مشروح مطلب
 
کد مطلب:164
موضوع:بااین شش گروه دوستی و رفاقت نکنید .
تعداد بازدید:1580
   
پیامبر (ص) در باره ای شش گروه فرمود: گروه اول : آنهائی هستند که اگر خبری را برای تو نقل کنند دروغ می گویند . گروه دوم : آنهائی هستد که وقتی تو خبری رابرای آنها نقل کنی تکذیب می کنند . گروه سوم : آنهائی هستد که وقتی تو چیزی را به عنوان امانت به آنها می سپاری نسبت به آن خیانت می کنند . گروه چهارم : آنهائی هستد که وقتی چیزی را به عنوان امانت نزد تو میگذازند تهمت می زنند . گروه پنجم : آنهائی هستد که وقتی تو به آنها احسان می کنی ناسپاسی می کنند . گروه ششم : آنهائی هستد که وقتی به تو احسان ونیکی می کنند منت می گذارند .
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن