دسترسی کارجویان به آدرس وتلفن شرکتها

جهت مشاهده آدرس وتلفن شرکت یادريافت معرفي نامه ؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روی لینک " آدرس/ تلفن " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱3155كارخانهخمینی شهرمدیر كنترل كیفیتلیسانسمکانیکمرد7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12آشنا به نرم افزار های طراحیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۳۱3154كارخانهبالابر و جرثقیلکارشناس برنامه ريزي لیسانسمدیریت صنعتیمرد7 الی 16 و پنجشنبه 7 الی 12مسلط به نرم افزار های برنامه ریزیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3152كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت15 نفر کارگر جوان 20تا 25دیپلم......مرد8 تا 19 یکماه روزمزد درصورت توافق قراداد بلند طبق قانون کاراداره کاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3151كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......زن7/30الی 17آگاهی از تکنیکهای برخورد برای وصول مطالبات شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3150كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3149كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مرد8الی 174 ساعت اضافه کار داردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3148كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار دیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگیداشتن سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3147دفتر كارخ باهنر مترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربزن8الی 17تسلط به زبان عربی وکامپیوترقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۷3146كارگاهناحیه صنعتی دولت آباد10 نفرتراشکار دیپلم / زیر دیپلم......مرد8الی 17تسلط به ماشینهای لهستانی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴3145دفتر كارجیکارمند كافي منلیسانسبازرگانیزن8الی16با ماموریت خارج از استان مشکل نداشته باشهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۴3144دفتر كارپروینحسابدار لیسانسحسابداریزن8الی16آشایی با امور دارائی و مالیاتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3143فروشگاهسپاهان شهر12 نفر فروشنده لوازم آرایشی خانم دیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنشیفت 9 تا 16/30 یا 16/30تا 23روزهای تعطیل باز است1300+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3142سی سنتر سپاهان شهرسوپروایزرحراست دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمردشيفتي بصورت گردشي 8 تا 16 ؛ 16 تا 24؛ 24 تا 8 صبحمسلط به زبان انگلیسی وتوانائی مدیریت بر نگهبانانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3141كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد5 نفر دیپلم یا فوق دیپلم عمراندیپلم / فوق دیپلمعمرانمرد7الی 14نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3140موسسه حقوقیشهرک صنعتی محمود آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8 تا 14/30نداردقانون كارطبق میزان کارکردندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3139دفتر كارخ توحید میانی کارشناس حقوقلیسانسحقوقمهم نیست8الی 16انجام امور مشاوره اعم ارحضوری / غیر حضوریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3138كارگاهمیدان امامحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی13نیاز به تسلط کامل به حسابداری نداردقانون كاربراساس ساعت موظف کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3137كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار( دارای لسیانس حسایداری)لیسانسحسابداریمرد8الی18حتما لیسانس حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۲۱3136كارخانهشهرک صنعتی سگزی10نفرکارگرخط تولید ظروف دیپلم / زیر دیپلم......مرد8 تا 18/30شرایط تحصیلی ندارد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۹3135دفتر كاراصفهانمترجم زبان عربيلیسانسزبان وادبیات عربیزن۸:۳۰ الی ۵:۳۰مسلط به زبان عربی و اینترنتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3133كارخانهشهرک صنعتی رازی تكنسين مكانيكفوق دیپلم......مردشیفت 12 ساعتهآشنائی به تعمیر قطعات تزریق - ترجیحا ساکن شهرضا - وآشنا به تزریقات - برق صنعتی وتمیر قالبهای تزریق بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3131فروشگاهصمدیهکارشناس فروشدیپلم......مرد8 الی 17اخذ سفارش از مشتریان وتامین توسط شرکت بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3130مجتمع تجاریخ وحیدنگهبان سیکل یا دیپلممهم نیست مرد 12 ساعت کار 12 ساعت استراحتنگهبانی مجتمع تجاری وانجام امور نظافتیک میلیون 300 هزار تومان0 آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3129كارخانهشهرک صنعتی جیطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزن8الی 16تسلط کامل به فتوشاپ وگرافیکقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۴3128كارخانهخ بسیج کارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه در زمینه کنترل کیفیت یا برنامه ریزی تولیدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3127كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3126كارگاهبازار میدان امامحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3125دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن9الی 17ترجیحادر زمینه نساجی اطلاعات داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3124دفتر كارخ پاسدارانکارشناس صنایع دستیلیسانسصنایع دستیزن8/30 تا 16/300قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3123شرکتمیدان انقلابکارمند اداری / دفتری(خانم )لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8/30تا 17/30داشتن سابقه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3122دفتر كاراصفهانتکنسین معماریفوق دیپلممعماریزن8الی 17*قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3121دفتر كاراصفهانطراح داخلي صنعتی فوق دیپلم /لیسانسمعماریزن8الی17*قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3120دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشلیسانسشیمیمرد8-16.30نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3119دفتر كاراصفهانطراح گرافیک خانم فوق دیپلم / لیسانسگرافیکزن8الی17*قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3118كارگاهرازیبازرس جوش فوق دیپلممکانیکمرد8الی17*قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3117كارگاهجوزداناپراتور cncدیپلم......مرد8الی17*قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۳3116كارگاهجوزدانتراشکار دیپلمتراشکاریمرد8الی14*قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3115دفتر كارخ قائم مقامحسابدار خانملیسانس حسابداریزن٨:٣٠ الي ١٦:٣٠اشنا ب نرم افرار حسابداري اساقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3114كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننگهبان دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3113كارخانهشهرک صنعتی اشترجانانبارداردیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمرد8الی 17تسلط به نرم افزار انبارداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3112كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیک خانم (کارشناس كيفي ) لیسانسمکانیکزن8الی 17 پنج شنبه تعطیل 0قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3111كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارشناس ایمنی صنعتيفوق دیپلمایمنی صنعتی مرد8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل دوره آموزش عمومی مسئول ایمین وشناسائی خطرات وارزیابی ریسک را گذارنده باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3110كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16/30تسلط به نوآورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۱۲3109كارخانهشهرک رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن8الی 16/30تسلط به کامپیوتر -وامور اداری وحداقل دوسال کار ترجیحا ساکن سپاهان شهر وبهارستان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۹3108كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3107كارگاهچهار باغفروشنده کفش( آقا )دیپلممهم نیستمرد8تا 17حتما سن کارجو 30 سال به پایین باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3106کارگاهچهار باغ بالامسئول دفتر آشنا به امور اداری وتایپ لیسانسکامپیوتر / حسابداری / علوم اداریزن8 الی 17داشتن شرایط لازم وحداکثر 30 سال سن / روابط عمومی بالاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3105كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس خوراک دام وطیورلیسانس/ فوق لیسانسکشاورزی/ علوم دامیمهم نیست8 الی 17داشتن شرایط لازم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3104كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیزن8الی 17داشتن سابقه کار در زمینه بازرگانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3103كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الی 17آشنائی به امور اداری قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3102كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ حسابداریزن8 تا 17آشنا به امور حسابداری واداریقانون كاراکثر نقاط مهم شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۷3100كارگاهچهار باغکارگر ساده 5 نفردیپلم......مرد8الی 17حداکثر سن 30 سال قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۵3099كارگاهشاپور جدیدکارگر سادهدیپلم......مرد8الی17-قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3098کارگاهچهارباغانباردار کارگاه کفشدیپلم/ فوق دیپلممهم نیست مرد8 تا 17مسلط به پارسیانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3097كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار دیپلمبرق - مکانیکمردشیفت گردشی 12 ساعتترجحا سان بهارستان - سپاهان شهر ومحدوه شهرک رازیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8الی 17داشتن سابقه کار - اعتماد به نفس - آشنا به امور فروش قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3095فروشگاهشاهین شهر واصفهانحسابدار خانم / آقا لیسانسحسابداریهر دو8الی 17حتما لیسانس حسابداری غ آقایان حتما کارت پایان خدمتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3094كارخانهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3093دفتر كارمیدان بزرگمهر کنترل پروژهلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3092كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزن8الی 16داشتن ومهارت وسابقه کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۶/۴3091كارگاهبروان شمالی کارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17آچار بدست وفنی باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3090كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیمونتاژکارخانم وآقادیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای هر دو8الی 17سابقه کار فنی داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3089كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )لیسانس......مرد8الی 17داشتن سابقه کار حسابداریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3088كارگاهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دیپلم......مرد8الی 16سابقه کاربا دستگاه منوال قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3087كارگاهخ بسیججوشکار co2 وبرقدیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17تسلط به هردو مهارت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3086كارگاهخ بسیج برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 17داشتن سابقه کار وتجربهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3085كارگاهخ بسیج ورقکار دیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3084فروشگاهخ آتشگاه حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن سابقه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳۰3083كارگاهشهرک علی وتحقیقاتی اصفهان حسابدار نیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8 تا 13تسلط به امور حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3082كارخانهشهرک صنعتی سگزینقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمهم نیست8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3081دفتر كارخ شمس آبادی مدير آموزشلیسانسآموزشمرد9 تا 20آشنا به امور اداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3080دفتر كارخ شمس آبادی مدیر فروشلیسانسبارزگانی مرد9 تا 20آشنا به امور بازاریابی وتبلیغاتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3079دفتر كارخ شمس آبادی کارشناس امور بین للمل لیسانسروابط بین المللمرد9 تا 20تسلط به زبان وکامپیوتر الرامی است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3078دفتر كارخ شمس آبادی مسئول نشر وپژوهشلیسانسگرافیکزن9 تا 20تسلط به کامپیوتر وفتوشاپقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3077دفتر كارخ استانداری طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزن8الی 16داشتن سابقه کار مرتبط با شغل الزامی استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3076كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3075كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتنداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3074كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردارفوق دیپلم......مرد8الی 17مسلط به نرم افزار ن آورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3073كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیست8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3072كارخانهشهرک صنعتی سگزیمترجم زبان عربيلیسانسمترجمِی زبان عربمرد8الی 17تسلط به عربی اعم از مکالمه وقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3071كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده تراكتوردیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهینامه مهم نیست قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۸3070كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراک دیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهی مهم نیستقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۷3069دفتر كاراصفهانحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی1725 الی 40بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۷3068فروشگاهخ رباطفروشندهدیپلم......مرد9 صبح تا 13 و16 تا 22 ظاهر آراسته ومرتب ؛ انجام امور تخلیه و اداری وثبت اسناد در سیستم قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3067كارگاهخ جهاد گران حسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 20آشنا به نرم افزار آسا ؛ ترجحا ساکن امام خمینی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3066كارخانهشهرک صنعتی رازیبرنامه نويس وبلیسانسکامپیوترمرد8الی 17آشنائی کامل به پایگاه داده - سرور وهمکاران سیستم بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3065دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانس......زن8 الی 16:30کارشناس فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3064كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمرد8الی 17ایزو 14001 و18001 کارکرده باشد حتما ساکن بهرستان یا سپاهان شهربالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3063دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8 الی 16:30کارمند فروش حضوری-مسلط به مذاکره حضوری-توانایی رفتن به ماموریت های خارج از استان-پر انرژی و مسئولیت پذیر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۶3062دفتر كارکابین روشوییکارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دو8 الی 16:30آشنا به مباحث فروش و بازاریابی-مسلط به مذاکره تلفنی-پر انرژی و مسئولیت پذیرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3061كارخانهشهرک صنعتی محمود آباداپراتور cncدیپلم......مرد8الی 17آشنا به نرم افزار پاورمیلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3060كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کار فنیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3059دفتر كارخ پروین مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8الی 17تسلط به کامپیوتر +فتوشاپ + امور اداری + تایپ قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۲3058سايرشهرک سلامت تایپیست / فارسی /لاتیندیپلم / فوق دیپلممهم نیستزن10الی 14تسلط به تایپ سریعقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲۰3057كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادکنترل پروژهلیسانسصنایعمرد8الی 17داشتن تجربه کنترل پروژه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3056كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتپیستوله کار دیپلم......مرد8الی 18داشتن کارت پایان خدمت - سکونت در محدوده گز - برخوار - شاهین شهر واصفهانبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3055فروشگاهخ کاشانی پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیست8الی 16توانائی پشتیبانی سایت وتولید محتوا قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3054كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیست8الی 17توانائی مونتاژ dip- smdقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3053كارخانهشهرک صنعتی جیخدماتي شرکتدیپلم......زن8الی 17توانایئی وعلاقممندی انجام امور خدماتی محیط شرکتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۷3052فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مرد8الی 12داشتن سابقه فروش - دورزو درهفته ساعت کار 8 تا 16قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۴3051دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8 الی 4عصرترجمه ،مکالمه ،نوشتن زبان انگلیسی عالی باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۴3050دفتر كارخ سجادمهندس الکترونیکلیسانس یا فوق لیسانسبرق والکترونیک مرد8الی 17طراح دیجیتال -آنالوگ وریز پردازه - arm-abr - تسلط به بردهای smdبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۳3049كارگاهاتش نشانیکارمند فروش خانم دیپلمبازرگانیزن8الی14توافقیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۳3048كارگاهاتش نشانیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی17توافقیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱۲3047دفتر كارخمینی شهرکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزن8الی 17:30.قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3046دفتر كارشیخ صدوق شمالیحسابدار خانمفوق دیپلمحسابداریزن8الی 16اضافه کاری با حقوق داردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3045كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادجوشکار co2سیکل یا دیپلم مهم نیستمرد8الی 17داشتن تجربهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3044كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتجوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ای مردشیفت گردشی 8 ساعتهساعت کارشیفتی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3043كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم فنیدیپلم فنی مرد8الی18داشتن دیپلم فنی ویک سال سابقهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3042كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتراننده لیفتراکدیپلم فنیفنی وحرفه ای مرد8الی 17داشتن مدرک فنی وگواهینامهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3041كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور cncفوق دیپلم مکانیک......مرد8الی 18حرفه ای وحداقل سه سال سابقه کار با مدرک فوق دیپلم فنی وتسلط به نرم افزار پاور میلبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3040سايردرچهمکانیک خودرو سبکدیپلم / فوق دیپلممکانیکمرد8الی 18داشتن تجربه در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3039دفتر كاردرچهانباردارفوق دیپلم......مرد8الی 18داشتن سابقه انبار داری در نمایندگیه در اولویت استقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3038نمایندگی خودرودرچهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 18داشتن تجربه کاری د راولویت است ترجیحا ساکن محدوده درچه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3037فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار( کار پرداز)دیپلم......مرد9الی 13 و17تا 20داشتن مور سیکلت وگواهینامه جهت وصول مطالبات وتحویل اجناس به مشتریانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3036دفتر كارخ اتشگاهراننده ایسوزو دیپلم......مرد7الی 14سپردن چک یا سفته 30 تا 50 میلیون + داشتن ضامن معتبر کارمند یا کاسب + گواهینامه وکارت سلامت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3035دفتر كارپروین -شیخ طوسیخدماتي / امور نظافت شرکت خانم دیپلم......زن8الی13 و 16.30الی20.30با ظاهری مناسب قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3034كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر ريسندگي 10 نفردیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتداشتن مدرک دیپلم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3033كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارلیسانس......مرد8الی 17داشن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3032كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریمرد8الی 17داشتن تجربه کافی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۹3031كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخلي خانملیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17آشنا به انگلیسی وتسلط به کامپیوترقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3030كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزن8 الی 17مسلط به کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3029كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمرد8 الی 17مسلط به نقشه کشی صنعتی و ترجیحا آشنا به تراشکاری یا فرزکاریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3028كارگاهاستان اصفهانراننده پایه 2دیپلم......مرد8الی 16استخدام راننده با وانت (پراید، آریسان، مزدا) که اتاق عقب محفوظ باشد - هزینه خودرو جدا پرداخت می شودبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3027كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 17داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3026كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمکانیک صنعتیفوق دیپلم......مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن سابقه کار الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3023دفتر كارپل شهرستانکارمند اداری آشنا به حسابداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 17کارند دفتری آشنا به حسابدار وپیگیر امور اداری شهرداری -قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۷3022كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8الی 17حتما مسلط به پارسیان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۶3021كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انبارو تسلط به رانندگی لیفتراکدیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه انبار داری و لیفتراک قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۶3020كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17حتما متاهل - 35 سال سن - داشتن کارت پایان خدمت- حتما ساکن خ امام خمینی یا شاهین شهر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۳3018دفتر كاربرنامه نویسیپشتيبان نرم افزارلیسانسکامپیوترمرد7:30 الی 19دارای مزایابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۲3017كارخانهدولت ابادکارمند فروشلیسانسبازرگانیهر دو8تا5نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۵/۱3016دفتر كارخیابان امام خمینیکارشناس فروشلیسانس......مهم نیستاداره کاراداره کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۱3015دفتر كارهشت بهشتبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیست8 الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۱3014كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای.مرد8الی 17داشتن سابقه کار الزامی استبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۰3013كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارشناس کنترل پروژهلیسانسصنایعمرد7/45 تا 16/45داشتن سابقه کار در زمینه کنترل پروژهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۳۰3012كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني 10 نفردیپلمفنی وحرفه ای مرد7/40تا 16/30داشتن مدرک فنی + کارت پایان خدمت +قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹3011كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ماهر کارتن سازیدیپلم / فوق دیپلم......مرد8الی 17ترجحا ساکن خوراسگان باشند جهت استفاده از سرویسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹3010فروشگاهخ باباگلیفروشندهسیکل یا دیپلم مهم نیستمرد8الی 17داشتن خودرو شخصی اعم از سواری یا وانت جهت توزیع روغن صنعتی به مشتریان ثابت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۹3009كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادکارگر خط تولیددیپلم......مرد8الی 17ترجحا ساکن خ امام خمینیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3008دفتر كارخ امام خمینی کارشناس خرید خارجيلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست8الی 16/30تسلط به زبان الزامی استبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3007دفتر كارخ امام خمینی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانی - عمران - معماری و..مهم نیست8الی 16/30فارغ التحصیل در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی - عمران - معماری _mbaقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3006دفتر كارخ اما خمینی حسابدار خانم / آقافوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16/30 پنج شنبه تعطیل تسلط به کلیه امور حسابداری ارزش افزوده - مالیات و... ونرم افزازر آسا وآرابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۷3005كارخانهچمران - خ اشراقحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنپاره وقتتسلط به نو آورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3004دفتر كارخ شمس ابادی دونفرحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداری زن8الی 16تسلط به کلیه امور حسباداری - ارزش افزوده - مالیات - خزانه داری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3003كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدارخانم لیسانسترجیحا فارغ لتحصل مواد و متالورژیزن8الی 16/30ترجیحا فارغ التحصیل رشته مواد ومتالورژیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3002دفتر كارخ کاوه مراقب بیمار/ سالمند دیپلم......مهم نیستشیفت گردشی 12 ساعتدارای بیمه مسئولیت -1تا 1/5 میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3001كارخانهشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 16/30تسلط بخه جوشکاری ونقشه خوانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۶3000كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتانتظامات کارخانهدیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحتداشتن پایان خدمت - عدم اعتیاد - داشتن دیپلم قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۵2999كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگر فنيدیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی /16/30داشتن مدرک فنی وحرفه ایقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2998كارخانه40 کیلومتری یاصفهانمهندس برق - کنترل لیسانس یا فوق لیسانسبرقمرد8الی 17حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2997كارگاهخ طالقانی تكنسين الكترونيك دیپلمالكترونیکزن9تا 13 و 5تا 20مجرد + داشتن مدرک الکترونیکقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2996كارخانهخ بسیج مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانسمکانیکمرد8 الی 17مسلط به نقشه کشی با اینوینتورقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۳2995كارخانهخ بسیج انبارداردیپلم / فوق دیپلمحسابداری/ بازرگانی و..مرد8الی 17تسلط به انبارداری با سیستم + حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲۱2994كارخانهاصفهانتكنسين برقلیسانسبرقمرد8 الی 17دانش آموخته دانشگاه های معتبر دولتیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۹2993كارخانهاشترجانمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیست7-4پاره وقتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۹2992كارخانهریخته گری کارشناس كنترل كيفيتلیسانسمدیریت تکنولوژیمهم نیست7-4تو زمینه ریخته گری اشنایی داشته باشد بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2991كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به کلیه امور حسابداری با نرم افزار پارسیان : امور بیمه ؛ ارزش افزوده ؛ مالیات ودارائی و..بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2990كارخانهشهرک صنعتی سگزیتزریقکار سیکل یا دیپلم ......مردشیفت گردشی 12 ساعتترجحا جهت استفاده از سرویس ساکن محدود خ جی وخوراسگان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2989كارگاهشهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 7صبح تا 7 شب وبلاعکسکار جویان ترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان باشند قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۷2988سايرچهار باغ بالا پشتيبان كارتخوانفوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر/ علوم کامپیوترمرد8الی 17علاقمندی به پشتیبانیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2987فروشگاهگلزارجنوبیکارگر انباردیپلم......مرد8 تا 22توانائی بدنی جهت حمل وچیدمان کالا د رقفسه هاقانون كار+ اضافه کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2986كارخانهدولت آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردروزکارسلامت جسمانی کامل- عدم سو پیشینه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2985شرکت تولید نرم افزارخ شیخ صفاییبرنامه نویس تحت وب لیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمرد8 تا 17سلامت جسمانی کامل وتسلط به php- پایگاه داده - توسعه مدیر محتوا -جملا - قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2984دفترکارشرکتدخ بعثتمهندس کامپوتر نرم افزار آقا لیسانس کامپیوترمرد8 تا 14سلامت جسمانی کامل نداشتن سوئ پیشینهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2983كارخانهدولت آبادکارگر سادهدیپلم / فوق دیپلممکانیک ؛ برق مرد6 تا 14- 14 تا 22- و22 تا 6 صبح دورزو استراحتسلامت جسمانی کامل وداشتن پایان خدمت قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۶2982كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان حسابدار خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8 تا 18سلامت جسمانی کامل ؛ وتسلط به کلیه امور حسابدار بجز مالیات قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۵2981كارخانهصنعتیتراشکار دیپلمتراشکاریمرد06:30 تا 18:00اضافه کار دادردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۱2980دفتر كارخمینی شهرکارشناس فروشلیسانسمهندسی شیمی مهم نیست8الی 17:30روابط عمومی بالا-آشنایی کامل با ICDL- اشنایی با شبکه های اجتماعیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2979كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادراننده لیفتراک تسلط به انبار داریدیپلم......مرد8الی 17داشتن گواهی نامه رانندگی و انجام امور انبارداریتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2978كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده{چیدمان سنگ تزئینی)دیپلم......هر دو8الی 19چیدن مان سنگ های تزئینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2977كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت فوق دیپلمعلوم کامپیوتر , کامپیوتر و....زن8الی 17تسلط به امور اداری واپراتوری کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱۰2976كارخانهشهرک صنعتی جیپیستوله کار( نقاش صنعتی ) دیپلم......مرد8الی 18نقاش صنعتی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۶2975كارخانهشهرک صنعتی رازی برق صنعتی دیپلم / فوق دیپلمبرق صنعتی مرد8الی 17 شناخت از برق سه فاز - مجرد - عدم اعتیاد به سیگار وسلامت جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۶2974كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-کارشناس ایمینی صنعتیلیسانسبهداشت حرفه ایمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل داشتن سابقه کار در اولویت استخدام است قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۶2973كارخانهشهرک صنعتی نجف آّباد-نقشه کش صنعتی لیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل تسلط به نرم افزار سالید ورد؛ کتیا و...قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2970كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل آشنا به امور صادرات و مسلط به زبان قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2969كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی کارگر آبکاری فلزات 5 نفر دیپلم......مرد8الی 17ترجیحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2968كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس كنترل كيفيتلیسانسشیمیمهم نیست8الی 17حتما گرایش پلیمر ودارای تجره کنترل کیفی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2967كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تا13داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2966كارخانهشهرک صنعتی نجف آبادتراشکار دیپلم......مرد8الی 16آشنا به برنامه نویسی وزیمنس وپاورمیل قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۵2965كارخانهشهرک صنعتی نجف ابادخدماتي وآبدار چی کارخانهدیپلم......مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل 0قانون كاراز پل چمران به نجف آباد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2964كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتسرایدارونگهبانی شرکت ( بازنشسته )دیپلم......مرد8الی 17حتما بازنشسته باشد1500000ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2963كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17تسلط وتجربه کافی داشته باشد بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2962كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمرد8الی 17مسلط به تعمیر سیستمهای هیدرولیکی وجکهابالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2961كارخانهخمینی شهر - میدان صنعتحسابدار خانم مسلط به پاسیانفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار پارسیان کلیه امور حسابدار ی- معاملات فصلی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2960كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس كنترل كيفيتلیسانسصنایعمهم نیست8-17آشنایی به مفاهیم ایزوقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۴2959كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای هر دو8-17دو سال سابقه کار تتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲2957كارگاهخمینی شهر - میدان صنعتبرشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ای و..مرد8الی 17برشکار cnc وهوا برش وجوشکاری تسلط داشته باشد وترجیحا ساکن محدوده قائمیه وسه راه سیمین وخ کشاورز باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲2956دفتر كارخ پروین تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمرد8الی 17توانائی سرویس انواع وسایل سرمایشی وگرمایشی ( پکیج - کولر آبی یا گازی -اسپیلت و..)را داشته بشدبالاتر از قانون كاریا درصدیندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۲2955كارخانهخ امام خمینی تعمیر كار الکتروموتوردیپلمفنی وحرفه ای مرد8الی 17 پنجشنبه تا 13داشتن تجربه کار در زمینه تعمیر انواع الکتروموتورها وشناورها وسیم پیچی الزامی اسبالاتر از قانون کارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2954كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارآقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به کلیه امور حسابداری ومالیاتی وپارسیان بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2953كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهان10 نفر کارگر سادهدیپلممهم نیست مرد8الی 17جهت استفاده از سرویس حتما ساکن محدوده شمال اصفهان خیابان چمران باشد( خ کاوه - ملک شهر و.. قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2952دفتر كارخ مفتح حسابدار مسلط به پارسیان فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9لی 19تسلط به حسابداری ونرم افزار پارسیانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2951دفتر كارخ مفتح کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسحقوق و...مرد9الی 19ترجیحا آشنا به امور انبارداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2950كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مواد ومتالورژی لیسانسمواد و متالورژیمرد8 ال16/0 پنچشنبه تعطیلداشتن حداقل سه سال سابقه کار در زمینه ریخته گری الزامی - ترجیحا سکن محدوده خ کشاورز- سه راه سیمن - دروازه شیرازبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2949فروشگاهمیدان امام فروشندهدیپلم......مرد8تا 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۴/۱2948فروشگاهخ کاوهفروشنده آقا دیپلم......مرد9تا 16/30 یا 16/30تا 23ساعت کار نوبت کاری / انتخاب یکی از دو تایمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2947دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیست9 الی 6آشنا با زبان برنامه نویسی C و نرم افزار Code Vision ، و پروگرام کردن میکروهای AVRقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2946دفتر كاراصفهانتكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمهم نیست9 الی 6آشنایی با نرم افزارهای Altium , Protel و طراحیPCB مدارهای چاپیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2945دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیست9 الی 6پردازش تصویر آشنا به با matlab و open CVقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۳۰2944دفتر كاراصفهانبرنامه نویس لیسانسمهندسی کامپیوترمهم نیست9 الی 6آشنایی به زبان های برنامه نویسی ++C# , C , Cقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۹2943كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فنیدیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه کار فنی وترجیحا اشتغال در واحدهای تولیدی فوم وابر اسفنجیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۹2942كارخانهشهرک صنعتی مبارکهلمینت کار دیپلم......مرد8الی 17داشتن آشنائئ به لمینت و سابقه کار در واحدهای تولیدی داشتن سابقه کار در تولید ظروف یکبار مصرف قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2941كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادبرشكارسنگ دیپلم......مرد8الی 17داشتن قدرت بدنی جهت برش سنگقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2940فروشگاهخ احمد آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9الی19تسلط به حسابدار ی خرید وفروش قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2939كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیربرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8الی 17آشنائی با برنامه نویس cnc وتابلوی برق قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2938كارخانهشهرک صعتی جیاپراتور تولیدفوق دیپلمکامپیوترمرد8الی 17جهت کار بسته بندی ودستگاه نخقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2937دفتر كارمیدان امام علی مدیر روابط عمومیلیسانسروابط عمومی مرد8الی 170قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2936دفتر كارمیدان امام علی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8تا 17تسلط به ÷ارسیان کلیه امور مالیاتی وارزش افزوده و... قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۸2935دفتر كارمیدان امام علی مدير فنيلیسانسمکانیکمرد9 الی 17شرایط خاصی نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2934كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیست8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2933كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادقالب ساز صنعتی - پلاستیكدیپلمطراحی صنعتیمهم نیست8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2932دفتر كارخیابان شمس آبادیاپراتور فروش لیسانس......زن8الی 5 روابط عمومی خوب آشنا به کامپیوتر واینترنتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2931دفتر كارمیدان عتیقطراح گرافیک اقا دیپلم / فوق دیپلمگرافیکمرد9 الی 17تسلط کامل به طراحی گرافیکقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2930دفتر كاررباط اولکارمند اداری ، دفتری خانم فوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن9 تا 14آشنا به کامپیوتر وامور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2929كارگاهخ عبد الرزاقکارگر طلا سازيدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانسمهم نیستمرد8الی 18داشتن انگیزه کار قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2927دفتر كارخ میر کارشناس بازرگاني خارجي/ برقلیسانس یا فوق لیسانسمدیریت بازرگانی ویا برق مرد8الی 17 پنج شنبه تعطیل تسلط به زبان ؛داشتن سابقه کار ؛بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۶2926دفتر كارشیخ صدوق جنوبیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..مهم نیست8الی 16اشنائی با امور اداری وپذیرش ماموریت خارج از استان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۳2925كارگاهاصفهانحسابدار لیسانسحسابداریزن8الی 17ندارمقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۲2924كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده آجر نسوزدیپلم......مرد8الی 17علاقه مند به در زمینه پرس وبسته بندی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۲2923كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیمهم نیست8الی 17حتماگرایش شیمی پلیمر باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۱2922كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ای و..مردشیفت گردشی 8 ساعته بصورت هفتگیداشتن پایان خدمت - عدم معافیت پزشکی - قبولی در طب صنعتی - توانائییهای فنی وحرفه ای قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۱2921كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم کامیبوتر - علوم اداری ورشته های مرتبط زن8الی 17داشتن تسلط به امور اداری - کامپیوتر - ورود - اکسل - پاور پوینت و روابط عمومی خوبقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۱2920كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمرد8الی 16داشتن سابقه فروش لوازم خانگیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲۰2919كارگاهمبارکهکارگر مرغداریدیپلم......مردشبانه روزی کارگر جهت مرغداری به صورت شبانه روزی با جای خواب وغذاقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۸2917كارخانهشهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مرد8 الی 16:304 نفر مکانیک حرفه ای جهت ریخته گریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۸2916كارخانهشهرک صنعتی سجزیبرقکار صنعتی فوق دیپلم......مرد8 الی 16:30نیروی برقکار حرفه ای جهت کوره القایی در ریخته گریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۸2915دفتر كارخ احمد آبادکارمند اداری ، دفتریلیسانس یا فوق لیسانسمترجم زبان روسی / عربی / ترکیزن8الی 17حتما مسلط به یکی از زبانهای مورد نیاز قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2914كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک جامداتلیسانسمکانیکمرد7تا 14/30جهت اپراتور دستگاه قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2913كارخانهکیلومتر 2 جاده نجف آباد مهندس مکانیک سیالاتلیسانسمکانیکمرد7تا 14/30جهت اپراتور دستگاهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2912دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس توليد محتوالیسانسکامپیوترهر دو8 الی 17کارشناس و کارآموز دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا : علاقه به شبکه‌های اجتماعی و تسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا آشنا با مفاهیم برندینگ و بازاریابیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2911كارخانهشهرک صنعتی اشترجانریخته گردیپلمساخت و توليدمرد7 الی 17دارای سابقه کار با دستگاه دایکست قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2910كارخانهشهرک صنعتی اشترجانفرزکار دیپلممکانیکمرد7 الی 17مسلط به کار با دستگاه فرز و فرز Cnc قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2909كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد7 الی 17 آقا، دارای سابقه در حوزه تعمیرات برق، ترجیحا دارای سابقه کار در زمینه تاسیسات و جوشکاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2908كارخانهشهرک صنعتی اشترجاننقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمرد7 الی 17نقشه کش صنعتی: آقا، دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2907دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمدير پروژهلیسانسبرقمرد8 الی 17کارآموز برق الکترونیک: آقا، مسلط به سیستمهای کنترلی و هوشمندقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2906دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیمعمارلیسانسمعماریهر دو8 الی 17کارآموز معماری یا طراحی شهری: علاقه مند به طراحی نورپردازیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2905دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیبرنامه نویس لیسانسکامپیوترهر دو8 الی 17کارشناس CRM : کارشناسی یا کارشناسی ارشد صنایع و IT، آشنا با زبانهای برنامه نویسی، وب و فرآیند CRMبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2904دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیطراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیست8 الی 17مسلط به نرم افزارهای گرافیکیبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2903دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس فروشلیسانسبرقمرد8 الی 175- کارشناس پروژه: کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق و مسلط به زبان انگلیسیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2902كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دو8 الی 17دارای سابقه کار در حوزه حسابداری صنعتی و بهای تمام شده بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2901دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس صادراتلیسانسبرقهر دو8 الی 17کارشناسی مهندسی برق یا MBA ، مسلط به زبان انگلیسی؛ ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه صادراتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۳2900دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیهر دو8 الی 17تسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با امور گمرکی و وارداتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۲2899كارخانهدولت ابادکارمند اداری ، دفتریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / ,..مرتبط باشغلزن8الی17:30 ضریب هوشی بالا وترجیحا ساکن دولت آباد - محدوده چمران - آل محمد وبعثت قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۲2898كارگاهچهارراه شریفحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست8الی 16حتما با نرم افزار سپیدار اشنا باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2897دفتر كارخیابان شیخ صدوق شمالیکارشناس تحقيقات بازارلیسانسبرقمرد8 الی 17روابط عمومی بالا و دارای سابقه کار در حوزه فروش و بازاریابیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2896دفتر كارخ وحید فروشندگی اینترنتی مبل دیپلم / فوق دیپلم......زن9الی 17تسلط به اینترنت - نداشتن لهجه - کاربا کامپیوتر- خوش بیان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2895كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر برنامه ريزي تولید لیسانسصنایعمهم نیست8الی 17داشتن تجربه مدیر برنامه ریز تولیدقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2894فروشگاهخ کهندژ حسابدارنیمه وقتفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8 تا 12تسلط به ارزش افزوده - مالیات - جهت چهار ساعت کارطبق قانون کار ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2893كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولید لوله دیپلم......مرد8الی 17جهت مونتاژ قطعات پی وسی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱۱2892كارگاهفلکه دانشگاه صنعتی جوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17- پنج شنبه تا 12تسلط به منوتاژ هم داشته باشد قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2891كارخانهشهرک صنعتی رازی مهندس مکانیک ساخت وتولید لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد3 شیفتبا تجربهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2890كارخانهشهرک صنعتی رازی حسابدار صنعتیلیسانسحسابداریهر دو07.40-16 به غیر از پنجشنبهآشنایی به حسابداری صنعتی و انبار و اموالقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2889كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مونتاژکارخانم دیپلمبرق / فنی زن8الی 17داشتن سابقه کار درواحدهای تولیدی الزامی استقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۸2888كارخانهانتهای زینبیهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمرد8الی 17داشتن تجربه قابل قبولقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2887كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مردشیفتی - گردشی 24 ساعتداشتن سابقه کار متناسب ؛ پایان خدمت ؛ منظم و خوش برخوردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2886كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلمتراشکاریمرد1داشتن سابقه کار متناسب در تراشکاری کاسه چرخ کامیون پایان خدمتبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2885كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ريخته گريدیپلممواد و متالورژیمرد8 الی 17داشتن تجربه کاری متناسب با نشاط عدم اعتیاد به هرگونه دخانیات و مواد مخدر پایان خدمت نه هر نوع معافیت باهوش و یادگیری مناسب اهل کار و منظمبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۷2884كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکوره باندیپلممواد و متالورژیمردشیفتیداشتتن سابقه کار متناسب بانشاط یادگیری و هوش مناسب پایان خدمت نه انواع معافیت اهل کار و تلاشبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۵2883كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار/ بویرینگ کار / فرزکار دیپلم / فوق دیپلمدیپلم فنی مرد7/30 تا 18/30داشتن سابقه کار 3 تا 4 سال الزامی استبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲2882دفترشرکتمیدان احمد آبادراننده ایسوزو دیپلممهم نیستمرد8الی 16چک 50 میلیون + سفته 50میلیون به امضای ضامن کارمند جهت تحویل خودرو لازم است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲2881كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مرد7شب تا 7 صبحباز نشسته یا غیر بازنشسته فرق ندارد یک میلیون وپانصددارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2880كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 16داشتن سه سال سابقه + تسلط به نقشه کشی تخصصی ونرم افزارهای مرتبطتوافقیاکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2879كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس برق قدرتلیسانسبرق - قدرت مرد8الی 16داشتن سابقه کار وتسلط به نرم افزار های تخصصی توافقی اکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2878دفتر كارخ شیخ صدوق جنوبی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 16تسلط به زبان و آشنا به امور بازرگانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2877دفترشرکتخ شیخ صدوق جنوبی حسابدارخانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16تسلط به امور حسابداری - ورد واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2876كارخانهاصفهانمكانیك صنعتیدیپلم......مرد8الی17سابقه کار در کارخانه اجرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2875دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 17انجام امور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2874كارخانهدولت آبادفرزکار دیپلم......مرد7.30 الی 18اضافه کاری دارد ، شیفت دارد و کار در روزهای تعطیل بنا به درخواست کارفرماقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2873كارخانهدولت آباداپراتور cncدیپلم......مرد7.30 الی 18اضافه کاری و شیفت ؛کار در روزهای تعطیل به درخواست کارفرماقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۰2872دفتر كارمیدان انقلابکارشناس بيمهدیپلم......زن8-16.30صدور بیمه اموال ،اتومبیل ( ثالث و بدنه ) مسئولیت ، آتش سوزی ، باربری و غیره ، روابط عمومی بالا ، اینترنت ، آفیس ، حداقل دو سال سابقه کارمرتبط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹2870دفتر كاراستان اصفهانبازاریاب دستگاه کارت خواندیپلم......هر دو8:30 الی 18:300بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2869كارخانهبعد از پاسگاه سگزیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به کلیه امور حسابداری شامل حقوق ودستمزد - بهای تمام شده کالا- انبار گردانی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2868كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس یا فوق لیسانسآمارزن8الی 17تسلط به زبان انگلیسی وفرانسهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2867كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرمدیر كنترل كیفیت ( مهندس مکانیک )لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه کنترل کیفیت بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2866كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیان یا نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2865كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید دیپلممهم نیستمرد8الی17/30داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴2864كارخانهشهرک صنعتی رازی2 نفرمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مرد8الی 17داشتن 3 سال سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴2863كارخانهشهرک صنعتی سگزی3 نفر تزریقکاردیپلممهم نیستمردشیفت گردشی 8 ساعتهحتما دیپلم وسابقه کار داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2862كارگاهشاهپور جدیدجوشکار co2دیپلمجوشکاریمرد8 الی 17مسلط در جوشکاری و آبندیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2861كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارآشنا با ابزارالات صنتعیدیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمرد8الی 17تسلط به انبار داری با سیستم وآشنا به قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2860كارگاهخ بسیج کارگر سادهدیپلممهم نیستمرد8الی 17جهت تولید قطعات لاستیکی واورینگقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2859شرکتنظر غربیحسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری ، گزارش فصلی ؛ حقوق ودستمزد مالیات ودارائی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2858دفتر كارخ میرمنشي مرکز سلامتفوق دیپلم......زن8الی 16آشنابه اصطلاحات پزشکیحقوق ثابت +پورسانت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2857دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست9-17سابقه فروش تلفنی داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲2856كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد 2اپراتور، تراشکار cncدیپلم......مرد8به برنامه نویسی cnc تسلط داشته باشدقانون كاراز فلاورجان-فولادشهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2855كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمدیر تولیدلیسانسمواد و متالورژیمرد8الی 17داشتن سابقه کار در کارگاه تولید وسرپرستی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2854دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 17تسلط به کامپیوتر جهت ثبت بارنامه وترجحا ساکن خ بعثت ودولت آبادیک میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2853كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان دیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتحتما سابقه نگهبانی در شرکتها را داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2852كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 18تسلط به پارسیان وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارسه راه ملک شهر - شاهین شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2850كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارسه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2849كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16آشنابه ارزش افزوده ومالیات بالاتر از قانون کار سه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2847كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم /سیکلمهم نیستمردشیفت گردشی 12 ساعتیک هفته 8صبح تا 8 شب - یک هفته 8شب تا 8 صبحقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2846كارخانهشهرک صنعتی سگزیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2845كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت10 نفرمونتاژکارخانمدیپلم......زن8الی 16حتما مجرد وساکن اطراف خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2844كارخانهشهرک صنعتی سگزیمونتاژکاردیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2843دفتر كارخ هشت بهشت غربیبرنامه نویس حرفه ای لیسانسکامپیوترمرد8الی 16تسلط به برنامه نویسی سی شارپ و تحت وبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2842فروشگاهخ گلستان کارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 16حتما مجرد وآشنا به امور اداری وحسابداردر حد متوسط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2841دفتر كاررباط سوم کارمند اداریفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستزن8الی 14آشنا به امور اداری وثبت فاکتور وسندقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2840دفتر کاررباط سوم بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مرد8الی 17توانائی بازار یابی وفروش مواد غذائی قانون كار+ پوسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2839كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقاش صنعتی دیپلمنقاشیمرد7.30الی15.30نقاش ماهر به رنگ آمیزی دستگاه های صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2838كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلم......مرد7.30الی15.30سن و مدرک مهم نیست تجربه برای شرکت مهم می باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۴2835فروشگاهخ غرضی حسابدار خانم / آقا فوق دیپلمحسابداریمهم نیست9 تا 13 و 3 تا 9شبمسلط به پارسیان ودفتر نویسی وترجیحا ساکن خ کاوه -غرضی وشهرک میلادقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۴2834كارگاهخ بسیج حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9الی 16تسلط به امور دارائی - مالیات - تامین اجتماع - وکلیه امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۲2833كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیقالب ساز صنعتی - فلزات لیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط کامل به نقشه کش صنعتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۲2832دفتر كارخ نظر شرقیکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دو8الی 17روابط عمومی بالا وداشتن سابقه فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۱2831كارخانهشهرک صنعتی جیمدیربرنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمرد8الی 16تسلط به افیس+ اکسل قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۰2830كارخانهخ رزمندگانراننده نیسان با خودروی یخچال داردیپلم......مرد4 صبح تا 12 ظهردارای خودروی نیسان یخچال دار جهت پخش محصولات لبنی در سطح شهر-داشتن ضامن کارمند - ضمانت 20تا 30 میلیون لازم است درصدی ( حدود 2 تا 5 میلیون)ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۰2828دفتر كارخ هزار جریبکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیست8/30 تا 16/30تسلط به زبان - ثبت سفارش گمرک و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۹2827دفتر كارشهرک امیرکبیرمرتبط با رشته / مهارتلیسانسبازرگانیزن8:30-16:30مسلط به نرم اقزار های اداری (آفیس) قابلیت ارتباط خوب با مشتریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۹2826نمایندگی خودروخ ارتشکارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 13 و15/30تا 18/30داشتن تجربه فروش خودروقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2825فروشگاهخ کمال اسماعیل کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن وسیله نقلیه الزامی قانون كار+ هزینه خودروندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2824فروشگاهخ کمال اسماعیل کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن تجربه فروش وروابط عمومی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2823كارخانهشهرستان خمین مهندس شيمي خانم / آقا لیسانسشیمیهر دو8منظم-دقیق -با حضور در کارخانه مشکل نداشته باشد - بیمه و مزایا و پاداش بالاتر از قانون كار+پاداشدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۵2822دفتر كارخ فروغیحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط به نو آورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۵2821دفتر كارخ فروغیجوشکار برقدیپلم......مرد8الی 17تسلط به جوشکار و تعهد به ماموریت خارج از شهرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۴2820كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زن8الی 17تسلط به امور اداری کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2819كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریاقا8 تا 17تسلط به امور حسایداری ونداشتن اعتیاد- سلامتی جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2818دفتر كارمجتمع کوثرحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به امور حسابداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2817دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترزن8الی 17تسلط به امور اداری وکامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2816كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع لیسانسصنایعمرد7/30تا 16نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2815كارخانهشهرک صنعتی جیپاشش کار رنگ دیپلم......مرد7/30 تا 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2814كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمرد7/30تا 160بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2813فروشگاهرهنانکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 15 و یا 15 الی 23نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2812كارخانهشهرک صنعتی رازیاپراتور تولید دیپلماظهار نشدهمرد8 الی 17سلامت کامل عدم استعمال دخانیاتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2811كارگاهخ معراجحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابداری ونرم افزار سپیدار- ترجیحا ساکن خ معراجقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2810كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابدراری ونرم افزار الماسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2809رستورانشهرک صنعتی جیکارگر ظرف شودیپلم......مهم نیست8الی 17شستن ظروف رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2808رستورانشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مهم نیست8الی 16نظافت محیط رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2807رستورانشهرک صنعتی جیآشپززیر دیپلم / دیپلم......مرد8الی 23داشتن تجربه در پخت انواع غذاهابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2806كارگاهخ امام خمینی کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17انجام مسئولیت در محل کارقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2804كارگاهخ مصلی 5 نفرخانم خط تولید روشناییدیپلم......زن8الی 17حداکثر سن 30قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2803كارخانهخ معراجکارگر شستشوئی فرشدیپلم......مرد8 تا 12جوان + سلامت جسمی+ بنیه قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۵2801كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور تولیدلیسانسمکانیکمرد8 الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2800كارخانهشهرک صنعتی جیتکنسین کنترل کیفيت فوق دیپلممواد و متالورژیمرد8الی 16دیپلم یا فوق دیپلم مواد متالورژی / ریخته گری وتسلط به کامپیوتر واکسل وحداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2799كارخانهشهرک صنعتی جیمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8الی 16داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس/ حدا قل 6 سال سابقه کارمرتبط با عنوان شغلی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2798كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداریفوق دیپلمآمارمرد8الی 16داشتن 3 سال سابقه کار + فارغ التحصیل در یکی از رشته های علوم اداری - آمار - ریاضی ومسلط به افیس و اشنا به قوانین کار وتامین اجتماعیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2797كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمرد8الی 16داشتن 6 سال سابقه کار در زمینه خرید خارجی - آشنا به قوانین ومقررات بازرگانی _ تسلط به زبان ورابط عموم ی بالابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2796كارخانهسراسر کشورکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمرد8الی 16امکان سفر به شهرستان هاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2795فروشگاهخ فرشادیکارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسلیسانس کامپیوتر / علوم اداری /زنپاره وقت تسلط به کامپیوتر وامور اداری وترجیحا نزدیک محل کار توافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2794كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه پرسکاری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2792سايراستانبازاریاب فوق دیپلممحیط زیستمهم نیستپاره وقتآشنا با برق و تاسیساتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2791كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به حسابداری انبار وساکن محدوده دروازه تهران قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2790كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابدار ارشد ( خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار آسا وترجحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2789كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادصافكار اتومبيلدیپلم......مرد8الی 17تسلط به صافکاری خودرو 70درصد سهم صافکار30درصد کارفرماندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2788كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الی 13 یا 8 تا 17تلسط به کامییوتر وامر اداری - فن بیان قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2787كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی (خانم )فوق دیپلم /لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیزن8الی 17تسلط به اتوکد - کتیا- و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2786كارگاهارغوانیهکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2783دفتر كارسعادت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17تسلط به زبان وآشنا به عرصه نفت وگاز قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2782دفتر كارخ پروین حسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن تجربه حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2781دفتر كارخ آیت الله کاشانیکارمند فروشفوق دیپلم......مهم نیست8الی 17علاقمندی وتوانای انجام کاردر زمینه جی پی اس قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2780فروشگاهفرح آباد فروشنده آقا ( بازنشسته )دیپلم......مرد8الی تا 13 - 16تا 20داشتن توانائی کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2778كارخانهمنطقه صنعتی مبارکهحسابدارخانم لیسانسحسابداریزن8 الی16آشنا به نوآوران وداشتن یک سال سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2777كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتی مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه در زمینه ساخت قطعات صنعتی - ماشین کاری - آشنا به قالبهای صنعتی - تزریق پلاستیک - تسلط به سطح سازی ونقشه کشی کتیا وداشتن روبط اجتماعی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2776كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردشیفت 24 ساعته گردشیداشتن گواهینامه و تعهد به انجام سایر فعالیتهادر کارخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2775فروشگاهخ سجاد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8تا 19مسلط به حسابداری وآشنا به نرم افزار شایگان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2774دفتر كاراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیهر دو8: 30 الی 16:30تلفنی و حضوری حقوق ثابت اداره کار+پورسانتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2773كارخانهابتدای جاده مرغ حسابدارفروش فوق دیپلمحسابداریمرد8الی 17حتما سابقه حسابداری فروش داشته باشد در شرکتهای پخشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2771كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم......مرد7.30الی15.30مسلط به جوش co2جهت مونتاژکاری دستگاه ارهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2770كارخانهشهرک صنعتی سگزینگهبان دیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحتداشتن سابقه نگهبانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2769كارخانهاتوبان فرودگاهکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن7/30 تا 16تسلط به امور اداری - کامپیوتر - هماهنگی کننده واحد جهت اجرای امور قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2768كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدارخانم 2 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن7/30 تا 16حتما مسلط به پارسیان وکار بلد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2765كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرفروشندهدیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار فروشندگی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۸2764دفتر كاراصفهانمنشی شركتدیپلماظهار نشدهزن۹ الی ۱۴ و یا ۱۶ الی ۲۰یکی از شیفت های کاری به انتخابقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۵2763كارگاهعسلویه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8الی17مسلط به نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند aksCariamaCad...بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۴2761دفتر كارشهرک ولی عصر(ع)منشي مطبلیسانسعلوم تجربیزن۳تا ۱۱ شباخلاق و سطح هوشی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان