مشروح مطلب
 
کد مطلب:26
موضوع:17نکته کلیدی برای رسیدن به هدف
تعداد بازدید:1898
   
1- هدف را به طور دقیق و مسیر حرکت آن رابه طور روشن تعیین کنید 2- زمان دستیابی به هدف را مشخص کنید. 3- نتایج مورد نظر را معین کنید 4- از افراد توانمند برای رسیدن به هدف کمک بگیرید. 5- خود را سزاور رسیدن به هدف بدانید .وباور خودرادراین زمینه بالاببرید. 6- برای رسیدن به هدف پشتکار داشته باشید وسختیها را تحمل کنید. 7- هدف قابل تحقق خود را قاطعانه وبا احساس وپر شور برای دیگران بیان کنید. 8- نتایج کار را در مراحل مختلف ارزیابی وتحت کنترل داشته باشید. 9- عاقبت اندیش باشید وتهدیداتی که متوجه هدف می شود را براورد نمایید . 10- همواره به نتیجه رسیدن هدف را در ذهن خود تجسم کنید 11- اگر هدف شما بلند مدت است در برنامه ریزی جزئی تر عمل کنید 12- برای رسیدن به هدف دلیل داشته باشید واز خود بپرسید چرا به هر قیمتی حاضرید به آن دست یابید. 13- امکانات ومنابعی که شمارا به هدف می رساند لیست نمایید . 14- موانعی را که در رسیدن به هدف دخالت خواهند داشت شناسائی نمایید .برخی از این موانع می تواند روحیات شما ، عقاید شما ،شخصیت شما ، انظباط شما ، شور وشوق شما ، روش واستراژی شما ، سطح مهارت شما ، ونحوه برنامه ریزی شما و.....باشد 15- برای رسید به هدف مشخص کنید چه اقدامی مکمل اقدام دیگر و از اولویت برخوردار است وترتیبات آن چگونه است . 16- برای رسیدن به هدف شخص مشابه خودرا که موفق بوده الگو قرار داده وسپس ویژ گیهای وی را مجسم کنید . 17 - تمام هدفها را به هم پیوند دهید تا موجب تقویت یکدیگر شود. آرزوی ما موفقیت شماست
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان