مشروح مطلب
 
کد مطلب:37
موضوع:هفت گام برای تقویت عزت نفس
تعداد بازدید:2578
   
1- باید خودرا باور کرد واز خود شکایت نکنیم که چرا نیستیم بلکه آنچه را هستیم بپذیریم.با چشم بصیرت برروی نقاط صعف خود کارکنیم و مرتباً از خود مراقبت نماییم. 2-بیشتر مطالعه کنیم وبه جای شرکت در سینما ها در سمینارها شرکت نماییم 3- با تفریحی که از آن لذت می بریم شادی درونی خودرا تقویت نماییم ومشتاقانه بادیگران مواجه شویم . 4- تحسین ها وتشویقها وشایستگیهای خودرا بیاد آوریم وآنها را در دفتر یاداشت خود ثبت نماییم ومجدداً برانجام کارهای که می توانید به نتیجه برسانیم فکر کنیم. 5- به کمال مطلوب بیاندیشیم و از اینکه شکست بخوریم ناامید نشویم وخودرا سرزنش نکنیم 6- شجاعانه گام بر داریم وتردید به خود راه ندهیم. 7- افراد با عزت نفس وموفق را الگوی رفتار خود قرار دهیم و از انها درس عبرت بگیریم. بدانید شما نیز می توانید بی نظیر ومنحصر به فرد باشید. آرزوی ما موفقیت شماست
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن