مشروح مطلب
 
کد مطلب:176
موضوع:چرا كاركنان و كارگران شركت ها ماندگار نيستند ؟
تعداد بازدید:1338
   
عامل انفعال وبي تفاوتي كاركنان كه موجب ترك كارآنها مي شود بدين قرار است :‌ 1- وقتي كه شغل واگذار شده به كارمند برخلاف وعده اوليه باشد ووظائف محوله جزء ماهيت شغل تعريف شده نباشد .. 2- وقتي كه صلاحيت كارمند براي ارتقا ء شغلي تاييد نشود وفرصت رشد به وي داده نشود . 3- وقتي كه كارمند از احتمال جابجائي شغل يا محل خدمت خود مطلع شود . 4- وقتي كه كارمند از رئيس جديد خود راضي نباشد . 5- وقتي كه كارمند برخلاف تمايل خود به شهر ديگري منتقل شود . 6- وقتي كه كارمند به انجام كارهاي غير اخلاقي وادار شود . 7- وقتي كه كارمند از كارهاي خلاف شركت اطلاع پيدا كند . 8- وقتي كه كارمند به پس انداز كافي جهت انجام كار شخصي دست پيدا كرده باشد. 9- وقتي كه كارمند خود را شايسته دريافت حقوق عالي مي داند . 10- وقتي كه كارمند در محيط كار مورد آزار جنسي قرار گيرد . 11- وقتي كه كارمند از تبعيض نژادي ، جنسيتي و يا قومي رنج ببرد . 12- وقتي كه كارمند از انحلال ، واگذاري ويا فروخته شدن شركت مطلع گردد . 13- وقتي كه كارمند از پايين بودن حقوق خود نسبت به همكاران خود مطلع شود . 14- وقتي كه كارمند احساس كند امكان ارتقا ندارد وماندنش بي فايده است . 15- وقتي كه كارمند احساس كند رفتارش مورد قبول مدير نيست . 16- وقتي كه كارمند پيشنهاد غير منتظره "شغلي بهتر" از شركت ديگري دريافت نمايد. 17-وقتي كه كارمند براي انجام امور فداكارانه غير منطقي به شدت تحت فشار قرار گيرد. 18- وقتي كه كارمند دائما ًمجبور به انجام امور شخصي مديرخود شود. 19- وقتي با انتقال خانواده كارمند به محل خدمت / فعاليت موافقت نشود . 20- وقتي كه يكي از دوستان صميمي كارمند از شركت اخراج يا ترك كار نمايد . 21- وقتي كه كارمند اغلب با مافوق خود اختلاف واستكاك داشته باشد . 22- وقتي كه كارمند در محيط كار با همكاران خود اختلاف وناسازگاري داشته باشد. 23- وقتي كه كارمند در ارزيابي عملكرد سالانه "برخلاف انتظار" اميتاز پايين تري داشته باشد . 24- وقتي كه حقوق ومزاياي كارمند افزايش نداشته باشد . 25- وقتي كه كارمند ازدواج كند ويا بچه دار شود . 26- وقتي كه ابزار شركت كثيف، پر سر و صدا ، وناايمن وناكافي باشد وسلامتي كارگر را به خطر مي اندازد . 27- وقتي مدير نسبت به "كاركنان بي خيال شركت " بي تفاوت است و اعتراضي نمي كند . 28- وقتي مدير شركت به ايده هاي كاركنان ونظرات آنها اعتنائي نمي كند . 29- وقتي بيش از توان كارگر حجم زيادي از كارخسته كننده به كارگر واگذار مي شود. 30- وقتي مدير شركت با كاركنان بجاي رفتار عزت آميز؛ سرد وبي روح برخورد مي كند 31- وقتي كه كاركنان بازخورد عملكرد خود را مشاهده نمي كنند وخبري از تشويق وتقدير نيست . 32- وقتي حقوق كارگر به موقع و به قدر كافي پرداخت نمي شود. 33- وقتي فاصله محل كار تا محل سكونت كارگر طولاني است وسرويسي ارائه نمي گردد . 34- وقتي مقررات والزمات شركت‌( ساعت كار، مرخصي ، شفيفت كاري ، اضافه كاري ، پاداش ...) بشدت سخت گيرانه وانعطاف ناپذير است 35-وقتي شركت براي دريافت نگراني ودغدغه هاي كاركنان جائي پيش بيني نكرده است . 36- وقتي كه كارهاي پيش پا افتاده وكم اهميت ويا روتين ويك نواخت به كارمند واگذار مي شود . 37- وقتي كه كارمند تصميم به ادامه تحصيل داشته باشد . 38- وقتي كه مدير شركت بر كمييت كار تاكيد دارد نه كيفيت ؛ وبه همين خاطر فشار زيادي به كار گر وارد نمايد. 39- وقتي كه كاركنان شاهد ناپايداري وآشفتگي شركت هستندوسياست وخط مشي آينده شركت مبهم است . 40- وقتي مدير شركت در خصوص ارتقا كاركنان سليقه اي عمل مي كند و خود را محق مي داند. 41- وقتي مديران به قول هاي خود عمل نكنند . 42- وقتي كه آموزشهاي كاركنان ناقص وناكافي وراضي كننده نباشد . 43- وقتي بخاطر نگراني از انصراف كارگران اطلاعات درستي از: شرايط كار ، آينده شركت ؛ فرهنگ و مقررات شركت ،‌سبك مديريتي و.. به فرد داده نشود 44- وقتي تعادلي بين كار وزندگي شخصي كارگر وجود نداشته باشد 45- وقتي شركت ها در بدو استخدام دنبال بهترين نيروي كار هستند نه مناسبب ترين فرد. 46- وقتي رفتار كارگر دچار تغييرات ناگهاني شود ( عصبانيت ، شانه خالي كردن از وظائف ؛ غيبت مكرر ؛افت محسوس عملكرد؛ و.. 47- وقتي درمصاحبه استخدامي دلائل ترك خدمت كارگرقبلي وشرايط احتمالي شركت به نفر جديد گفته مي شود واورا نگران ومردد مي كنند. 48- وقتي مدير شركت در طول فعاليت كاركنان شاغل از انتظارات ، توقعات ونيازهاي آنها بي اطلاع باشد . 49- وقتي متقاضي كار قبل از استخدام هيچگونه تحقيقي در باره نوع فعاليت ، شرايط كاري ،مقررات، حقوق ومزاياو. شركت ندارد. 50- وقتي شركت از مهارتها وتوانمنديهاي كاركنان خود به طور كامل وبهينه استفاده نمي كند وآنها را برغم خبرگي در پستهاي پايين تر به كار گرفته است واختيار كافي به آنها نمي دهد. 51- وقتي تنوع شغلي براي كاركنان شركت وجود نداشته باشد .وكارگر ناچار باشد كار يكنواخت وخسته كننده اي را انجام دهد . 52- وقتي جابجاي شغلي كارگر پيش از آموزش وآشنا نمودن شغل جديد وبرخلاف ميل باطني فرد باشد . 53- وقتي كاركنلن تمايل چنداني به مطرح كردن مشكلات ونارضايتي خود با مديران بالا دست خود را نداشته باشند . 54- وقتي شركت تعريف دقيقي از شغل نكرده ويا آن را آنقدر محدود تعريف نموده كه كار گراحساس ميكند هرگز جايي براي به كار گيري تواناييها يش وجود ندارد. 55- پافشاري بر تسلط داشتن كارگر به مهارتي خاص درحالي كه بعضي مهارتها عملكرد مشابه اي دارند و يادگيري آن زمانبر نيست (مانند نرم افزار هاي حسابداري ) منبع :كتاب 7دليل ترك خدمت كاركنان - نويسنده :لي برانهام ترجمه حميد رضا شهيدي - رضا قرائتي
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن