مشروح مطلب
 
کد مطلب:66
موضوع:تفاوت مدیر با مرید
تعداد بازدید:2145
   
مريد همواره به دنبال عوامل مقصر است حال آنكه مدير به دنبال عناصر موثر است. - مريد مصلحت‌گرا است و مدير حقيقت‌گراست. - مريد اهل تجليل است و مدير اهل تحليل است. - مريد به آموزش گيرندگان توصيه مي‌كند بخوان و بنويس مدير توصيه مي‌كند خوب گوش كن و به زيبايي حرف بزن. - مريد همواره توضيح مي‌دهد مدير استدلال مي‌كند. - مريد ديكته مي‌كند مدير انشاء مي‌گويد. - مريد اهل شايسته‌سواري است مدير اهل شايسته سالاري است. - مريد به دنبال پول، تجهيزات و نيروي انساني براي پيشرفت است مدير به دنبال دانش و مهارت و نوآوري است. - مريد اهل وظيفه شناسي است و مدير اهل احساس مسئوليت است. - مريد تعصب بي‌جا دارد مدير منطق به جا دارد. - مريد اهل اتهام است و مدير اهل اتحاد است. - مريد آموزش را دوست دارد و مدير پرورش را مي‌پسندد. - مريد اهل تحميل است و مدير اهل تدبير است. - مريد از فرد مي‌ترسد مدير از قانون مي ترسد. - مريد به دنبال استمداد است و مدير به دنبال استعداد است. - مريد اعتبار را دوست دارد و مدير اعتقاد را دوست دارد. - مريد با انتقام آرام مي‌گيرد و مدير با انتقاد ياد مي‌گيرد. - مريد اهل بحران است مدير به دنبال جبران است. - مريد همواره به دنبال برائت است و مدير بدنبال برآيند است. - مريد در انتظار بركت است و مدير آغاز كننده حركت است. - مريد درون گراست و مدير برون‌گر است. - مريد بيكار است مدير بيدار است. - مريد اهل پرده‌دري است و مدير اهل بهره‌وري است. - مريد به دنبال سكوي پرتاب است و مدير داراي عشق پرواز است. - مريد پشيمان است و مدير پشتيبان است. - مدير اهل پوشش خطاهاست مدير اهل كوشش جلوگيري از اشتباهات است. - مريد بدنبال پيشگويست مدير پيشرو است. - مريد تأييد مي‌كند مدير تأثير مي‌كند. - مريد اهل تكثير است مدير اهل تدوين است. - مريد اهل تجزيه است مدير اهل تجربه است. - مريد ترتيب را دوست دارد مدير تركيب را دوست دارد. - مريد اهل تصور است مدير اهل تحول است. - مريد اهل تظاهر است و مدير داراي تعادل است. - مريد به دنبال تخمين است و مدير داراي تضمين است. - مريد تشويش دارد مدير قابليت تشويق دارد. - مريد مسائل را تعبير مي‌كند مدير پديده‌ها را تفسير مي‌كند. - مريد اهل تقابل است و مدير اهل تفاهم است. - مريد عاشق تحريم است و مدير به دنبال تكريم است. - مريد تمجيد مي‌‌كند و مدير پروژه‌ها را تمرين مي‌كند. - سهم مريد حسرت است و سهم مدير ثروت است. - مريد توصيه‌گراست مدير توسعه گراست. - مريد نيازمند حمايت است مديراهل جسارت است. - مريد حسابرس است مدير حسابگر است. - مريد دست بوس است مدير در دسترس است. - مريد اهل درآمد است مديراهل درآيت است. - مريد دور (در اینجا منظور از دور، چرخش و دايره است) انديش است مدير دور (در اینجا منظور از دور، افق است) انديش است. - مريد دهان بين است مدير جهان بين است. - مريد اهل رابطه است مديراهل ضابطه است. - مريد رفيق است مدير دقيق است. - مريد اهل سازگاري است مدير اهل سازندگي است. - مريد سخنران است مدير سخن‌دان است. - مريد سربار است مدير سرباز است. - مريد اهل شفاعت است مدير داراي شجاعت است. - مريد اهل شهوت است مدير داراي شهرت است. - مريد عاشق است مدير عاقل است. - مريد عامل است مدير عالم است. - مريد غايب است مدير بر مشكلات غالب است. - مريد اهل غيبت است مدير داراي قيمت است. - مريد كارگزار است مدير كارگشا است. - مريد كاسب است مدير كاشف است. - مريد دچار فرسايش است و مدير توانمند در گشايش است. - مريد متخلص است و مدير متخصص است. - مريد متحجر است و مدير متحرك است. - مريد متعلق است و مدير متعلم است. - مريد متغير است و مدير متفكر است. - مريد متقابل است و مدير متمركز است. - مريد متناوب است و مدير متوازن است. - مريد متوقع است و مدير متواضع است. - مريد متوسل است و مدير متوكل است. - مريد اهل مطالبه است مدير اهل مطالعه است. - مريد مغلوب است مدير مقبول است. - مريد ناقل است مدير ناطق است. - مريد هنرپيشه است مدير هنرمند است. - مريد اهل يادگاري است مريد اهل يادگيري است. - مريد آرايش را دوست دارد مدير آرامش را دوست دارد. - مريد اهل تمكن است و مدير اهل تمدن است. - مريد افراد را بكار اجبار ميكند مدير به افراد در كار الهم مي بخشد. - مريد وابسته به قدرت است ومدير وابسته به حسن نيت است. - مريد مي گويد من مدير مي گويد ما. - مريد خطا كار را افشا مي كند مدير روش اشتباه را نشان مي دهد. - مريد مي گويد كار بايد انجام شود مدير مي داند كار را چگونه انجام دهد. - مريد توقع احترام دارد مدير احترام را برمي انگيزاند متأسفانه مريد فكر مي‌كند موفقيت يعني رسيدن به هدف اما مدير اعتقاد دارد موفقيت يعني رسيدن به نتيجه داخواه. ******************** نویسنده : دكتر جمشيد تقسيمي عضو انجمن فارغ التحصيلان و كارآفرينان كمبريج بين‌المللي- مدرس دانشگاه
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن