مشروح مطلب
 
کد مطلب:49
موضوع: علاقه واقعی شما علم است یا ثروت ؟
تعداد بازدید:2635
   
یک بررسی از فارغ التحصیلان دانشکده بازرگانی ، سابقه 1500نفر از دانشجویان را از سال 1960تا سال 1980مورد مطالعه قرار داد . دراین بررسی فارغ التحصیلان به دو گروه تقسیم شدند . گروه اول : کسانی بودند که اول می خواستند پول درآورند تا بعدا ً هر کاری خواستند بکنند . یعنی اول مشکلات مالی خود را حل وفصل نمایند . بعدا ً به امور دیگر زندگی بپردازند . گروه دوم : کسانی بودند که ابتدا به دنبال علاقه واقعی خود بودند واطمینان داشتند که پول عاقبت خود به دنبال آن می آید . که به گروه ( خطر پذیرها ) نام گذاری شدند درادامه این بررسی مشخص شد از 1500نفر فارغ التحصیل در جامعه مورد مورد مطالعه کسانی که در گروه اول قرار داشتند 1245 نفر معادل 83درصد وکسانی که در گروه دوم قرار داشتند255نفر معادل 17 درصد بودند . پس از 20سال 101نفر از کل این مجموعه ملیونر شدندکه یک نفر از گروه آنها از گروه اول بود و100نفر از گروه دوم . برگرفته از کتاب ساختن زندگی وامرار معاش نوشته مارک آلبیون
 
بازگشت
 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند