مشروح مطلب
 
کد مطلب:28
موضوع:استراژی و 6 اصل کلی آن
تعداد بازدید:2346
   
ساامان دهی تفکر و رفتار وروشی خاص دز استفاده از امکانات برای کسب نتایج مورد نظر که اثر آن از توانائی ومهارت بیشتر است. اصول کلی آن : 1- استراژی را با اصطلاحات عملیاتی وکاربردی تبین کنید. 2- واحد وافراد موسسه خود را در جهت استراژی همسو نمایید. 3- استراژی را کار هر روز خود وسازمان فرض کنید . 4- استراژی را به یک فرایند مستمر تبدیل کنید. 5- تحول در واحد خود را توسط مدیر واحد آغاز کنید . 6- استراژی اجرا شدنی نیست مگر برای اعضای واحد فهمیدنی شود.
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن