مشروح مطلب
 
کد مطلب:99
موضوع:24 دستورالعمل جهت مدیریت زمان
تعداد بازدید:2174
   
1- اولويت بندي: کارهاي مهم و فوري، فوري و مهم! 2- توجه خود را به فعاليت هايي با نرخ بازده بالا معطوف کنيد. 3-دفتر يادداشت روزانه را از قلم نياندازيد. 4-گاهي اوقات، افرادي که به آنها تکيه کرده ايم، پشت ما را خالي مي کنند. 5-گاه نحوه استفاده از زمان در اختيار ما توسط ديگران ديکته مي شود، براي مثال، مشتريان که براي تقاضاي خود به ما پیام می دهند.هيچ گاه زمان لازم براي انجام کارها را دست کم نگيريد (تخمين نزنيد). همواره سعي کنيد تا زماني را براي موارد اقتضا در نظر بگيريد. 6-بيش از اندازه روي برنامه تکيه نکنيد زيرا همواره امکان تغيير در شرايط وجود دارد. 7-گر برنامه ريزي هم نکنيد در واقع براي شکست خود برنامه ريزي نموده ايد. 8-برنامه هاي بزرگ تر را به وظايف کوچک تر تبديل کنيد. 9- روي انجام کارهاي لازم براي بهبود بهره وري خود تمرکز کنيد. 10-با انجام يک سري فعاليت هاي کوچک تر، حسي از انجام کار و تحصيل نتايج در شما بوجود بيايد. 11-اطمينان حاصل کنيد که تمام ابزار مورد نيازتان در نزديکي و کنار شماست. در مورد اطلاعات، مستندات و نوشت افزار مورد نيازتان فکر کنيد. در صورت بي توجهي به اين نکات، ممکن است مقدار قابل توجهي از وقت شما در هفته (حدود 4 ساعت)، صرف جستجو براي وسايل مورد نياز گردد. 12-به جاي نشستن خود بي توجهي نکنيد. اشکال وجود ستون هاي کاغذ (روي ميز) آن است که مغز، بصورت آگاهانه تنها مي تواند در يک لحظه به روي يک گروه اطلاعات تمرکز داشته باشد. هر چقدر برگه هاي روي ميز شما بيشتر باشد، بيشتر ترغيب مي شويد تا آن ها را برداشته و بر آن ها نگاهي بياندازيد. براساس يک برآورد، افرادي که ميز کار شلوغ و نامرتبي دارند، روزانه حدود 45 دقيقه از زمان خود را صرف جستجو براي برگه ها و مستندات گم شده خود مي کنند. در مقابل وسوسه نيمه تمام گذاشتن کارتان به روي ميز مقاومت کنيد. 13-وقتي که شما برگه هاي کاغذ دريافت مي کنيد، آن ها را بخوانيد و تصميم بگيريد که مي خواهيد با آن چه کاري انجام دهيد. از تکنيک GUTS استفاده کنيد: الف : آن را بدون توجه، به ديگران بدهيد (Give it away). ب : آن را بکار بگيريد (Use it). ج :آن را دور بياندازيد (hrow it away). د : آن را (به ديگري) ارجاع دهيد (Send it). ه : در نزديکي خود يک سطل آشغال داشته باشيد. و :هرگاه شک داشتيد، آن را دور بياندازيد! 14- از رسيدن نامه هاي ناخواسته ممانعت کنيد. اطلاعات مورد نيازي مانند (نام ها، آدرس ها، شماره تلفن ها و ...) که همواره لازم است آنها را کنار دست خود داشته باشيد. 15- براي مواردي که قرار است بطور بلندمدت مسکوت گذاشته شوند و يا لازم است بعداً پيگيري گردد، يک پرونده يادآوري ايجاد نماييد، پرونده ها را بگونه اي جدا کنيد که هر روز ماه در آن مشخص شده باشد و پشت سر آن 11 پوشة ديگر براي ماههاي آتي قرار گيرد. 20-اطمينان حاصل کنيد که پرونده ها بر چسب خوانا و مرتب داشته باشند. 21- يک برگه فهرست (با يک رنگ متفاوت) درون پرونده قرار دهيد. اين کار، به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت از محتواي آن اطلاع يافته و در زمان خود صرفه جويي کنيد. کار بايگاني خود را به هنگامي موکول کنيد که در پائين ترين سطح انرژي خود هستيد. 22-شماره تلفن هاي مهم را هميشه همراه خود داشته باشيد. 23- شماره کارت هاي اعتباري را در يک جاي مطمئن يادداشت کنيد. 24-از کليه تجهيزاتي که ممکن است به همراه داشته باشيد، بخوبي محافظت و نگهداري کنيد.
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن