كارفرماي محترم : چنانچه مایلید ازخدمات سالیانه این موسسه برخوردار شوید درسایت عضو شوید :

  • ثبت سفارش تامین نیرو ( بدودن محدودیت )
  • مشاهده رزومه کارجویان وفراخوان آنها توسط شرکت (بدون محدویت )
  • مشاهده مشخصات شرکتهای فعال دراستان (بدون محدویت)
  • تذکر: استفاده از خدمات فوق منوط به پرداخت یک میلیون ریال حق عضویت سالیانه میباشد.

شرایط : دلايلي كه موجب عدم تاييد ويا لغو درخواست شما مي شود به قرار ذيل است :

  1. غير فعال بودن شركت ويا مجعول بودن آن
  2. عدم پرداخت حق عضويت سالیانه
  3.  انصراف كارفرما از درخواست خدمات
  4. استفاده غير مجازاز سرویس ویا اعلام شکایت از سوی کاربران
  5. نقض توافق وتعهد همکاری فی ما بین

تعهد : شرکت ضمن التزام به موارد مندرج ؛ متعهد میگردد جهت تداوم همکاری وحفظ حقوق طرفین ؛ افراد استخدام شده از طریق سرویس مذکور را به کاریابی اعلام نماید .

تلفن همراه 09133156272

* روش پرداخت:  
* شماره سند واريز/ شماره پيگيری:  
* نام بانك / شعبه:  
* تاریخ پرداخت:  

   


 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان