لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۷/۹/۲۱2542دفتر كارداروازه تهرانحسابدار خانمفوق دیپلمحسابداری یا هررشتهزنمهم نیستتوافقي135مسلط به نرم افزار پارسيان -روابط عمومي بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۲۰2541كارگاهحافظتکنسین / کارشناس شيمي فوق دیپلم / لیسانسشیمی کاربردیمردمهم نیست8 الي 16235حتما شيمي كاربردي باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۲۰2540كارخانهشهرك صنعتي مباركهاپراتور تولیدفوق دیپلمبرق والکترونیک یا مکانیکمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي235آشنابا لوله هاي تك لايه و پنج لايه پليمري -آشنا با چابگرهاو دستگاه استرودر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۲۰2539دفتر كارباهنرطراح فتوشاپدیپلم......زنمهم نیست8الي14235كار سايت كرده باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۲۰2537كارگاهخیابان فلسطینکارشناس فنيلیسانسبرقزنمهم نیست۸.۳۰ الی ۱۶.۳۰135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2536كارخانهشهرک صنعتی سگزیانبارداردیپلم......مردمهم نیست8الی 17235تسلط به پارسیانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2535دفتر كارخ چهار باغ خواجوکارشناس بازرگاني داخلي وخارجیلیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیزنمهم نیست8الی 17233مسلط به اصول بازرگانی داخلی وخارجی - مکاتبات اداری قوعد تجارت داخلی وبین الملل- وامور قراردادها وزبان انگلیسیحقوقو ثابت +پورسانت + پاداش داردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2534دفتر كارسجادمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17435توانايي در زمينه اتوماسيون صنعتي -شبكه صنعتي -پروتكل هاي مربوطه -تجربه برنامه نويسي سايت و مانيتورينك و كنترل plc زيمينس سري 400بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2533كارخانهشهرک صنعتی سگزینقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکزنمهم نیست8الی 17135تسلط به نقشه کشیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2532كارخانهشهرك صنعتي سجزيانباردارفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 16235مسلط به نرم افزار پاريسيانبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۸2531دفتر كاراصفهانکارشناس فروشفوق دیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:30135کار با کامپیوتر قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۹/۱۸2529كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8الی17535متعهد و باهوشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۸2528كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادکارشناس فروشلیسانس......زنمهم نیست8الی17535دارای ضریب هوشی بالاقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۷2527كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارشناس ایزو( مهندس صنایع)لیسانسصنایع / مکانیکمردمهم نیست8الی 17235تسلط کامل به ایزو واستاندارد ودارای سابقه کار در خودرو سازی بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۹/۱۷2526كارگاهخمینی شهر جوشکار برق مسلط به نقشه خوانی دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8الی 17235تسلط به نقشه خوانی ومونتآژکاری قانون كار+ اضافه کاری داردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۷2525دفتر كارناحیه صنعتی دولت آبادطراح گرافیک حرفه ایدییپلم / فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8 الی 13135اجرای کار بصورت پروژه ایقانون كارداردپرداخت هزینه ایاب ندارد
۱۳۹۷/۹/۱۷2524دفتر كارخ نیکبخت تایپیست / فارسی /لاتیندیپلم / فوق دیپلممهم نیستزنمهم نیست9الی 17135تسلط کامل به تایپ و کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۴2523كارگاهخ آتشگاه مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17035حتما پایان خدمت داشته باشد . داشتن سابقه مهم نیست بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۴2522دفتر كارخورسگان کارشناس معماری خانم لیسانس یا فوق لیسانسمعماریزنمهم نیست 8الی 17135تسلط کامل به اتوکد وداشتن روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۴2521كارگاهصارمیه کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه فروش قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۴2520دفتر كاراصفهانمهندس عمران لیسانس یا فوق لیسانسعمرانمردمهم نیست8الی 17335داشتن صلاحیت نظارت واجرا نظام مهندسی - داشتن سابقه کار اجرای ساختمان - تسلطبه طراحی دکوراسین داخلی - تسلط به اتوکد - واسکچاپبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۴2519دفتر كاراصفهانکارشناس عمران لیسانس یا فوق لیسانسعمرانمردمهم نیست8الی 17235توانایی نوشتن صورت وضعیت وفهرست بها مسلط به نرم افزار اتوکد - آفیس قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۴2518شرکتشیخ صدوق کارشناس عمران لیسانسعمرانمردمهم نیست8الی 17135تسلط به متره - وبرآورد - نرم افزاراتوکد فاز بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۳2517كارگاهخيابان سهورديسرپرست كارگاهلیسانسعمرانمردمهم نیست8 الي 17235داراي سابقه كارسرپرست کارگاه باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۳2516سايرجيطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیستمهم نیست8الي14و14الي20135تسلط در كارهاي فتوشاپ وگرافيك وشبكه مجازي ومديريت كانال تواناي داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۳2515سايرجيكارشناس فروشفوق دیپلم......مهم نیستمهم نیست8الي14و14الي20135داشتن سابقه كارشناس فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۲2514شرکتشيخ بهاييمنشی شركتدیپلم......زنمجرد9الي13035زمینه فعالیت شرکت در خصوص بورس است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۲2513دفتر كاركاوهحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8الي12240آشنایی با نرم پارسیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۱2511فروشگاهگلزاركارگر فروشگاه مواد غذاییدیپلممهم نیست مردمهم نیست8الي14و17الي23 135داشتن توانای لازم جهت جابجای کالا در فروشگاه - عدم اعتیاد به مواد مخدر وسیگار - قانون كار+ اضافه کاری داردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۰2510سايراحمد ابادكارمند اداریفوق دیپلمکامپیوتر / علوم اداری و..زنمهم نیست8.30الي13و16الي19135مسلط به ورود-فتوشابقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۰2509فروشگاهميرکارمند آشنا به پارسیان فوق دیپلمکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزنمهم نیست8الي13و3الي21135آآشنایی به نرم افزار پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۰2508كارخانهشهرك صنعتي سجزيانباردارفوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست8 الی 17235تسلط به انبارداری از طریق کامپیوتربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۱۰2507كارخانهشهرك صنعتي سجزيكارگر فنيفوق دیپلمفنی وحرفه ای مردمهم نیست8 الی 17135آشنایی در زمینه ریخته گریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۱۰2506كارخانهشهرك صنعتي سجزيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي135مهارت در كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۶2505سايراحمد ابادكارمند اداریفوق دیپلمكامپیوترزنمهم نیست8 الي 17135مهارت در كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۶2504كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار پلاستیک دیپلم......مردمهم نیست8-19 و 19 تا 8045توانایی انجام کار شیفتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۶2500كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارمند امور اداری فوق دیپلم /لیسانس......زنمهم نیست8 الي 17135تسلط به کامییوتر وامور اداری وکار گزینی وورابط عمومی عالی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۶2499كارخانهشهرك صنعتي سجزيانبارداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135تسلط به تست رنگقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۶2498كارخانهشهرك صنعتي سجزيانبارداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135تسلط به انباداری وتست رنگقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۶2497كارخانهشهرك صنعتي سجزيمرتبط با رشته / مهارتلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به مکالمه وترجمه زبان قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۵2494كارخانهسگزيكارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسكامپیوترمردمهم نیست8 الي 17135مهارت در كار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۵2493كارخانهمنطقه صنعتي دولت اباد حسابرس فوق دیپلمكامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الي 17035مهارت در كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۵2492شرکت پخشدولت آبادخدماتی دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17025نظافت عمومی محل دفترکار وامور خدماتی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۳2491شرکت جيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به نرم افزار نواورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۳2489دفتر كارخيابان جيحسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الي17135داشتن توانایی وتجربه در كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۳2488كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد۸ الی ۱۷230نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱2487كارخانهشهرضاتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240کارکرده باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۹2482كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الي13235مسلط پارسيان -آشناي به گزارش گيري فصلي -تحرير دفتر ات مالياتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۹2481دفتر كارمحدوده سيمين طراح وبلیسانسكامپیوترزنمجرد9الي20.30235مسلط به ACDLو مهارت در كارطراحی وبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۹2480دفتر كارمحدوده سيمين حسابدار لیسانسحسابداریزنمجرد9الي20.30235تجربه ومهارت در كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۸2478كارگاهشهرك صنعتي دولت ابادحسابدارارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8الي18535مسلط به ارزش افزوده/به امور ماليات داراي سابقه داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۸/۲۷2477دفتر كارخیابان بزرگمهراپراتور فروش فوق دیپلم......زنمجرد8 الی 17135تسلط به افیس روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۴2468كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد پرسکار دیپلم......مردمهم نیست7الي18235مهارت در كارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۴2467كارخانهشهر صنعتي جيکارگر بافندهدیپلممهم نیستمردمهم نیستشيفتي12 ساعته بصورت گردشي135مهارت وتجربه کاری در شرکتهای بافندگيقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۸/۲۳2464دفتر كارخ شریف واقفیكارمند اداریلیسانس کامپیوتر / علوم اداری / معماریزنمهم نیست8 الی 17135آشنا به کامپیوتر وحسابداریوامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲۰2460كارخانهشهرک صنعتی سجزیانباردارصنعتیدیپلممهم نیستمردمهم نیست8 الی 17 و اضافه کاری335داشتن حداقل 3 سال سابقه انبارداری صنعتی و مسلط به نرم افزار انبار داری و سیستم بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۸/۱۴2458فروشگاهخیابان فروغیكارمند فروشدیپلم......زنمجرد9 الی 13135فن بیان قوی و زیاد تسلط به امور کامپیوتری متوسط رو به بالا به صورت نیمه وقت حقوق ثابت400 +پورسانت بیمه ندارد سابقه کار نداشتند طوری نیستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۱۴2457كارگاهابشار سومام دی اف كار دیپلممهم نيستمردمهم نیست8 الي19235تجربه در كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۱۴2456كارخانهدروازه شيرازكارمند اداریلیسانسكامپیوترزنمهم نیست8 الي 16235روابط عمومي بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۱۴2455كارخانهخيابان نظركارشناس فروشلیسانسبازرگانی زنمتاهل8 الي 17235تجربه در كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۱۳2454كارخانهشهرك صنعتي سجزيفرزکار دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت در كار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۸/۱۳2452دفتر كارشهرصنعتي سگزيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۸/۱۰2447دفتر كاراصفهانكارشناس حقوقلیسانس یا فوق لیسانسحقوقمهم نیستمهم نیست8 الي 17335حتما وكالت نامه داشته باشدقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۸/۱۰2444دفتر كارميدان جمهوريكارشناس فروش خانم لیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17035مهارت در كاروروابط عمومی بالاقانون كار+ پورسانتداردندارددارد
۱۳۹۷/۸/۳2441كارخانهشهرك صنعتي سجزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیستشيفتي 12-12235تعمير هيدروليك وساير موارد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۸/۳2440مغازهميدان احمد ابادآشپزدیپلممهم نیست مردمتاهلتوافقي135علاقم مندی به وداشتن تجربه قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۸/۳2439كارخانهشهرك صنعتي سجزياپراتور تولید 5 نفر ( کارگر فنی )دیپلممهم نیستمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي135مهارت دركارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۸/۳2438كارخانهشهرك صنعتي سجزي10 نفر تزریقکار پلاستیک دیپلم /فوق ديپلم مهم نیستمردمهم نیستشيفتي 12 -12135حتما يك سال تجربه ومهارت در كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۸/۳2436كارگاهشهر ك صنعتي دولت ابادكارگر فني ( فرز کاریا جوشکار ) دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235مهارت در كارفرز کار ی وجوشکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۸/۲2434شرکت فنی ومهندسیسپاهان شهر کارمند اداری خانم لیسانسكامپیوتر / صنایع/ مکانیکزنمجرد8 الي 17235تسلط کامل به افیس وسیستم وراوبط عمومی خوبقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۸/۲2433كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی وطراحی قالبهای صنعتیلیسانسمکانیکمردمهم نیست8.30الي17235داشتن تجربه کاری در زمینه اتو كد -كتيا-ساخت توليد -طراحي قالب قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۹2431كارخانهدروازه شیرازكارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8الی 16/30135داشتن توانائی لازم وعلاقمندی به کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۹2429كارخانهدروازه شيرازكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 16/30( پنجشنبه ها تعطیل )235تسلط به زبان - تجربه ومهارت در كاروترجیحا حوزه نفت و.گازبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2424كارگاهمنطقه صنعتي دولت اباد برقکار ساختمان دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17135اجراي كار در خارج شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2423كارگاهمنطقه صنعتي دولت اباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه ساخت تابلو صنعتي وشمش كشيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2420كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تکنسین مکانیکفوق دیپلممکانیکمردمجرد8 الي 17235تخصص درطراحی قالبهای صنعتی فلزی وغیر فلزیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2419كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد کارشناس برق الکترونیک لیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17230اشنايی با بردهاي الكترونيكي و ميكروكنترلها avrبالاتر ازقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2415دفتر كارخ عطاالملکتكنسين مكانيكلیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الی 500نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2414دفتر كارخ عطاالملکبرنامه نویس لیسانسبرقزنمهم نیست8 الی 500آشنا به برنامه نویسی PLCقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2413دفتر كارخ عطاالملکمدير سايتلیسانسكامپیوترزنمهم نیست8 الی 500آشنا به Word Press وسئو و نرم افزارهای گرافیکیPhotoshop,CorelDrawقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۸2409كارخانهكيلو متر 52 اصفهانكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست7.30الي16235تجربه ومهارت در كاربالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۲۲2403كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارشناس برنامه ريزي / مهندس صنایع لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در زمینه ، مدیریت برنامه ریزی تولید در واحدهای تولیدی تسلط،به آفیس،، اکسل ، نرم افزار mis, ،بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2396كارخانهشهر ك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17535تجربه كافي داشته باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۲۱2395كارخانهاصفهانكارشناس برنامه ريزي ( مهندس صنایع )لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8الی17140تسلط به افیس - اکسل - نرم افزار mis- روشهای تحقیق درعملیات - دارای یک سال سابقه در واحدهی تولید صنعتی - وآشنا به برنام ریزی تولید قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۸2394كارگاهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17030اشنا به اتوکد کتیا و لیدورکسقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۷2393كارخانهنجف آباداپراتور cncفوق دیپلم......مردمهم نیستشیفت 035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۶2392كارخانهشهرک صنعتی سجزیراننده پایه 2 جهت ایاب وذهاب کارکناندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن گواهی نامه وسپردن 20 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو - حتما ساکن شاهین شهر قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۵2390كارخانهشهرك صنعتي سجزيورق کاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت كافيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۵2389كارخانهشهرک صنعتي سجزيحسابدار دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت لازمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۵2388كارخانهشهرک صنعتي سجزيحسابدار دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تجربه ومهارت لازمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۴2387كارخانهشهرک صنعتی محمود آ بادپرستار مرد سه نفرلیسانس پرستاریمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي535داشتن 5سال تجربه ومهارت در كاربالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۷/۱۱2385كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهکارشناس صادراتلیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235مسلط به زبان اشناي به فنون توسعه بازار وداراي سابقه كار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۱2384كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهكارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كاريبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۷/۱۰2382كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیکمردمهم نیست8الي16235كارشناس مكانيك مسلط به نرم افزاري سه بعدي-دو بعدي-اتو كد-اينونتور-توانهاي عددي وهندسي -icblبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۷2373كارخانهشهرک صنعتی سجزیاپراتور cncدیپلممکانیکمردمهم نیست8الی17240توانایی برنامه نویسی و کنترل فانوکبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۵2362كارخانهکیلو متر 10 جاده اصفهان کارشناس تضمین کیفیت لیسانس صنایعمهم نیستمهم نیست7/30الی 16135داشتن سابقه کاردر زمینه تضمین کیفیتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۷/۵2360كارخانهناحیه صنعتی دولت آبادکارشناس الکترونیک خانم لیسانس برق والکترونیک زنمهم نیست8 الی 16135تسلط به به بردهای الکتریک وتسلط کامل به نرم افزار التیوم بالاتر از قانون کارداردداردندارد
۱۳۹۷/۷/۴2357كارخانهاتوبان فرودگاه طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کافی به طراحی گرافیک وآمور فروشقانون كارداردندارددارد