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3757شهرک صنعتی محمود اباد سرشیفت کارگران دیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمردداشتن سابقه کارقانون کاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3756شهرک صنعتی محمود اباد کارگر ريسندگي 30 نفردیپلم......مردعدم اعتیاد - سلامت جسمی- داشتن پایان خدمتقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3755روشن دشتحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمسلط به نرم افزار امینقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3754چهارراه گلزار فروشندهدیپلم......هر دوذاشتن تجربه فروشندگیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3753مشتاق سومراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردترجیحا ساکن محدوده مشتاق سوم یا ابشار سومقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3752خ امام خمینی - خ صنعت گراناپراتور cncدیپلم......مردداشتن تجربه کاریقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3751خ امام خمینی - خ صنعت گرانطراح صنعتيلیسانسمکانیکمردتسلط به طراحی صنعتی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3750شهرک صنعتی امیر کبیررنگ کار استاتیکدیپلم......مردداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۵3749شهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلممکانیکمردتسلط به نقشه خوانی قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3748خ جیفرزکار دیپلم......مرد،قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3747شهرک صنعتی سروش بادرانانبادار سادهدیپلم......مردداشتن تجربه انبار داریقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3746شهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر بسته بندي خانم دیپلم......زن،قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۲3745شهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر خط تولید مواد غذایی دیپلم......مرد،قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۱3744شهرک صنعتی سجزیمهندس کامپیوتر نرم افزارلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمردتسلط،و تجربه در زمینه شبکه ، برنامه نویسی،و،،،قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۱3743بروان شمالی حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنتسلط،و تجربه حسابداریقانون كار هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۲۰3742اصفهانکارگر فنيدیپلماظهار نشدهمردنداردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3741اصفهاناپراتور فروش دیپلممهندسی کامپیوترزنداردقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3740سپاهان شهرمهندس مکانیکلیسانسساخت و توليدمردنداردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۹3739سپاهان شهرحسابدار لیسانسحسابداریزنمسط به نرم افزار آسا مسلط به حقوق و دستمزدبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۳3738خ هاتفبازاریاب لیسانسبازرگانی و...مردندارد قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3737شاهین شهر خ مخابراتحسابدار ارشدفوق لیسانسحسابداریمردحتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3736شاهین شهر خ مخابراتمهندس برق 2 نفرفوق لیسانسبرقمردحتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3735شهرک صنعتی جی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنحتما مسلط به زبانقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3734شهرک صنعتی جی کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)زنداشتن سابقه کار در اولویتقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3733شهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیستداشتن تجربه کار قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3732شهرک سروش بادرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کار فروشبالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3731شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانس/ فوق لیسانسصنایعمردنداردقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3730شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرقمرد0قانون كاردروازه تهران - خ کاوه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3729شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمرد0قانون كار دروازه تهران - خ کاوه  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3728فلکه دانشگاه صنعتیتراشکار دیپلممکانیکمردپنج شنبه ها تعطیلقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3727پلیس راه اصفهان شیرازفرزکار دیپلمساخت و توليدمردفرزکار ماهر و آشنا به دستگاه بورینگبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3726پلیس راه اصفهان شیرازتراشکار دیپلمتراشکاریمردتراشکار نیمه ماهر با 2 سال سابقه مورد قبول می باشدبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3725پلیس راه اصفهان شیرازکارشناس دفتر فنيلیسانسساخت و توليدمردفوق دیپلم یا لیسانس - بدون سابقه کار نیز جهت مصاحبه معرفی شود بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3724شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر ریسندگی 50 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردروازه تهران - خ کاوه   مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3723اصفهان خدمات پس از فروش ( نمايندگي )دیپلمالكترونیکهر دوافرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3722پلیس راه اصفهان شیرازکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمرداشنا با ابزارهای اندازه گیری و اشنایی با فرایندهای کنترل قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۰3721شاهپور جدیدتراشکار دیپلم......مرداستاد کار و مسلط بر تمامی امور فنی مربوطه بالاتر از قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3720سجادکارشناس تحقيق وتوسعهلیسانسمکانیکمهم نیستتسلط کامل به زبان انگلیسی و تحقیقات و سرچ اینترنتیقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3719شهرک صنعتی جی 10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مردعدم اعتیاد - نداشتن معافیت پزشکی - داشتن دیپلم الزامی است وساکن محدوده سرویس شرکت باشدقانون كاردارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۸3718خ کهندژحسابدار خانم ( پاره وقت )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنپاره وقت محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشدیک میلیون وپانصدندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۷3717اتوبان اصفهان - شیراز- قلعه شوراپراتور جایگاه سوختدیپلممهم نیست مردحتما سابقه در شرکتها مختلف داشته باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۷3716میدان برازندهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمردتسلط به امور حسابداری + نرم افزار پارسیان + ورود واکسل وقبول ماموریت کاریبه خارج استان قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3715خ حکیم نظامیسالن داردیپلممهم نیست هر دوحتما مجرد وعلاقه مند به کار ودر محدوده رستوران ساکن باشدقانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3714دفتر شرکت خ سجاد مترجم زبان انگليسیلیسانسزبان وادبیات انگلیسی و..زنتسلط به مکالمه وترجمه+ ترجمه + اینترنت قانون كارندارد  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۶3713خمینی شهرتراشکار دیپلمتراشکاریمردمسلط به نقشه خوانی-با سابقهقانون كاردارد