مشروح مطلب
 
کد مطلب:208
موضوع:الزامي بودن داشتن كميته حفاظت فني وبهداشت در كارگاههاي داراي 25 نفر كارگر
تعداد بازدید:1137
   
در کارگاههایی که دارای 25 نفر کارگر می باشد کارفرما مکلف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با اعضاء ذیل تشکیل دهد . -1 کارفرما یا نماینده وی 2 -نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه 3 -مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سر استادکاران -4 مسئول حفاظت فنی 5 -مسئول بهداشت حرفه ای توضیح : در کارگاههائیکه نوع کار آنها ایجاب نموده حتی اگر تعدا کارگران آنها نیز از 25 نفر به پائین باشد کمیته حفاظت فنی با حضور کارفرما یا نماینده وی - نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران و مسئول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای تشکیل خواهد شد. -نحوه برگزاری جلسات کمیته و ارسال صورتجلسات : جلسات کمیته حفاظت فنی باید حداقل هرماه یکبار تشکیل و صورتجلسات ان به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت محل ارسال گردد .
 
بازگشت
 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند