شرايط دريافت معرفي نامه اينترنتي

كارجوي محترم : در صورت داشتن وثيقه  معرفي بكار  در كاریابی مي توانيد شغلی را كه با شرایط شما  و كارفرما مطابقت دارد ؛ از لیست مشاغل انتخاب نموده و بر روی لینک دریافت معرفی نامه كه مقابل هر فرصت شغلی قرار دارد کلیک نمایید . درخواست شما پس از وصول تایید و معرفی نامه شغلی در پنل مدیریتی شما جهت مراجعه به شركت مورد نظر صادر میگردد.درصورت نداشتن وثيقه شخصا به كاريابي  مراجعه نماييد.
تذکر:در صورتی که هنوز به عنوان کارجو در سیستم ثبت نام نکرد ه اید ااینجا کلیک کنید .

فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهاردریافت معرفی نامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۵1966كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمهندس مكانيك (جامدات) لیسانس / فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17035تسلط به كامپيوتر ونقشه كشي اتوكد ترجيحا ساكن شاهين شهر وكتياقانون كارداردشاهين شهرندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۵1965دفتر كارخ شريعتي غربيطراح گرافيكلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17130تسلط وتجربه طراحي وگرافيكقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۵1964دفتر كارخ شريعتي غربيبرنامه نويس اندرويد وانيماتورلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17130تسلط وتجربه برنامه نويسي قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۵1963كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس سراميك لیسانس / فوق ليسانس سرامیکمردمهم نیست7الي 16135داشتن سابقه كاربالاتر از قانون كارداردميادين اصلي شهردارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۴1961شركت خ شريعتي غربيطراح وب سايت لیسانس / فوق ليسانس كامييوتر زنمهم نیست8الي17130تسلط وتجربه برنامه نويسي تحت وبقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۴1960كارخانهشهرك صنعتي رازيكارمند اداریلیسانسعلوم اداری - كامپيوترزنمهم نیست7/30 الي 16/30+اضافه كار135تسلط به كامپيوتر - روابط عمومي بالاوآشنائي به زبان در حد متوسطقانون كار( دوماه به دوماه)داردصفهدارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۴1959كارخانهشهرك صنعتي رازيكارگر سادهديپلممهم نيست مردمهم نیست7/30 الي 16/30+اضافه كار1300قانون كار (دوماه به دوماه)داردصفهدارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۴1958كارخانهشهرك صنعتي رازيمهندس صنايع (گرايش برنامه ريزيلیسانسصنایعمرد / زنمهم نیست7/30الي 16 +اضافه كار130ترجيحا داراي سابقه كارقانون كار (دوماه به دوماه)دارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۴1957كارخانهشهرك صنعتي رازيكارشناس شيمي تجزيه( خانم )لیسانسشیمیزنمهم نیست7/30الي 16 +اضافه كار130ترجيحا داراي سابقه كار درآزمايشگاهقانون كار( دوماه به دوماه)دارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۳1956شركت خ 22 بهمنكارشناس منابع انساني لیسانسمديريت و..مردمهم نیست8 الي 16235 داراي سابقه كار در امور منابع انساني وكارگزينيقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۳1955دفتر كارسه راه صمديهحسابدار خانم لیسانسحسابداری زنمهم نیست8 الي 16235حتما مسلط به حسابداري پيمانكاري قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۳1954شركت خ 22 بهمنانبار داردیپلم /فوق ديپلم مرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 17140داشتن سابقه كار ومسلط به نرم افزار مرتبطقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲۳1953كارگاهشهرك صنعتي سگزيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17140توانايي كار با جرثيقيل سقفي وبرش كار دستي قانون كارداردخ جي دارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۸1952دفتر كارپالايشگاه اصفهانبازرس فني خودروصنعتيلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17035 فن بيان وداشتن روابط عموميقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۸1951دفتر كارچهارباغ پايين كارگرساده دیپلممهم نيست مردمهم نیست9الي 20035كارواش خودرو در منازل بدون اب ؛ داشتن موتور سيكلت وگواهينامه قانون كار+ اضافه كاريداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۸1950كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادسرپرست انبار لیسانسصنایع / مديريت صنعتي /مديريت بازرگانيمردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كارقانون كارداردهزينه اياب وذهابندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۷1946دفتر كارخ 22 بهمنتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17140تسلط به تعمير تلفن وسانترالقانون كارداردندارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۶1945دفتر كار شركتميدان جمهوريكارشناس بازرگاني خانملیسانسمديريت بازرگاني و..زنمجرد8 الی /16/30130حتما مسلطه به مكالمه زبان انگليسي وآشنايي با كامپيوترقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۶1944دفتر كارخ جیكارمند اداریلیسانسعلوم کامپیوترزنمهم نیست8 الی 16030داشتن تسلط،به کامپیوتر وامور اداری و فن بیانقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۶1943كارخانهشهرک سگزیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135جوشکاری زیر پودری آشنایی داشته باشدقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۶1942دفتر كارخ زاهدفتوشاب كار خانمدیپلمگرافیکزنمهم نیست8 الي 16135تسلط كامل به فتوشاپقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۶1941دفتر كارخ طالقانیحسابدارپاره وقت خانم لیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 16127سه روز در هفته قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۴1940كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمدیر اداریلیسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الی 16.45236اشنايي با كامپيوترقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۴1939كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهكارشناس کنترل کیفيت 3لیسانسمواد و متالورژی / مكانيكمهم نيستمهم نیست8 الي 17/30130داشتن سابقه كاريوآشنايي با ابزار دقيق واندازه گيري بالاتر از قانون كارداردخ بزرگمهر - طوقچي - احمد اباد ندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۲1937كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمكانيك 3 نفر )لیسانسساخت وتوليد / ماشين ابزارمردمهم نیست8 الي 17/30130تواناي كار با cnc- دستگاه فرزقانون كارداردكاوه - دروازه تهران سه راه ملك شهردارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۲1936كارگاهكهندژتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135نداردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۱1935كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادكارگر فني ( آشنائي با جوشكاري co2)دیپلم /فوق ديپلم كارگر فنيمردمهم نيست 7الي 17030 آشنائي با جوشكاري co2)قانون كارداردسه راه ملك شهرندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۱1934كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند اداریفوق دیپلم /ليسانسكامپيوتر و....زنمجرد8 الي 17030تسلط به افيس - تايپ- داشتن روابط عمومي خوبقانون كار+ بيمه تكميليداردجي - كاوه - چمران و...دارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۱1933كارخانهشاهپور جديد كمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 16130محيط كار زنانه - قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۱1932كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارشناس كنترل كيفيتفوق دیپلم /ليسانسصنایع / مكانيكمردمهم نیست7الي 16235داشتن تجربيه كاري وپايان خدمت قانون كارداردپل چمران - رباط - خ كاوهندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۱1931كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمونتاژکاردیپلم /فوق ديپلم فني حرفه اي يا دانشگاهيمردمهم نیست7الي 16230داشتن كارت پايان خدمت وتجربه كاريقانون كارداردپل چمران - رباط - خ كاوهندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۱1930كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتاپراتور پرداخت كاريدیپلم /فوق ديپلم فني حرفه اي يا دانشگاهيمردمهم نیست7الي 16235داشتن تجربه پرداخت كاري وكار با دستگاه سنگ زني - پايان خدمت قانون كارداردپل چمران - رباط - خ كاوهندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۰1929دفتر كارهشت بهشت غربيحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17135مسلط به امور مالياتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۱۰1928دفتر كارخ فردوسیطراح فتوشاپفوق دیپلمکامپیوترمهم نیستمهم نیست8.30الی5.30140نداردقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۷1927كارگاهشاهپور جديد مدير داخلي لیسانسصنایع / مكانيك / رشته هاي مهندسيزنمهم نیست8 الي16/30235مسلط به افيس - اينترنت- فتوشاپ وآشنا به مباحث ايزو واستاندارد-قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۶1926دفتر كارخ شيخ صدوق شماليحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط كامل به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۶1925كارخانهشهرك صنعتي اشترجان تراشکار دیپلم فنيمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كاريقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۶1924شركتخ شيخ مفيدكارمند اداری خانملیسانسعلوم اداری- كامپيوتر و...زنمهم نیست8 الي 17135مسلط به افيس وامور اداري قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۵1923كارگاهبزررگ راه آزادگانكارمند اداریلیسانسعلوم کامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الي 17135آشنا به امور اداري واينترنت و..قانون كارداردخ امام خمينيندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۵1922كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16/30235داشتن سابقه كار در زمينه حسابداريقانون كارداردلالهندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۴1921كارخانهشهرك صنعتي سگزيانبارداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235آشناي به نرم افزار آساقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۴1920كارخانهشهرك صنعتي جي تزریقکار پلاستیک دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130داشتن سوابق كاريقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۳1919سايرملك شهرحسابدار خانم ( پاره وقت )لیسانسحسابداریزنمهم نیستپاره وقت240توانايئ انجام كليه امور حسابداري - توافقينداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۱۰/۲1918كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس طراحي صنعتي لیسانسمکانیک سيالات مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل240حتما داراي سابقه كار در زمينه سيتمهاي سرمايشي وتواناي نقشه كشي سه بعديبالاتر از قانون كارداردجي - لالهندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۳۰1917دفتر كارهشت بهشت شرقیكارشناس فروشلیسانس......زنمهم نیست8 الی 16130دارای فن بیان عالی و علاقمند به کار فروش قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۸1914كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد جوشکار برقسيكل / ديپلم مهم نيست مردمهم نیست8 الي 17140داشتن توانايي وتسلط به كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۷1913كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهان كارگر فني ( مونتاكار - تراشكار - فرزكار)سيكل / ديپلم فني حرفه اي يا دانشگاهيمردمهم نیست8 الي 17140نداردقانون كاردارددروازه تهران ندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۶1912كارخانه ناحيه صنعتي دولت آبادمنشی مدير عامل شركتلیسانسعلوم کامپیوترزنمجرد8 الي 17135حتما مسلط به كامپيوتر وتايپ وروابط عومي بالاقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۶1911كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهان كارشناس تحقيق وتوسعهفوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كار در بخش تحقيق وتوسعه شركتها بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۶1910كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهان مهندس عمران فوق ليسانس (گرايش سازه)فوق لیسانسعمرانمردمهم نیست8 الي 172350بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۶1909كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهان نقشه کش صنعتی حرفه اي لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به انواع نقشه كشي صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۵1908كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدار آقالیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به پارسيانقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۵1906كارگاهخ امام خميني صندوقدارفوق دیپلم......زنمهم نیست8 الي 17030ندارد700تا 800 هزار تومانداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۲1903كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر فنيدیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كارقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۲1902كارخانهشهرك صنعتي جي جوشکار co2 يا برقدیپلم /فوق ديپلم فنيمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافي قانون كارداردپل چمرانندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۲1901كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادخیاط خانم دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17140داشتن تجره كاري وتوانايي وترجيحا ساكن اطراف خ كاوه چمران وبعثتقانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۰1900شركت منطقه صنعتی دولت ابادكارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 16:30135مسلط به مکاتبات اداری و بازرگانی، مهارتهای فروش، افیس بالاتر از قانون كارداردسه راه ملك شهرندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۰1899فروشگاهخ جي كارمند فروشدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست زنمجرد8 الي 17 دوساعت بين ظهر استراحت030حتما ساكن خيابان جي وهمدانيان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۲۰1898دفتر كارخ شريف واقفيحسابدارپاره وقت خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 14130حتما مسلط به پارسيان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۱۹1897دفتر كارخ جيكارمند اداریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 16128تسلط به امور اداري وكامپيوتر قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۱۴1895كارخانهشهرک صنعتی جیكارمند اداریفوق دیپلم......زنمهم نیست7 الی 16000قانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۱۳1894كارگاه سه راه ملك شهرحسابدار خان ( پاره وقت)فوق ديپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 14135مسلط به امور حسابداري - ماليات - وپارسيان قانون كارداردنداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۱۳1893كارخانهشهرك صنعتي جي كارمند اداری خانم مسلط به زبان انگليسيلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه 8تا 12135تسلط به ترجمه متون انگليسيقانون كارداردداردندارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۷1887كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند اداری خانم مسلط به فتوشاپلیسانسکامپیوترزنمهم نيست 8 الي 17130حتما مسلط با فتوشاپقانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۷1886كارخانهشهرك صنعتي كمشچهمهندس صنايع گرايش توليدي صنعتيلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 17230حتما مسلط به آفيس واكسل قانون كاردارددارددارد دریافت
۱۳۹۶/۹/۵1884كارگاهناحيه صنعتي دولت آباداپراتور cncدیپلممکانیک/ماشين ابزار - ساخت وتوليدمردمجرد8 الي 17130 داشتن تجربه تراشكار ي و cncقانون كارداردحق سرويس دارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان