شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۶/۵/۲۳1673دفتر كاراصفهانبازاریاب لیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 ساعت کاری135نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲۲1671كارخانهخ بسیجكارشناس معماري خانملیسانسمعماریزنمهم نیست8 الی 17030نرم افزار موردنیاز کارخانه آموزشی داده میشود ، سه ماه کارآموزیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲۲1670دفتر كارمسجد سیدفتوشاب كار فوق دیپلمگرافیکزنمجرد8الی17135کارمند دفتری مسلط به فتوشاپ با روابط عمومی بسیار بالا و پر انرژیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲۲1669كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور سی ان سی دیپلم فني فني مردمجرد8 الي 17130حتما ساكن خ جي ؛ خورسگان ؛ ارغوانيهقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲۱1668دفتر كاراصفهانكارشناس فروشلیسانسمهم نیستمهم نیستمهم نیست8الی17130قدرت بیان _ روابط عمومی و فن مذاکره قوی ، سابقه مرتبط قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲۱1667دفتر كاراحمد اباد بازاریاب دیپلم......زنمهم نیست9 الی 14030مهم نیستقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۹1666دفتر كارخیابان کهندژكمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 13032روابط عمومی قوی وآْشنابه Officeقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۹1665مغازهجىفروشندهفوق دیپلم......هر دومهم نیست٧ الى ١٣ و ١٦ الى ٢٠130.قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۸1664كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16030حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۸1663كارخانهپايانه شرق اصفهانجوشکار آرگوندیپلم......مردمتاهل8 الي 171350بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۸1662دفتر كارخ مسجد سيدحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17335تسلط كامل به امور حسابداري ، ماليات ، بيمه و....بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۸1661كارگاهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيان و هلوقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۷1660كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مترجمي زبان روسيلیسانسمترجمی زبان روسیمردمهم نیست8 الي 16135حتما مسلط به مكالمه ومترجمي روسيبالاتر از قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۷1659امور بازنشستگانخ صفهكارشناس علوم اجتماعي /مديريت دولتيلیسانسعلوم اجتماعی / مديريت دولتيمردمهم نیست8 الي 14030 اگرفارغ التحصيل دانشگاه دولتي است با معدل بالاي15 واگردانشگاه آزاد است معدل بالاي16قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۶1658رستورانارغوانيهكارگر رستوران ( خانم)سيكل / دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17140جهت توليد سالاد ونظافت قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۶1657كارخانهشهرك صنعتي جي كارمند امور اداری (خانم )لیسانسترجيحا كامييوتر / علوم اداري زنمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار امور اداري وتسلط به كامپيوترقانون كارداردپل چمران به شركتندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۵1656كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130 داشتن يك قطعه عكس - قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۵1655كارخانهخ مشتاق اول حسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17435حداقل 4 سال سابقه كار وآشنا به حسابداري صنعتي بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۵1654كارخانهشهرک صنعتی بزرگ شرق (سجزی)كارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلم......مردمهم نیست7 الی 17335توانایی نقشه خوانی و کنترل ابعادی قطعاتقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۴1653دفتر كارشهيد خرازي كارمند امور اداریلیسانسکامپیوترزنمجرد8 الي 17130تسلط به كامپيوتر واينترنت واشنا به امور اداري قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۴1652كارخانهشهرك صنعتي رازيراننده پایه 2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130خودرو مزدا تحويل وي جهت تحويل كالا از شركت به بيمارستانهاقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱۴1651كارگاه طلاي سازيبازار اصفهانمهندس شيمي اقالیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17130داشتن معرف معتبر قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۳1650كارخانهاردستان كارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135حتما تضمين كيفيت و ايزو كار كرده باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۳1649كارگاهخ مسجد سيدكارگر چاپخانهدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235حتما چاپخانه كار كرد باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۳1648كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس برنامه ريزي توليدلیسانسمهندس صنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 17335حتما سابقه كاردر زمينه برنامه ريزي توليد داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۳1647كارخانهشهرك صنعتي سگزيانبارداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235سپردن وثيقه سفته ضمانت كار - شبكاريقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲1646دفتر شركتمشتاقنيروي خدماتيدیپلم مهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130داشتن بنيه بدنيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲1645كارخانهحبيب آبادنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130تسلط به ساليد ورك - كت- وكتياقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲1644دفتر كارخ شمس آبادي مهندس شيمي اقالیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 16130حتما اهل اصفهانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲1643كارخانه خ معراجكارگر توليد گز خانم دیپلم......زنمجرد8 الي 14130دااشتن سابقه كاردر توليد گزقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲1641دفتر كارخ شيخ ابوالحسن حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16 پنجشنبه تعطيل130تسلط به نرم افزار امينقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۲1640دفتر كارشهرك صنعتي محمود آباد كارمند امور اداریلیسانس......زنمجرد8 الي 17130آشنا به وزبان كامپيوتر جهت جستجوي نياز شركت دراينترنت قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۵/۱1639دفتر كارکلیه امور ساختمانیمعمارلیسانسمعماریمهم نیستمهم نیستازاد00تمامی شرایط توافقی میباشد.پروژه اي داردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۳۱1638كارگاهاصفهانبرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8الی 17240مهارت در طراحی و ساخت المنتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۷1637كارخانهشهرك صنعتي جياپراتور ( كارگر )خط توليد ( 10 نفر)دیپلممهم نيست مردمجردشيفتي 6 صبح تا14 و 14تا 22 و22تا6 صبح030يك هفته آموزش بدون حقوق قانون كارداردلاله / پروين /جيندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۷1636كارخانهشاهپور جديدطراح صنعتي ( خانم )لیسانس مكانيك ساخت وتوليد / طراحي صنعتي خانم مهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار وتسلط به طراحي صنعتيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۷1635كارخانهشهرك صنعتي سگزيانبارداردیپلم / فوق ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار وتسلط به نرم افزار انبارداري ؛ سپردن وثيقه الزامي استقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۷1634كارخانهشهرك صنعتي سگزيمديردفترمديرعامل فوق دیپلمکامپیوتر/ آي تي / علوم كامپيوترزنمهم نیست8 الي 17135حتما سابقه وتجربه مدير دفتري مدير عاملي شركتها كار كرده باشدقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۵1633دفتر كاراصفهانبازاریاب لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17235آشنا به شبکه قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1632كارگاهخ دانشحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130حتما مسلط به پارسيانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1631دفتر كارزردنجانمهندس معماري لیسانس/ فوق ليسانس ( 10 سال سابقه كار )معماریمردمهم نیست8 الي 17104010سال سابقه كار وتجربه در خصوص طراحي پرو‍‍ژه هاي صنعتيبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1629دفتر كارخ فلاطوريحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به پارسيا يا امينقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1627فروشگاه8 بهشت مدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستسه روز در هفته240جهت بررسي وكنترل حسابها بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1626دفتر كارخ بسيجحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135حتما حسابدار شركتهاي پخش دارويي كار كرده باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1625كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135ترجيحا در شركتهاي خودرويي كار كرده باشدقانون كارداردداردصبحانه دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1624كارخانهشهرك صنعتي جي انباردارلیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17235داشتن اطلاعات در زمينه قطعات خودروقانون كارداردداردصبحانه دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۴1623كارخانهشهرك صنعتي كمشچهبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17135داراي تجربه قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۲1622فروشگاهنظر میانی +سیتی سنتر+چهارباغمدیر منابع انسانی لیسانسمدیریت بازرگانیهر دومهم نیست09:00الی19:00232سابقه کار در این زمینه+روابط عمومی بالا+ظاهر مناسببالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۲1621فروشگاهنظر میانی +سیتی سنتر+چهارباغمدیر فروشلیسانسبازرگانیهر دومتاهلتمام وقت235روابط عمومی بسیار بالا و سابقه مدیریت و ارتباط مشتری قویبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۲1620فروشگاهنظر میانی +سیتی سنتر+چهارباغفروشندهدیپلممهم نيستهر دومهم نیستتمام وقت132روابط عمومی بالا و ظاهر ومناسب بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۰1619دفتر كارچهار راه رودكيحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 13 و15تا 19135آشنايي به پارسيان وامور اداري حتما ساكن اطراف رودكي و خ وحيد باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۰1618كارخانهخ امام رضاحسابدار آقا فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۲۰1616دفتر كارشهرك علمي تحقيقاتي اصفهانكارشناس کنترل کیفيت لیسانس صنایعزنمهم نیست8 الي 17035ساكن شاهين شهر يا خ امام خميني محل مصاحبه خ 22بهمنقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۹1615دفتر كارخیابان سجادبازاریاب دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۹1614دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشدیپلممهم نيست هر دومهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1611كارخانهشاهپور جديد كارگر بسته بندي خانم دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1610كارخانهشاهپور جديد كارشناس تضمين كيفيتلیسانسمهندس مکانیکمردمهم نیستشيفتي ( 6صبح تا6 عصر) وبالعكس135تسلط به نقش ه كشي ونقشه خوانيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1609كارخانهشاهپور جديد مهندس صنايع (كارشناس برنام ريزي توليد)لیسانسمهندس صنایعمردمهم نیست8 الي 16135داراي سابقه برنامه ريزي توليد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1608كارخانهشهره صنعتي سه راه مباركهجوشکار co2دیپلم فنيمرتبط با شغل مردمهم نیستسه شيفت كاري135داشتن مدرك فني وحرفه اي وسابقه كاربالاتر از قانون كارداردداردناهار وشام دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1607دفتر كارخ رباط فوق ديپلم برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست19 الي 23 شب035جهت اپراتوري آبنماي پاركهاي شهرياداره كارنداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1606كارخانهشهرك صنعتي رازيحسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235تسلط تحرير دفاتر قانون - ماده 169- امور ماليات و...بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۸1605كارخانهشهرك صنعتي رازيمهندس صنايع غذايي "خانم "لیسانس/ فوق ليسانس علوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 16335داشتن حداقل 3 سال سابقه كاردرزمينه غذاهاي آمادهقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۷1603دفتر كاركيلو متر 4 جاده حبيب آبادكارمند امور اداریفوق دیپلممرتبط با شغل زنمهم نیست8 الي 16135جهت ثبت حواله جات فروش در كامپيوتر قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۷1602كارگاهشاهپور جديد رنگ كار استاتيك دیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمتاهل8 الي 16 135مسلط به رنگاري استاتيكقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۷1601كارگاهشاهپور جديد كارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 16235اشنا به امور اداري وكامپيوتر قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۵1600كارگاهمحمو ابادكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعزنمجرد8.30الی 15025فارغ تحصیل قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۵1599دفتر كارخ شيخ صدوقحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135مسلط به نوآورانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۵1598كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كاريقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۵1597فروشگاهخ شهيد دكتربهشتي ( شاهپور قديم )حسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235مسلط به نرم افزار پارسيانقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۴1596دفتر كاراصفهان و جنوب کشوركارمند فروشلیسانس......زنمهم نیستاز 9تا 3335فن بیان بالاقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۴1595خانه سالمندمركز شهرپرستار سالمندسيكل / ديپلم......زنمهم نیستشيفتي ( 8 صبح تا8 عصر) وبالعكس140داشتن تجربه نگه داري سالمند وعلاقه مندي به كارقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۴1594دفتر كارخ شيخ صدوقكارشناس بازرگاني لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به زبان انگليسي وامور ترخيص كالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۴1593دفتر كارخ شيخ صدوقآبدارچی دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17040تميز كار و باپرستيژ باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۴1592كارگاهارغوانیهام دی اف كار دیپلم......مردمهم نیست7 الی 15135کارگر نیمه ماهرقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۲1591دفتر كار4 راه جهاد سازندگي مهدس علوم وصنايع غذاييفوق دیپلم / ليسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 14035بعد از سه بيمه ميشود ؛ يكماه دروه آموزشي با هزينه شركتقانون كاردارد نداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۲1590كارخانهشهرك صنعتي نهضت آبادانباردارفوق دیپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17235ترجيحا ساكن محدوده نجف آبادقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۲1589كارخانهشهرك صنعتي نهضت آبادمهندس علوم صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار توليد ترشيجات قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۲1588دفتر كارخ خواجه عميدحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235تسلط به همكاران سيستم بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۲1587دفتر كارخ خواجه عميدحسابدار خانم ( پاره وقت )فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست9 الي 14135حتما مسلط به پارسيان توافقينداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1586كارخانهشهرك صنعتي سگزيراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235داشتن گواهينامه وسابقه كار قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1585دفتر كارفلكه دانشگاه صنعتي اصفهانحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به نرم افزارپارسيانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1584دفترهواپيماييخ شيخ صدوقحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به نرم افزار فراسو وداراي سابقه كار در آژانس قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1583كارخانهشهرك صنعتي مباركهحسابدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الي 17035حتما ساكن بهرستانقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1582كارخانهخ توحيدحسابدارخانم /آقا فوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235تسلط بهحقوق ودستمزد - ارزش افزوده - ماليات قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1581كارگاهخ شهيد خزاييحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17135حتما مجرد - اضافه كاربا حقوق قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1580كارخانهشهرك صنعتي كمشچهحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كا روتسلط به نرم افزار آساقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1579كارخانهشهرك صنعتي مباركهحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تسلط به نرم افزار الماس وداشتن دو سال سابقه كارقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۱۱1578كارخانهفلكه دانشگاه صنعتي اصفهانحسابدارآقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به حسابداري فروش و اكسلقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۸1577دفتر شركتخ هشت بهشتحسابدار آقا لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535تسلط به حسابداري بازرگاني واردات وامور جاري بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۸1576شركت عمرانيشاهين شهركارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17235تجربه كافي در زمينه كنترل كيفيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۸1575شركت عمرانيشاهين شهرمهندس عمران ( سمت مديريت فني) لیسانسعمرانمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به به نرم افزار هاي تخصصي وبوي| اجراي سازه هاي فلزيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۸1574شركت عمرانيشاهين شهرراننده جرثقیلسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 172450بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۸1573كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس صنايع (كارشناس تضمين كیفیت)لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135حتما تضمين كيفيت كار كرده باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۸1572كارخانهشهرك صنعتي كمشچهمهندس صنايع لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135اشنا به امور اجرائي واداري مرتبط با رشته تحصيلي قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۴/۷1571دفتر كارانقلاببازاریاب فوق دیپلمبازرگانیهر دومهم نیست10-18140فن بیان بالاقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳۰1570دفتر كارخ شيخ ابوالحسن كارشناس مديرت صنعتيلیسانسمدیریت صنعتیمهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳۰1568كارخانهشهرک صنعتیفروشندهدیپلم......هر دومهم نیست8-17145.بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1567دفتر كارخیابان سجادبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1566دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشدیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1565كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانملیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به زبان انگليسيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1564فروشگاهخ پروين حسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیستتوافقي1350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1563كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمدیر مالی( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535آشنانه به خزانه داري بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1562كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17535داشتن سابقه كار وتوانايي قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1561كارخانهشهرك صنعتي رازيانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17335داشتن سه سال سابقه ومسلط به نرم افزار نوآوران وكامپيوتربالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1560دفتر كارخ آپادانامدیر مالی‌( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 171035داشتن 10سال سابقه الزامي استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1559كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار خانم ( پاره وقت )لیسانسحسابداريزنمهم نیست8 الي 14030داشتن سابقه كار الزامي است قانون كاردارد00 دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1558كارخانهاصفهاندارو سازدكترادارو سازيمردمهم نیست8 الي 16/30030بدون سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1557كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازطراح گرافيكلیسانسگرافيك مردمهم نیست8 الي 16/30030داشتن خلاقيتبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1556كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازجامعه شناسلیسانسجامعه شناسي يا علوم اجتماعيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1555كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازرئيس روابط عمومیلیسانسروابط عمومی / روابط بين الملل / علوم سياسيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1554كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمدير توسعه بازارلیسانسمدیریت بازرگانی / شيمي مردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۹1553كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمديرواحد ظروف داروئيلیسانسصنایع/ مديريت / مكانيكمردمهم نیست8 الي 16/30535داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۴1552كارخانهشهرك صنعتي سگزينقاش خودورسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235تسلط به نقاشي با پيستولهقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۴1549كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس ایمنی صنعتيلیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1548دفتر كاراصفهانبازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1547دفتر كاراصفهانطراح گرافیک لیسانسارتباط تصویری (گرافیک)مهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1546كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارآقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل030آشنايي با ماده 169قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1545كارخانهشهرك صنعتي سگزيانباردارصنعتيدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 172350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۲1544كارخانهشهرك صنعتي سگزينگهبان (بازنشسته )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست48 ساعت كار 24 ساعت استراحت045حتما بازنشسته باشدقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۱1543دفتر كارمیدان احمد آبادطراح گرافیک فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی 13و15الی18/30135.طراحی corel draw آموزش داده ميشودقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۱1542دفتر كارمیدان احمد آبادمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی13و15الی18135روابط عمومی بالا-اخلاق خوبقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۰1540دفتر كارزرين شهركارمند امور اداریلیسانسمهم نيستزنمهم نیست8 الي 16035تسلط به كامپيوتر وداشتن روابط عمومي خوب وترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲۰1539دفتر كارزرين شهرمهندس برق 3نفرلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 16035ترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۸1538فروشگاهدروازه تهران یا خانه اصفهانفروشندهفوق دیپلم......زنمجرد8 الی 1 و 3الی 8230داری فن بیان و روابط عمومی خیلی خوب قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۷1537كارخانهخ بسيجكارگر فني ( 2 نفر )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۷1535كارخانهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيان وآفيسقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۶1534دفتر كاراصفهان وهمجواربازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمردمجرد8-6130نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۶1533دفتر كارخ کهندژحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الی 17135مسلط به پارسیان و دارای سابقهقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۶1531دفتر كارخ حمزه اصفهانيكارمند فروش خانم 10 نفر دیپلممهم نيست زنمجرد8 الي 16030داشتن فن بيان وروابط عمومي خوبقانون كار وبيمهداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۲1530دفتر كارچهارباغ بالاآرشيتكتلیسانسمعماریزنمجرد۸الی۱۶029انجام امور اداري وآرشیتکتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۱1529دفتر كاراصفهان. پروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۱۰1528دفتر كارخیابان امام خمینیكارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17128دارای سابقه فروش در زمینه آهن آلات آهن و مصالح ساختمانیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1524دفتر كارخ هشت بهشتكارشناس بازرگاني لیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8-17260روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1522كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 الي17135آشنا به امور خريد وفروشقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۸1521دفتر شركتخ شريعتي انباردارلیسانسمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17335مسلط به كامپيوترقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۷1520شركتشهرك علمي تحقيقاتي اصفهانمهندس مواد ومتالورژي ( خانم )لیسانس / فوق ليسانسمواد و متالورژیزنمهم نیست8 الي 16030ترجيحا مسلط به زبان وآشنا به امور بازرگاني بالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۷1518كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر فني 2نفرفوق دیپلممکانیک / ساخت وتوليد/ ماشين ابزارمردمتاهل8 الي 17130داشتن پايان خدمت الزاميقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۷1517كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر خط تولید ( 10 نفر )دیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمتاهل8 الي 171250قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۶1516دفتر كارخ مصليكارمند فروشفوق دیپلم......هر دومهم نیست8/30الی17140ارتباط عمومی و فن بیانآشنایی با سیستم و آفیسقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1515كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداری آقالیسانسکامپیوترمردمجرد8 الي 17130مسلط به ورود واكسل جهت ثبت اسنادوگزارشات قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1514دفتر كارپل وحيد حسابدارخانم /آقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به نو آورانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1513دفترشركتخ شيخ بهاييحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنابه امور مالياتي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1511دفتر شركتروبروي شهرك آزمايشمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535داشتن 5 سال سابقه كار وتسلط به آفيسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۴1510دفتر كارهشت بهشت شرقیمنشی لیسانسبازرگانیزنمجرد8 تا 4235مسلط به فروش- روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳1509كارخانهشهرك صنعتي نجف آباد كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17135داشتن روابط عمومي بالابالاتر از قانون كارداردهزينه اياب وذهابندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۳1508كارگاهفلاورجان چرخكار ماهر ونيمه ماهر10نفر (خانم )سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135ترجيحا ساكن فلاورجانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۳/۲1505كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارمند امور اداری آقالیسانس......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به كامپيوترو سابقه كار استقانون كارداردداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان