مشروح مطلب
 
کد مطلب:24
موضوع: اثرات مهم احترام به خود
تعداد بازدید:2560
   
احترام به خود داشتن اثرات مهم ذیل را دارد * نخستین ثمره احترام به خود اعتماد نفس است * دومین ثمره احترام به خود تاثیر در روابط اجتماعی است * سومین ثمره احترام به خود ایجاد انگیزه دردیگران است *چهارمین ثمره احترام به خود خلاقیت و اشتیاق برای آموختن * پنجمین ثمره احترام به خود حرمت قائل شدن برای دیگران
 
بازگشت
 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند