لیست بازار کار هفتگی ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۴۰۰/۲/۲۲6385صنعتیخ بزرگمهرمهندس برقلیسانسبرقزنمهم نیستتمام وقت137تمام وقت با مدرک لیسانس و بالاترمسلط به زبان انگلیسیتحقیق درباره قطعات الکتریکی و جمع آوری اطلاعات فنی.قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۲6384خدماتیخ مصلی خدمات شرکتدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت045بازنشسته - ساعکار 8 تا 12 و4 تا 18 حقوق پایه اداره کا بدون بیمهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۲6383تجاریخ هشت بهشتحسابدار فوق دیپلم......زنمتاهلنیمه وقت137مدک تحصیلی مهم نیست مهارت وتسطل به پارسیان لاز است ساعت کار9 تا 14قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۲6381صنعتیامام خمینیپرسکار دیپلمفلزکاریمردمهم نیستتمام وقت640جسم سالمقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۱6380صنعتیشهرک صنعتی اشترجان مهندس مکانیک لیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335تمام وقت- آشنا با زبان انگلیسی و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار اینونتور 2019 سابقه کار اجرایی و عملی در کارگاه مسلط به ابزار اندازه گیری و کنترل کیفیت QC تایید حسن انجام کار از محل کار قبلیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۱6379صنعتیشهرک صنعتی جی کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت335نوع همکاری: تمام وقت سن 35 سالدارای کارت پایان خدمتمسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه MSP, P6 و مجموعه نرم افزارهای Officeآشنا به ابزارها و روش های تهیه گزارش، زمان بندی و پیشرفت کارو مباحث کنترل موجودی و برنامه ریزی تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۱6378صنعتیشهرک صنعتی جی کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیستتمام وقت235 تمام وقتحداکثر سن 35 سالآقایان دارای کارت پایان خدمتآشنا به نرم‌افزارهای Officeو شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک‌هاو ارزیابی جنبه‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی وروش‌های امداد5 شنبه تعطیلبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۱6377صنعتیمنطقه صنعتی حبیب آباد خدمات شرکتدیپلم......زنمهم نیستتمام وقت140طبخ غذا برا ی 5 نفر کارکنان شرکت ونظافت محیط کارکنانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۱6376صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارگر نساجیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته04040 نفرکارگر نیاز است شرایط : عدم اعتیاد - داشتن کارت پایان خدمت - سرویس ازچمران - خمینی شهر - قائمیه قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس + ناهار یا شام فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۰6375صنعتیشهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت237فوق دیپلم یا لیسان فرق ندارد کارت پایان لازم استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۰6374صنعتیشهرک صنعتی شماره 2 نجف آبادکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت237مسلط به ایزوقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۰6373صنعتیشهرک صنعتی جی اپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137داشتن سابقه کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲۰6372صنعتیخ حکیم نظامیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237تسلط به نرم افزار الماس ونوآورانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۹6371خدماتیخ مشتاق حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت137آشنا به اصول اولیه حسابداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۹6370تجاریخ شیخ بهائی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت137تسلط به امور حسابداری - حقوق ودستمزد ونرم افزار هلو ورافع ساعت کار 8 تا 19قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۸6369تجاریخیابان عبدالرزاقفروشندهدیپلم......زنمهم نیستپاره وقت040نداریم قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۸6368صنعتیشهرک صنعتی مبارکهمهندس برقلیسانسبرقمهم نیستمهم نیستتمام وقت437نوع همکاری: تمام وقت ساکن: اصفهان، بهارستان، مبارکه سن: حداکثر 35 سال مدرک تحصیلی: کارشناسی/ کاردانی رشته برق صنعتی دارای حداقل 4 سال سابقه کار مفید و مرتبط شناخت انواع موتورهای الکتریکی و انواع ابزار آلات آشنایی با مبحث نگهداری الکتریکال ماشین آلات شناخت انواع کنتاکتورها، کلیدها و تجهیزات حفاظت الکتریکال موتورها آشنایی با PLC و نقشه خوانی برققانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۸6367صنعتیشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235نوع همکاری: تمام وقت ترجیحاساکن: اصفهان، بهارستان، مبارکهسن: حداکثر 35 سالدارای حداقل 1 سال سابقه کار مفید و مرتبطتوانایی شناخت انواع گیربکس هاو انواع بیرینگ هاآشنایی با مباحث نگهداری و تعمیراتآشنایی کامل با ابزارآلاتوانواع روانکارهادارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائمقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۸6366صنعتیشهرک صنعتی مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت235ترجیحا ساکن بهارستان مبارکه قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۸6365صنعتیخ بسیجتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت137توانایی کاردر ارتفاعقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۸6364صنعتیخ بسیجتكنسين تاسيسات امور سرمایشی جهت انبار تاسیسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیستتمام وقت135داشتن تجربه کاریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۷6363صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستمهم نیستتمام وقت235دارای 2 یا 3 سال سابقه کار مرتبط با نساجی داشتن کارت‌ پایان خدمت برای یا معافیت غیر پزشکی برای آقایان محل سکونت متقاضی: اصفهان، شاهین شهر، میمه، گز، دولت آباد، خورزوق، گرگاب باشد نوع همکاری: تمام وقتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۷6362صنعتیخ سعادت آّبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت135نوع همکاری: تمام وقت توانایی در زمینه ابزار دقیق در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ترجیحا گرایش ساخت و تولیدآ شنا به نرم افزار های مهندسی مکانیک سابقه کار فنی و کارگاهی آشنا به پروسه های ساخت و قطعات صنعتی ترجیحا زیر 35 سال سنبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۷6361صنعتیشهرک صنعتی محمود آبادکمک حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت135نوع همکاری: تمام وقت سن 22 تا 35 سال حداقل یکسال سابقه کار ترجیحاً آشنا به نرم افزار حسابداری به ویژه نوآورانقانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۶6360صنعتیشهرک صنعتی جیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیزنمهم نیستتمام وقت232نوع همکاری: تمام وقت سن زیر 32 سال داشتن سابقه کارمرتبط ترجیحا رشته صنایع - مدیریت - it - زبان - حسابداری آشنا با قوانین اداره کارحقوق و دستمزدکارگزینی و پرسنلی تسلط به برنامه ریزی آموزش پرسنل آشنایی با زبان انگلیسی مسلط به کامپیوترقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۶6359تجاریخ هاتفمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت539نوع همکاری: تمام وقت حداقل پنج سال سابقه کار مسلط به حسابداری مالیاتی، معاملات فصلی و ارزش افزوده وخانم حسابدار با پوشش مناسب بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۶6358صنعتیشهرک صنعتی جیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237مسلط به نرم افزار هلوقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۵6357صنعتیشهرک صنعتی مبارکه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۵6356تجاریخ مسجد سیدحسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۵6355صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمکامپیوترمردمجردتمام وقت230آشنا به نقشه کشیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۵6354صنعتیخ بسیجکارشناس تداركاتلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت230نوع همکاری: تمام وقت دارای حداقل 2 الی 3 سال تجربه کاری مرتبط دارای روابط اجتماعی بالا و توانایی در پیگیری مداوم و مستمر برنامه کاری حداکثر سن 30 سال آشنایی کامل با مجموعه آفیس (Excel, word ,...) آشنایی با سیستم استعلام و خریدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۵6353صنعتینشاطکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستنیمه وقت125شرایط توافقی میباشدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۴6352صنعتیشهرک صنعتی سجزیکمك حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت137نوع همکاری: تمام وقت آشنا به حسابداری مقدماتی و نرم افزار حسابداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولید وسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۴6351صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت337نوع همکاری: تمام وقت تسلط به (بهای تمام شده)حقوق و دستمزد ، حسابداری بازرگانی خارجی ، تسلط به زبان انگلیسی ، حداقل 2 سال سابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولید وسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۴6350صنعتیشهرک صنعتی سجزیمهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت235نوع همکاری: تمام وقت آشنا به برنامه ریزی تولید مدیریت پروژه ،ارزیابی کار و زمان ،اقتصاد مهندسیبهره وری،مسلط به زبان انگلیسیحداقل 2 سال سابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولید وسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۳6349صنعتیشهرک صنعتی امیرکبیرپرسکار دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140....قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۳6348صنعتیخ بسیجطراح چاپلیسانسطراحی لباس وپارچهمهم نیستمهم نیستتمام وقت239نوع همکاری: تمام وقت رشته گرافیک با سابقه ،روابط عمومی بالاو ایده پردازمسلط به فوتوشاپ و کارل (آشنا به نرم افزارهای اتوکد و ایندیزاین )قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۳6347صنعتیشهرک صنعتی رازیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت335نوع همکاری: تمام وقت فارغ التحصیل رشته ی مهندسی صنایع و..1 تا 3 سال سابقه مرتبط در مجتمع های صنعتیحداکثر سن 35 سالتوانایی کار در شیفتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۲6346صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور تولیدفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت535انجام امور سخت .سرویس ازاصفهان-میدان لاله /چمران/ملک شهر -شاهین شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۲6345صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورتراننده لیفتراکفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت535دارای گواهینامه لیفتراک سرویس از -اصفهان-میدان لاله /چمران/ملک شهر -شاهین شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۱6344صنعتیشهرک صعتی مبارکهنقش کش صتعتیلیسانسمهندس مکانیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت332 همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای مسلط به نقشه کشی صنعتی و نرم افزار اینونتور و سالیدورک آشنا با مهندسی معکوس تجهیزات صنعتی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروحق ماموریتفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۱6343صنعتیشهرک صعتی رازیکارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیستتمام وقت232همکاری: تمام وقت تحصیلات it یا کامپیوتر ترجیحا سخت افزار و IT حداکثر 32 سال سن- تسلط بر H-W Assembly & Printers و IP Camera آشنایی کامل با Backup Solutions و LANو WLAN تسلط بر نگهداری سیستم ها و نرم افزارهای استودیو تسلط بر Antivirus & Automation تسلط بر هاست، دامنه و وردپرس آشنایی کامل با VOIP آشنایی با سیستم تردد کسری و بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۱6342صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستپاره وقت239 همکاری: پاره وقت، پروژه‌ای مسلط به کار با دستگاه ها و ابزارهای اندازه گیری و فرآیند مهندسی معکوس آشنا با کارگاه های ساخت قطعات و مستند سازی در پروسه مهندسی معکوس مسلط به نرم افزارهای مهندسی مکانیک و تجربه کاری مناسب قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱۱6341دفتر کارخ مسجد سیدحسابدار انبارلیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزن / آقامهم نیستتمام وقت230داشتن تجربه کار در الویت است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلی 0
۱۴۰۰/۲/۸6340صنعتیخ کاوه - خ اشراق حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237تسلط کامل به امور حسابداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۸6339تجاریخ ارغوانیهحسابدار فروشلیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت137تسلط به حسابداری فروش وانجام اضافه کاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۸6338صنعتیشهرک صنعتی رازی کارمند اداری لیسانسکامپیوتروسایر رشته هامردمهم نیستتمام وقت239عدم مشمولیت خدمت نظام وظیفه عدم استعمال دخانیاتروابط عمومی بالامسلط به Excel و officeقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۸6337صنعتیشهرک صنعتی رازی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235نوع همکاری: تمام وقت با اضافه کاری سن حداکثر 40 سال عدم مشمولیت خدمت نظام وظیفه ،عدم استعمال دخانیات، سابقه کار در صنعت لوله و پروفیل مسلط به اتوکد، سالیدورکس، کتیا، ABAQUSآشنا به ساخت و تولیدومهارت های مدلینگ قالب استفاده از ابزار اندازه گیری مهندسی معکوس قطعات ،آشنا به نت و برنامه ریزی مسلط به تعمیرات و نگهداری (نت)مسلط به قطعات و ادوات صنعتی (لوله و پروفیل فولادی ،گیربکس)و تجهیزات انتقال نیروکار در ارتفاع قدرت تشخیص عیب ورفع آنبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۷6336صنعتیشهرک صنعتی جی اپراتور تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135تمام وقت وآشنا به کار فنی 5 نفرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۷6335تجاریخ نظر شرقیمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت239مسلط به آفیس واتوکد وفضای مجازیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6334صنعتیشهرک صنعتی محمودآباداپراتور تولیددیپلم /فوق دیپلممکانیک مردمهم نیستتمام وقت145آشنا به امور تعمیرات و نگهداری و اپراتوری دستگاههای هیدرولیک و پنوماتیکیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6333صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادمهندس مواد متالورژیلیسانسمواد و متالورژیمهم نیستمهم نیستتمام وقت045آشنایی به ساخت قطعه به روش متالورژی پودر و انجام تحقیقات و پژوهش روی موضوع مذکور قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6332صنعتیشهرک صنعتی جی اپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239آشنا به تعمیر ونگهداری دستگاه تزریققانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6331صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد اپراتورخط تولیددیپلم......هر دومهم نیستتمام وقت139پنجه شنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6330صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت339تسلط به زبان خارجی لازم است پنجشنبه ها تعطیل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6329صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس رسانهلیسانسمدیریت رسانهمهم نیستمهم نیستتمام وقت239داشتن تجربه کاری دراوولویت استخدام - پنجشنبه تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6328صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت235تسلط به زبان وتجربه کار - پنجشنبه تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6327صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسکامپیوترمردمهم نیستتمام وقت139پنجشنبه تعطیل استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6326صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت239پنجشنبه تعطیل استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6325صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس برقلیسانسبرقمهم نیستمهم نیستتمام وقت139 پنجشنبه تعطیل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۶6324صنعتیخ بسیج جوشکار co2 برق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت339سرویس وصبحانه دارد پنجشنبه تعطیل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6323صنعتیاتوبان فرودگاهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت339نوع همکاری: تمام وقت مسلط به نقشه کشی صنعتی و ورق کاری (شیت متال) مسلط به نرم افزارهای catia - solidworks - Autocad قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6322صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت235سرویس ازکاوه - چمران - لاله - جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6321صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه کارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمیمردمهم نیستتمام وقت335سرویس ازکاوه - چمران - لاله -جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6320صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه راننده لیفتراکدیپلممهم نیست مردمهم نیستتمام وقت335 دارا بودن گواهینامه وسابقه کار سرویس ازکاوه - چمران - لاله -جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6319صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)لیسانس......مردمهم نیستتمام وقت335سروی از کاوه - چمران - لاله -جی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6318صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه مهندس برقلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت335داشتن سابقه کار - سرویس از کاوه چمران - جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6317صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335سرویس از کاوه - چمران - جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6316صنعتیشیخ صدوق شمالی خدماتی شرکت دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139توانایی انجام امور خدمات جاری شرکتبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6315صنعتیشهرک صنعتی سگزی خ 8برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیستشیفت 12 ساعته239توانایی انجام امور برق کارخانهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6314تجاریخ امام خمینی کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت239تسلط به آفیس وروابط عمومی بالاقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6313تجاریخ امام خمینی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت239تسلط به کلیه امور حسابداری ومالیات و...قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6312صنعتیشهرک صنعتی نجف آبادکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیستتمام وقت239داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۵6311صنعتیشهرک صنعتی سگزیحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت237مسلط به نرم افزار سپیدار وترجیحا ساکن محدوده خ جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6310صنعتیشهرک صنعتی جیکارشناس منابع انساني لیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت339 آشنا با مفاهیم منابع انسانی و تدوین دستورالعمل های منابع انسانی مسلط به قوانین سازمان بیمه، تامین اجتماعی و اداره کار و امور تشکیل پرونده و بایگانی و دبیرخانه مسلط به تایپ و قوانین نگارش آشنایی به راه های جذب و استخدام نیرو مسلط به برنامه ریزی آموزشی کارکنان مسلط به موارد رفاهی، نظام کارانه و بهره وری بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6309صنعتیشهرک صنعتی جیمدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت337آشنا به سیستم های کارسنجی و زمان سنجیمسلط به فرایند های تولید و برنامه ریزی و کنترل پروژه و انبارتوانایی جمع آوری اطلاعات تولیدتسلط کامل به اصول برنامه ریزی و مسایل بهینه سازیسابقه کار اجراییتسلط به ساخت داشبوردهای مدیریتیتسلط به برنامه ریزی تولید، خریدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6308صنعتیمنطقه صنعتی علویجهکارشناس فنی خودرولیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت337 حداقل کارشناسی مکانیک سیالات یا تاسیسات شناخت خوب و رفع عیوب سیستم های گرمایشی و سرمایشی(بخصوص کولر گازی) حداقل سابقه کاری: 3 سال محل کار:استان اصفهانبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6307صنعتیمنطقه صنعتی علویجهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت239سن:حداکثر 35 سال دارای کارت پایان خدمت سابقه کار: حداقل 2 سال تسلط به نرم افزارهای طراحی( اتوکد- کتیا و.....) ترجیحا آشنا با مبانی ایزو ترجیحا ساکن شاهین شهربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6306خدماتیخ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت239 تمام وقت سن بین 24 تا 30 سال دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر در رشته حسابداری و حسابرسی و حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6305خدماتیکنار گذر خیامسرپرست كارگاهلیسانسعمرانمردمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار سرپرست کارگاه بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۴6304صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس صنایعلیسانس/ فوق لیسانسصنایع مردمهم نیستتمام وقت339نوع همکاری: تمام وقت ، لیسانس/ فوق لیسانس مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی وسایر رشته های مرتبط،روابط عمومی بالا،آشنا به اصول کار آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و استاندارد 10015 و نظام Imsآشنا با bpms, bpmnمسلط به استاندارها و فرایندهای آموزش در صنایع تسلط به شیوه های نوین آموزشی، منتورینگ، کوچینگبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۳6303صنعتیشهرک صنعتی رازیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت130تعداد : 10 نفر جوان زیر 30 سال با مدرک دیپلم فنی ترجیحا ساکن بهارستان و سپاهان شهر می باشد. ساعت کاری شنبه الی 4 شنبه 8 الی 17 5 شنبه و جمعه و تعطیل رسمی تعطیل می باشدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۳6302صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت137نوع همکاری: تمام وقت با روابط عمومی بالا مسط به نرم افزار ICDL حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۳6301صنعتیمنطقه صنعتی علویجهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237تمام وقت وآشنایی با نرم افزار اتوکد و آفیس حداقل 5 سال سابقه کار مسلط به تهیه متره و براورد و تهیه صورت جلسات و ازبیلت قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲6300بازرگانیآـشگاه مهندس پزشکیفوق لیسانسمهندسی پزشکیمهم نیستمهم نیستتمام وقت237نوع همکاری: تمام وقت ؛ روابط عمومی بالا؛ سن زیر 35 سالو جز رتبه های برتر دانشگاه مسلط به technical fail - امکان سنجی تولید - action plan-business plan - تحقیقات و دستیابی به دانش فنیآشنائی به نانو پلیمر یا نانو فناوریتسلط داشتن به نرم افزارهای تخصصی حوزه ی مهندسی پلیمربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲6299صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335همکاری تمام وقت وتسلط به پروسه ساخت قطعات صنعتی و ابزار اندازه گیری و پروسه کنترل کیفیت و آشنایی با فرآیند کنترل تولید حداکثر سن 35 سال و سابقه کار مرتبط در صنعت ماشینکاری سه سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲6298صنعتیشهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمهندس مکانیکفوق لیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت340 نوع همکاری تمام وقت ؛ سابقه: حداقل 3 سال لیسانس و فوق لیسانس مکانیک یا طراحی صنعتی سن: زیر 45 سال توضیحات: تسلط به نقشه کشی با نرم افزارهای catia ،solidworks یا inventor بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲6297صنعتیشهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمدیر ( مسئول ) تضمین كیفیتفوق لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت239نوع همکاری تمام وقت وحداقل 3 سال سابقه کار لیسانس یا فوق لیسانس سن زیر 40 سال و مسلط به سیستمهای تجزیه تحلیل و فرایندهای کاری در این حوزه و آشنا با قوانین استاندارد آشنا با گواهی نامه های ISO 9001:2015 بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۲6296صنعتی0مدیر منابع انسانی لیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیستتمام وقت345 همکاری: تمام وقت حداقل 5سال سابقه مرتبط مسلط به نگارش آیین نامه سازمان و قوانین تامین اجتماعی وآشنا با محاسبه حقوق و دستمزدوتسلط به فرآیندهای اداری و کارگزینی، منابع انسانی، رفاه و پشتیبانی و حراستترجیحاً محدوده سنی 25 الی 45 سالبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱6295صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس متدلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت235آقا، خانم ، تمام وقت آشنایی با نرم افزارهای Office و نرم افزار اکسل نرم افزار های مرتبط با رشته مهندسی صنایع از جمله minitab, msp و... و مباحث زمانسنجی و ارزیابی کار و زمان و نرم افزار Autocad ونرم افزار Visio حداکثر سن 35 سالقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۲/۱6294صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت137مسلط به نقشه کشی صنعتی وبرنامه نویسی cncقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۳۱6293صنعتیشهرک صنعتی رازینت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237رشته ای های مکانیک حداقل 2 سال در واحد ا داری و تعمیرات در سازمان های بزرگ و متوسط ا روند PM دستگاهها و توان تحلیل خرابی شنایی مطلوب با ICDLبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۳۱6292صنعتیتیران وکرون حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت2351 سال سابقه کار ، تسلط Excel -word ترجیحا ساکن اصفهان انجام امور حسابداری شرکت سن: 22 - 50 سال اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن اجباری استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۳۱6291صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر اجراییلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت237 2 سال سابقه کار مدیریت کارگاه صنعتی و مباحث اجرایی و انجام کنترل پروژه ورهبری سازمان و ارائه گزارش های مدیریتی و تهیه رویه های اجرائی در زمینه های مربوطه . پیگیر موضوعات کاری تقسیم و تفکیک کاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۳۱6290صنعتیسهروردیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت550حسابدار پیمانکاریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۳۱6289خدماتیشهرک صنعتی امیر کبیرراننده کامیوندیپلم......مردمهم نیستتمام وقت345داشتن پایه یک کارت هوشمند - ومدارک لازم وسه سابقه کار رانندگی حقوق بین 8 تا 10 میلیون - نوع کامیون چینیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۳۱6288صنعتیشهرک صنعتی سجزییکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته037ترجیحا ساکن محدوده جی وخوراسگان - جهت استفاده از سرویسقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6287صنعتیشهرک صنعتی رازیکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستمجردتمام وقت240حداقل لیسانس ایمنی یا HSE دارای حداقل 2 سال سابقه کار حداکثر سن 40 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6286صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت237آشنا به امور تضمین کیفیت و نت قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6285صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادسرپرست کارگاهفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337ترجیحا با سابقه کار در صنعت لاستیک و پلاستیکبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6283صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادکارمند اداری لیسانس......مهم نیستمهم نیستتمام وقت137مسلط به کامپیوتر بخصوص ورد و اکسلبازنشسته با روابط عمومی بالا نیز مشکلی نداردقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۹6282صنعتیشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنمجردتمام وقت235ترجحا مجرد - سرویس از خ جیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6281خدماتی خ باهنرمهندس برقلیسانس......مردمهم نیستتمام وقت137شناس برق الکترونیک سابقه کار: حداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق و AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6280خدماتی خ باهنر مهندس مکانیک لیسانس ......مردمهم نیستتمام وقت137حداقل 4 سال مرتبط مهارت و تخصص: مسلط به سیستم اعلام و اطفاء حریق مسلط به AutoCAD، Excelقانون کار وبیمه فاقد اطلاعات0فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6279صنعتیفلکه دانشگاه صنعتی کمك انبار داردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1372 نفر کمک انبار دار نیاز است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6278صنعتیفلکه دانشگاه صنعتی کمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیستتمام وقت1374 نفر کمک حسابدار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6277صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مسئول دفتر مدیر عامللیسانس......زنمتاهلتمام وقت230متاهل حداکثر سن: 30 سال مدرک تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: مرتبط حداقل دو سال سابقه کار مرتبط تسلط به نرم افزار های office آشنا به مکاتبات اداری تسلط بر تایپ محل سکونت: ترجیحاً شاهین شهر یا اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6276خدماتیخ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت230 بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۸6275خدماتیخ رودکی حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت230 بین 24 تا 30 سال رشته حسابداری و حسابرسی با حداقل 2 سال سابقه کار و ترجیحا آشنا به حسابداری پیمانکاری و قوانین مالی و مالیاتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6273صنعتی خ فرایبروگمهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیست مهم نیستتمام وقت130 تمام وقت تسلط به نرم افزارهای ورد و اکسل آشنا با مفاهیم مهندسی صنایع توانمند در گزارش نویسیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعات0فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6272فروشگاه مواد غذاییخ جابر انصاریکارمند فروشگاهدیپلم / فوق دیپلممهم نیست اقامهم نیستتمام وقت150نظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه داردبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6271صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانی بین‌المللزنمهم نیستتمام وقت150نظم انضباط پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6270صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت250نظم انضباط پیگیر مسئولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6269صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسزبان وادبیات فارسیزنمهم نیستتمام وقت150منظم مسئول و پیگیرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6268صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر بازرگانی لیسانس......زنمهم نیستتمام وقت140نظم و انضباط و پیگیر و مسئولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6267صنعتیبرج جهان نماحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237تسلط به امور حسابداری ساعت کار 8 تا 16قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵6266صنعتیمنطقه صنعتی سجزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنمهم نیستتمام وقت138داشتن تجربه کاری دراولویت است- نج شنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5267صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهیزنمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار دراولویت است - پنجشنبه تعطیل است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5266صنعتیشهرک صنعتی سجزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239داشتن تجربه وتسلط به نرم افزارهای تخصصی/ پنج شنبه ها تعطیل است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5265صنعتیشهرک صنعتی سجزیجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140نداردبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5264صنعتیشهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیفوق دیپلممواد و متالورژیمردمهم نیستشیفت 12 ساعته140ملکشهر چمران لالهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5263صنعتیشهرک صنعتی سجزیمكانیك صنعتیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140آشنا به کوره های القاییبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۵5262صنعتیشهرک صنعتی سجزیآنالیزور ( آزمایشگاه صنعتی )دیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140آشنا به کوانتومتر و آنالیزبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5261کشاورزیمحمد آباد جرقویهمهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییمردمهم نیستتمام وقت537سابقه کاری 5 سال دارای کارت پایان خدمت محل کار محمدآباد جرقویه قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5260تجاریچهار باغ خواجوحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت137آشنایی با قانون کار، حقوق و دستمزد و بیمه تامین اجتماعی داشتن سابقه کار در شرکت های بازرگانی و تولیدی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5259خدماتیپایانه امیر کبیرفن آوري اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیستنیمه وقت137حداقل یک سال کار شبکه وکابل کشی و مدیریت شبکه - ساعت کار اداری از 8 تا 14 - قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5258خدماتیخ امام خمینی کارگر انباردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137علاقه مندی به کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5257تجاریحکیم نظامیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت337تجربه امور اداری- تایپ - روابط عمومی بالا - قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5256صنعتیارغوانیه جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1370قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5255تجاریسه راه سیمین کارمند اداری لیسانسبازرگانیزنمهم نیستتمام وقت137انجام امور اداری وفروشقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۴5254صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت237دارای روابط عمومی بالا دارای سابقه کار با نرم افزار راهکاران یا مشابه حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5253تجاریکنار گذر شهید خرازی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237آشنا به امور مالی، اداری و حسابداری مسلط به Office خصوصا word و Excel سن: حداکثر 30سال قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5252تجاریخ امام خمینیکارمند اداری خانم لیسانس کامپیوتر - علوم اداریزنمهم نیستتمام وقت235مهارت کار با کامپیوتر و فعالت فضای مجازی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعات0فاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5251صنعتیشهرک صنعتی سروش بادرانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت235مهارت کار با کامپیوتر و نرم افزار حسابداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5250صنعتیشهرک بزرگ صنعتی اصفهان انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337سه سال سابقه مرتبط آشنا به اصول و مفاهیم انبارداری - فرایند دریافت کالا - کدگذاری- برچسب گذاری و چیدمان انبار- - انبارگردانی و سازماندهی انبار- ثبت ورود و خروج کالا در انبار -مسلط به آفییس و ترجیحا ساکن شاهین شهر بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5249خدماتیراه آهن جوشکار برق و co2دیپلم......مردمجردتمام وقت137داشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتهزینه وایاب ذهاب و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5248خدماتیراه آهن راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239داشتن گوهینامه وتجربه کاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتهزینه ایاب وذهاب و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5247صنعتیمنطقه صنعتی حبیب آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کاری وتسلط به انگلیسی در اولویت استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۳5246تجاریخ رزمندگانمهندس صنايع لیسانسصنایعهر دومهم نیستتمام وقت233داشتن تجربه وتسلط به برنامه ریزی تولید وکنترل موجودی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5245صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت انباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار انبار داری وترجیحا ساکن شاهین شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5244صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت235داشتن سابقه منشی گری مدیر عامل شرکت وآشنا به کامپیوتر قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5243صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت235حداکثر سن نگهبان 35قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5242صنعتیخ سعادت آبادکمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمجردتمام وقت225غ التحصیل از دانشگاه معتبر حداقل دو سال سابقه کار در زمینه حسابداری مسلط به نرم افزار پارسیان تسلط به ICDL آشنا به امور قوانین ارزش افزوده و گزارشات فصلی 169 محدوده سنی 20 تا 25 سالقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5241صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیستتمام وقت530دائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5240صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادفرزکار دیپلمصنایع فلزیمردمهم نیستتمام وقت530دائم روزکار 6.30 الی 14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5239صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادپرسکار دیپلمفلزکاریمردمهم نیستتمام وقت530دائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5238صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادتكنسين برقدیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت230دائم روزکار 6.30 الی14.30قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5236صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترمردمهم نیستتمام وقت237ترجیحا آقا ودارای تجربه کار اداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۲5235صنعتیشهرک صنعتی محمودآبادتكنسين مكانيكدیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت230دائم روزکار فاقدشیفتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5234صنعتیشهرک صنعتی محمود اباد حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237مسلط به نرم افرار امینقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5233صنعتیشهرک صنعتی سجزیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت23910 نفر مهندس نیاز استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5232صنعتیشهرک صنعتی سه راه مبارکهحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337ارسال معاملات فصلی و ارزش افزوده، بیمه، حقوق با سابقه 3 سالقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5231صنعتیشهرک صنعتی مبارکهکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کار اداری وتسلط به کامپیوتر قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5230صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337تسلط وتجربه کافی در پرسکاری بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5229صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت537داشتن تجربه خوب - محل سرویسدروازه تهران لاله - خانه اصفهان - سه راه سیمین - کاوه و...بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۲۱5228صنعتیشهرک صنعتی کوهپایه کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت038 10 نفر کار گر ساده با سرویس از منطقه لاله - جی زینبیهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5227صنعتیشهرک صنعتی سروش بادران پ10کارگر ساده آقا 10نفر دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت14010 نفر کارگر مرد جهت کاردر کارخانه موادغذایی سرویس از لاله - زینیه - ارغوانیه- جی - خوراسگانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس- صبحانه و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5226صنعتیشهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت537 5 سال سابقه مرتبط با برنامه ریزی تولید و مواد نظارت و کنترل موجودی انبار و BOM محصول طراحی LAYOUTبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5225صنعتیشهرک صنعتی جی مدیر تضمین كیفیتلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت337سلط بر استانداردهای تولید و فرایند تولید سابقه حداقل 5 سال رییس کنترل کیفیت و اشنایی به سیستم های مدیریت کیفیت و مستندات مربوط به استانداردهای کیفیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5224صنعتیشهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت537تسلط به فرایند تولید و سابقه حداقل 5 سال سرپرستی خط تولیدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5223صنعتیشهرک صنعتی سجزی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237آشنا به تزریق پلاستیکو فرایند تولید لوازم خانگی و نقشه خوانی و نرم افزارهای مربوطهآشنایی کافی به تحلیل مکانیکالبالاترازقانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5222صنعتیشهرک صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237ترجیحا ساکن محدوده فعالیت شرکتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5221صنعتیشهرک صنعتی جی کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیستتمام وقت137تسلط به کامپیوتر وامور اداری وداشتن سابقه کاریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5220صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت137تسلط به کامپیوتر وامور اداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۹5219صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237مسلط به نرم افزار راه کاران واکسل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5218صنعتیشهرک صنعتی منتظریه نجف آبادمهندس برقلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت545 حداقل 3 تا 5 سال سابقه طراحی و رفع اشکال تابلو برق های صنعتی و آشنا با نرم افزار Auto cad یا Eplan ومسلط به مونتاژ تابلو فرمان و المان های الکترونیک صنعتی آشنا با برنامه نویسی PLCو HMI توانایی سایزینگ کابل و تجهیزات تابلو برق سن زیر 45 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5217صنعتیخ اربابحسابدار انبارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت5375 سال سابقه کار تولیدی و صنعتی آشنا به بهای تمام شده آشنایی کامل به اکسل داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5216صنعتیخ اربابحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت337مسلط به قوانین حسابداری حقوق و دستمزد بیمه و مالیات و امور پیمانکاری/مشاوری آشنا به نرم افزار مالی "آسا"و دیگر نرم افزارهای حسابداری داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبطقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5215صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337آشنا با نرم افزار حسابداری ترجیحا نوآوران قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5214صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت235دارای حداقل سه سال سابقه کار در انبار آشنایی کامل با فرآیندهای انبارداری و آشنایی با حداقل یک نرم افزار انبارداری آشنایی با مفاهیم اولیه کنترل موجودی و فرمها، شمارش و طبقه بندی کالا توانائی جسمی و سلامت کامل دارای کارت پایان خدمت سن زیر 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5213خدماتیخمینی شهرحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237حداقل دو سال سابقه کار در واحد حسابداری پیمانکاری ترجیحا آشنا با برنامه ی آسا سیستم مسلط به امور مالیاتی، اصول حسابداری حقوق دستمزد و بیمه افراد نزدیک به محل کار در اولویت قرار دارندقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5212تجاریمنطقه صنعتی مرغکارگر انباردیپلمعلوم تجربیمردمجردتمام وقت137داشتن سابقه کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5211تجاریمنطقه صنعتی مرغراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137داشتن گوتهی نامه پایه یک وکارت هوشمند قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۸5210تجاریمنطقه صنعتی مرغحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت137مسلط به کامپیورتر وحسابداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5209صنعتیمنطقه صنعتی قهدریجانمدیر تولیدلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت1040مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات یا ساخت و تولید مسلط به کلیه امور اجرایی و کارگاهی با حداقل ده سال سابقه کار مدیریتی جهت سمت مدیر تولید بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5208صنعتیمنطقه صنعتی قهدریجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235مسلط به نرم افزار پاورمیل و کتیا حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط حداکثر سن 35 سال بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5207صنعتیمنطقه صنعتی قهدریجانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337مسلط به نرم افزار نوآوران وکلیه امور مالیاتی اعم از گزارشات فصلی،مالیات بر ارزش افزوده ، اظهار نامه عملکرد، تحریر دفاتر قانونی و ... بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5206صنعتیشهرک صنعتی رازیکارگر فنیدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت13710نفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5205صنعتیشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت137دونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5204صنعتیشهرک صنعتی رازیمهندس سرامیک لیسانسسرامیکمردمهم نیستتمام وقت137دونفر نیاز است و ترجیحا سکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5203صنعتیشهرک صنعتی رازیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت137دونفر نیاز است و ترجیحا ساکن بهارستان وسپاهان شهر پنجشنبه ها تعطیلقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5201صنعتیسپاهان شهرمهندس الکترونیکلیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت137آشنا به بردهای الکترونیکی ونرم افزارهای تخصصی , ترجیحا ساکن محدوnه سپاهان شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5200صنعتیخ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجردنیمه وقت137مجرد - مسلط به کامپیوتر و word- exelو امو اداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5199تجاریخ امام رضا (ع)فروشنده خانم دیپلم......زنمجردشیفت 8 ساعته130روابط عمومی خوب سابقه فروشندگیروزهای تعطیل مشغول بکار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5198خدماتیاتوبان چمرانمهندس عمرانلیسانسعمرانمردمهم نیستتمام وقت137دارای پروانه نظارت باشدبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5197تجاریخ بزرگمهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۷5196صنعتیشهرک صنعتی سجزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت537 حداقل 5 سال سابقه کار آشنا به امور بودجه بندی ترجیحا مسلط به نرم افزارهای پارسیان و نوآوران، آفیس بخصوص اکسل مسلط به امور اداره دارایی و تامین اجتماعی و قوانین اداره کار جهت امور حقوق و دستمزد و بیمه ای مسلط به گزارش های مالی و حسابداری مسلط به امور بایگانی اسناد مالیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5195صنعتیشهرک صنعتی اشترجانحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت337آشنا به حسابداری مالی و صنعتی و حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط ؛آشنایی با officeآ و امور بیمه ، دارائی ، صورت معاملات فصلی ، ارزش افزودهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5194خدماتیشهرک صنعتی اشترجان نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کار در اولویت است قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5193خدماتیشهرک صنعتی اشترجان جوشکار co2دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت137داشتن تجربه کار یقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5192خدماتیشهرک صنعتی اشترجاندنده زنی ( هاپ کار )دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاری در اولویت استقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5191خدماتیشهرک صنعتی اشترجانبرقکار صنعتی دیپلم / فوق دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کار در الویت است بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5190خدماتیشهرک صنعتی اشترجانمونتاژکاردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستتمام وقت237تجربه ی ساخت مخارن بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5189صنعتیجاده قله سرخکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت137قوه بینه باشدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5188صنعتیشهرک صنعتی جی مدیر تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337داشتن تجربه کاریدر زمینه چاپقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5187صنعتیشهرک صنعتی جی نگهبان کارخانه /شرکتدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته145شیفت 8 شب تا 8 صبح + مکان استراحت + قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5186صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس الکترونیکفوق لیسانسالكترونیکمردمتاهلتمام وقت235حداکثر سن 35 سال ، پر انرژی مدرک لیسانس به بالا ( مهندسی برق ) تسلط بر میکروکنترلرهای ARM و برنامه Keil و Altium آشنایی با مدارهای تغذیه ، نوییز گیر ، آنالوگ به دیجیتالبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۶5185صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار وتسلط به انجام حسابداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5184صنعتیشهرک صنعتی اشترجانکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیزنمهم نیستتمام وقت237داشتن دوسال سابقه کار مرتبط واشنابه به قوانین بیمه - کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5183صنعتیشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237داشتن دوسال سابقه تولید -مسلط به کتیاقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5182صنعتیشهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشت دوسال سابقه کار وتسلط به امور انبار داری صنعتیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5181صنعتیخ امام خمینی 12 بهمنانباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشتن 2 سال سابقه کار در زمینه آهنقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5180صنعتیشهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت137آشنایی به امور عمومی برق صنعتی ورفع مشکلات برق دستگاههای صنعتی کارحانهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5179صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاری وتسلط به امورادار یقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5178صنعتیشهرک صنعتی سجزیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140در قیال واگذاری خودرو وثیقه اخذ میشودقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5177صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارگر خط تولیددیپلم......هر دومهم نیستتمام وقت037فعالیت در فرایند بسته بندی کالاقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5176صنعتیشهرک صنعتی سجزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت337تجربه تعمیرونگهداری ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5175صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیمردمهم نیستتمام وقت237سابقه کار در زمینه کارگزینی وامور انسانی - اطلاع از قوانین کار- بیمه و تسلط به اموراداری بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۵5174صنعتیشهرک صنعتی سجزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت240داشتن گواهی نامه وسابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5173صنعتیشهرک صنعتی اشترجانتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت235دیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی) دارای حداقل 2 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مکانیک صنعتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5172صنعتیشهرک صنعتی اشترجانمهندس برقلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت335 لیسانس برق قدرت دارای حداقل 3 سال و بیشتر سابقه کار در زمینه مونتاژ و نصب تابلو برق های صنعتیشناخت کامل المانهای برقیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5171صنعتیشهرک صنعتی اشترجانانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلممکانیک و..مردمهم نیستتمام وقت335دیپلم و یا فوق دیپلم مکانیک (فنی)دارای 3 سال و بیشتر سابقه کارآشنا به سیستم های انبارداری و انبار گردانیمسلط به ارائه انواع گزارشات دوره ای انبار از جمله گردش کالا و موجودی انبارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5170صنعتیشهرک منتظریه نجف آباد حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت235آشنا با اصول حسابداری و انبارداری و نرم افزار انبار و حسابداری و مدیریت وصول مطالبات تسلط کامل به نرم افزار office به ویژه excelقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5169خدماتیخ باغ فردوس آشپزدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت245ساعت کار از 10 صبح یا 14 و18 تا 23بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۴5168صنعتیشهرک صنعتی جی کارگربافندهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت130سرویس از خ جی و لاله قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۱5167صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر داخلی لیسانسمدیریت دولتیمردمهم نیستتمام وقت237تسلط به امور اداری - واتوماسیون - آفیس و5 سال سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۱5166صنعتیشهرک صنعتی سروش بادران مهندس صنايع غذاييلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کنترل کیفی وسابقه کار در واحد های صنعتی ومقید به الزامات سارمان غذا وداروقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۱5165خدماتی4 راه وفاییمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت237تسلط به امور مالیاتی وحسابداری واردات وصادرات بصورت پاره وقت توافقیفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5164صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335مسلط به طراحی صنعتی و نرم افزارهای رایج مسلط به بازرسی و کنترل کیفیت دارای حداقل 3 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5163صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجردتمام وقت535مجرد حداقل لیسانس حسابداری دارای حداقل 5 سال سابقه کار محل سکونت محدوده امام خمینی و خانه اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5162صنعتیشهرک صنعتی رازیمهندس شيمي لیسانسمهندسی شیمی زنمهم نیستتمام وقت135ترجیحا ساکن بهارستان- شهرضا - سپاهان شهر جهت سرویس قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۱۰5161صنعتیشهرک صنعتی جیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت035ساکن لاله زینبیه و کلا شمال شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۸5160صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت335مسلط به نرم افزار Inventor یا Catia آشنایی با سیستم ISO آشنا با فرآیند های ساخت مسلط به نقشه کشی صنعتی دارای سلامت جسمی وسه سال سابقه کارقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۸5159تجاریشهرک صنعتی صفهانباردار سادهدیپلم......مردمتاهلشیفت 8 ساعته135شیفت گردشی 8 ساعتهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۰/۱/۷5158صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت135توانایی مستندسازی- ممیزی داخلی قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۲۷5157خدماتیخ شمس آبادی دستیار دندانپزشك فوق دیپلم......زنمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه دستیار دندانپزشک قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۱۱5118تجاریخ کاوهحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت337حداقل سه سال سابقه کار مفیدمسلط به ماهیت حسابها و ارزش افزوده و معاملات فصلی و لیست بیمه و حقوق و دستمزد مسلط به نرم افزارهای آفیسقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۵5085صنعتیجاده اصفهان دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت137مسلط به نرم افزار طراحی وتحلیل بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۲/۴5080صنعتیشهرک صنعتی شماره دومهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235ترجیحا ساکن نجف اباد - خمینی شهر - فلاورجان - فولاد شهر وتسلط به کتیابالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۳/۱۲3729كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 170300قانون كاردارد دروازه تهران - خ کاوهدارد