مشروح مطلب
 
کد مطلب:172
موضوع:چگونه می توان فرد مهربانی بود ؟
تعداد بازدید:1356
   
1- ازلغزشهای دیگران بگذرید . 2- با مردم خوشرو باشید. 3- علاقه خودرا به دیگران کتمان نکنید وبا صراحت بیان کنید. 4- فروتنی را پیشه خود سازید . 5- خاموشی وسکوت را پیشه خود سازید . 6-با دادن هدیه قلعه دلها را فتح کنید. 7- نسبت به داشته های مردم بخیل نباشید . 8- در اظهار محبت خود به دیگران منصفانه رفتار کنید . 9- ملایم و نرم خو باشید 10 - بدی را با نیکی پاسخ دهید . منبع: تلخیص مقاله ی از نشریه خوبان
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن