مشروح مطلب
 
کد مطلب:26
موضوع:17نکته کلیدی برای رسیدن به هدف
تعداد بازدید:2325
   
1- هدف را به طور دقیق و مسیر حرکت آن رابه طور روشن تعیین کنید 2- زمان دستیابی به هدف را مشخص کنید. 3- نتایج مورد نظر را معین کنید 4- از افراد توانمند برای رسیدن به هدف کمک بگیرید. 5- خود را سزاور رسیدن به هدف بدانید .وباور خودرادراین زمینه بالاببرید. 6- برای رسیدن به هدف پشتکار داشته باشید وسختیها را تحمل کنید. 7- هدف قابل تحقق خود را قاطعانه وبا احساس وپر شور برای دیگران بیان کنید. 8- نتایج کار را در مراحل مختلف ارزیابی وتحت کنترل داشته باشید. 9- عاقبت اندیش باشید وتهدیداتی که متوجه هدف می شود را براورد نمایید . 10- همواره به نتیجه رسیدن هدف را در ذهن خود تجسم کنید 11- اگر هدف شما بلند مدت است در برنامه ریزی جزئی تر عمل کنید 12- برای رسیدن به هدف دلیل داشته باشید واز خود بپرسید چرا به هر قیمتی حاضرید به آن دست یابید. 13- امکانات ومنابعی که شمارا به هدف می رساند لیست نمایید . 14- موانعی را که در رسیدن به هدف دخالت خواهند داشت شناسائی نمایید .برخی از این موانع می تواند روحیات شما ، عقاید شما ،شخصیت شما ، انظباط شما ، شور وشوق شما ، روش واستراژی شما ، سطح مهارت شما ، ونحوه برنامه ریزی شما و.....باشد 15- برای رسید به هدف مشخص کنید چه اقدامی مکمل اقدام دیگر و از اولویت برخوردار است وترتیبات آن چگونه است . 16- برای رسیدن به هدف شخص مشابه خودرا که موفق بوده الگو قرار داده وسپس ویژ گیهای وی را مجسم کنید . 17 - تمام هدفها را به هم پیوند دهید تا موجب تقویت یکدیگر شود. آرزوی ما موفقیت شماست
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن