شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۶/۷/۲۶1814كارگاهابتداي خ سروشكارگر طلا سازيدیپلم......مردمتاهل8 الي 17030اضافه كار اجباري با حقوق قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۶1813كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارشناس آي تي ( فن آوري اطلاعات )لیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۶1812كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس ساخت وتوليد لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 1710سرويس از خ امام خميني - چمران و...قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۶1811كارگاهخانه اصفهان حسابدار خانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به نوآوران وآساقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۶1810كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارگر خط تولیددیپلمفنيمردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۶1809كارخانهشهرك صنعتي مباركهكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۴1808فروشگاهخ عسكريهمدیر فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیمردمهم نیست9الی 18245داشتن سابقه كار در زمينه كالاي خوابقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۴1807كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم ديپلم / فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 18135تسلط به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۴1806كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادراننده لیفتراکدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن گواهينامه ليفتراكقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۳1804دفتر كارخ طالقانيكارمند اداری خانم دیپلممهم نيست زنمهم نیست9-15110قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۳1803دفتر كارخ پروينكارمند اداریلیسانسکامپیوترو.....زنمجرد8 الي 16135آشنا به امور اداري وكامپيوتر و...قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۳1802دفتر كارخ پروينحسابدار خانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16135مسلط به پارسيان وروابط عمومي خوبقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۳1801دفتر كارنظر شرقيكارمند اداریلیسانس......زنمجرد8 الي 17135انجام امور اداري شركتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۳1800دفتر كارنظر شرقيكارشناس فروشلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135ارتباط بامشتريان و وباز ديد از فرايند توليد مواد مور نياز بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۲1799دفتر كارامام خمینیحسابدارفوق دیپلم......زنمجرد۹الی۱۵028نداردقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۲1798كارگاهشاهپور جديد كمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 14030آشنا به امور اداري وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۲1797كارگاهخ ارغوانيهكارگر ريسندگيفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035اشنايي مختصر با كامپيوترو داشتن گواهي نامه خودروقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲۲1795دفتر كاراتوبان شهيد خرزايكارگر انبار 10 نفر ابتدايي/ سيكل مهم نيست مردمهم نیست8 الي 15030سن حداكثر 30قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۹1794دفتر كارميدان انقلاب حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8:30 الي 18230اشنا به شايگان / دقت بالا. هوشياري در كار و برقراري ارتباط عالي در محيط كاريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۸1781دفتر كارخ سروش مكانيك سيالات لیسانسمکانیکمردمهم نیست8تا 13 و15تا 19035جهت فروش واجراي پروژهقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۸1780دفتر كارخ سروش كارشناس روابط عمومي فوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمهم نیست8تا 13 و15تا 19135مشلط به امور اداري وآفبس وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۸1779كارگاهشاهپور جديد كارگر فنيدیپلم......مردمجرد8 الي 17035جهت كار در كارگاه توليد قطعات صنعتي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۸1778دفتر كارخ مسجد سيدحسابدارخانم يا اقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نيست مهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۸1777كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنا به حسابداري حاسبقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۷1776كارگاهخ بسيجكارگر فني / ساده ابتدايي/ سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۷1775كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر فني / ساده ابتدايي/ سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035داشتن پايان خدمت قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۵1774كارگاهاشكاوندكارگر خط تولید جورابدیپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي گردشي 12ساعتي035دستگاه جوراب بافي كامپيوتري استقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۵1773كارگاهخ امام خميني جوشکار co2 / مونتاژ كاردیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 19135سابقه جوشكار نرم لوازم اداري داشته باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۵1772فروشگاهخ مدرسفروشندهدیپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17118سن كنتر از 20 سالقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۵1771دفتر كارشهرك صنعتي دولت آبادكارمند اداری اقا وخانمفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035جهت امور اداري و تبليغاتقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۵1770دفتر كارخ خرمحسابدارخانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست7 الي 15135مسلط به پارسيان وحقوق ودستمزدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۵1769دفتر كارخ هشت بهشت كارمند فروشفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست9تا 141350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱۰1766كارخانهاصفهانكارشناس فنيلیسانسبرقمردمهم نیست8-15340تسلط به استاندارد کالاها ، کیفیت محصول (کلید مینیاتوری، کنتاکتور، کلید اتوماتیک)بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۶1765دفتر كارخ كاشانيحسابدار خانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به پارسيانقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۶1764كارخانهشهرك صنعتي جي برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه ها تعطيل 235حتما داراي تجربه كاري در زمينه برق صنعتيبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۵1761كارگاهخیابان امام خمینیكارگر فنيدیپلممهم نيست مردمهم نیست9 تا 180260قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۴1759كارخانهشهرك صنعتي كمشچه كارمند اداری خانملیسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135آشناي مورد انتظار با امور اداري/ بايگاني / تايپ / كامپيوتر قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۴1758كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد پخش كننده كالادیپلم......مردمهم نیست6/30الي 16035ضمامن معتبر وسپزده وثيقه جهت تحويل خودروقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲1756كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 13135آشنا به پارسيان \ سرويس محدوه جي وپروينقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۲1755كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارلیسانسحسابداریمهم نيست مهم نیست8 الي 17130تسلط به پارسيانقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۷/۱1753دفتر كارخیابان جیتكنسين الكترونيك ديپلم /فوق دیپلمالكترونیکهر دومجرد9 الی 18230آشنایی با نرم افزارهای الکترونیکقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۷1742فروشگاهخ ولي عصرحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي15135مسلط به نرم افزار پارسيانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۵1733كارخانهشهرك صنعتي مباركهكار شناس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۵1732كارخانهمبارکهکارشناس طراحی و نقشه کشیلیسانس / فوق ليسانس معماریمهم نيست مهم نیست8 الی 17332توانایی کار با اتوکد- عدم معافيت پزشكي/ داشتن كارت پايان خدمتقانون كار+ طبقه بندي مشاغلدارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۵1731كارخانهجي شيركارشناس بازرگاني داخليلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۳1729سازمان بازنشستگياصفهانمهندس كلمپيوتر (نرم افزار)لیسانسکامپیوترمردمهم نیست7 الي 14030حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي يا آزاد با معدل 17بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۱1728كارخانهمباركهانباردارصنعتی(5 سال سابقه )فوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17535حتما مسلط به نرم افزار انبارصنعتی وسابقه کار در کارخانجات فولاد و پتروشیمیبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۱1727شركت طرف قرارداد فولاد مباركهمباركهكارشناس کنترل پروژه ( 5 سال سابقه)لیسانس / فوق ليسانس مهندس صنايعمردمهم نیست8 الي 17535حتما ًرشته صنايع ومسلط به نرم افزار كنترل پروژه msp- p6بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۱1726كارخانهمباركهمهندس مكانيك (7 سال سابقه)لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17735حتما مسلط به طراحي ونقشه كشي با نرم افزار مهندسي - اتوكد - سايد ورد وتنظيم صورت وضعيتبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۰1724كارگاهشاهپور جديد مهندس مكانيك لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17335ترجيحا ساكن اطراف خ امام خميني قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۰1723كارگاهخ امام رضا كارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسحسابداري / كامپيوترزنمجرد8 الي 17135آشنايي با حسابداريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۲۰1722دفتر كارخ شريعتي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16135آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۶1721كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادویزیتور ثابت در محلفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 16035داشتن روابط عمومي بالا750+ پورسانت فروش داردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۶1720كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادكمك انبار داردیپلممهم نيست مردمهم نیست7 الي 181350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۶1719كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر انباردیپلممهم نيست مردمهم نیست7 الي 18135داشتن سابقه انبار داريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۶1718كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس صنايعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۵1717دفتر كارمقابل شهرك زاينده رودكمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 تا 13035ترجيحا ساكن ابشار - خورسگان -قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۵1716كارخانهشهرك صنعتي شرق اصفهانكارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17035محيط گرد وغبار داردقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۳1715كارخانهشهرك صنعتي رازيكارشناس شيمي جهت آزمایشگاهلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17230حتما در زمينه رنگ وتينر سابقه كار داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۳1714كارگاهارغوانيهكارگر مونتاژ كاردیپلممهم نيست هر دومجرد8 الي 17030كار مونتا كار قطعات برقي - ساعت كار خانمها نيمه وقتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۲1712كارخانهشهرك صنعتي مورچه......لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱۱1711كارگاهخ امام خميني ؛ عطالملك مهندس مكانيك فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17135آشا به امور ورق كاريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۸1709كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارخانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17535حتما تسلط به تنظيم اظها نامه مالياتي ؛ قيمت تمام شده ؛ ارزش افزوده و...بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۸1708كارخانهشهرك صنعتي سگزيجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135اضافه كاري داردبالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1707دفتر كارکل کشوربازاریاب لیسانسشیمیهر دومهم نیست8/30 الی 18535سابقه کار در زمینه اتصالات پلی اتیلنقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1705كارخانهآدرس دفتر خ خواجه عميد مدیر مالی لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235ارسال رزومه از طريق تلگرام به شركت بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1704فروشگاهخ احمد آبادحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار آسان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1703كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست7 الي 16230حتما مسلط به كامپيوتر قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1702كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235 مسلط به امو شعب وخزانه داري ؛ گزارش سود وزيان ؛ وترجيحا ساكن جنوب شهر اصفهان بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1701فروشگاهخ احمد آبادحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9صبح تا 7 عصر135حتما نرم افزار آسان مسلط باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1700كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد ریخته گردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كار الزامي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۷1699دفتر كارجاده انرژي اتمي حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 13130حتما ساكن محدوده خوراسگان باشند قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۵1698آزمايشگاهچها راه صارميهكارشناس شيمي خانم لیسانسشیمیزنمهم نیستپاره وقت130كار آموزي دارد؛ گرايش تجزيه يا آلي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۴1697كارگاهخ امام خميني كارشناس شيميلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۴1696كارگاهخ امام خميني حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به نرم افزار هلوقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱1694كارخانهدفتریاپراتور كامپیوترفوق دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 صبح الی17130آشنا به امور دفتری وکامپیوتر قوی.قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱1693كارگاهشاهپور جديد كارشناس بازرگاني لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به زبان انگليسي وامور صادرات و واردات بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۶/۱1692كارخانهبروجنمهندس نساجي آقالیسانسنساجیمردمهم نیست8 الي 17035حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي باشدقانون كاردارداكثر نقاط شهر به بروجندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان