مشروح مطلب
 
کد مطلب:177
موضوع:كدام خصوصيت مهم وچرا ؟
تعداد بازدید:949
   
در استخدام وارتقاء بايستي به صداقت توجه كرد . انگيزه ؛ ظرفيت ؛ ميزان درك وقدرت فهم دانش ودرآخر تجربه هم بسيار مهمندد؛ بدون صداقت ، انگيزه خطر ناك است ؛ بدون انگيزه از ظرفيت استفاده نمي شود ؛ بدون ظرفيت ؛ سطح فهم ودرك محدود خواهد بود ؛ بدون درك ؛ دانش بي معني است ؛ بدون دانش؛ تجربه بي نتيجه است ؛ بدست آوردن تجربه آسان است ؛وخيلي سريع مي توان با ساير ويژگيها از آن استفاده كرد منبع هفت دليل نهفته ترك خدمت كاركنان : دي هوك
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان