شرایط دریافت معرفی نامه غیر حضوری
عنوان شغل تایپ شود:

230 فرصت شغلی یافت شد
تاریخ سفارشکد شغلمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسشرایط اختصاصیحقوقسایر مزایاوضعیت شغلمشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۲6385خ بزرگمهرمهندس برقلیسانسبرقزنتمام وقت با مدرک لیسانس و بالاترمسلط به زبان انگلیسیتحقیق درباره قطعات الکتریکی و جمع آوری اطلاعات فنی.قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۲6384خ مصلی خدمات شرکتدیپلم......مردبازنشسته - ساعکار 8 تا 12 و4 تا 18 حقوق پایه اداره کا بدون بیمهقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۲6383خ هشت بهشتحسابدار فوق دیپلم......زنمدک تحصیلی مهم نیست مهارت وتسطل به پارسیان لاز است ساعت کار9 تا 14قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۲6381امام خمینیپرسکار دیپلمفلزکاریمردجسم سالمقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۱6380شهرک صنعتی اشترجان مهندس مکانیک لیسانسمکانیکمردتمام وقت- آشنا با زبان انگلیسی و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینونتور 2019 سابقه کار اجرایی و عملی در کارگاه مسلط به ابزار اندازه گیری و کنترل کیفیت QC تایید حسن انجام کار از محل کار قبلیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۱6379شهرک صنعتی جی کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردنوع همکاری: تمام وقت سن 35 سالدارای کارت پایان خدمتمسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه MSP, P6 و مجموعه نرم افزارهای Officeآشنا به ابزارها و روش های تهیه گزارش، زمان بندی و پیشرفت کارو مباحث کنترل موجودی و برنامه ریزی تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۱6378شهرک صنعتی جی کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیست تمام وقتحداکثر سن 35 سالآقایان دارای کارت پایان خدمتآشنا به نرم‌افزارهای Officeو شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک‌هاو ارزیابی جنبه‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی وروش‌های امداد5 شنبه تعطیلبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۱6377منطقه صنعتی حبیب آباد خدمات شرکتدیپلم......زنطبخ غذا برا ی 5 نفر کارکنان شرکت ونظافت محیط کارکنانقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۱6376شهرک صنعتی محمود آباد کارگر نساجیدیپلم......مرد40 نفرکارگر نیاز است شرایط : عدم اعتیاد - داشتن کارت پایان خدمت - سرویس ازچمران - خمینی شهر - قائمیه قانون کار وبیمه سرویس + ناهار یا شام   مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۰6375شهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردفوق دیپلم یا لیسان فرق ندارد کارت پایان لازم استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۰6374شهرک صنعتی شماره 2 نجف آبادکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمسلط به ایزوقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۰6373شهرک صنعتی جی اپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مردداشتن سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲۰6372خ حکیم نظامیحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به نرم افزار الماس ونوآورانقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۹6371خ مشتاق حسابدار لیسانسحسابداریزنآشنا به اصول اولیه حسابداریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۹6370خ شیخ بهائی حسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداری - حقوق ودستمزد ونرم افزار هلو ورافع ساعت کار 8 تا 19قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۸6369خیابان عبدالرزاقفروشندهدیپلم......زننداریم قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۸6368شهرک صنعتی مبارکهمهندس برقلیسانسبرقمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت ساکن: اصفهان، بهارستان، مبارکه سن: حداکثر 35 سال مدرک تحصیلی: کارشناسی/ کاردانی رشته برق صنعتی دارای حداقل 4 سال سابقه کار مفید و مرتبط شناخت انواع موتورهای الکتریکی و انواع ابزار آلات آشنایی با مبحث نگهداری الکتریکال ماشین آلات شناخت انواع کنتاکتورها، کلیدها و تجهیزات حفاظت الکتریکال موتورها آشنایی با PLC و نقشه خوانی برققانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۸6367شهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردنوع همکاری: تمام وقت ترجیحاساکن: اصفهان، بهارستان، مبارکهسن: حداکثر 35 سالدارای حداقل 1 سال سابقه کار مفید و مرتبطتوانایی شناخت انواع گیربکس هاو انواع بیرینگ هاآشنایی با مباحث نگهداری و تعمیراتآشنایی کامل با ابزارآلاتوانواع روانکارهادارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائمقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۸6366شهرک صنعتی مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنترجیحا ساکن بهارستان مبارکه قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۸6365خ بسیجتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردتوانایی کاردر ارتفاعقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۸6364خ بسیجتكنسين تاسيسات امور سرمایشی جهت انبار تاسیسات فوق دیپلمتاسیساتمردداشتن تجربه کاریقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۷6363شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستدارای 2 یا 3 سال سابقه کار مرتبط با نساجی داشتن کارت‌ پایان خدمت برای یا معافیت غیر پزشکی برای آقایان محل سکونت متقاضی: اصفهان، شاهین شهر، میمه، گز، دولت آباد، خورزوق، گرگاب باشد نوع همکاری: تمام وقتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۷6362خ سعادت آّبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردنوع همکاری: تمام وقت توانایی در زمینه ابزار دقیق در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ترجیحا گرایش ساخت و تولیدآ شنا به نرم افزار های مهندسی مکانیک سابقه کار فنی و کارگاهی آشنا به پروسه های ساخت و قطعات صنعتی ترجیحا زیر 35 سال سنبالاتر از قانون کاروبیمهپاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۷6361شهرک صنعتی محمود آبادکمک حسابدارلیسانسحسابداریزننوع همکاری: تمام وقت سن 22 تا 35 سال حداقل یکسال سابقه کار ترجیحاً آشنا به نرم افزار حسابداری به ویژه نوآورانقانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۶6360شهرک صنعتی جیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیزننوع همکاری: تمام وقت سن زیر 32 سال داشتن سابقه کارمرتبط ترجیحا رشته صنایع - مدیریت - it - زبان - حسابداری آشنا با قوانین اداره کارحقوق و دستمزدکارگزینی و پرسنلی تسلط به برنامه ریزی آموزش پرسنل آشنایی با زبان انگلیسی مسلط به کامپیوترقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۶6359خ هاتفمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت حداقل پنج سال سابقه کار مسلط به حسابداری مالیاتی، معاملات فصلی و ارزش افزوده وخانم حسابدار با پوشش مناسب بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۶6358شهرک صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به نرم افزار هلوقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۵6357شهرک صنعتی مبارکه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستداشتن تجربه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۵6356خ مسجد سیدحسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستداشتن تجربه کارقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۵6355شهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمکامپیوترمردآشنا به نقشه کشیقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۵6354خ بسیجکارشناس تداركاتلیسانسصنایعمردنوع همکاری: تمام وقت دارای حداقل 2 الی 3 سال تجربه کاری مرتبط دارای روابط اجتماعی بالا و توانایی در پیگیری مداوم و مستمر برنامه کاری حداکثر سن 30 سال آشنایی کامل با مجموعه آفیس (Excel, word ,...) آشنایی با سیستم استعلام و خریدقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۵6353نشاطکارگر سادهدیپلم......مردشرایط توافقی میباشدقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۴6352شهرک صنعتی سجزیکمك حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت آشنا به حسابداری مقدماتی و نرم افزار حسابداریقانون کار وبیمه پاداش تولید وسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۴6351شهرک صنعتی سجزیحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت تسلط به (بهای تمام شده)حقوق و دستمزد ، حسابداری بازرگانی خارجی ، تسلط به زبان انگلیسی ، حداقل 2 سال سابقه کارقانون کار وبیمه پاداش تولید وسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۴6350شهرک صنعتی سجزیمهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت آشنا به برنامه ریزی تولید مدیریت پروژه ،ارزیابی کار و زمان ،اقتصاد مهندسیبهره وری،مسلط به زبان انگلیسیحداقل 2 سال سابقه کارقانون کار وبیمه پاداش تولید وسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۳6349شهرک صنعتی امیرکبیرپرسکار دیپلم......مرد....قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۳6348خ بسیجطراح چاپلیسانسطراحی لباس وپارچهمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت رشته گرافیک با سابقه ،روابط عمومی بالاو ایده پردازمسلط به فوتوشاپ و کارل (آشنا به نرم افزارهای اتوکد و ایندیزاین )قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۳6347شهرک صنعتی رازیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردنوع همکاری: تمام وقت فارغ التحصیل رشته ی مهندسی صنایع و..1 تا 3 سال سابقه مرتبط در مجتمع های صنعتیحداکثر سن 35 سالتوانایی کار در شیفتقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۲6346شهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور تولیدفوق دیپلم......مردانجام امور سخت .سرویس ازاصفهان-میدان لاله /چمران/ملک شهر -شاهین شهرقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۲6345شهرک صنعتی مورچه خورتراننده لیفتراکفوق دیپلم......مرددارای گواهینامه لیفتراک سرویس از -اصفهان-میدان لاله /چمران/ملک شهر -شاهین شهرقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۱6344شهرک صعتی مبارکهنقش کش صتعتیلیسانسمهندس مکانیکمهم نیست همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای مسلط به نقشه کشی صنعتی و نرم افزار اینونتور و سالیدورک آشنا با مهندسی معکوس تجهیزات صنعتی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهاروحق ماموریت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۱6343شهرک صعتی رازیکارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردهمکاری: تمام وقت تحصیلات it یا کامپیوتر ترجیحا سخت افزار و IT حداکثر 32 سال سن- تسلط بر H-W Assembly & Printers و IP Camera آشنایی کامل با Backup Solutions و LANو WLAN تسلط بر نگهداری سیستم ها و نرم افزارهای استودیو تسلط بر Antivirus & Automation تسلط بر هاست، دامنه و وردپرس آشنایی کامل با VOIP آشنایی با سیستم تردد کسری و بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۱6342شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد همکاری: پاره وقت، پروژه‌ای مسلط به کار با دستگاه ها و ابزارهای اندازه گیری و فرآیند مهندسی معکوس آشنا با کارگاه های ساخت قطعات و مستند سازی در پروسه مهندسی معکوس مسلط به نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تجربه کاری مناسب قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱۱6341خ مسجد سیدحسابدار انبارلیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزن / آقاداشتن تجربه کار در الویت است قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی   مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۸6340خ کاوه - خ اشراق حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستتسلط کامل به امور حسابداری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۸6339خ ارغوانیهحسابدار فروشلیسانسحسابداریمردتسلط به حسابداری فروش وانجام اضافه کاری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۸6338شهرک صنعتی رازی کارمند اداری لیسانسکامپیوتروسایر رشته هامردعدم مشمولیت خدمت نظام وظیفه عدم استعمال دخانیاتروابط عمومی بالامسلط به Excel و officeقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۸6337شهرک صنعتی رازی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردنوع همکاری: تمام وقت با اضافه کاری سن حداکثر 40 سال عدم مشمولیت خدمت نظام وظیفه ،عدم استعمال دخانیات، سابقه کار در صنعت لوله و پروفیل مسلط به اتوکد، سالیدورکس، کتیا، ABAQUSآشنا به ساخت و تولیدومهارت های مدلینگ قالب استفاده از ابزار اندازه گیری مهندسی معکوس قطعات ،آشنا به نت و برنامه ریزی مسلط به تعمیرات و نگهداری (نت)مسلط به قطعات و ادوات صنعتی (لوله و پروفیل فولادی ،گیربکس)و تجهیزات انتقال نیروکار در ارتفاع قدرت تشخیص عیب ورفع آنبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۷6336شهرک صنعتی جی اپراتور تولیددیپلم......مردتمام وقت وآشنا به کار فنی 5 نفرقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۷6335خ نظر شرقیمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمسلط به آفیس واتوکد وفضای مجازیقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6334شهرک صنعتی محمودآباداپراتور تولیددیپلم /فوق دیپلممکانیک مردآشنا به امور تعمیرات و نگهداری و اپراتوری دستگاههای هیدرولیک و پنوماتیکیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6333شهرک صنعتی محمودآبادمهندس مواد متالورژیلیسانسمواد و متالورژیمهم نیستآشنایی به ساخت قطعه به روش متالورژی پودر و انجام تحقیقات و پژوهش روی موضوع مذکور قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6332شهرک صنعتی جی اپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مردآشنا به تعمیر ونگهداری دستگاه تزریققانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6331شهرک صنعتی محمود آباد اپراتورخط تولیددیپلم......هر دوپنجه شنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6330شهرک صنعتی محمود آباد کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیستتسلط به زبان خارجی لازم است پنجشنبه ها تعطیل قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6329شهرک صنعتی محمود آباد کارشناس رسانهلیسانسمدیریت رسانهمهم نیستداشتن تجربه کاری دراوولویت استخدام - پنجشنبه تعطیلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6328شهرک صنعتی محمود آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستتسلط به زبان وتجربه کار - پنجشنبه تعطیلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6327شهرک صنعتی محمود آباد کارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسکامپیوترمردپنجشنبه تعطیل استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6326شهرک صنعتی محمود آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستپنجشنبه تعطیل استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6325شهرک صنعتی محمود آباد مهندس برقلیسانسبرقمهم نیست پنجشنبه تعطیل قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۶6324خ بسیج جوشکار co2 برق دیپلم......مردسرویس وصبحانه دارد پنجشنبه تعطیل قانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6323اتوبان فرودگاهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردنوع همکاری: تمام وقت مسلط به نقشه کشی صنعتی و ورق کاری (شیت متال) مسلط به نرم افزارهای catia - solidworks - Autocad قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6322شهرک صنعتی کوهپایه نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردسرویس ازکاوه - چمران - لاله - جیقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6321شهرک صنعتی کوهپایه کارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمیمردسرویس ازکاوه - چمران - لاله -جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6320شهرک صنعتی کوهپایه راننده لیفتراکدیپلممهم نیست مرد دارا بودن گواهینامه وسابقه کار سرویس ازکاوه - چمران - لاله -جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6319شهرک صنعتی کوهپایه انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)لیسانس......مردسروی از کاوه - چمران - لاله -جی قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6318شهرک صنعتی کوهپایه مهندس برقلیسانسبرقمردداشتن سابقه کار - سرویس از کاوه چمران - جیقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6317شهرک صنعتی کوهپایه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردسرویس از کاوه - چمران - جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6316شیخ صدوق شمالی خدماتی شرکت دیپلم / زیر دیپلم......مردتوانایی انجام امور خدمات جاری شرکتبالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6315شهرک صنعتی سگزی خ 8برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردتوانایی انجام امور برق کارخانهقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6314خ امام خمینی کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به آفیس وروابط عمومی بالاقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6313خ امام خمینی حسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به کلیه امور حسابداری ومالیات و...قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6312شهرک صنعتی نجف آبادکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستداشتن تجربه کاریبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۵6311شهرک صنعتی سگزیحسابدار لیسانسحسابداریمردمسلط به نرم افزار سپیدار وترجیحا ساکن محدوده خ جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6310شهرک صنعتی جیکارشناس منابع انساني لیسانسصنایعمرد آشنا با مفاهیم منابع انسانی و تدوین دستورالعمل های منابع انسانی مسلط به قوانین سازمان بیمه، تامین اجتماعی و اداره کار و امور تشکیل پرونده و بایگانی و دبیرخانه مسلط به تایپ و قوانین نگارش آشنایی به راه های جذب و استخدام نیرو مسلط به برنامه ریزی آموزشی کارکنان مسلط به موارد رفاهی، نظام کارانه و بهره وری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6309شهرک صنعتی جیمدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردآشنا به سیستم های کارسنجی و زمان سنجیمسلط به فرایند های تولید و برنامه ریزی و کنترل پروژه و انبارتوانایی جمع آوری اطلاعات تولیدتسلط کامل به اصول برنامه ریزی و مسایل بهینه سازیسابقه کار اجراییتسلط به ساخت داشبوردهای مدیریتیتسلط به برنامه ریزی تولید، خریدبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس   مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6308منطقه صنعتی علویجهکارشناس فنی خودرولیسانسمکانیکمرد حداقل کارشناسی مکانیک سیالات یا تاسیسات شناخت خوب و رفع عیوب سیستم های گرمایشی و سرمایشی(بخصوص کولر گازی) حداقل سابقه کاری: 3 سال محل کار:استان اصفهانبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6307منطقه صنعتی علویجهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردسن:حداکثر 35 سال دارای کارت پایان خدمت سابقه کار: حداقل 2 سال تسلط به نرم افزارهای طراحی( اتوکد- کتیا و.....) ترجیحا آشنا با مبانی ایزو ترجیحا ساکن شاهین شهربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6306خ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست تمام وقت سن بین 24 تا 30 سال دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته حسابداری و حسابرسی و حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6305کنار گذر خیامسرپرست كارگاهلیسانسعمرانمردداشتن سابقه کار سرپرست کارگاه بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۴6304شهرک صنعتی محمود آباد مهندس صنایعلیسانس/ فوق لیسانسصنایع مردنوع همکاری: تمام وقت ، لیسانس/ فوق لیسانس مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی وسایر رشته های مرتبط،روابط عمومی بالا،آشنا به اصول کار آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و استاندارد 10015 و نظام Imsآشنا با bpms, bpmnمسلط به استاندارها و فرایندهای آموزش در صنایع تسلط به شیوه های نوین آموزشی، منتورینگ، کوچینگبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۳6303شهرک صنعتی رازیکارگر سادهدیپلم......مردتعداد : 10 نفر جوان زیر 30 سال با مدرک دیپلم فنی ترجیحا ساکن بهارستان و سپاهان شهر می باشد. ساعت کاری شنبه الی 4 شنبه 8 الی 17 5 شنبه و جمعه و تعطیل رسمی تعطیل می باشدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۳6302منطقه صنعتی دولت آبادمنشی شركتلیسانسکامپیوترزننوع همکاری: تمام وقت با روابط عمومی بالا مسط به نرم افزار ICDL حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۳6301منطقه صنعتی علویجهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردتمام وقت وآشنایی با نرم افزار اتوکد و آفیس حداقل 5 سال سابقه کار مسلط به تهیه متره و براورد و تهیه صورت جلسات و ازبیلت قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲6300آـشگاه مهندس پزشکیفوق لیسانسمهندسی پزشکیمهم نیستنوع همکاری: تمام وقت ؛ روابط عمومی بالا؛ سن زیر 35 سالو جز رتبه های برتر دانشگاه مسلط به technical fail - امکان سنجی تولید - action plan-business plan - تحقیقات و دستیابی به دانش فنیآشنائی به نانو پلیمر یا نانو فناوریتسلط داشتن به نرم افزارهای تخصصی حوزه ی مهندسی پلیمربالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲6299شهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردهمکاری تمام وقت وتسلط به پروسه ساخت قطعات صنعتی و ابزار اندازه گیری و پروسه کنترل کیفیت و آشنایی با فرآیند کنترل تولید حداکثر سن 35 سال و سابقه کار مرتبط در صنعت ماشینکاری سه سال بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲6298شهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمهندس مکانیکفوق لیسانسمکانیکمهم نیست نوع همکاری تمام وقت ؛ سابقه: حداقل 3 سال لیسانس و فوق لیسانس مکانیک یا طراحی صنعتی سن: زیر 45 سال توضیحات: تسلط به نقشه کشی با نرم افزارهای catia ،solidworks یا inventor بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲6297شهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمدیر ( مسئول ) تضمین كیفیتفوق لیسانسصنایعمهم نیستنوع همکاری تمام وقت وحداقل 3 سال سابقه کار لیسانس یا فوق لیسانس سن زیر 40 سال و مسلط به سیستمهای تجزیه تحلیل و فرایندهای کاری در این حوزه و آشنا با قوانین استاندارد آشنا با گواهی نامه های ISO 9001:2015 بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۲62960مدیر منابع انسانی لیسانسمرتبط با شغل مرد همکاری: تمام وقت حداقل 5سال سابقه مرتبط مسلط به نگارش آیین نامه سازمان و قوانین تامین اجتماعی وآشنا با محاسبه حقوق و دستمزدوتسلط به فرآیندهای اداری و کارگزینی، منابع انسانی، رفاه و پشتیبانی و حراستترجیحاً محدوده سنی 25 الی 45 سالبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱6295شهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس متدلیسانسصنایعمهم نیستآقا، خانم ، تمام وقت آشنایی با نرم افزارهای Office و نرم افزار اکسل نرم افزار های مرتبط با رشته مهندسی صنایع از جمله minitab, msp و... و مباحث زمانسنجی و ارزیابی کار و زمان و نرم افزار Autocad ونرم افزار Visio حداکثر سن 35 سالقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۲/۱6294شهرک صنعتی محمود آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نقشه کشی صنعتی وبرنامه نویسی cncقانون کار وبیمه هزینه ایاب وذهاب  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6293شهرک صنعتی رازینت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمکانیکمردرشته ای های مکانیک حداقل 2 سال در واحد ا داری و تعمیرات در سازمان های بزرگ و متوسط ا روند PM دستگاهها و توان تحلیل خرابی شنایی مطلوب با ICDLبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6292تیران وکرون حسابدار لیسانسحسابداریمرد1 سال سابقه کار ، تسلط Excel -word ترجیحا ساکن اصفهان انجام امور حسابداری شرکت سن: 22 - 50 سال اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن اجباری استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6291شهرک صنعتی سجزیمدیر اجراییلیسانسصنایعمرد 2 سال سابقه کار مدیریت کارگاه صنعتی و مباحث اجرایی و انجام کنترل پروژه ورهبری سازمان و ارائه گزارش های مدیریتی و تهیه رویه های اجرائی در زمینه های مربوطه . پیگیر موضوعات کاری تقسیم و تفکیک کاربالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6290سهروردیحسابدار لیسانسحسابداریزنحسابدار پیمانکاریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6289شهرک صنعتی امیر کبیرراننده کامیوندیپلم......مردداشتن پایه یک کارت هوشمند - ومدارک لازم وسه سابقه کار رانندگی حقوق بین 8 تا 10 میلیون - نوع کامیون چینیبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۳۱6288شهرک صنعتی سجزییکارگر سادهدیپلم......مردترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان - جهت استفاده از سرویسقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6287شهرک صنعتی رازیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستحداقل لیسانس ایمنی یا HSE دارای حداقل 2 سال سابقه کار حداکثر سن 40 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6286منطقه صنعتی دولت آبادکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردآشنا به امور تضمین کیفیت و نت قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6285منطقه صنعتی دولت آبادسرپرست کارگاهفوق دیپلم......مردترجیحا با سابقه کار در صنعت لاستیک و پلاستیکبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6283منطقه صنعتی دولت آبادکارمند اداری لیسانس......مهم نیستمسلط به کامپیوتر بخصوص ورد و اکسلبازنشسته با روابط عمومی بالا نیز مشکلی نداردقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۹6282شهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنترجحا مجرد - سرویس از خ جیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6281خ باهنرمهندس برقلیسانس......مردشناس برق الکترونیک سابقه کار: حداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق و AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6280خ باهنر مهندس مکانیک لیسانس ......مردحداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق مسلط به AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه 0  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6279فلکه دانشگاه صنعتی کمك انبار داردیپلم......مرد2 نفر کمک انبار دار نیاز است قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6278فلکه دانشگاه صنعتی کمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمرد4 نفر کمک حسابدار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6277شهرک صنعتی مورچه خورت مسئول دفتر مدیر عامللیسانس......زنمتاهل حداکثر سن: 30 سال مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: مرتبط حداقل دو سال سابقه کار مرتبط تسلط به نرم افزار های office آشنا به مکاتبات اداری تسلط بر تایپ محل سکونت: ترجیحاً شاهین شهر یا اصفهانقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6276خ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمرد بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۸6275خ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمرد بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6273خ فرایبروگمهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیست تمام وقت تسلط به نرم افزارهای ورد و اکسل آشنا با مفاهیم مهندسی صنایع توانمند در گزارش نویسیقانون کار وبیمه 00 مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6272خ جابر انصاریکارمند فروشگاهدیپلم / فوق دیپلممهم نیست اقانظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6271شهرک صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانی بین‌المللزننظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6270شهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریزننظم انضباط پیگیر مسئولقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6269شهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسزبان وادبیات فارسیزنمنظم مسئول و پیگیرقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6268شهرک صنعتی سجزیمدیر بازرگانی لیسانس......زننظم و انضباط و پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6267برج جهان نماحسابدار لیسانسحسابداریزنتسلط به امور حسابداری ساعت کار 8 تا 16قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵6266منطقه صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنداشتن تجربه کاری دراولویت است- نج شنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5267شهرک صنعتی سجزیکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهیزنداشتن سابقه کار دراولویت است - پنجشنبه تعطیل است قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5266شهرک صنعتی سجزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردداشتن تجربه وتسلط به نرم افزارهای تخصصی/ پنج شنبه ها تعطیل است قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5265شهرک صنعتی سجزیجوشکار co2دیپلم......مردنداردبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5264شهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیفوق دیپلممواد و متالورژیمردملکشهر چمران لالهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5263شهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیدیپلم......مردآشنا به کوره های القاییبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۵5262شهرک صنعتی سجزیآنالیزور ( آزمایشگاه صنعتی )دیپلم......مردآشنا به کوانتومتر و آنالیزبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5261محمد آباد جرقویهمهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییمردسابقه کاری 5 سال دارای کارت پایان خدمت محل کار محمدآباد جرقویه قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5260چهار باغ خواجوحسابدار لیسانسحسابداریزنآشنایی با قانون کار، حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی داشتن سابقه کار در شرکت های بازرگانی و تولیدی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5259پایانه امیر کبیرفن آوري اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردحداقل یک سال کار شبکه وکابل کشی و مدیریت شبکه - ساعت کار اداری از 8 تا 14 - قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5258خ امام خمینی کارگر انباردیپلم......مردعلاقه مندی به کار قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5257حکیم نظامیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتجربه امور اداری- تایپ - روابط عمومی بالا - قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5256ارغوانیه جوشکار برقدیپلم......مرد0قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5255سه راه سیمین کارمند اداری لیسانسبازرگانیزنانجام امور اداری وفروشقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۴5254شهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمرددارای روابط عمومی بالا دارای سابقه کار با نرم افزار راهکاران یا مشابه حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5253کنار گذر شهید خرازی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنا به امور مالی، اداری و حسابداری مسلط به Office خصوصا word و Excel سن: حداکثر 30سال قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5252خ امام خمینیکارمند اداری خانم لیسانس کامپیوتر - علوم اداریزنمهارت کار با کامپیوتر و فعالت فضای مجازی قانون کار وبیمه 0  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5251شهرک صنعتی سروش بادرانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهارت کار با کامپیوتر و نرم افزار حسابداریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5250شهرک بزرگ صنعتی اصفهان انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردسه سال سابقه مرتبط آشنا به اصول و مفاهیم انبارداری - فرایند دریافت کالا - کدگذاری- برچسب گذاری و چیدمان انبار- - انبارگردانی و سازماندهی انبار- ثبت ورود و خروج کالا در انبار -مسلط به آفییس و ترجیحا ساکن شاهین شهر بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5249راه آهن جوشکار برق و co2دیپلم......مردداشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمههزینه وایاب ذهاب و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5248راه آهن راننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گوهینامه وتجربه کاربالاتر از قانون کاروبیمههزینه ایاب وذهاب و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5247منطقه صنعتی حبیب آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاری وتسلط به انگلیسی در اولویت استقانون کار وبیمه پورسانت  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۳5246خ رزمندگانمهندس صنايع لیسانسصنایعهر دوداشتن تجربه وتسلط به برنامه ریزی تولید وکنترل موجودی قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5245شهرک صنعتی مورچه خورت انباردار سادهدیپلم......مردداشتن سابقه کار انبار داری وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5244شهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوترزنداشتن سابقه منشی گری مدیر عامل شرکت وآشنا به کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5243شهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردحداکثر سن نگهبان 35قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5242خ سعادت آبادکمك حسابدارلیسانسحسابداریزنغ التحصیل از دانشگاه معتبر حداقل دو سال سابقه کار در زمینه حسابداری مسلط به نرم افزار پارسیان تسلط به ICDL آشنا به امور قوانین ارزش افزوده و گزارشات فصلی 169 محدوده سنی 20 تا 25 سالقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5241شهرک صنعتی محمودآبادتراشکار دیپلمتراشکاریمرددائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5240شهرک صنعتی محمودآبادفرزکار دیپلمصنایع فلزیمرددائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5239شهرک صنعتی محمودآبادپرسکار دیپلمفلزکاریمرددائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5238شهرک صنعتی محمودآبادتكنسين برقدیپلمبرقمرددائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5236شهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترمردترجیحا آقا ودارای تجربه کار اداری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۲5235شهرک صنعتی محمودآبادتكنسين مكانيكدیپلممکانیکمرددائم روزکار فاقدشیفتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5234شهرک صنعتی محمود اباد حسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به نرم افرار امینقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5233شهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمرد10 نفر مهندس نیاز استقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5232شهرک صنعتی سه راه مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنارسال معاملات فصلی و ارزش افزوده، بیمه، حقوق با سابقه 3 سالقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5231شهرک صنعتی مبارکهکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنداشتن تجربه کار اداری وتسلط به کامپیوتر قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5230منطقه صنعتی دولت آباد پرسکار دیپلم......مردتسلط وتجربه کافی در پرسکاری بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5229شهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مردداشتن تجربه خوب - محل سرویسدروازه تهران لاله - خانه اصفهان - سه راه سیمین - کاوه و...بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۲۱5228شهرک صنعتی کوهپایه کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مرد 10 نفر کار گر ساده با سرویس از منطقه لاله - جی زینبیهقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5227شهرک صنعتی سروش بادران پ10کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مرد10 نفر کارگر مرد جهت کاردر کارخانه موادغذایی سرویس از لاله - زینیه - ارغوانیه- جی - خوراسگانقانون کار وبیمه سرویس- صبحانه و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5226شهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمرد 5 سال سابقه مرتبط با برنامه ریزی تولید و مواد نظارت و کنترل موجودی انبار و BOM محصول طراحی LAYOUTبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5225شهرک صنعتی جی مدیر تضمین كیفیتلیسانسصنایعمردسلط بر استانداردهای تولید و فرایند تولید سابقه حداقل 5 سال رییس کنترل کیفیت و اشنایی به سیستم های مدیریت کیفیت و مستندات مربوط به استانداردهای کیفیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5224شهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسصنایعمردتسلط به فرایند تولید و سابقه حداقل 5 سال سرپرستی خط تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5223شهرک صنعتی سجزی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردآشنا به تزریق پلاستیکو فرایند تولید لوازم خانگی و نقشه خوانی و نرم افزارهای مربوطهآشنایی کافی به تحلیل مکانیکالبالاترازقانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5222شهرک صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستترجیحا ساکن محدوده فعالیت شرکتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5221شهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیستتسلط به کامپیوتر وامور اداری وداشتن سابقه کاریقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5220شهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنتسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۹5219شهرک صنعتی محمود آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به نرم افزار راه کاران واکسل قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5218شهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمهندس برقلیسانسبرقمرد حداقل 3 تا 5 سال سابقه طراحی و رفع اشکال تابلو برق های صنعتی و آشنا با نرم افزار Auto cad یا Eplan ومسلط به مونتاژ تابلو فرمان و المان های الکترونیک صنعتی آشنا با برنامه نویسی PLCو HMI توانایی سایزینگ کابل و تجهیزات تابلو برق سن زیر 45 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5217خ اربابحسابدار انبارلیسانسحسابداریمهم نیست5 سال سابقه کار تولیدی و صنعتی آشنا به بهای تمام شده آشنایی کامل به اکسل داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5216خ اربابحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمسلط به قوانین حسابداری حقوق و دستمزد بیمه و مالیات و امور پیمانکاری/مشاوری آشنا به نرم افزار مالی "آسا"و دیگر نرم افزارهای حسابداری داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبطقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5215شهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریزنآشنا با نرم افزار حسابداری ترجیحا نوآوران قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5214منطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مرددارای حداقل سه سال سابقه کار در انبار آشنایی کامل با فرآیندهای انبارداری و آشنایی با حداقل یک نرم افزار انبارداری آشنایی با مفاهیم اولیه کنترل موجودی و فرمها، شمارش و طبقه بندی کالا توانائی جسمی و سلامت کامل دارای کارت پایان خدمت سن زیر 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5213خمینی شهرحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستحداقل دو سال سابقه کار در واحد حسابداری پیمانکاری ترجیحا آشنا با برنامه ی آسا سیستم مسلط به امور مالیاتی، اصول حسابداری حقوق دستمزد و بیمه افراد نزدیک به محل کار در اولویت قرار دارندقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5212منطقه صنعتی مرغکارگر انباردیپلمعلوم تجربیمردداشتن سابقه کار قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5211منطقه صنعتی مرغراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردداشتن گوتهی نامه پایه یک وکارت هوشمند قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۸5210منطقه صنعتی مرغحسابدار لیسانسحسابداریمردمسلط به کامپیورتر وحسابداری قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5209منطقه صنعتی قهدریجانمدیر تولیدلیسانسمکانیکمردمهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات یا ساخت و تولید مسلط به کلیه امور اجرایی و کارگاهی با حداقل ده سال سابقه کار مدیریتی جهت سمت مدیر تولید بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5208منطقه صنعتی قهدریجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار پاورمیل و کتیا حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5207منطقه صنعتی قهدریجانحسابدار لیسانسحسابداریزنمسلط به نرم افزار نوآوران وکلیه امور مالیاتی اعم از گزارشات فصلی،مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه عملکرد، تحریر دفاتر قانونی و ... بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5206شهرک صنعتی رازیکارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمرد10نفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5205شهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمرددونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5204شهرک صنعتی رازیمهندس سرامیک لیسانسسرامیکمرددونفر نیاز است و ترجیحا سکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5203شهرک صنعتی رازیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمرددونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5201سپاهان شهرمهندس الکترونیکلیسانسالكترونیکمهم نیستآشنا به بردهای الکترونیکی ونرم افزارهای تخصصی , ترجیحا ساکن محدوnه سپاهان شهرقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5200خ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجرد - مسلط به کامپیوتر و word- exelو امو اداریقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5199خ امام رضا (ع)فروشنده خانم دیپلم......زنروابط عمومی خوب سابقه فروشندگیروزهای تعطیل مشغول بکار قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5198اتوبان چمرانمهندس عمرانلیسانسعمرانمرددارای پروانه نظارت باشدبالاتر از قانون کاروبیمهندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5197خ بزرگمهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستداشتن تجربه کاری قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۷5196شهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمرد حداقل 5 سال سابقه کار آشنا به امور بودجه بندی ترجیحا مسلط به نرم افزارهای پارسیان و نوآوران، آفیس بخصوص اکسل مسلط به امور اداره دارایی و تامین اجتماعی و قوانین اداره کار جهت امور حقوق و دستمزد و بیمه ای مسلط به گزارش های مالی و حسابداری مسلط به امور بایگانی اسناد مالیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5195شهرک صنعتی اشترجانحسابدار لیسانسحسابداریمردآشنا به حسابداری مالی و صنعتی و حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط ؛آشنایی با officeآ و امور بیمه ، دارائی ، صورت معاملات فصلی ، ارزش افزودهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5194شهرک صنعتی اشترجان نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردداشتن تجربه کار در اولویت است قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5193شهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کار یقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5192شهرک صنعتی اشترجاندنده زنی ( هاپ کار )دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کاری در اولویت استقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5191شهرک صنعتی اشترجانبرقکار صنعتی دیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ایمردداشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5190شهرک صنعتی اشترجانمونتاژکاردیپلمفنی وحرفه ایمردتجربه ی ساخت مخارن بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5189جاده قله سرخکارگر سادهدیپلم......مردقوه بینه باشدقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5188شهرک صنعتی جی مدیر تولیددیپلم......مردداشتن تجربه کاریدر زمینه چاپقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5187شهرک صنعتی جی نگهبان کارخانه /شرکتدیپلم......مردشیفت 8 شب تا 8 صبح + مکان استراحت + قانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5186شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس الکترونیکفوق لیسانسالكترونیکمردحداکثر سن 35 سال ، پر انرژی مدرک لیسانس به بالا ( مهندسی برق ) تسلط بر میکروکنترلرهای ARM و برنامه Keil و Altium آشنایی با مدارهای تغذیه ، نوییز گیر ، آنالوگ به دیجیتالبالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۶5185شهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستداشتن سابقه کار وتسلط به انجام حسابداری قانون کار وبیمه ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5184شهرک صنعتی اشترجانکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیزنداشتن دوسال سابقه کار مرتبط واشنابه به قوانین بیمه - کار قانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5183شهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردداشتن دوسال سابقه تولید -مسلط به کتیاقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5182شهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردداشت دوسال سابقه کار وتسلط به امور انبار داری صنعتیقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5181خ امام خمینی 12 بهمنانباردار سادهدیپلم......مردداشتن 2 سال سابقه کار در زمینه آهنقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5180شهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردآشنایی به امور عمومی برق صنعتی ورفع مشکلات برق دستگاههای صنعتی کارحانهبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5179شهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنداشتن تجربه کاری وتسلط به امورادار یقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5178شهرک صنعتی سجزیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مرددر قیال واگذاری خودرو وثیقه اخذ میشودقانون کار وبیمه ندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5177شهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......هر دوفعالیت در فرایند بسته بندی کالاقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5176شهرک صنعتی سجزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردتجربه تعمیرونگهداری ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدیبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5175شهرک صنعتی سجزیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیمردسابقه کار در زمینه کارگزینی وامور انسانی - اطلاع از قوانین کار- بیمه و تسلط به اموراداری بالاتر از قانون کاروبیمهسرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۵5174شهرک صنعتی سجزیراننده لیفتراکدیپلم......مردداشتن گواهی نامه وسابقه کارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5173شهرک صنعتی اشترجانتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرددیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی) دارای حداقل 2 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مکانیک صنعتقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5172شهرک صنعتی اشترجانمهندس برقلیسانسبرقمرد لیسانس برق قدرت دارای حداقل 3 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مونتاژ و نصب تابلو برق های صنعتیشناخت کامل المانهای برقیقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5171شهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلممکانیک و..مرددیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی)دارای 3 سال و بیشتر سابقه کارآشنا به سیستم های انبارداری و انبار گردانیمسلط به ارائه انواع گزارشات دوره ای انبار از جمله گردش کالا و موجودی انبارقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5170شهرک منتظریه نجف آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستآشنا با اصول حسابداری و انبارداری و نرم افزار انبار و حسابداری و مدیریت وصول مطالبات تسلط کامل به نرم افزار office به ویژه excelقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5169خ باغ فردوس آشپزدیپلم......مردساعت کار از 10 صبح یا 14 و18 تا 23بالاتر از قانون کاروبیمهناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۴5168شهرک صنعتی جی کارگربافندهدیپلم......مردسرویس از خ جی و لاله قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۱5167شهرک صنعتی مورچه خورت مدیر داخلی لیسانسمدیریت دولتیمردتسلط به امور اداری - واتوماسیون - آفیس و5 سال سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۱5166شهرک صنعتی سروش بادران مهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنداشتن سابقه کنترل کیفی وسابقه کار در واحد های صنعتی ومقید به الزامات سارمان غذا وداروقانون کار وبیمه سرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۱51654 راه وفاییمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستتسلط به امور مالیاتی وحسابداری واردات وصادرات بصورت پاره وقت توافقیندارد  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5164شهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به طراحی صنعتی و نرم افزارهای رایج مسلط به بازرسی و کنترل کیفیت دارای حداقل 3 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5163شهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد حداقل لیسانس حسابداری دارای حداقل 5 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5162شهرک صنعتی رازیمهندس شيمي لیسانسمهندسی شیمی زنترجیحا ساکن بهارستان- شهرضا - سپاهان شهر جهت سرویس قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۱۰5161شهرک صنعتی جیکارگر خط تولیددیپلم......مردساکن لاله زینبیه و کلا شمال شهرقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۸5160منطقه صنعتی دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار Inventor یا Catia آشنایی با سیستم ISO آشنا با فرآیند های ساخت مسلط به نقشه کشی صنعتی دارای سلامت جسمی وسه سال سابقه کارقانون کار وبیمه پاداش تولید  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۸5159شهرک صنعتی صفهانباردار سادهدیپلم......مردشیفت گردشی 8 ساعتهقانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۴۰۰/۱/۷5158شهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستتوانایی مستندسازی- ممیزی داخلی قانون کار وبیمه سرویس  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۲۷5157خ شمس آبادی دستیار دندانپزشك فوق دیپلم......زنداشتن تجربه دستیار دندانپزشک قانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۱۱5118خ کاوهحسابدارلیسانسحسابداریزنحداقل سه سال سابقه کار مفیدمسلط به ماهیت حسابها و ارزش افزوده و معاملات فصلی و لیست بیمه و حقوق و دستمزد مسلط به نرم افزارهای آفیسقانون کار وبیمه بیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۵5085جاده اصفهان دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمسلط به نرم افزار طراحی وتحلیل بالاتر از قانون کاروبیمهبیمه تکمیلی  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۱۲/۴5080شهرک صنعتی شماره دومهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردترجیحا ساکن نجف اباد - خمینی شهر - فلاورجان - فولاد شهر وتسلط به کتیابالاتر از قانون کاروبیمهسرویس و ناهار  مشاهده تلفن
۱۳۹۹/۳/۱۲3729شهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمرد0قانون كار دروازه تهران - خ کاوه  مشاهده تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان