مشروح مطلب
 
کد مطلب:54
موضوع:چگونه مي توان يك كارآفرين شد
تعداد بازدید:2412
   
گرد آوري: سيده سوده زارع – شركت شهركهاي صنعتي مازندران منبع :MERIT BADGE RESEARCH CENTER كارآفريني به مفهوم عام فرايندي است كه طي آن فرصت‌هاي تجاري براي توليد كالا و خدمات آينده كشف، ارزيابي و بهره‌برداري شود. اين فرآيند شامل تمام وظايف، فعاليت‌ها و اعمالي است كه در راستاي كشف و بهره‌برداري از فرصت تجاري جديد و تاسيس سازمان جديد انجام مي‌شود. در زير كاربرگ مربوط به موضوع كارآفريني ترجمه شده است كه در واقع با دنبال كردن و پاسخ دادن به سوالات آن به ايده هاي كاري خود نظم داده ايد و در انتها يك برنامه كسب و كار از ايده كاري خود تهيه كرده ايد. 1. برداشت شما از كار آفريني چيست؟ نقش يك كار آفرين را در اقتصاد كشور خود توضيح دهيد. 2. يك شخص كه كسب و كار خويش را شروع كرده شناسايي و براي جمع آوري اطلاعات با او صحبت كنيد. پي ببريد كه چطور كارآفرين ايده كاري خود را يافته و آن را به عنوان فرصت بازار شناسايي كرده است. پي ببريد كه چطور سرمايه شروع كسب و كار خود را بدست آورده است. 3. كارهاي زير را انجام دهيد: A. هر ايده اي را كه براي يك كسب و كار فكر مي كنيد بنويسيد. ايده هايي را از خانواده و دوستان خود بدست آوريد. از روي ليستتان، سه ايده را كه فكر ميكنيد بهترين فرصتها براي شما است انتخاب كنيد. B. شرح دهيد كه چرا اين سه ايده را نسبت به ايده هاي ديگر ليستتان انتخاب كرده ايد. C. براي هر يك از سه ايده انتخابي خود، يك ليست از سوالهايي كه شما از مشتريان احتمالي خويش خواهيد پرسيد آماده كنيد. D. براي هر يك از اين سه ايده، به طور غير رسمي با مشتريان احتمالي خود صحبت كنيد، (از ليست سوالهاي قسمت C استفاده كنيد). بگوييد چه نتايجي بدست آورده ايد. E. از اطلاعاتي كه بدست آورده ايد استفاده كنيد و يك ايده را كه احساس ميكنيد بهترين فرصت كاري براي شما است انتخاب نماييد. 4. يك امكان سنجي از ايده كاري خود با اجرا كردن همه موارد زير انجام دهيد (هر مورد را به طور خلاصه نوشته يا شرح دهيد) كالا يا خدمت : 1) اهداف كاري خود را شناسايي كنيد. 2) بگوييد كه چطور يك كالا را مي سازيد يا يك خدمت را ارائه مي دهيد. تعيين كنيد كه آيا توليد آن بر اساس اصول فني امكان پذير است. (كاربردي يا عملي) 3) تعيين كنيد كه چطور مي توانيد كالاي كافي بسازيد يا خدمات كافي ارائه دهيد تا به اهداف كاري خود دست يابيد. 4) خطر هاي احتمالي مسئوليت كالا يا سرويس خود را شناسايي و شرح دهيد. 5) مجوزهاي قانوني كه جهت فروش يا ساخت كالا و خدمات خود ممكن است نياز داشته باشيد تعيين كنيد. بازار: 1) مشخص كنيد كه مشتريان شما چه كساني هستند. افرادي كه ممكن است كالاي شما را خريداري يا از خدمات شما استفاده كنند شناسايي كنيد. 2) مزاياي منحصر به فرد كالا يا خدمات خود را شرح دهيد. 3) بگوييد كه چطور كالا يا خدمات خود را ارتقاء و به مشتريان احتمالي خود خواهيد فروخت. هزينه ها: 1) اگر كالايي را مي فروشيد، تعيين كنيد كه توليد يك نمونه آزمايشي از آن چه هزينه اي در بر خواهد داشت. 2) قيمت فروش كالا يا خدمات خود را حساب كنيد. بگوييد كه چطور قيمت را تعيين كرده ايد. 3) بگوييد كه چطور كالا يا خدمات خود را خواهيد فروخت و سود كسب خواهيد كرد. 4) تعيين كنيد كه چه مقدار سرمايه براي شروع كار نيازمنديد. شرح دهيد كه چطور سرمايه را بدست خواهيد آورد. كاركنان: 1) تعيين كنيد كه چه بخشي از كار را خود اداره خواهيد كرد. شايستگي هاي خود را براي كار توضيح دهيد. تعيين كنيد چطور مسئوليت هاي كار شما با برنامه كاري مطابقت خواهد داشت. 2) تعيين كنيد كه آيا براي اجراي كارتان به كمك نياز خواهيد داشت. اگر به كمك نيازمنديد، ويژگي هايي را كه همكاران شما بايد داشته باشند و وظايفي كه انجام خواهند داد را توضيح دهيد. 5. يكي از دو مورد زير را انجام دهيد: A. طرحي از نمونه آزمايشي كالاي خود كشيده يا توضيحي از خدمات خود بنويسيد. B. يك نمونه آزمايشي توليد كنيد. ليستي از همه موادي كه شما استفاده مي كنيد تا يك نمونه آزمايشي را بسازيد تهيه كنيد. هزينه مواد و نيروي انساني را براي قيمت نهايي ساخت نمونه آزمايشي خود حساب كنيد. C. يك پوستر تبليغاتي يا آگهي براي كالا يا خدمات خود طراحي كنيد. D. فروش خود را از طريق عملكرد سه ماهه اول تخمين بزنيد. سودي را كه پيش بيني ميكنيد بدست آوريد حساب كنيد. 6. هنگامي كه اعتقاد داريد انجام ايده كاري شما امكان پذير است، كار خود را شروع كنيد. دلايل و مدارك شروع كار خود را ارائه دهيد (براي مثال، صورت هاي فروش يا عكس هايي از كالا).
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن