مشروح مطلب
 
کد مطلب:165
موضوع:ده پاسخ شگفت انگیز علی (ع ) در بار ه برتری علم نسبت به ثروت
تعداد بازدید:1206
   
موقعی که پیامبر گرامی اسلام (ص ) در باره علی ( ع) فرمود : " انا مدینه العلم وعلی بابها "عده ای از خوارج بر حضرت علی ( ع) حسد ورزیدند و ده تن از بزرگان آنها متفق شدند که هر کدام جداگانه نزد حضرت علی ( ع ) رفته و فقط این سئوال را بپرسند: " علم بهتر است یا ثروت ؟ " با این پیش فرض که اگر به هر کدام جوابی غیر از دیگری داد صحت گفتار پیامبر ( ص) مشخص می شود لذا در یک روزمعینی یکی یکی به حضور آن حضرت رسیدند وسئوال خود را مطرح کردند . علی ( ع) در باره برتری علم نسبت به ثروت به اولی فرمود : علم میراٍث انبیا ء است ولی مال و ثروت میراٍث قارون و فرعون به دوی فرمود : علم تورا حفظ می کند ولی مال و ثروت را تو باید ازآن محافظت کنی به سومی فرمود : علم برای عالمان دوستان بسیار وبرای ثروتمندان دشمنان فراوان دارد به چهارمی فرمود : در انفاق علم چیزی از آن کاسته نمی شود ولی در انفاق مال وثروت از آن کاسته می شود به پنجمی فرمود : از عالم و دانشمند همواره به بزرگی وعظمت یاد می شود ولی از ثروتمند به لئمامت وخساست به ششمی فرمود : در باره دزدی و سرقت علم ترس و نگرانی وجود ندارد ولی مال و ثروت را ممکن است دزد ببرد . به هفتمی فرمود : علم با مرور زمان کهنه و فرسوده نمی شود ولی مال و ثروت دچار کهنگی و فرسودگی می شوند به هشتمی فرمود : علم هم در زمان حیات فرد وهم بعد از مرگ فرد همراه صاحبش هست ولی مال تا هنگام مرگ بیشتر با صاحبش همراه نیست . به نهمی فرمود : علم قلب را نورانی می کند ولی ثروت انسان را قسی القلب می کند . به دهمی فرمود علم صاحبش را فروتن و متواضع می کند ولی صاحب ثروت دچار تکبر ونخوت می شود همینکه نفر دهم پاسخ خودرا شنید گفت صدق الله وصدق رسول الله .
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۰ فروردين
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان