شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۶/۳/۳۰1570دفتر كارخ شيخ ابوالحسن كارشناس مديرت صنعتيلیسانسمدیریت صنعتیمهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳۰1568كارخانهشهرک صنعتیفروشندهدیپلم......هر دومهم نیست8-17145.بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1567دفتر كارخیابان سجادبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1566دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشدیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1565كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانملیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به زبان انگليسيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1564فروشگاهخ پروين حسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیستتوافقي1350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1563كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمدیر مالی( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535آشنانه به خزانه داري بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1562كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17535داشتن سابقه كار وتوانايي قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1561كارخانهشهرك صنعتي رازيانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17335داشتن سه سال سابقه ومسلط به نرم افزار نوآوران وكامپيوتربالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1560دفتر كارخ آپادانامدیر مالی‌( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 171035داشتن 10سال سابقه الزامي استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1559كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار خانم ( پاره وقت )لیسانسحسابداريزنمهم نیست8 الي 14030داشتن سابقه كار الزامي است قانون كاردارد00 دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1558كارخانهاصفهاندارو سازدكترادارو سازيمردمهم نیست8 الي 16/30030بدون سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1557كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازطراح گرافيكلیسانسگرافيك مردمهم نیست8 الي 16/30030داشتن خلاقيتبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1556كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازجامعه شناسلیسانسجامعه شناسي يا علوم اجتماعيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1555كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازرئيس روابط عمومیلیسانسروابط عمومی / روابط بين الملل / علوم سياسيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1554كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمدير توسعه بازارلیسانسمدیریت بازرگانی / شيمي مردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1553كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمديرواحد ظروف داروئيلیسانسصنایع/ مديريت / مكانيكمردمهم نیست8 الي 16/30535داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۴1552كارخانهشهرك صنعتي سگزينقاش خودورسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235تسلط به نقاشي با پيستولهقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۴1549كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس ایمنی صنعتيلیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1548دفتر كاراصفهانبازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1547دفتر كاراصفهانطراح گرافیک لیسانسارتباط تصویری (گرافیک)مهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1546كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارآقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل030آشنايي با ماده 169قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1545كارخانهشهرك صنعتي سگزيانباردارصنعتيدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 172350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1544كارخانهشهرك صنعتي سگزينگهبان (بازنشسته )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست48 ساعت كار 24 ساعت استراحت045حتما بازنشسته باشدقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۱1543دفتر كارمیدان احمد آبادطراح گرافیک فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی 13و15الی18/30135.طراحی corel draw آموزش داده ميشودقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۱1542دفتر كارمیدان احمد آبادمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی13و15الی18135روابط عمومی بالا-اخلاق خوبقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۰1541كارخانهنجف آبادمدیر تولیدلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8الی17340آشنایی با طراحی وتکنولوژی قطعهبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۰1540دفتر كارزرين شهركارمند امور اداریلیسانسمهم نيستزنمهم نیست8 الي 16035تسلط به كامپيوتر وداشتن روابط عمومي خوب وترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۰1539دفتر كارزرين شهرمهندس برق 3نفرلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 16035ترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۸1538فروشگاهدروازه تهران یا خانه اصفهانفروشندهفوق دیپلم......زنمجرد8 الی 1 و 3الی 8230داری فن بیان و روابط عمومی خیلی خوب قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۷1537كارخانهخ بسيجكارگر فني ( 2 نفر )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۷1536كارگاهجاده نايين كارشناس دفتر فني( مهندس عمران /معماري)لیسانسعمران / معماريمردمتاهل8 الي 17130حتما مسلط به اتوكد وونرم افزار تكزا وآشنا به نامه نگارييكمليون وهفتصددارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۷1535كارخانهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيان وآفيسقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۶1534دفتر كاراصفهان وهمجواربازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمردمجرد8-6130نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۶1533دفتر كارخ کهندژحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الی 17135مسلط به پارسیان و دارای سابقهقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۶1531دفتر كارخ حمزه اصفهانيكارمند فروش خانم 10 نفر دیپلممهم نيست زنمجرد8 الي 16030داشتن فن بيان وروابط عمومي خوبقانون كار وبيمهداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۲1530دفتر كارچهارباغ بالاآرشيتكتلیسانسمعماریزنمجرد۸الی۱۶029انجام امور اداري وآرشیتکتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۱1529دفتر كاراصفهان. پروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۰1528دفتر كارخیابان امام خمینیكارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17128دارای سابقه فروش در زمینه آهن آلات آهن و مصالح ساختمانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۹1527كارخانهشهرك صنعتي صفهمهندس برق قدرت لیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۹1526كارخانهشهرك صنعتي صفهراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داراي گواهي نامهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۹1525دفتر كارخ شيخ ابولحسنمهندسي معماري خانم لیسانسمعماریزنمهم نیست8 الي 17030تسلط به نقشه كشي با كد - آفيس - وطراحي پلانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1524دفتر كارخ هشت بهشتكارشناس بازرگاني لیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8-17260روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1523كارگاهاصفهاننانواسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی161501 سال سابقه قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1522كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 الي17135آشنا به امور خريد وفروشقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1521دفتر شركتخ شريعتي انباردارلیسانسمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17335مسلط به كامپيوترقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۷1520شركتشهرك علمي تحقيقاتي اصفهانمهندس مواد ومتالورژي ( خانم )لیسانس / فوق ليسانسمواد و متالورژیزنمهم نیست8 الي 16030ترجيحا مسلط به زبان وآشنا به امور بازرگاني بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۷1518كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر فني 2نفرفوق دیپلممکانیک / ساخت وتوليد/ ماشين ابزارمردمتاهل8 الي 17130داشتن پايان خدمت الزاميقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۷1517كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر خط تولید ( 10 نفر )دیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمتاهل8 الي 171250قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۶1516دفتر كارخ مصليكارمند فروشفوق دیپلم......هر دومهم نیست8/30الی17140ارتباط عمومی و فن بیانآشنایی با سیستم و آفیسقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1515كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداری آقالیسانسکامپیوترمردمجرد8 الي 17130مسلط به ورود واكسل جهت ثبت اسنادوگزارشات قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1514دفتر كارپل وحيد حسابدارخانم /آقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به نو آورانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1513دفترشركتخ شيخ بهاييحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنابه امور مالياتي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1512اسايشگاه سالمندان اصفهان اصفهانپرستار( نگهدار ي سالمند)سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17045علاقه مند به نگهداري سالمندقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1511دفتر شركتروبروي شهرك آزمايشمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535داشتن 5 سال سابقه كار وتسلط به آفيسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1510دفتر كارهشت بهشت شرقیمنشی لیسانسبازرگانیزنمجرد8 تا 4235مسلط به فروش- روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳1509كارخانهشهرك صنعتي نجف آباد كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17135داشتن روابط عمومي بالابالاتر از قانون كارداردهزينه اياب وذهابندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳1508كارگاهفلاورجان چرخكار ماهر ونيمه ماهر10نفر (خانم )سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135ترجيحا ساكن فلاورجانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳1507دفتر كاراستان اصفهانبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست7:30تا 16135دارای ضمانت.ترجیحا وسیله نقلیهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲1506كارگاهخ امام خميني /خ بابوكانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 161350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲1505كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارمند امور اداری آقالیسانس......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به كامپيوترو سابقه كار استقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1497كارخانهشهرك صنعتي جي تكنسين مكانيك دیپلم / فوق ديپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل135آشنايي با تعميرات صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1496كارگاهشاهپور جديد نقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک / ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17130حتما مسلط به نرم افزارهاي نقشه كشي صنعتيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1495كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمونتاژکار ولحيم كار (خانم 5 نفر) دیپلم / فوق ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135جهت لحيم كاريقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1494كارخانهشهرك صنعتي كمشچهبرقكار صنعتي فوق دیپلم / ليسانس برق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17135آشنائي به plc- و هيدروليك وتعميرات مرتبط قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1493كارخانهشهرك صنعتي سگزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135آشنايي به تعمير پمپ وگيربكسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۸1492كارخانهشهرك صنعتي سگزياپراتور خط تولید‌(كارگر ساده )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035علاقه مند به كار در زمينه توليد لوله پولي اتيلن وتزريق پلاستيكقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۸1491كارخانهشهرک صنعتی سگزی تزريق كار سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستبه صورت شیفت238ترجيحا تزریق كار سابقه كار داشته باشدقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۷1490دفتر كارخ آمادگاهكارشناس بازرگانی 2 نفرلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط كامل به زبان خارجيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۷1489دفتر كارخ شمس آبادیبرنامه نویس كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17235توسعه و پشتیبانی نرم افزار با تخصص در C#,SQLبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۶1488دفتر كارشاهین شهرخ مخابرات كارمند امور اداری خانم لیسانس ترجيحا زبان انگليسيزنمهم نیست8 الي 14135حتما مسلط به زبان انگليسي مكالمه - ترجمه وحتما ساكن شاهين شهرباشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۶1487دفتر كارخ جيحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135صدور سند قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۶1486آزمايشگاهخ بزرگمهركارشناس علوم آزمايشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهی/ بيوشيمي /ژنتيك زنمجرد8 الي 17135نداردقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۵1484كارخانهشهرك صنعتي جي مكانیك صنعتیدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۵1483دفتر كارخ شيخ ابوالحسن حسابدار پاره وقتلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135مسلط به نرم افزار امين قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۵1482كارخانهشهرك صنعتي سگزيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135برشكاري وخم كاري وجوشكار مسلط باشد ؛ وكار دستگاه سي ان سيقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۴1480كارخانهخمینی شهرطراح وب سايتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست7:30 الی 17135نداردقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۴1479مجتمع مسكونيشهيد كشوري نگهبان (بازنشسته ) 50نفرسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي ( 6صبح تا6 عصر) وبالعكس055حتما بازنشسته باشد900 تا 950 هزار توماننداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۳1477دفتر كارخ 22 بهمنكارشناس تضمنين کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17130حتما به ايزو وتضمين كيفيت آشنا باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۳1476كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادمهندس مكانيك ( ساخت توليد )لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به زبان انگليسي ( ترجمه ومكالمه )بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۰1474كارخانهپروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330ناهار نداردقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۰1473كارگاهشهرک صنعتی جیبرق كار خودروفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 18130*قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1472كارگاهشاهپور جديدتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی17/30233مسلط به کار با دستگاه تراش و نقشه خانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1471كارگاهشاهپور جديدسرپرست كارگاهلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8الی17/30233مسلط به نقشه خانی ،سرپرستی کارگاه،دستگاه تراش و cncقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1470كارخانهشهرك صنعتي سگزينت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمكانيك صنعتي و...مردمهم نیست8 الي 17135توانايي تهيه گزارش پايش اداري وسيستمي وآشنا به پروژه هاي تعميراتقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1469كارخانهكيلو متر 17 جاده خميني شهر - نجف آبادمهندس علوم وصنايع غذايي آقالیسانسعلوم و صنایع غذاییمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل040نداردبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1468كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به امور مالياتي ومالي وكامپوترقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1467كارخانهشهرك صنعتي اشترجانانباردارفوق دیپلماظهار نشدهمردمتاهل7:30 الی 17540تسلط به انبارداری کامپیوتری ؛ تسلط به کنترل موجودی، انبارگردانی و ...سابقه کاری در این زمینه قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1466كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135حقوق ومزايا براساس قرار داد پاره وقتقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1465دفتر كارخ امام خمینی- عطالملکمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست9-1511اشنا به امور اداری و فن بیانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۷1464كارگاهخیابان امام خمینیحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی17/30235اشنا به پارسيان - نرم افزار بيمه - انبار - ماليات قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1463دفتر كارخ جيحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست9 الي 17130داشتن تجربه / مسلط به پارسيان - هلو - خريد - فروش -امور مالياتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1462دفتر كارخ لاهورامور تبليغات لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الي 16130جهت امور تبليغات شركت قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1461دفتر كارخ مسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8 الی17245مسلط به امور فروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1460دفتر كارخ لاهورمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16330تسلط به امور ماليان بيمه - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1459دفتر كارخ لاهورمدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 161300بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1458دفتر كاربهارستانكارپرداز / تحصيلداردیپلم......مردمهم نیست8 تا 17150روابط عمومی بالا- فن بیان خوب- دارای پشتکار بالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1457دفتر كاراصفهانبرنامه نویس كامپیوترلیسانسعلوم کامپیوترهر دومهم نیست8-16:30230برنامه نویسی C# و ASP.NETقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1456دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارشناس روابط بين المل لیسانسروابط بین الملل / بازرگاني / اقتصاد مردمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1455دفتر كارشركتخ 22 بهمنمسئول دفتر مدير عامل لیسانسبازرگانی / مديريت بازرگاني / اقتصادمردمهم نیست8 الي 17530مسلط به امور اداري وكامپيوتر و حتما مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1454دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارپردازي الزامي استبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۳1452دفتر كارمسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی17245مسلط به فروش وتر جیحا آشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۳1451كارگاهاصفهان - بهارستانبازاریاب دیپلم......هر دومهم نیستآزاد140حقوق بیمه و پورسانتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۱1444فروشگاهبازارقهوه کاشیهااپراتور فروش ( فاكتورزن )لیسانسکامپیوترزنمهم نیستپاره وقت دردوشیفت صبح یا عصر040ترجیحا مسلط به نرم افزارهلوقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۱1443دفتر كارخ سعادت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130مسلزط به نرم افزار هلوقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۰1442كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارآقالیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17230مسلط به امور حسابداري خريد ؛ فروش؛ ماليات ؛ حقوق ودستمزد ؛ارزش افزوده ؛ ماده 169و..بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۰1441كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 171300قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۹1440كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130تسلط به رايان تراز؛ امور بيمه وماليات وگزارش فصليقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۹1437كارخانه52كيلومتري جاده كوهپايهتكنسين مكانيك فوق دیپلم / ليسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي ومسلط به اتوكد وكتيابالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۹1436واحد توليديخ بسيجحسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17430تسلط به نوآوران ؛ وارزش افزوده وماليات ؛ گرازش فصلي و4 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۷1435دفتر كارخ طیببرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8ال 17230تسلط به تابلو سازی برققانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۴1433كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور دستگاه فايبر گلاسدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل1300قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۴1432كارخانهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 19130تسلط به نرم افزار امينبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳1431نمايندگي فروش خودروشهرك صنعتي امير كبيراپراتور فروش ( فاكتورزن )دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8 الی 5 بعداز ظهر240مسلط به کامپیترحقوق درصدي داردنداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ جمعه ۲ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان