مشروح مطلب
 
کد مطلب:91
موضوع:30توصیه مهم در خصوص نحوه انجام مذاکرات در جلسات
تعداد بازدید:2045
   
. قبل از شروع هر جلسه و مذاكره از طرف مقابل درخصوص امكانات، محيط و موضوع جلسه اطلاعات عمومي و فني و كارشناسي بدست اورده تا با دست پر با طرف مقابل مذاكره نماييم . 2. در مذاكرات با هرشخص طبق خصوصيات اخلاقي و رواني وي روبرو شده تا بتوانيم بهتر در وي تاثير گذار باشيم. 3. از ديدگاه كارشناسي در مذاكرات استفاده نموده و نظرات و اطلاعات كارشناسي موضوع بحث رادنبال نماييم. 4. سوال و جواب نموده و شنونده خوبي باشيم تا بتوانيم با طرف مقابل به توافق برسيم. 5. مجادله و محاكمه در مذاكره جايي نداشته و احساساتي و عصباني نشويم. 6. در مذاكره تهديد جايي ندارد حتي اگر توانايي انجام آنرا داشته باشيم. 7. در اولين مذاكره سعي كنيم بحث را شروع تا جريان كار و كارگردان بحث ما باشيم. 8. شروع كردن با موضوعات آسان و قابل هضم توافق را زود تر و آسان تر ميسر مي نمايد. 9.حاشيه نرويم مگر در مواقعي كه بحث گره خورده و يا در حال انحراف از موضوع اصلي باشد. 10. نارضايتي و گله مندي طرف مذاكره را شنيده تا ابهام و دلخوري در مذاكره بوجود نيايد. 11. منفي گويي و سرزنش طرف مذاكره شونده را انجام نداده و ايجاد تفاهم و توافق را گوشزد نماييم. 12. با مسئله روبروشويم نه با افراد. 13. نبايد يك طرف مذاكره ببازد و ببرد بايستي منافع هر دو طرف تامين شود (برد-برد). 14. سعي كنيم در مذاكره همه را همراه و هم راي خود نموده تا اكثريت ارا و جو حاكم را به سود خود تغيير دهيم. 15. هميشه در مذاكره فكر كنيد يك راه ديگر نيز وجود دارد. 16. صحبتهاي طرف مذاكره كننده را تكرار نموده تا نشان دهنده خوب فهميدن موضوع و اطمينان خاطر وي باشد. 17. خود را جاي طرف مذاكره كننده قرار داده تا وي را درك نموده تا بتوانيم قضيه را هم از طرف وي بررسي نماييم. 18. هيچوقت مواضع طرف مقابل را با قاطعيت مردود قلمداد ننماييم. 19. اگر طرف مذاكره به شما حمله كرد دفاع نكنيد بحث كنيد. 20. در مواقع ترديد به طرف مقابل بگوييد اگر من اشتباه مي كنم شما من را راهنمايي نماييد (اين جمله فرصت سازي مي نمايد). 21. در حين بحث بگوييد اگر شما بجاي من بوديد چه مي كرديد (تا كمي حق به جانب باشيد). 22. صحبتهاي طرف مذاكره شونده را با برگرداندن محتويات اصلي به نفع خود دوباره تكرار كنيد. 23. در حين مذاكره توسط منشي جلسه يادداشت برداري نموده تا در خصوص توافقات بعمل امده مدرك در اختيار داشته باشيد. 24. حتي الامكان روبروي هم و يا پايين تر از يكديگر ننشسته بلكه در كنار هم و در شرايط مساوي باشيد. 25. به صراحت بيشتر بخواهيد و كمتر امتياز بدهيد تا جاي تخفيف در پايان كار باشد. 26. به فكر منافع خود يا شركت خود باشيد نه مواضع شخصي. 27. در مواقع حساس اگر جواب سوالي را مي دانيد به سرعت جواب نداده تا نتيجه با احساسات و استرس همراه نباشد. 28. محفوظ نمودن شان و منزلت كار خود در طي زمان جلسه با استفاده از خدمات ديگران مانند منشي، آبدارچي، تلفنچي و ... توصيه مي شود. 29. درخواست مهلت جهت تفكر در خصوص مو ضوعاتي كه تصميم گيري در مورد آنها خيلي مهم مي باشد تو صيه مي شود. 30. هميشه بدنبال كسب علم دانش بوده و در تمامي علوم مطالعه داشته باشيد تا در مواقع لزوم از انها استفاده نماييد.
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن