دسترسی کارجویان به آدرس وتلفن شرکتها

جهت مشاهده آدرس وتلفن شرکت یادريافت معرفي نامه ؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روی لینک " آدرس/ تلفن " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲2882دفترشرکتمیدان احمد آبادراننده ایسوزو دیپلممهم نیستمرد8الی 16چک 20 میلیون + سفته 50میلیون جهت تحویل خودرولازم است قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۲2881كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان / انتظامات کارخانهدیپلم......مرد7شب تا 7 صبحباز نشسته یا غیر بازنشسته فرق ندارد یک میلیون وپانصددارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2880كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 16داشتن سه سال سابقه + تسلط به نقشه کشی تخصصی ونرم افزارهای مرتبطتوافقیاکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2879كارخانهنرسیده به ذوب آهنمهندس برق قدرتلیسانسبرق - قدرت مرد8الی 16داشتن سابقه کار وتسلط به نرم افزار های تخصصی توافقی اکثر نقاط مهم شهر به کارخانه آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2878دفتر كارخ شیخ صدوق جنوبی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 16تسلط به زبان و آشنا به امور بازرگانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۳/۱2877دفترشرکتخ شیخ صدوق جنوبی حسابدارخانم / آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 16تسلط به امور حسابداری - ورد واکسلقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2876كارخانهاصفهانمكانیك صنعتیدیپلم......مرد8الی17سابقه کار در کارخانه اجرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2875دفتر كارخ نیکبخت کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم /لیسانسعلوم اداری / کامپیوترو..زن8الی 17انجام امور اداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2874كارخانهدولت آبادفرزکار دیپلم......مرد7.30 الی 18اضافه کاری دارد ، شیفت دارد و کار در روزهای تعطیل بنا به درخواست کارفرماقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۱2873كارخانهدولت آباداپراتور cncدیپلم......مرد7.30 الی 18اضافه کاری و شیفت ؛کار در روزهای تعطیل به درخواست کارفرماقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳۰2872دفتر كارمیدان انقلابکارشناس بيمهدیپلم......زن8-16.30صدور بیمه اموال ،اتومبیل ( ثالث و بدنه ) مسئولیت ، آتش سوزی ، باربری و غیره ، روابط عمومی بالا ، اینترنت ، آفیس ، حداقل دو سال سابقه کارمرتبط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۹2870دفتر كاراستان اصفهانبازاریاب دستگاه کارت خواندیپلم......هر دو8:30 الی 18:300بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2869كارخانهبعد از پاسگاه سگزیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط کامل به کلیه امور حسابداری شامل حقوق ودستمزد - بهای تمام شده کالا- انبار گردانی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2868كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری ، دفتری خانم لیسانس یا فوق لیسانسآمارزن8الی 17تسلط به زبان انگلیسی وفرانسهقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2867كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرمدیر كنترل كیفیت ( مهندس مکانیک )لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه کنترل کیفیت بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2866كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به پارسیان یا نوآورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۶2865كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید دیپلممهم نیستمرد8الی17/30داشتن سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴2864كارخانهشهرک صنعتی رازی2 نفرمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ای و..مرد8الی 17داشتن 3 سال سابقه کارقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۴2863كارخانهشهرک صنعتی سگزی3 نفر تزریقکاردیپلممهم نیستمردشیفت گردشی 8 ساعتهحتما دیپلم وسابقه کار داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2862كارگاهشاهپور جدیدجوشکار co2دیپلمجوشکاریمرد8 الی 17مسلط در جوشکاری و آبندیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2861كارخانهشهرک صنعتی جیانباردارآشنا با ابزارالات صنتعیدیپلم / فوق دیپلممرتبط باشغلمرد8الی 17تسلط به انبار داری با سیستم وآشنا به قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2860كارگاهخ بسیج کارگر سادهدیپلممهم نیستمرد8الی 17جهت تولید قطعات لاستیکی واورینگقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2859شرکتنظر غربیحسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط کامل به امور حسابداری ، گزارش فصلی ؛ حقوق ودستمزد مالیات ودارائی بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2858دفتر كارخ میرمنشي مرکز سلامتفوق دیپلم......زن8الی 16آشنابه اصطلاحات پزشکیحقوق ثابت +پورسانت ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۳2857دفتر كاربزرگمهرکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمهم نیست9-17سابقه فروش تلفنی داشته باشدقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۲2856كارخانهشهرک صنعتی نجف آباد 2اپراتور، تراشکار cncدیپلم......مرد8به برنامه نویسی cnc تسلط داشته باشدقانون كاراز فلاورجان-فولادشهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2855كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادمدیر تولیدلیسانسمواد و متالورژیمرد8الی 17داشتن سابقه کار در کارگاه تولید وسرپرستی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2854دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادکارمند اداری (خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 17تسلط به کامپیوتر جهت ثبت بارنامه وترجحا ساکن خ بعثت ودولت آبادیک میلیونندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲۱2853كارخانهشهرک صنعتی جینگهبان دیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتحتما سابقه نگهبانی در شرکتها را داشته باشد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2852كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 18تسلط به پارسیان وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارسه راه ملک شهر - شاهین شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2850كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كارسه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۸2849كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16آشنابه ارزش افزوده ومالیات بالاتر از قانون کار سه راه ملک شهر آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2847كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم /سیکلمهم نیستمردشیفت گردشی 12 ساعتیک هفته 8صبح تا 8 شب - یک هفته 8شب تا 8 صبحقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2846كارخانهشهرک صنعتی سگزیجوشکار co2دیپلم......مرد8الی 17داشتن تجربه کاریقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۷2845كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت10 نفرمونتاژکارخانمدیپلم......زن8الی 16حتما مجرد وساکن اطراف خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2844كارخانهشهرک صنعتی سگزیمونتاژکاردیپلم......مرد8الی 170قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2843دفتر كارخ هشت بهشت غربیبرنامه نویس حرفه ای لیسانسکامپیوترمرد8الی 16تسلط به برنامه نویسی سی شارپ و تحت وبقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۶2842فروشگاهخ گلستان کارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسحسابداری /کامپیوتر / علوم اداری زن8الی 16حتما مجرد وآشنا به امور اداری وحسابداردر حد متوسط قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2841دفتر كاررباط سوم کارمند اداریفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستزن8الی 14آشنا به امور اداری وثبت فاکتور وسندقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2840دفتر کاررباط سوم بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مرد8الی 17توانائی بازار یابی وفروش مواد غذائی قانون كار+ پوسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2839كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقاش صنعتی دیپلمنقاشیمرد7.30الی15.30نقاش ماهر به رنگ آمیزی دستگاه های صنعتیبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۵2838كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتتراشکار دیپلم......مرد7.30الی15.30سن و مدرک مهم نیست تجربه برای شرکت مهم می باشدبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۴2835فروشگاهخ غرضی حسابدار خانم / آقا فوق دیپلمحسابداریمهم نیست9 تا 13 و 3 تا 9شبمسلط به پارسیان ودفتر نویسی وترجیحا ساکن خ کاوه -غرضی وشهرک میلادقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۴2834كارگاهخ بسیج حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن9الی 16تسلط به امور دارائی - مالیات - تامین اجتماع - وکلیه امور حسابداری بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۲2833كارگاهشهرک علمی تحقیقاتیقالب ساز صنعتی - فلزات لیسانسمکانیکمرد8الی 17تسلط کامل به نقشه کش صنعتیقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۲2832دفتر كارخ نظر شرقیکارشناس فروشفوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطهر دو8الی 17روابط عمومی بالا وداشتن سابقه فروشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۱2831كارخانهشهرک صنعتی جیمدیربرنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمرد8الی 16تسلط به افیس+ اکسل قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۰2830كارخانهخ رزمندگانراننده نیسان با خودروی یخچال داردیپلم......مرد4 صبح تا 12 ظهردارای خودروی نیسان یخچال دار جهت پخش محصولات لبنی در سطح شهر-داشتن ضامن کارمند - ضمانت 20تا 30 میلیون لازم است درصدی ( حدود 2 تا 5 میلیون)ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۱۰2828دفتر كارخ هزار جریبکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیست8/30 تا 16/30تسلط به زبان - ثبت سفارش گمرک و..بالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۹2827دفتر كارشهرک امیرکبیرمرتبط با رشته / مهارتلیسانسبازرگانیزن8:30-16:30مسلط به نرم اقزار های اداری (آفیس) قابلیت ارتباط خوب با مشتریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۹2826نمایندگی خودروخ ارتشکارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8الی 13 و15/30تا 18/30داشتن تجربه فروش خودروقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2825فروشگاهخ کمال اسماعیل کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد8الی 17داشتن وسیله نقلیه الزامی قانون كار+ هزینه خودروندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2824فروشگاهخ کمال اسماعیل کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17داشتن تجربه فروش وروابط عمومی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۷2823كارخانهشهرستان خمین مهندس شيمي خانم / آقا لیسانسشیمیهر دو8منظم-دقیق -با حضور در کارخانه مشکل نداشته باشد - بیمه و مزایا و پاداش بالاتر از قانون كار+پاداشدارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۵2822دفتر كارخ فروغیحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الی 17تسلط به نو آورانقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۵2821دفتر كارخ فروغیجوشکار برقدیپلم......مرد8الی 17تسلط به جوشکار و تعهد به ماموریت خارج از شهرقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۴2820كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / زن8الی 17تسلط به امور اداری کامپیوتر قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2819كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریاقا8 تا 17تسلط به امور حسایداری ونداشتن اعتیاد- سلامتی جسمیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2818دفتر كارمجتمع کوثرحسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به امور حسابداری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۳2817دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری / کامپیوترزن8الی 17تسلط به امور اداری وکامپیوتر قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2816كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع لیسانسصنایعمرد7/30تا 16نداردقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2815كارخانهشهرک صنعتی جیپاشش کار رنگ دیپلم......مرد7/30 تا 160قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۲/۲2814كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمرد7/30تا 160بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2813فروشگاهرهنانکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 15 و یا 15 الی 23نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2812كارخانهشهرک صنعتی رازیاپراتور تولید دیپلماظهار نشدهمرد8 الی 17سلامت کامل عدم استعمال دخانیاتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2811كارگاهخ معراجحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابداری ونرم افزار سپیدار- ترجیحا ساکن خ معراجقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2810كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابدراری ونرم افزار الماسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2809رستورانشهرک صنعتی جیکارگر ظرف شودیپلم......مهم نیست8الی 17شستن ظروف رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2808رستورانشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مهم نیست8الی 16نظافت محیط رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2807رستورانشهرک صنعتی جیآشپززیر دیپلم / دیپلم......مرد8الی 23داشتن تجربه در پخت انواع غذاهابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2806كارگاهخ امام خمینی کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17انجام مسئولیت در محل کارقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2804كارگاهخ مصلی 5 نفرخانم خط تولید روشناییدیپلم......زن8الی 17حداکثر سن 30قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2803كارخانهخ معراجکارگر شستشوئی فرشدیپلم......مرد8 تا 12جوان + سلامت جسمی+ بنیه قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۵2801كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور تولیدلیسانسمکانیکمرد8 الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2800كارخانهشهرک صنعتی جیتکنسین کنترل کیفيت فوق دیپلممواد و متالورژیمرد8الی 16دیپلم یا فوق دیپلم مواد متالورژی / ریخته گری وتسلط به کامپیوتر واکسل وحداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2799كارخانهشهرک صنعتی جیمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8الی 16داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس/ حدا قل 6 سال سابقه کارمرتبط با عنوان شغلی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2798كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداریفوق دیپلمآمارمرد8الی 16داشتن 3 سال سابقه کار + فارغ التحصیل در یکی از رشته های علوم اداری - آمار - ریاضی ومسلط به افیس و اشنا به قوانین کار وتامین اجتماعیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2797كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمرد8الی 16داشتن 6 سال سابقه کار در زمینه خرید خارجی - آشنا به قوانین ومقررات بازرگانی _ تسلط به زبان ورابط عموم ی بالابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2796كارخانهسراسر کشورکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمرد8الی 16امکان سفر به شهرستان هاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2795فروشگاهخ فرشادیکارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسلیسانس کامپیوتر / علوم اداری /زنپاره وقت تسلط به کامپیوتر وامور اداری وترجیحا نزدیک محل کار توافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2794كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه پرسکاری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2792سايراستانبازاریاب فوق دیپلممحیط زیستمهم نیستپاره وقتآشنا با برق و تاسیساتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2791كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به حسابداری انبار وساکن محدوده دروازه تهران قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2790كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابدار ارشد ( خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار آسا وترجحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2789كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادصافكار اتومبيلدیپلم......مرد8الی 17تسلط به صافکاری خودرو 70درصد سهم صافکار30درصد کارفرماندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2788كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الی 13 یا 8 تا 17تلسط به کامییوتر وامر اداری - فن بیان قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2787كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی (خانم )فوق دیپلم /لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیزن8الی 17تسلط به اتوکد - کتیا- و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2786كارگاهارغوانیهکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2784كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس برنامه ريزي لیسانسصنایعهر دو7:30 الی 16-قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2783دفتر كارسعادت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17تسلط به زبان وآشنا به عرصه نفت وگاز قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2782دفتر كارخ پروین حسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن تجربه حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2781دفتر كارخ آیت الله کاشانیکارمند فروشفوق دیپلم......مهم نیست8الی 17علاقمندی وتوانای انجام کاردر زمینه جی پی اس قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2780فروشگاهفرح آباد فروشنده آقا ( بازنشسته )دیپلم......مرد8الی تا 13 - 16تا 20داشتن توانائی کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2778كارخانهمنطقه صنعتی مبارکهحسابدارخانم لیسانسحسابداریزن8 الی16آشنا به نوآوران وداشتن یک سال سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2777كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتی مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه در زمینه ساخت قطعات صنعتی - ماشین کاری - آشنا به قالبهای صنعتی - تزریق پلاستیک - تسلط به سطح سازی ونقشه کشی کتیا وداشتن روبط اجتماعی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2776كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردشیفت 24 ساعته گردشیداشتن گواهینامه و تعهد به انجام سایر فعالیتهادر کارخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2775فروشگاهخ سجاد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8تا 19مسلط به حسابداری وآشنا به نرم افزار شایگان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2774دفتر كاراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیهر دو8: 30 الی 16:30تلفنی و حضوری حقوق ثابت اداره کار+پورسانتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2773كارخانهابتدای جاده مرغ حسابدارفروش فوق دیپلمحسابداریمرد8الی 17حتما سابقه حسابداری فروش داشته باشد در شرکتهای پخشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2771كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم......مرد7.30الی15.30مسلط به جوش co2جهت مونتاژکاری دستگاه ارهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2770كارخانهشهرک صنعتی سگزینگهبان دیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحتداشتن سابقه نگهبانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2769كارخانهاتوبان فرودگاهکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن7/30 تا 16تسلط به امور اداری - کامپیوتر - هماهنگی کننده واحد جهت اجرای امور قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2768كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدارخانم 2 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن7/30 تا 16حتما مسلط به پارسیان وکار بلد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2765كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرفروشندهدیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار فروشندگی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۸2764دفتر كاراصفهانمنشی شركتدیپلماظهار نشدهزن۹ الی ۱۴ و یا ۱۶ الی ۲۰یکی از شیفت های کاری به انتخابقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۵2763كارگاهعسلویه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8الی17مسلط به نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند aksCariamaCad...بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۴2761دفتر كارشهرک ولی عصر(ع)منشي مطبلیسانسعلوم تجربیزن۳تا ۱۱ شباخلاق و سطح هوشی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان