شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

76 فرصت شغلی یافت شد
عنوان شغلکد شغلتاریخ سفارشمحدوده فعالیتشرایط اختصاصیجنسرشته تحصیلیمدرک تحصیلیحقوقسایر مزایاارسال رزومه
حسابدار 9062۱۴۰۳/۱/۲۹دفتر شرکت خ پروین اعتصامی پل سرهنگاستخدام حسابدار خانم آشنابه نرم افزار نوآوران طبق قانون کار وبیمهزنحسابداریلیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
پرداخت کار9061۱۴۰۳/۱/۲۹خیابان امام خمینی.استخدام "پرداخت کار" با شرایط قانون کار بیمه واضافه کاری بدون سرویس هر دو......مهم نیستمصوب وزارت کارپاداش تولید ارسال رزومه
پرسکار /غلطک کار9060۱۴۰۳/۱/۲۹خیابان امام خمینی.استخدام پرسکار و غلطک کارهمراه بااضافه کاری.بیمه بدون سرویس هر دو......مهم نیستمصوب وزارت کارپاداش تولید ارسال رزومه
کارمند اداری، دفتری9059۱۴۰۳/۱/۲۸منطقه صنعتی امیر کبیراستخدام 2 نفر کارمند اداری آقا یا خانم با حقوق قانون کار وبیمه هر دو......لیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
مهندس برق الکترونیک9058۱۴۰۳/۱/۲۸دفتر شرکت خ آپادانااستخدام مهندس برق مسلط به طراحی سیستمهای روشنائی - نرم افزار mv-lv-etap-dielx محل کار فولاد با حققو توافقی مبارکهمردبرق لیسانس16 تا 18 میلیونبیمه ارسال رزومه
حسابدار 9057۱۴۰۳/۱/۲۸دفتر شرکت خ ارباباستخدام حسابدار خانم یا آقا با دوسال سابقه کار آشنابه نرم افزار پارسیان وحسابدارری مالیاتی - حقوق دستمزد - بهای تمام شده امور مالیات گزارش دهی باش رایط حقوق توافقی وبیمههر دوحسابداریلیسانس10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
انباردار ساده9056۱۴۰۳/۱/۲۸شهرک صنعتی سگزیاستخدام انبار دار مسلط به سیستم انبار داری وآشنا به قطعات صنعتی با حقوق اداره کار بیمه وسرویسمرد......فوق دیپلممصوب وزارت کارسرویس ارسال رزومه
تكنسين برق9055۱۴۰۳/۱/۲۸منطقه صنعتی اشترجاناستخدام تکنسین برق توانائی تعمیرات جزئی با شرایط حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی - ناهارمردبرق فوق دیپلم10 تا 12 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
تكنسين مكانيك9054۱۴۰۳/۱/۲۸منطقه صنعتی اشترجاناستخدام تکنسین فنی ترجیحا رشته مکانیک جهت امور نگهداری وتجهیزات فنیبا شرایط حق توافقی بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی سرویس وناهارمردمکانیکفوق دیپلم10 تا 12 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
کارشناس خرید داخلی9053۱۴۰۳/۱/۲۸منطقه صنعتی اشترجاناستخدام کارشناس خرید وتدارکات ترجیحا رشته صنایع یا مدیریت صنعتی مسلط به گزارش نویسی وicdl با شرایط حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی - ناهار مردصنایعلیسانس10 تا 12 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
حسابدار 9052۱۴۰۳/۱/۲۸چهار باغ بالااستخدام حسابدرار خانم مسلط به نرم افزار آسا - ورود ساعت کار 8 تا 14 با شرایط حقوق اداره کار وبیمهزنحسابداریلیسانسبالاتر از 20 میلیون بیمه ارسال رزومه
حسابدار 9051۱۴۰۳/۱/۲۸دفتر مرکزی چهار باغ بالااستخدام سه نفر حسابدار خانم مسلط به همکاران سیستم با شرایط حقوق بالاتر از قانون کار وبیمهزنحسابداریلیسانس8 تا 10 میلیونبیمه ارسال رزومه
منشی شركت /اداره9050۱۴۰۳/۱/۲۸دفتر مرکزی چهار باغ بالااستخدام منشی شرکت با شرایط حقوق قانون کار زنکامپیوترلیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
مهندس کامپیوتر9049۱۴۰۳/۱/۲۸خ کاوهاستخدام مهندس کامپیوتر خانم گرایش سخت افزار یا نرم افزار در یک شرکت تولید نرم افزار با شرایط قانون کار وبیمهزنکامپیوترلیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
پشتيبان كارتخوان9048۱۴۰۳/۱/۲۸شهر های استان اصفهاناستخدام پشتیبان کارتخوان با حقوق اداره کار + پورسانت بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی و اعیاد و مناسبت ها مرد......دیپلممصوب وزارت کارپورسانت ارسال رزومه
نیروی خدماتی 9047۱۴۰۳/۱/۲۷ارغوانیهنیروی خدماتی پذیرایی نظافت مرد......مهم نیست10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
انباردار9046۱۴۰۳/۱/۲۷منطقه صنعتی جی استخدام انبار دار آشنابه امور حسابداری نو آوران آفیس - ورد - اکسل ، حقوق طبق طرح طبقه بندی مشاغل - بیمه ناهار وام مردمهم نیستمهم نیست10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
حسابدار 9045۱۴۰۳/۱/۲۷خ کاوه - خ اشراقاستخدام حسابدار خانم مسلط به کلیه امور مالی ومالیاتی وحسابداری حقوق ودستمزد بیمه تامین اجتماعی - بهای تمام شده - ارزش افزوده معاملات فصلی ونرم افزار آریا یا همکارن سیستم ؛ آفیس- با حقوق توافقی وبیمهزنحسابداریلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
کارگر فنی9044۱۴۰۳/۱/۲۷جاده اصفهان - نائیناستخدام کارگر ساده و فنی (جوشکار - نقشه کش-) باشرایط حقوق 10تا 12 میلیون سرویس - بیمه تامین اجتماعی وتکمبلی و ناهارمرد......دیپلم10 تا 12 میلیونسرویس ارسال رزومه
مدیر منابع انسانی 9043۱۴۰۳/۱/۲۷جاده اصفهان - نائیناستخدام مدیر منابع انسانی آقآ ؛ آشنا به فرایند جذب واستخدام وامور قرارداد با نیروی انسانی وامور اداری باش رایط حقو نظام داخلی شرکت - بیمه تکمیلی سرویس وناهار و....مردمدیریت امور اداریلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس ارسال رزومه
کارشناس فني9042۱۴۰۳/۱/۲۷جاده اصفهان - نائیناستخدام کارشناس فنی ترجیحا مهندس مکانیک آقا بحقوق تابع نظام طبقه بندی داخلی شرکت سرویس از میادین اصلی شهر وهزینه ناهار وبیمه تکمیلی مردمکانیکلیسانس10 تا 12 میلیونسرویس ارسال رزومه
کارشناس تضمين كيفيت9041۱۴۰۳/۱/۲۷جاده اصفهان - نائیناستخدام کارشناس تضمین کیفیت رشته مهندس صنایع / مدیریت صنعتی / آمار / آقا آشنا به سیستمهای مدیریتی ؛ ،آفیس ؛ برنامه ریزی تولید با حقوق تابع نظام طبقه بندی داخلی شرکت سرویس از میادین اصلی شهر وهزینه ناهار وبیمه تکمیلی مردصنایعلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس ارسال رزومه
مهندس صنایع9040۱۴۰۳/۱/۲۷جاده اصفهان - نائیناستخدام مهندس صنایع آقا آشنا به برنامه ریزی تولید با حقوق تابع نظام طبقه بندی داخلی شرکت سرویس از میادین اصلی شهر وهزینه ناهار وبیمه تکمیلی مردصنایعلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس ارسال رزومه
حسابدار 9039۱۴۰۳/۱/۲۷خانه اصفهان میدان فرخیاستخدام حسابدار آقا مسلط به نرم افزار امین باشرایط حقوق10تا 12 میلیون وبیمه مردحسابداریلیسانس10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
کارشناس کنترل کیفيت QC 9038۱۴۰۳/۱/۲۶شهرک صنعتی جی استخدام کارشناس کنترل کیفیت خانم در رشته صنایع یا مکانیک یا امار آشنابه نقشه خوانی ومفاهیم اندازه گیری msp- spcزنصنایعلیسانس10 تا 12 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
حسابدار 9037۱۴۰۳/۱/۲۶شهرک صنعتی جی استخدام حسابدار ساده آقا جهت امور بانکی داشتن گواهی نامه خودرو وضامن معتبر لازم است با مزایای رفاهی ومعیشتی وسرویسمردحسابداریفوق دیپلم8 تا 10 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)9036۱۴۰۳/۱/۲۶شهرک صنعتی جی استخدام انبار دارمسلط به امور انبار وکامپیوتر ترجیحا رشته صنایع با دوسال سابقه کار مرتبط با مزایای بیمه تکمیلی- خدمات رفاهی معیشتی مردصنایعلیسانس10 تا 12 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
مترجم زبان انگليسی9035۱۴۰۳/۱/۲۶شهر ابریشم شهرک فناوران جنوبیاستخدام مترجم زبان انگلیسی خانم یا اقا مهم نیستمترجمی زبان انگلیسیلیسانس10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
مهندس شيمي 9034۱۴۰۳/۱/۲۶شهر ابریشم شهرک فناوران جنوبیاستخدام مهندس شیمی آقا یا خانم مسلط به به امور آزمایشگاه وروشهای آنالیز وزبان انگلیسیمهم نیستشیمیفوق دیپلم12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
مهندس برق الکترونیک9033۱۴۰۳/۱/۲۶شهرابریشم شهرک فناوران جنوباستخدام مهندس برق آقا یا خانم مسلط به عیب یابی و سابقه کار مرتبط هر دوبرق لیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
مهندس مکانیک9032۱۴۰۳/۱/۲۶شهر ابریشم شهرک فناوران جنوب استخدام مهندس مکانیک آقا یا خانم مسلط به نرم افزارهای تخصصی وآشنا به زبان وسابقه کار مرتبط مهم نیستمکانیکلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
حسابدار 9031۱۴۰۳/۱/۲۶منطقه صنعتی سگزیاستخدام حسابدار خانم باحقوق توافقی بیمه وسرویسزنحسابداریلیسانس10 تا 12 میلیونسرویس ارسال رزومه
مهندس مکانیک9030۱۴۰۳/۱/۲۶منطقه صنعتی دولت آباداستخدام مهندس مکانیک آقا یا خانم مسلط به نرم افزارهای تخصصی مکانیک با حقوق 12 تا 14 و مزایا قانونی مهم نیستمکانیکلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
کارشناس توليد وتحلیل محتوا9028۱۴۰۳/۱/۲۶8 بهشت شرقی استخدام کارشناس تولید محتوا با سه سال سابقه کار وآشنا به فیلم -عکس-دیجیتال مارکتینگمهم نیستکامپیوترلیسانسمصوب وزارت کارناهار ارسال رزومه
کارشناس خرید داخلی9027۱۴۰۳/۱/۲۶دفتر شرکت بلوار آیینه خانهاستخدام کارشناس ( مدیر ) خرید داخلی با حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط باشرایط حقوق توافقی - بیمه - ناهار - سرویس ومزایای رفاهیمردبازرگانیلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
برقکار صنعتی 9026۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی محمود آباد استخدام برق کار صنعتی طبق قانون کار وسرویس از دروازه تهرانمردبرق فوق دیپلممصوب وزارت کارسرویس ارسال رزومه
کارگر ساده9025۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی محمود آباد استخدام کارگر فنی ، ساده , باغبان با شرایط حقوق و قانون کار بیمه وسرویسمرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس ارسال رزومه
کارمند اداری، دفتری9024۱۴۰۳/۱/۲۵خ شیخ مفید استخدام کارمند اداری خانم فارغ التحصیل از دانشگاه معتبر با 5 سال سابقه کار ومسطل به کامپیوترمجموعه افیس با مزایای قانون کار بیمه وپاداش زنکامپیوترلیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
مدیر انبار 9023۱۴۰۳/۱/۲۵بلوار کشاورز استخدام مدیر انباردار رشته حسابداری یا بازرگانی با 5 سال سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری ومسلط به دیاکو ونرم افزار آسا وکدگین وطبقه بندی کالا با حقوق توافقی وبیمه مردحسابداریلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
مونتاژکار9022۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی جیاستحخدام مونتآژ جهخت تولید یخچال فروشگاهی و... با حقو قانون کار بیمه وسروس وناهار شانم ( درصورت شیفت )مردفنی وحرفه ایمهم نیستمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)9021۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام مدیر انبار مسلط به نرم افزار تخصصی با شرایط حقوق توافقی سرویس -نهار - بیمهمرد......مهم نیست10 تا 12 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
مدیر منابع انسانی 9020۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام مدیر منابع انسانی دارای سابقه کاردر زمنیه منابع انسانی حقو ق توافقی - بیمه وسرویس وناهارمهم نیستمدیریت دولتیلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
مدير داخلی9019۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام مدر داخلی کارمند خانم یا اقا طبق قانون کار وبیمه وسرویسمهم نیست......لیسانسمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
مدیر خدمات پس از فروش9018۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام مدیر خدمات پس از فوروش با شرایط قانون کار بیمه - سرویس وناهارمرد......لیسانسمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
کارشناس ایمنی صنعتی(Hse )9017۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام کارشناس ایمنی صنعتی خانم یا آقا باحقوق توافقی بیمه وسرویس وناهارهر دوایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE لیسانس12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
مدیر امور بازرگانی 9016۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام مدیر امور بازرگانی با سابقه کار مفید محقو توفقی ؛سرویس وناهار مردبازرگانیلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
اپراتور تولید9015۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام اپراتور خط تولید آقا جهت کارخانه نساجی با شراط قانون کار سرویس و ناهار وحق شیفتمرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
کارشناس فنی خودرو9014۱۴۰۳/۱/۲۵اصفهان تعمیرگاهکارشناس فنی و مکانیک با سابقه کار جهت کار در تعمیرگاه نمایندگیمردمکانیکفوق دیپلممصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
کارشناس کنترل کیفيت QC 9013۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام کارشناس کنترل کیفیت آقا دارای حداقل یک سال سابقه کار با شریط حقوق توافقی بیمه وسرویسمردصنایعلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
مهندس نساجی9012۱۴۰۳/۱/۲۵منطقه صنعتی سه راه مبارکهاستخدام مهندس نساجی با گرایش های مختلف خانم یا آقا با شرایط حقو توافقی وبیمه وسرویس مهم نیستنساجیلیسانس12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
حسابدار 9011۱۴۰۳/۱/۲۵خ توحید میانی استخدام حسابدار با 5 سال سابقه کار ومسلط به برنامه آسا و حقوق ودستمزد با حقو توافقمهم نیستحسابداریلیسانس10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
کارمند اداری، دفتری9010۱۴۰۳/۱/۲۱خ حکیم نظامیاستخدام کارمند ارداری دفتری - آشنابه اموراداری وکامپیوتر طبق قانون کارزن......لیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
حسابدار 9009۱۴۰۳/۱/۲۱بزرگراه شهید دستگردی - ( سیتی نتراستخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزارهای مالی آفیس ودارای سابقه کار در شرکتهای پخش مواد غذایی زنحسابداریلیسانسمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
حسابدار 9008۱۴۰۳/۱/۲۱انتهای نظر شرقیاستخدام حسابدار مسلط به پارسیان حداقل دوسال سابقه کار باشرایط حقوق توافقی وبیمه مردحسابداریلیسانس10 تا 12 میلیونناهار ارسال رزومه
راننده کامیون9007۱۴۰۳/۱/۲۱محدوه استان اصفهاناستخدام راننده کامیون ( پایه یک ) آشنا به کامیون بنز 1400باشرایط داشتن تعهد ونداشتن اعتیاد حقوق 15 تا 17میلیون وناهار وبیمه مرد......مهم نیست16 تا 18 میلیونناهار ارسال رزومه
مهندس مکانیک9006۱۴۰۳/۱/۲۰منطقه صنعتی دولت آباد استخدام 5 نفر مهندس مکانیک با گرایش ساخت وتولید یا ماشین ابزار بدون داشتن سابقه کار با حقوق توافقی وبیمهمردمکانیکلیسانس10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
راننده شرکت9005۱۴۰۳/۱/۱۶پتروشیمیاستخدام راننده پایه سه ( خودرو سبک ) با خودوری تیبا مدل بالا- هر ساعتی کار 70 هزار تومان با ناهار جهت جابجایی مهندسین شرکت در محل پتروشیمیمرد......مهم نیست14 تا 16 میلیونناهار ارسال رزومه
کارگر ساده9004۱۴۰۳/۱/۱۵تولیداسفنج وفومکارگرساده جهت برش،بسته بندی و بارگیری-داشتن کارت پ خدمت یا معافیت از خدمت یا برگه اشتغال به تحصیل الزامی.بیمه از بدو استخدام-اهدای کارت های هدیه مناسبتی و بسته های معیشتیمرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
فروشنده9003۱۴۰۳/۱/۱۵منطقه صنعتی شرق اصفهانبازاریاب و فروشنده لوازم برقی صنعتی با شرایط قانون کار وسرویس وناهارمهم نیست......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
مونتاژکار9002۱۴۰۳/۱/۱۵منطقه صنعتی شرق اصفهاناستخدام مونتاژکار با شرایط قانون کار وسرویس وناهار ساعت کاری از 8 تا 18مرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
فلز كار 9001۱۴۰۳/۱/۱۵منطقه صنعتی شرق اصفهاناستخدام جوشکار وبرشکار جهت ساخت تابلو برق ساعت کاری از 8 صبح تا 6 عصر طبق قانون کار مرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس و ناهار ارسال رزومه
حسابدار 9000۱۴۰۳/۱/۱۵منطقه صنعتی امیر کبیراستخدام حسابداری خانم بصورت پاره وقت نیمه وقت یا تمام وقت طبق قانون کار وبیمهزنحسابداریمهم نیستمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
مهندس مکانیک8999۱۴۰۳/۱/۱۵شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنتعی اصفهاناستخدام مهندس مکانیک مسلط به اینونتور - ماشینکاری فلزآت آشنا به زبان با حقوق توافقی وبیمه تکمیلیمردمکانیکفوق دیپلم12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
حسابداری مالیاتی8998۱۴۰۳/۱/۱۵دفتر مرکزی خ طیب - محل کار سپاهان شهراستخدام حسابدار مالی مالیاتی با 2 سال کارمسلط به نرم افزار حسابداری-اکسل - ورد - واشنا به امور تنخواه - گزارش دهی حسابدار ی- اصول ثبت اسناد مالی وانبار وخرید وفروش مهم نیستحسابداریلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
کارشناس بازرگانی داخلی8997۱۴۰۳/۱/۱۵خ امام خمینی استخدام کارشناس بازرگانی آقا یا خانم با حقوق توافقی بیمه تکمیلی پاداش - پورسانت ...مهم نیستبازرگانیلیسانس12 تا 14 میلیونبیمه ارسال رزومه
بازاریاب تلفنی 8996۱۴۰۳/۱/۱۴بلوارارغوانیه روبروی تالار ستارهاستخدام بازراریاب تلفنی در محل ثابت شرکت در زیمنه منسوجات بدون شرایط سنی ومدرک تحصیلی در محیط ویژه مخصوص خانمها با شرایط قانون کارزن......مهم نیستمصوب وزارت کاربیمه ارسال رزومه
مدیر داخلی 8995۱۴۰۳/۱/۱۰اصفهاندارای روابط عمومی بالازنمعماریفوق دیپلم10 تا 12 میلیونپورسانت ارسال رزومه
تكنسين تاسيسات 8994۱۴۰۳/۱/۹خانه اصفهاناستخدام تکنسین تاسیسات با 10 تا 12میلیون و بیمه مردتاسیساتمهم نیست10 تا 12 میلیونبیمه ارسال رزومه
تراشکار 8993۱۴۰۳/۱/۷شهرک صنعتی رازیستخدام تراشکار جهت تراش قطعات مورد نیاز شرکت با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکت حقوق: 12تا 14 میلیونمرد......دیپلم12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)8992۱۴۰۳/۱/۷شهرک صنعتی رازیستخدام مدیر انبار آشنا با قطعات صنعتی با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکت حقوق: 12 تا 14 میلیونمرد......دیپلم12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
برقکار صنعتی 8991۱۴۰۳/۱/۷شهرک صنعتی رازیاستخدام برق کار صنعتی اشنا به تابلوبرق وplc با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکتحقوق: 12تا 14 میلیونمردبرق مهم نیست12 تا 14 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
مکانیک صنعتی8990۱۴۰۳/۱/۷منطقه صنعتی رازیاستخدام مکانیک صنعتی مسلط به تعمیر هیدرولیک وپرس با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکتمردمکانیکفوق دیپلم14 تا 16 میلیونسرویس و ناهار ارسال رزومه
اپراتور تولید8988۱۴۰۲/۱۲/۲۶شهرک صنعتی مبارکهاستخدام اپراتور خط تولید مقوا وکاغذ بصورت شیفت 12 ساعته با شرویس وحقوق قانون کار وبیمهمرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس ارسال رزومه
مهندس صنایع8987۱۴۰۲/۱۲/۲۳شهرک صنعتی مورچه خورت استخدام حداقل 5 نفر مهندس صنایع آقا یا خانم با حقوق 16 تا 18 میلیون ناهار - وسرویس وخدمات رفاهیمهم نیستصنایعلیسانس16 تا 18 میلیونسرویس و ناهاروبیمه وخدمات رفاهی ارسال رزومه
نگهبان شرکت/ کارخانه8986۱۴۰۲/۱۲/۲۰منطقه صنعتی مبارکهاستخدام نگهبان کارخانه به صورت شیفت 12 ساعت با شرایط حقوق قانون کاروبیمه وسرویسمرد......مهم نیستمصوب وزارت کارسرویس ارسال رزومه
جوشکار7278۱۴۰۱/۹/۱شاپور جدیدتوانایی جوشکاری باک سازی خودور با ورق های دومیلمتری را داشته باشدمرد......دیپلمبالاتر ازقانون کار وبیمه ندارد ارسال رزومه

 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۹ فروردين