شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۶/۳/۲1506كارگاهخ امام خميني /خ بابوكانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 161350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲1505كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارمند امور اداری آقالیسانس......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به كامپيوترو سابقه كار استقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲1504كارخانهشهرك صنعتي سگزيبهداشت حرفه ايلیسانسبهداشت حرفه ايمردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1503كارخانهشهرك صنعتي بروجنكارشناس بهداشت حرفه اي لیسانسبهداشت حرفه ایمردمهم نیست8 الي 171350بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1502كارخانهشهرك صنعتي بروجنمهندس صنايع (مدیر كنترل كیفیت)لیسانس/ فوق ليسانس صنایعمردمهم نیست8 الي 17535آشنائي به مباحث ايزو 16949 ومباحث كنترل كيفي آماريبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1501كارخانهشهرك صنعتي بروجنمهندس مكانيك ساخت وتوليد لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نقشه كشي صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1500كارخانهشهرك صنعتي بروجنمهندس نساجي 3 سال سابقه كارلیسانس/ فوق ليسانس نساجیمردمهم نیست8 الي 17235مهارت در توليد نخ bcf تاب وتوليد محصولات بي بافتبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1499كارخانهشهرك صنعتي بروجنطراح پارچه وموكت لیسانسطراحی لباس وپارچهمهم نیستمهم نیست8 الي 17235داشتن 2 سال سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1498كارخانهشهرك صنعتي بروجن مهندس نساجي (مدیربهره برداري )لیسانس/ فوق ليسانس نساجیمردمهم نیست8 الي 17640داشتن 6 سال سابقه در زمينه توليد منسوجات والياف به روش ذوب ريسي \ چاپ وتكميلبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱1497كارخانهشهرك صنعتي جي تكنسين مكانيك دیپلم / فوق ديپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل135آشنايي با تعميرات صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1496كارگاهشاهپور جديد نقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک / ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17130حتما مسلط به نرم افزارهاي نقشه كشي صنعتيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1495كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمونتاژکار ولحيم كار (خانم 5 نفر) دیپلم / فوق ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135جهت لحيم كاريقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1494كارخانهشهرك صنعتي كمشچهبرقكار صنعتي فوق دیپلم / ليسانس برق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17135آشنائي به plc- و هيدروليك وتعميرات مرتبط قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳۰1493كارخانهشهرك صنعتي سگزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135آشنايي به تعمير پمپ وگيربكسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۸1492كارخانهشهرك صنعتي سگزياپراتور خط تولید‌(كارگر ساده )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035علاقه مند به كار در زمينه توليد لوله پولي اتيلن وتزريق پلاستيكقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۸1491كارخانهشهرک صنعتی سگزی تزريق كار سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستبه صورت شیفت238ترجيحا تزریق كار سابقه كار داشته باشدقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۷1490دفتر كارخ آمادگاهكارشناس بازرگانی 2 نفرلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط كامل به زبان خارجيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۷1489دفتر كارخ شمس آبادیبرنامه نویس كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17235توسعه و پشتیبانی نرم افزار با تخصص در C#,SQLبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۶1488دفتر كارشاهین شهرخ مخابرات كارمند امور اداری خانم لیسانس ترجيحا زبان انگليسيزنمهم نیست8 الي 14135حتما مسلط به زبان انگليسي مكالمه - ترجمه وحتما ساكن شاهين شهرباشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۶1487دفتر كارخ جيحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135صدور سند قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۶1486آزمايشگاهخ بزرگمهركارشناس علوم آزمايشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهی/ بيوشيمي /ژنتيك زنمجرد8 الي 17135نداردقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۵1484كارخانهشهرك صنعتي جي مكانیك صنعتیدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۵1483دفتر كارخ شيخ ابوالحسن حسابدار پاره وقتلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135مسلط به نرم افزار امين قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۵1482كارخانهشهرك صنعتي سگزيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135برشكاري وخم كاري وجوشكار مسلط باشد ؛ وكار دستگاه سي ان سيقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۴1480كارخانهخمینی شهرطراح وب سايتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست7:30 الی 17135نداردقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۴1479مجتمع مسكونيشهيد كشوري نگهبان (بازنشسته ) 50نفرسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي ( 6صبح تا6 عصر) وبالعكس055حتما بازنشسته باشد900 تا 950 هزار توماننداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۳1478كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتجوشکار برقسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17140حتما با الكترود 70-18 كار كرده باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۳1477دفتر كارخ 22 بهمنكارشناس تضمنين کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17130حتما به ايزو وتضمين كيفيت آشنا باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۳1476كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادمهندس مكانيك ( ساخت توليد )لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به زبان انگليسي ( ترجمه ومكالمه )بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۰1474كارخانهپروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330ناهار نداردقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۲۰1473كارگاهشهرک صنعتی جیبرق كار خودروفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 18130*قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1472كارگاهشاهپور جديدتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی17/30233مسلط به کار با دستگاه تراش و نقشه خانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1471كارگاهشاهپور جديدسرپرست كارگاهلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8الی17/30233مسلط به نقشه خانی ،سرپرستی کارگاه،دستگاه تراش و cncقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1470كارخانهشهرك صنعتي سگزينت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمكانيك صنعتي و...مردمهم نیست8 الي 17135توانايي تهيه گزارش پايش اداري وسيستمي وآشنا به پروژه هاي تعميراتقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۹1469كارخانهكيلو متر 17 جاده خميني شهر - نجف آبادمهندس علوم وصنايع غذايي آقالیسانسعلوم و صنایع غذاییمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل040نداردبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1468كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به امور مالياتي ومالي وكامپوترقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1467كارخانهشهرك صنعتي اشترجانانباردارفوق دیپلماظهار نشدهمردمتاهل7:30 الی 17540تسلط به انبارداری کامپیوتری ؛ تسلط به کنترل موجودی، انبارگردانی و ...سابقه کاری در این زمینه قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1466كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135حقوق ومزايا براساس قرار داد پاره وقتقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۸1465دفتر كارخ امام خمینی- عطالملکمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست9-1511اشنا به امور اداری و فن بیانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۷1464كارگاهخیابان امام خمینیحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی17/30235اشنا به پارسيان - نرم افزار بيمه - انبار - ماليات قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1463دفتر كارخ جيحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست9 الي 17130داشتن تجربه / مسلط به پارسيان - هلو - خريد - فروش -امور مالياتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1462دفتر كارخ لاهورامور تبليغات لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الي 16130جهت امور تبليغات شركت قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1461دفتر كارخ مسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8 الی17245مسلط به امور فروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1460دفتر كارخ لاهورمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16330تسلط به امور ماليان بيمه - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1459دفتر كارخ لاهورمدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 161300بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۶1458دفتر كاربهارستانكارپرداز / تحصيلداردیپلم......مردمهم نیست8 تا 17150روابط عمومی بالا- فن بیان خوب- دارای پشتکار بالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1457دفتر كاراصفهانبرنامه نویس كامپیوترلیسانسعلوم کامپیوترهر دومهم نیست8-16:30230برنامه نویسی C# و ASP.NETقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1456دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارشناس روابط بين المل لیسانسروابط بین الملل / بازرگاني / اقتصاد مردمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1455دفتر كارشركتخ 22 بهمنمسئول دفتر مدير عامل لیسانسبازرگانی / مديريت بازرگاني / اقتصادمردمهم نیست8 الي 17530مسلط به امور اداري وكامپيوتر و حتما مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۴1454دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارپردازي الزامي استبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۳1452دفتر كارمسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی17245مسلط به فروش وتر جیحا آشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۳1451كارگاهاصفهان - بهارستانبازاریاب دیپلم......هر دومهم نیستآزاد140حقوق بیمه و پورسانتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۱1444فروشگاهبازارقهوه کاشیهااپراتور فروش ( فاكتورزن )لیسانسکامپیوترزنمهم نیستپاره وقت دردوشیفت صبح یا عصر040ترجیحا مسلط به نرم افزارهلوقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۱1443دفتر كارخ سعادت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130مسلزط به نرم افزار هلوقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۰1442كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارآقالیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17230مسلط به امور حسابداري خريد ؛ فروش؛ ماليات ؛ حقوق ودستمزد ؛ارزش افزوده ؛ ماده 169و..بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۱۰1441كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 171300قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۹1440كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130تسلط به رايان تراز؛ امور بيمه وماليات وگزارش فصليقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۹1437كارخانه52كيلومتري جاده كوهپايهتكنسين مكانيك فوق دیپلم / ليسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي ومسلط به اتوكد وكتيابالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۹1436واحد توليديخ بسيجحسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17430تسلط به نوآوران ؛ وارزش افزوده وماليات ؛ گرازش فصلي و4 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۷1435دفتر كارخ طیببرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8ال 17230تسلط به تابلو سازی برققانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۴1433كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور دستگاه فايبر گلاسدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل1300قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۴1432كارخانهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 19130تسلط به نرم افزار امينبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۲/۳1431نمايندگي فروش خودروشهرك صنعتي امير كبيراپراتور فروش ( فاكتورزن )دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8 الی 5 بعداز ظهر240مسلط به کامپیترحقوق درصدي داردنداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان