مشروح مطلب
 
کد مطلب:97
موضوع: نکات مهم وگام هاي اساسی برای حل مسئله
تعداد بازدید:2240
   
1- مسئولیت‌پذیری نسبت به مسئله: (وجود آنرا انکار نکنيم. ) 2- آنچه را که اتفاق افتاده است به شکل يک مسئله ببنيم، نه يک مشکل. 3- تلاش براي حل مسئله براي سلامت رواني و رفاه اجتماعي ما اهميت دارد. 4- به اين باور برسيم که مي توانيم مسئله را حل کنيم. (اعتماد به نفس ) 5- برای حل مسئله: احساس ها و افکار منفي خود را کنترل کنيد. و در لحظه هاي تصميم گيري، خود را سرزنش و ملامت نکنید. 6- وجود مسئله يا مشکل، دليل بر ضعف، بي کفايتي، بي لياقتي، بي استعدادي و ناداني يا ناتواني و ... نيست؛ بنابراین نباید احساس درماندگی و ناامیدی نمود. 7- انواع مشکل: آني، جاري، آتي و نهفته. به مشکل فکر کنيم يا به راه حل آن؟ * گامهای اساسی * 1-شناسايي يا طرح مسئله 2-شناسايي علت يا دليل بوجود آمدن مسئله 3- انتخاب چند راه حل براي حل مسئله 4. گزينش بهترين راه حل از ميان راه حل ها با استفاده از روش حذف منفي 5-به اجرا گذاشتن راه حل 6- ارزيابي اثربخشي راه حل 7- تدوین روش کاری که پس از این، چنین مشکلاتی پیش نیاید. نويسنده : صمدي، صادق
 
بازگشت
 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند