مشروح مطلب
 
کد مطلب:177
موضوع:كدام خصوصيت مهم وچرا ؟
تعداد بازدید:1234
   
در استخدام وارتقاء بايستي به صداقت توجه كرد . انگيزه ؛ ظرفيت ؛ ميزان درك وقدرت فهم دانش ودرآخر تجربه هم بسيار مهمندد؛ بدون صداقت ، انگيزه خطر ناك است ؛ بدون انگيزه از ظرفيت استفاده نمي شود ؛ بدون ظرفيت ؛ سطح فهم ودرك محدود خواهد بود ؛ بدون درك ؛ دانش بي معني است ؛ بدون دانش؛ تجربه بي نتيجه است ؛ بدست آوردن تجربه آسان است ؛وخيلي سريع مي توان با ساير ويژگيها از آن استفاده كرد منبع هفت دليل نهفته ترك خدمت كاركنان : دي هوك
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن