مشروح مطلب
 
کد مطلب:34
موضوع:خطا ناپذیر سازی چیست ؟
تعداد بازدید:2624
   
خطا ناپذیر سازی عبارت است از بکار بردن روش وتکنیکی توسط کارشناس ذی ربط جهت غیر ممکن ساختن اشتباهات درون یک واحد تولیدی یا یک موسسه و........در حقیقت نوعی بازرسی صد درصد از محیط است. البته به این معنا نیست که نباید اشتباهی رخ بدهد بلکه با استفاده از تکنیک خلاق باید کاری کرد که کارکنان بدون ترس از بروز اشتباه به فعالیت ارزش آفرین خود به طور صحیح ودقیق ادامه دهند . ازسوئی اولویت خطا ناپذیری رسیدن به بهبود کیفیت نیست بلکه هدف آن رسیدن به حداقل عیوب ( صفر ) است .بنا براین کار اگر فرایندها پیچیده اند باید آن را ساده نماید و اگر متغیرها متعدد ومتنوعند آن را کم نماید. واگر قصد عمدی در کار بوده با آن برخورد نمایند. فراموش نشود که برای خطا ناپذیر نمودن باید موارد ذیل را رعایت کرد 1- هدف مورد انتظار 2- نتیجه مورد نظر3- روش اجرائی برای کسب نتیجه اما آنچه مهم است این است که روش اجرائی علاوه بر امکان پذیر بودن کم هزینه نیز باشد.
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن