شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۵/۱۰/۳۰1240كارخانهخ امام خميني - عطاء الملكمترجمی زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الي 16135مسلط به كاميوتر - اينترنت - مكالمه زبان - فتوشاپ وداشتن حجابقانون كارداردنداردصحبانه دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۸1237دفتر كارخ هشت بهشت كارمند امور اداری ( خانم )فوق دیپلم / ليسانسمرتبط با عنوان شغليزنمجرد8 الي17 ( پنجشنبه تعطيل)135مسلط به امور اداري ؛ تايپ ؛ اينترنت وكامپيوتر قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۷1235دفتر كارپل چمران برقکار ساختمان دیپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17135اجراي پروژه هاي برق وتاسيسات برقي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۷1234نمايندگي خودرواصفهانحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي13 -14/30الي17135ترجيحا ساكن محدوده خ امام خميني قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۷1233دفتر كارخيابان امام خمينيكارمند امور اداریلیسانس000000هر دومهم نیست٨ الي ١٦:٣٠335مسلط به مكاتبات اداري و مسوول دفتر و روابط عموميقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۶1232دفتر كارخ هشت بهشتآمارگر( كارشناس آمار)لیسانسآمارمهم نیستمهم نیست8 الي 17135توان تجزيه وتحليل آماري داشته باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۶1231دفتر كارخ فردوسي حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به امور ماليات بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۶1230كارگاهخ گلزارطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8 الي 17135آشنايي كامل به كرل قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۵1228فروشگاهخ طالقاني راننده پایه 2جهت پخش موادغذاییدیپلممهم نیستمردمهم نیست8 الي 1714050ميليون سفته به امضاي كاسب معتبر يا كارمند الزامي استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۵1227دفتر كارخ امام خمينيكارشناس ایزو ومستند سازيلیسانسصنایعمردمهم نیست8الي 13و 14 الي 17130ترجيحا در نمايندگي خودرو كار كرده باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۵1226كارخانهشهرك صنعتي جي كامپزيت / فايبر گلاس كار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130فايبرر گلاس كار كرد باشدقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۳1225دفتر كارآموزشیكارمند امور اداری( خانم )لیسانسحسابداری/ كاميپوتر زنمجرد4 تا 8:30135آشنا به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۳1224كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر فني وساده (20نفر )دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17030عدم اعتياد - عدم سو پيشينه- عدم معافيت پزشكي - مهارت جوشكاري ؛مونتاژ و ...قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۲1223كارگاهاصفهانمهندس مکانیک ساخت وتولیدلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8-18130نقشه خوانی وکار با ابزار کنترلقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۲1222دفتر كارخ نظركارشناس فروشلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی17535روابط عمومی بالا قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۲1221دفتر كارخ مير كارمند امور اداریدیپلم به بالامهم نيست زنمهم نیست8 الي 17035تسط به فروش تلفنيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲۰1220كارگاهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 13135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۹1219كارگاهخ بسيجكارگر سادهسيكل / ديپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17030پرداخت لاستيك صنعتي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۹1218كارخانهشهرك صنعتي جي مكانيك صنعتي مجربفوق دیپلممکانیک صنعتيمردمهم نیست8 الي 17230پنجشنبه ها تعطيلبالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1217كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتقالب ساز صنعتی - فلزات لیسانسمکانیکمردمتاهل7.5 - 17.5230اشنا به ماشین های افزار و اصول ماشین سازیقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1216كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتكارشناس دفتر فنيلیسانسمکانیکمردمتاهل7.5 - 17.5230مسلط به نرم افزارهای طراحی مانند کتیا و مسلط به نقشه کشی صنعتیبالاتر از قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1215دفتر كارامیر کبیركارشناس فروشلیسانسمکانیکمردمتاهل8الی 17030مسلط به زبان انگلیسیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1214كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی لیسانسساخت و توليدمردمتاهل7.5 - 17.5230مسلط به کتیا قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1213كارگاه چاپ پارچهخ گلزار جنوبيكارگر ساده خانم ديپلممهم نيست زنمهم نیست9تالي 130350 قانون كار براساس ساعت كار به نسبت ساعت كار 00 دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1212كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادمهندس مكانيك (حداقال 3 سال سابقه )لیسانس / فوق مکانیک ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كار وتسط به نرم افزارهاي تخصصيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1211كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادمهندس صنايع مسلط به زبان انگليسيلیسانس/ فوق ليسانس صنایعمردمهم نیست8 الي 17330حتما مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1210دفتر كاردرواز دولتطراح حرفه ايي وب سايتلیسانسكامپيوتر/iTمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:00332 داشتن سابقه و نمونه کارقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1209دفتر كاردرواز دولتپشتيبان فني نرم افزار فوق دیپلمكامپيوتر / it /حسابداريمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:00232-تسلط به کامپیوتر و حسابداری. ؛ پایگاه دادهقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۵1208كارگاهخ امام خميني كارگر سادهسيكل / ديپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17030نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۵1207كارگاهخ امام خميني نقطه جوش كارسيكل / ديپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17130با دستگاه نقطه جوش كار كرده باشدقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۵1206شركت حسابداريهشت بهشت غربيحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130آشنا به امور مالياتي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۴1204كارخانهشهرك صنعتي اشترجانریخته گردیپلممهم نيست مردمهم نیستسه شيفت كاري135سه شيفيت كاري - آشناي يا دايكاستقانون كاردارددروازه شيرا - دروازه تهراندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۳1202كارگاهخ سعادت آباد مونتاژکارالكترونيك (خانم )فوق دیپلم / ليسانسالكترونیکزنمهم نیست8 الي 171300700 هزار تومان بعد از سه ماهنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۳1201كارگاهخ سعاد ت آبادكارمند فروشلیسانس .زنمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۲1199كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135آشنائي با رنگها وسابقه سرپرستي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱۱1196كارگاهخ مدرس كارگر بسته بنديدیپلم.مردمهم نیست9 الی 19030نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۸1195دفتر كارپل غدیركمك حسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی17135نداردقانون كار ؛حق تخصص \ پاداش داردنداردحق ناهار دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۸1194كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16:30- پنجشنبه 8 الی 12435حداکثر سن 35 - آشنا با سیستم نوآوران بالاتر از قانون كارداردخ رباط - لاله - سه راه نقشينه - رباط -ندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۷1192كارگاهشهرك صنعتي جي كارگر خط تولید( بازنشسته)سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12ساعت)00حتما بازنشسته باشد؛ 2 الي 3 ساعت تايم استراحت يك ميليون وسيصدنداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۷1191دفتر كارخ نظر ميانيحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235مسلط به نو آورانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۶1190دفتر كارچهارراه وفاييبرنامه نویس كامپیوترلیسانسکامپیوترهر دومجرد8-17130توانايي برنامه نويسي- گرافيست- اخلاق و رفتار عاليقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۶1189كارخانهشهرك صنعتي سگزياپراتور cnc / برنامه نويس cnc/ فرزكار / تراشكار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130دارا بودن سابقه كاريقانون كارداردميدان احمد آبادندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۶1188كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهانجوشکار co2/ مونتاژ كار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130تسلط به جوشكاري ومنونتاژ قانون كاردارداكثر نقاط شهردارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۶1187دفتر كارخ شيخ بهاييتكنسين خط تولیدفوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17130آشناي در زمينه الكترونيك وروشنايي شهريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۶1186دفتر كارخدمتکارآبدارچی دیپلم.زنمهم نیست16 الی 20140.قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۴1185كارگاهاصفهاننقشه کش صنعتی فوق دیپلمساخت و توليدمهم نیستمهم نیست8الی18پنجشنبه ها تعطیل235مسلط به اتوكد وبرنامه نويسي ونظارتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲1182كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداریلیسانسعلوم اداري/ كامييوتر / حسابداريزنمهم نیست8 الي 17135آشنابه كامپيوتر وامورر اداري وتا حدودي حسابداريقانون كارداردملك شهر - چمران - زينبيهندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲1181كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد سنگ زندیپلم.مردمهم نیست7 الي 17135تسلط به سنگ زني وجوشكاريco2 قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۲1180كارخانهشهرك صنعتي امير كبيرمكانيكلیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار ساليبقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۱۰/۱1179فروشگاهمرداويج حسابداردیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130مسلط به پارسيان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۹1177دفتر كارخ 22 بهمن مهندس برق - الكترونيكلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 16135تسلط كامل به نرم افزار cotvignوطراحي ومدار وميكر وكنترلهابالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۸1174كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمديرفني استانداردلیسانسالكترونیکزنمتاهل8 الي 17330مسلط به طراحي وميكرو كنترل قانون كارداردكاوه - چمران دارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۴1173كارگاهشهرك صنعتي محمود آباد كارمند امور اداریفوق دیپلم.زنمجرد8 الي 17130جهت امور سند زني قانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۳1172كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارآقا لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17135انجام امور اداري وحسابداري شركت قانون كاردارد لاله به جيندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۳1171كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر خط تولید (5 نفر )دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035نداردقانون كارداردلاله به شهرك جيندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۳1168كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهانجوشكار/ پرسكار / مونتاژكار(10نفر)دیپلمترجيحا ديپپلم فني مردمجرد7/30 الي 171300قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۱1164كارخانهشهرك صنعتي جي مهندس صنايع / آمارلیسانسآمار/ صنايعمهم نیستمهم نیست8 الي 17130مسلط به آفيس ، اكسل ، واينترنت واخذ آمار قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۰1163كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور تولید تلویزیون دیپلم/ فوق دیبلمالكترونیک، برقمردمهم نیست8 ألی 17135نداشتن معافیت پزشکی، سلامت کامل،ساکن شاهین شهر ،اصفهانقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۰1162دفتر كاربلوار كشاورزمهندس مكانيك سيالات فوق لیسانسمکانیک سيالات مردمهم نیست8 الي 17135داشتن توانائي لازم در زمينه تخصصيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲۰1160فروشگاهخ آتشگاهحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135ترجيحا آشنا به نرم افزار هوشيارقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۱۷1158كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس صنايع خانم وآقاليسانسصنايع هردومهم نیست8 الي 17135آشنا به تضمین کیفیتقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۱۷1157كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد نقشه کش صنعتی فوق دیپلم / ليسانسمکانیک ساخت وتوليد/ نقشه كشيمردمهم نیست8 الي 17135مسلط به كت وكتيا قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۱۷1156كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنحتما متاهل باشد8 الي 17135داشتن حجاب چادري ؛ سابقه كار وآشنائي با نو‌آوران قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۱۵1152كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 ألی 17230اموزش نرم افزار سپیدار ،بعهده شرکت ،ترجیحا ساکن خ امام خمینیقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۱۳1147كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس شيمي فوق دیپلم / ليسانسشیمیمردمهم نیست7/30 الي 17135حتما آشنا به روش تسويه آب وتيتراسيونبالاتر از قانون كاردارداكثر نقاطدارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۳1134فروشگاهشهرك صنعتي امير كبيرحسابدارخانم مسلط به پارسيانفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17135مسلط به پارسيان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۵/۹/۲1131كارگاهشهرك صنعتي امير كبيراپراتور سی ان سی لیسانسمکانیک ساخت وتوليدمردمهم نیست8الی 17240آشنا به پاورميل و سی ان سيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان