شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

138 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6293شهرک صنعتی رازینت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمکانیکمردرشته ای های مکانیک حداقل 2 سال در واحد ا داری و تعمیرات در سازمان های بزرگ و متوسط ا روند PM دستگاهها و توان تحلیل خرابی شنایی مطلوب با ICDLبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6292تیران وکرون حسابدار لیسانسحسابداریمرد1 سال سابقه کار ، تسلط Excel -word ترجیحا ساکن اصفهان انجام امور حسابداری شرکت سن: 22 - 50 سال اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن اجباری استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6291شهرک صنعتی سجزیمدیر اجراییلیسانسصنایعمرد 2 سال سابقه کار مدیریت کارگاه صنعتی و مباحث اجرایی و انجام کنترل پروژه ورهبری سازمان و ارائه گزارش های مدیریتی و تهیه رویه های اجرائی در زمینه های مربوطه . پیگیر موضوعات کاری تقسیم و تفکیک کاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6290سهروردیحسابدار لیسانسحسابداریزنحسابدار پیمانکاریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6289شهرک صنعتی امیر کبیرراننده کامیوندیپلم......مردداشتن پایه یک کارت هوشمند - ومدارک لازم وسه سابقه کار رانندگی حقوق بین 8 تا 10 میلیون - نوع کامیون چینیبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6288شهرک صنعتی سجزییکارگر سادهدیپلم......مردترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان - جهت استفاده از سرویسقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6287شهرک صنعتی رازیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستحداقل لیسانس ایمنی یا HSE دارای حداقل 2 سال سابقه کار حداکثر سن 40 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6286منطقه صنعتی دولت آبادکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردآشنا به امور تضمین کیفیت و نت قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6285منطقه صنعتی دولت آبادسرپرست کارگاهفوق دیپلم......مردترجیحا با سابقه کار در صنعت لاستیک و پلاستیکبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6283منطقه صنعتی دولت آبادکارمند اداری لیسانس......مهم نیستمسلط به کامپیوتر بخصوص ورد و اکسلبازنشسته با روابط عمومی بالا نیز مشکلی نداردقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6282شهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنترجحا مجرد - سرویس از خ جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6281خ باهنرمهندس برقلیسانس......مردشناس برق الکترونیک سابقه کار: حداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق و AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6280خ باهنر مهندس مکانیک لیسانس ......مردحداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق مسلط به AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه 0  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6279فلکه دانشگاه صنعتی کمك انبار داردیپلم......مرد2 نفر کمک انبار دار نیاز است قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6278فلکه دانشگاه صنعتی کمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمرد4 نفر کمک حسابدار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6277شهرک صنعتی مورچه خورت مسئول دفتر مدیر عامللیسانس......زنمتاهل حداکثر سن: 30 سال مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: مرتبط حداقل دو سال سابقه کار مرتبط تسلط به نرم افزار های office آشنا به مکاتبات اداری تسلط بر تایپ محل سکونت: ترجیحاً شاهین شهر یا اصفهانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6276خ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمرد بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6275خ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمرد بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6273خ فرایبروگمهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیست تمام وقت تسلط به نرم افزارهای ورد و اکسل آشنا با مفاهیم مهندسی صنایع توانمند در گزارش نویسیقانون کار وبیمه 00 مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6272خ جابر انصاریکارمند فروشگاهدیپلم / فوق دیپلممهم نیست اقانظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6271شهرک صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانی بین‌المللزننظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6270شهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریزننظم انضباط پیگیر مسئولقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6269شهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسزبان وادبیات فارسیزنمنظم مسئول و پیگیرقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6268شهرک صنعتی سجزیمدیر بازرگانی لیسانس......زننظم و انضباط و پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6267برج جهان نماحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداری ساعت کار 8 تا 16قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6266منطقه صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنداشتن تجربه کاری دراولویت است- نج شنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5267شهرک صنعتی سجزیکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهیزنداشتن سابقه کار دراولویت است - پنجشنبه تعطیل است قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5266شهرک صنعتی سجزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردداشتن تجربه وتسلط به نرم افزارهای تخصصی/ پنج شنبه ها تعطیل است قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5265شهرک صنعتی سجزیجوشکار co2دیپلم......مردنداردبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5264شهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیفوق دیپلممواد و متالورژیمردملکشهر چمران لالهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5263شهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیدیپلم......مردآشنا به کوره های القاییبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5262شهرک صنعتی سجزیآنالیزور ( آزمایشگاه صنعتی )دیپلم......مردآشنا به کوانتومتر و آنالیزبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5261محمد آباد جرقویهمهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییمردسابقه کاری 5 سال دارای کارت پایان خدمت محل کار محمدآباد جرقویه قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5260چهار باغ خواجوحسابدار لیسانسحسابداریزنآشنایی با قانون کار، حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی داشتن سابقه کار در شرکت های بازرگانی و تولیدی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5259پایانه امیر کبیرفن آوري اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردحداقل یک سال کار شبکه وکابل کشی و مدیریت شبکه - ساعت کار اداری از 8 تا 14 - قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5258خ امام خمینی کارگر انباردیپلم......مردعلاقه مندی به کار قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5257حکیم نظامیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتجربه امور اداری- تایپ - روابط عمومی بالا - قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5256ارغوانیه جوشکار برقدیپلم......مرد0قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5255سه راه سیمین کارمند اداری لیسانسبازرگانیزنانجام امور اداری وفروشقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5254شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرددارای روابط عمومی بالا دارای سابقه کار با نرم افزار راهکاران یا مشابه حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5253کنار گذر شهید خرازی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنا به امور مالی، اداری و حسابداری مسلط به Office خصوصا word و Excel سن: حداکثر 30سال قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5252خ امام خمینیکارمند اداری خانم لیسانس کامپیوتر - علوم اداریزنمهارت کار با کامپیوتر و فعالت فضای مجازی قانون کار وبیمه 0  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5251شهرک صنعتی سروش بادرانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهارت کار با کامپیوتر و نرم افزار حسابداریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5250شهرک بزرگ صنعتی اصفهان انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردسه سال سابقه مرتبط آشنا به اصول و مفاهیم انبارداری - فرایند دریافت کالا - کدگذاری- برچسب گذاری و چیدمان انبار- - انبارگردانی و سازماندهی انبار- ثبت ورود و خروج کالا در انبار -مسلط به آفییس و ترجیحا ساکن شاهین شهر بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5249راه آهن جوشکار برق و co2دیپلم......مردداشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمههزینه وایاب ذهاب و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5248راه آهن راننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گوهینامه وتجربه کاربالاتر از قانون کاروبیمههزینه ایاب وذهاب و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5247منطقه صنعتی حبیب آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاری وتسلط به انگلیسی در اولویت استقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5246خ رزمندگانمهندس صنايع لیسانسصنایعهر دوداشتن تجربه وتسلط به برنامه ریزی تولید وکنترل موجودی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5245شهرک صنعتی مورچه خورت انباردار سادهدیپلم......مردداشتن سابقه کار انبار داری وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5244شهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوترزنداشتن سابقه منشی گری مدیر عامل شرکت وآشنا به کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5243شهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردحداکثر سن نگهبان 35قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5242خ سعادت آبادکمك حسابدارلیسانسحسابداریزنغ التحصیل از دانشگاه معتبر حداقل دو سال سابقه کار در زمینه حسابداری مسلط به نرم افزار پارسیان تسلط به ICDL آشنا به امور قوانین ارزش افزوده و گزارشات فصلی 169 محدوده سنی 20 تا 25 سالقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5241شهرک صنعتی محمودآبادتراشکار دیپلمتراشکاریمرددائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5240شهرک صنعتی محمودآبادفرزکار دیپلمصنایع فلزیمرددائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5239شهرک صنعتی محمودآبادپرسکار دیپلمفلزکاریمرددائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5238شهرک صنعتی محمودآبادتكنسين برقدیپلمبرقمرددائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5236شهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترمردترجیحا آقا ودارای تجربه کار اداری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5235شهرک صنعتی محمودآبادتكنسين مكانيكدیپلممکانیکمرددائم روزکار فاقدشیفتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5234شهرک صنعتی محمود اباد حسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به نرم افرار امینقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5233شهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمرد10 نفر مهندس نیاز استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5232شهرک صنعتی سه راه مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنارسال معاملات فصلی و ارزش افزوده، بیمه، حقوق با سابقه 3 سالقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5231شهرک صنعتی مبارکهکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنداشتن تجربه کار اداری وتسلط به کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5230منطقه صنعتی دولت آباد پرسکار دیپلم......مردتسلط وتجربه کافی در پرسکاری بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5229شهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مردداشتن تجربه خوب - محل سرویسدروازه تهران لاله - خانه اصفهان - سه راه سیمین - کاوه و...بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5228شهرک صنعتی کوهپایه کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مرد 10 نفر کار گر ساده با سرویس از منطقه لاله - جی زینبیهقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5227شهرک صنعتی سروش بادران پ10کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مرد10 نفر کارگر مرد جهت کاردر کارخانه موادغذایی سرویس از لاله - زینیه - ارغوانیه- جی - خوراسگانقانون کار وبیمه سرویس- صبحانه و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5226شهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمرد 5 سال سابقه مرتبط با برنامه ریزی تولید و مواد نظارت و کنترل موجودی انبار و BOM محصول طراحی LAYOUTبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5225شهرک صنعتی جی مدیر تضمین كیفیتلیسانسصنایعمردسلط بر استانداردهای تولید و فرایند تولید سابقه حداقل 5 سال رییس کنترل کیفیت و اشنایی به سیستم های مدیریت کیفیت و مستندات مربوط به استانداردهای کیفیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5224شهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسصنایعمردتسلط به فرایند تولید و سابقه حداقل 5 سال سرپرستی خط تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5223شهرک صنعتی سجزی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردآشنا به تزریق پلاستیکو فرایند تولید لوازم خانگی و نقشه خوانی و نرم افزارهای مربوطهآشنایی کافی به تحلیل مکانیکالبالاترازقانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5222شهرک صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستترجیحا ساکن محدوده فعالیت شرکتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5221شهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5220شهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5219شهرک صنعتی محمود آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به نرم افزار راه کاران واکسل قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5218شهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمهندس برقلیسانسبرقمرد حداقل 3 تا 5 سال سابقه طراحی و رفع اشکال تابلو برق های صنعتی و آشنا با نرم افزار Auto cad یا Eplan ومسلط به مونتاژ تابلو فرمان و المان های الکترونیک صنعتی آشنا با برنامه نویسی PLCو HMI توانایی سایزینگ کابل و تجهیزات تابلو برق سن زیر 45 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5217خ اربابحسابدار انبارلیسانسحسابداریمهم نیست5 سال سابقه کار تولیدی و صنعتی آشنا به بهای تمام شده آشنایی کامل به اکسل داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5216خ اربابحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به قوانین حسابداری حقوق و دستمزد بیمه و مالیات و امور پیمانکاری/مشاوری آشنا به نرم افزار مالی "آسا"و دیگر نرم افزارهای حسابداری داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبطقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5215شهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریزنآشنا با نرم افزار حسابداری ترجیحا نوآوران قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5214منطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مرددارای حداقل سه سال سابقه کار در انبار آشنایی کامل با فرآیندهای انبارداری و آشنایی با حداقل یک نرم افزار انبارداری آشنایی با مفاهیم اولیه کنترل موجودی و فرمها، شمارش و طبقه بندی کالا توانائی جسمی و سلامت کامل دارای کارت پایان خدمت سن زیر 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5213خمینی شهرحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستحداقل دو سال سابقه کار در واحد حسابداری پیمانکاری ترجیحا آشنا با برنامه ی آسا سیستم مسلط به امور مالیاتی، اصول حسابداری حقوق دستمزد و بیمه افراد نزدیک به محل کار در اولویت قرار دارندقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5212منطقه صنعتی مرغکارگر انباردیپلمعلوم تجربیمردداشتن سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5211منطقه صنعتی مرغراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردداشتن گوتهی نامه پایه یک وکارت هوشمند قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5210منطقه صنعتی مرغحسابدار لیسانسحسابداریمردمسلط به کامپیورتر وحسابداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5209منطقه صنعتی قهدریجانمدیر تولیدلیسانسمکانیکمردمهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات یا ساخت و تولید مسلط به کلیه امور اجرایی و کارگاهی با حداقل ده سال سابقه کار مدیریتی جهت سمت مدیر تولید بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5208منطقه صنعتی قهدریجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار پاورمیل و کتیا حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5207منطقه صنعتی قهدریجانحسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به نرم افزار نوآوران وکلیه امور مالیاتی اعم از گزارشات فصلی،مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه عملکرد، تحریر دفاتر قانونی و ... بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5206شهرک صنعتی رازیکارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمرد10نفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5205شهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرددونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5204شهرک صنعتی رازیمهندس سرامیک لیسانسسرامیکمرددونفر نیاز است و ترجیحا سکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5203شهرک صنعتی رازیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمرددونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5201سپاهان شهرمهندس الکترونیکلیسانسالكترونیکمهم نیستآشنا به بردهای الکترونیکی ونرم افزارهای تخصصی , ترجیحا ساکن محدوnه سپاهان شهرقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5200خ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجرد - مسلط به کامپیوتر و word- exelو امو اداریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5199خ امام رضا (ع)فروشنده خانم دیپلم......زنروابط عمومی خوب سابقه فروشندگیروزهای تعطیل مشغول بکار قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5198اتوبان چمرانمهندس عمرانلیسانسعمرانمرددارای پروانه نظارت باشدبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5197خ بزرگمهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5196شهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمرد حداقل 5 سال سابقه کار آشنا به امور بودجه بندی ترجیحا مسلط به نرم افزارهای پارسیان و نوآوران، آفیس بخصوص اکسل مسلط به امور اداره دارایی و تامین اجتماعی و قوانین اداره کار جهت امور حقوق و دستمزد و بیمه ای مسلط به گزارش های مالی و حسابداری مسلط به امور بایگانی اسناد مالیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5195شهرک صنعتی اشترجانحسابدار لیسانسحسابداریمردآشنا به حسابداری مالی و صنعتی و حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط ؛آشنایی با officeآ و امور بیمه ، دارائی ، صورت معاملات فصلی ، ارزش افزودهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5194شهرک صنعتی اشترجان نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردداشتن تجربه کار در اولویت است قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5193شهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کار یقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5192شهرک صنعتی اشترجاندنده زنی ( هاپ کار )دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کاری در اولویت استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5191شهرک صنعتی اشترجانبرقکار صنعتی دیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5190شهرک صنعتی اشترجانمونتاژکاردیپلمفنی وحرفه ایمردتجربه ی ساخت مخارن بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5189جاده قله سرخکارگر سادهدیپلم......مردقوه بینه باشدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5188شهرک صنعتی جی مدیر تولیددیپلم......مردداشتن تجربه کاریدر زمینه چاپقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5187شهرک صنعتی جی نگهبان کارخانه /شرکتدیپلم......مردشیفت 8 شب تا 8 صبح + مکان استراحت + قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5186شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس الکترونیکفوق لیسانسالكترونیکمردحداکثر سن 35 سال ، پر انرژی مدرک لیسانس به بالا ( مهندسی برق ) تسلط بر میکروکنترلرهای ARM و برنامه Keil و Altium آشنایی با مدارهای تغذیه ، نوییز گیر ، آنالوگ به دیجیتالبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5185شهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کار وتسلط به انجام حسابداری قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5184شهرک صنعتی اشترجانکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیزنداشتن دوسال سابقه کار مرتبط واشنابه به قوانین بیمه - کار قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5183شهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن دوسال سابقه تولید -مسلط به کتیاقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5182شهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردداشت دوسال سابقه کار وتسلط به امور انبار داری صنعتیقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5181خ امام خمینی 12 بهمنانباردار سادهدیپلم......مردداشتن 2 سال سابقه کار در زمینه آهنقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5180شهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردآشنایی به امور عمومی برق صنعتی ورفع مشکلات برق دستگاههای صنعتی کارحانهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5179شهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنداشتن تجربه کاری وتسلط به امورادار یقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5178شهرک صنعتی سجزیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرددر قیال واگذاری خودرو وثیقه اخذ میشودقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5177شهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......هر دوفعالیت در فرایند بسته بندی کالاقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5176شهرک صنعتی سجزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردتجربه تعمیرونگهداری ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5175شهرک صنعتی سجزیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیمردسابقه کار در زمینه کارگزینی وامور انسانی - اطلاع از قوانین کار- بیمه و تسلط به اموراداری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5174شهرک صنعتی سجزیراننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهی نامه وسابقه کارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5173شهرک صنعتی اشترجانتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرددیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی) دارای حداقل 2 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مکانیک صنعتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5172شهرک صنعتی اشترجانمهندس برقلیسانسبرقمرد لیسانس برق قدرت دارای حداقل 3 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مونتاژ و نصب تابلو برق های صنعتیشناخت کامل المانهای برقیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5171شهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلممکانیک و..مرددیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی)دارای 3 سال و بیشتر سابقه کارآشنا به سیستم های انبارداری و انبار گردانیمسلط به ارائه انواع گزارشات دوره ای انبار از جمله گردش کالا و موجودی انبارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5170شهرک منتظریه نجف آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنا با اصول حسابداری و انبارداری و نرم افزار انبار و حسابداری و مدیریت وصول مطالبات تسلط کامل به نرم افزار office به ویژه excelقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5169خ باغ فردوس آشپزدیپلم......مردساعت کار از 10 صبح یا 14 و18 تا 23بالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5168شهرک صنعتی جی کارگربافندهدیپلم......مردسرویس از خ جی و لاله قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۱5167شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر داخلی لیسانسمدیریت دولتیمردتسلط به امور اداری - واتوماسیون - آفیس و5 سال سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۱5166شهرک صنعتی سروش بادران مهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنداشتن سابقه کنترل کیفی وسابقه کار در واحد های صنعتی ومقید به الزامات سارمان غذا وداروقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۱51654 راه وفاییمدیر مالی لیسانسحسابداریمردتسلط به امور مالیاتی وحسابداری واردات وصادرات بصورت پاره وقت توافقیندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5164شهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به طراحی صنعتی و نرم افزارهای رایج مسلط به بازرسی و کنترل کیفیت دارای حداقل 3 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5163شهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد حداقل لیسانس حسابداری دارای حداقل 5 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5162شهرک صنعتی رازیمهندس شيمي لیسانسمهندسی شیمی زنترجیحا ساکن بهارستان- شهرضا - سپاهان شهر جهت سرویس قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5161شهرک صنعتی جیکارگر خط تولیددیپلم......مردساکن لاله زینبیه و کلا شمال شهرقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۸5160منطقه صنعتی دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار Inventor یا Catia آشنایی با سیستم ISO آشنا با فرآیند های ساخت مسلط به نقشه کشی صنعتی دارای سلامت جسمی وسه سال سابقه کارقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۸5159شهرک صنعتی صفهانباردار سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۷5158شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستتوانایی مستندسازی- ممیزی داخلی قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۷5157خ شمس آبادی دستیار دندانپزشك فوق دیپلم......زنداشتن تجربه دستیار دندانپزشک قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۱5118خ کاوهحسابدارلیسانسحسابداریزنحداقل سه سال سابقه کار مفیدمسلط به ماهیت حسابها و ارزش افزوده و معاملات فصلی و لیست بیمه و حقوق و دستمزد مسلط به نرم افزارهای آفیسقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۵5085جاده اصفهان دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار طراحی وتحلیل بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۴5080شهرک صنعتی شماره دومهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردترجیحا ساکن نجف اباد - خمینی شهر - فلاورجان - فولاد شهر وتسلط به کتیابالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان