لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱ بهمن
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۹/۱۱/۱5393صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1370قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۱/۱5392خدماتیشهرک صنعتی امیر کبیرانباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1370قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۱/۱5391خدماتیخ چمراناپراتور كامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیستتمام وقت137تسلط به کامپیوتر و امور اداری - داشتن گواهی پایان خدمت قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۱/۱5390صنعتیدروازه شیراز منشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت137داشتن روابط عمومی خوب واشنا به امور اداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۱/۱5389صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرمنشی شركتفوق دیپلم......زنمهم نیستتمام وقت140خوش برخورد تمیز ومرتبقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۳۰5388صنعتیشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت1370قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۳۰5387خدماتیخ فردوسیمهندس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیستتمام وقت137جهت استاندار سازی طلاجاتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۳۰5386صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت037ترجیحا ساکن جی وپروینقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۵5385صنعتیشهرک رازیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت040پاداش تولیدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۴5384تجاریخ امام خمینی حسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237توانایی تجزیه و تحلیل مفاهیم حسابداری آشنایی با ثبت و صدور فاکتور خرید و فروش قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۴5383صنعتیشهرک صنعتی سروش بادران حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت237آشنا به ارسال لیست حقوق و اظهارنامه های مالیاتی و معاملات فصلی و ارزش افزودهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5382صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس کنترل کیفيت لیسانسساخت و توليدمردمهم نیستتمام وقت250توانایی اندازه گیری ونقشه خوانیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5381صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه وتسلط به کلیه امور حسابداری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5380خدماتیخ میرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237مسلطه به نقشه کشی ونقشه خوانی بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5379خدماتیخ مشتاقطراح سازه های فلزیلیسانسعمرانمردمهم نیستتمام وقت537مسلط sap-etabs-safe-cadبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5378صنعتیشهرک صنعتی علویجهکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیستتمام وقت0370قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۳5377صنعتیشهرک صنعتی علویجهکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت537داشتن تجربه کار قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5376صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادپرسکار دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135........قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5375صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست واحد برقلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت137توان کار با درایوهای الکتریکی؛ آشنایی با تعمیرات الکتروموتورها ؛ توان رفع عیوب تجهیزات برق خط تولید توان نقشه خوانی برق آشنایی و توانایی کار با فیدرها، ترانس ها و رله های MVقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5374صنعتی6 راهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت037جهت تمیز کار دستگاهها ترجحا ساکن محدوده کارخانه باشدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5373صنعتیشهرک بزرگ صنعتی اصفهان کارگر ريسندگيدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت030داشتن پایان خدمت- سلامتی جسمیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5372صنعتیشهرک صنعتی سجزیحسابدار انبارلیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کافیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۲5371خدماتیخ جیفوق لیسانس شیمیفوق لیسانسشیمیزنمهم نیستتمام وقت137ساکن اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتخدمات رفاهیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5370صنعتیشهرک صنعتی نجف آباد 2مدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت337تسلط کامل به کلیه امور حسابداری وتجربه مفید در شرکتهای معتبربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5369صنعتیشهرک صنعتی نجف آباد 2نقاش صنعتیدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار وتجربه مفیدقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5368صنعتیشهرک صنعتی نجف آباد 2نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستتمام وقت237تسلط به نرم افزارهای نقشه کشی تخصیصیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5367صنعتیشهرک صنعتی نجف آباد 2کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237داشتن سابقه کار مرتبط با شغل قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5366صنعتیشهرک صنعتی سجزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135توانایی وسلامت جسمیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۱5365صنعتیمنطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت035محل خواب واستراحت برا ی شبها قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۰5364تجاریشهراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازاریابیمهم نیستمهم نیستشیفت 12 ساعته140داشتن وسیله جهت تردد درسطح شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۰5363خدماتیارگ عظیم اصفهان تکنسین کامپیوترفوق دیپلمکامپیوتر / آی تیمهم نیستمهم نیستتمام وقت135آشنا به برنامه نویسی وsq سرورقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲۰5362صنعتیجیکارگر بسته بنديدیپلممهم نیست مردمهم نیستپاره وقت1450قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۸5361صنعتیمنطقه صنعتی دوشاختراشکار دیپلمساخت و توليدمردمهم نیستتمام وقت545آشنا به دستگاه تراش تبریز بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5360صنعتیشهرک صنعتی سگزیکارشناس منابع انساني لیسانسمدیریت دولتیمهم نیستمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه قابل قبولقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5359صنعتیشهرک صنعتی سگزیحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237تسلط به کلیه امور حسابداریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5358صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستتمام وقت137داشت تجربه کاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۷5357صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستمهم نیستتمام وقت137داشتن سابقه کاری کنترل کیفیبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5356صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت337طراح قالب فلز؛ پلاستیک وتجهیزات ؛ تعمیر ونگهداری - آشنابه ارتعاشات وآکوستیک ؛ کار با نرم افزارتحلیل مکانیکی ؛ دینامیکی ومدل سازی سه بعدی ، کالیبراسیون سنسور و ابزار کنترل ؛آشنا به سیستم مکانیکی و اتوماسیون و پرینتر سه بعدی و فرایند تولید بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی وخدمات رفاهیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5355صنعتیشهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت237تسلط به نقشه کشی وانجا م محسابات وبرشکاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5354تجاریخ جی مترجم زبان عربيلیسانسزبان وادبیات عربیمهم نیستمهم نیستتمام وقت135جهت امور بازرگانی به کشورهای عربی تسلط به مکالمه داشته باشد قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5353صنعتیشهرک صنعتی جی مهندس صنایعفوق لیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت235تسلط به آفیس واکسل - امور سفارش گذاری - زمان سنجی - ایستگاه تولید قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5352تجاریاصفهان و چهارمحال بختیاریکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت550داشتن روابط عمومی بالا قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۶5351صنعتیشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت327تسلط به نقشه کشی صنعتی - وآشنا به زبان انگلیسی - inventor وسابقه کار در حوزه طراحی وساخت قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5350صنعتیمنطقه صنعتی کمشچهحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت235داشتن تسلط وتجربه در امور حسابداری ؛ ساکنین شمال شهر اصفهان دراولویت هستندقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5349صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت340مسلط به نرم افزار اتوکد و سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5348صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت340مسلط به نرم افزار EPLAN و اتوکدآشنایی با اتوماسیون، ابزار دقیق و برق صنعتیآشنا به تجهیزات قدرت و کنترل و اینورترها و سروموتورهابالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5347صنعتیشهرک صنعتی سه راه مبارکهانباردار صنعتیفوق دیپلمکامپیوترمردمهم نیستتمام وقت235جهت استفاده از سرویس ترجیحا ساکن جنوب اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5346صنعتیشهرک صنعتی سه راه مبارکمدير برنامه ريزيلیسانسمدیریت صنعتیمردمهم نیستتمام وقت535جهت استفاده از سرویس ترجیحا ساکن جنوب اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5345صنعتیشهرک صنعتی سه راه مبارکهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت235جهت سرویس ترجحا ساکن جنوب اصفهانقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5344صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت0350قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5343صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135داشتن گوهینامه ویژهقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5342صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس تحقيقات بازارلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه کاری قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5341صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس ایمنی صنعتي HSEلیسانسایمنی صنعتیمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن سابقه کاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5340صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس محیط زیست لیسانسمحیط زیستمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه لازمبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5339صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت237داششتن تجربه لازمقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5338صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه لازمبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5337صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیستتمام وقت235داشتن تجربه لازمبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5336صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5335صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۵5334صنعتیکیلومتر 52 جاده اصفهان نایین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت237داشتن تجربه کاربالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5333صنعتیشهرک صنعتی نجف آبادتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیستتمام وقت235تجربه مونتاژ تابلو برق صعتی وترجحا ساکن خمینی شهر وفولا شهرقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروبیمه عمرفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5332خدماتیخ هشت بهشت غربیمهندس معماریلیسانسمعماریزنمهم نیستتمام وقت135مسلط به ،آفیس واتوکد قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5331صنعتیشهرک صنعتی نجف آبادمهندس مکانیکلیسانسساخت و توليدمردمهم نیستتمام وقت235مسلط به کتیاقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروبیمه عمرفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5330صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس صنایعلیسانسصنایعزنمهم نیستتمام وقت130تسلط به امور حوزه کاریقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5329صنعتیشهرک صنعتی رازی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت330آشنا با نرم‌افزار (Word- Excel)و سیستم راهکاران ، اعطای وثیقه ترجیحا ساکن اصفهان و بهارستان و سپاهان شهر؛ پایان خدمت و یا معافیت بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5328تجاریخ سجاد مدیر بازرگانی لیسانسبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت237 ماموریت به کشورهای حاشیه خلیج فارس ؛مسلط به انگلیسی و عربی وآشنا به امور بازاریابی و فروش ؛توانایی آموزش و چیدمان تیم فروش خارجی بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلی - پاداشفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۴5327خدماتیخ رودکی تكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت137مسلط به قطعات Dip.Smd ودیتاشیت خوانی ؛ آشنا با هویه کاری و قطعه گذاری و تعمیر برد های الکترونیکی و مدارات الکترونیک و تعمیراتقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتپاداش فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5326صنعتیشهرک صنعتی جیمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت237تسلط به پارسیان - آسا وقیمت تمام شده - معاملات فصلی - ارزش افزوده - مامویت خارج از شهر - تضمین سفتهبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5325صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت237تسلط به کنترل پروژه وبرنامه ریزی - وشناخت فرایندها - استراتژی سازمانی ونروافزار primaveraبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی وخدمات رفاهیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5324صنعتیشهرک صنعتی دهقکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت337تسلط به زیان انگلیسی ومدیریت سفارشات خارجیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5323صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانکارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسبیوتکنولوژی مهم نیستمهم نیستتمام وقت235مسلط به PCR، تعیین توالی و روش بیولوژی مولکولی ونگهداری و پاساژ میکرواورگانیسم ها در کلکسیون میکروبی وتسلط ICDL و OFFICرضایت نامه از محل قبلی ؛ کارت پایان خدمت بالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5322صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکهر دومهم نیستشیفت 8 ساعته135عدم معافیت پزشکی - وساکن اصفهان یا شاهین شهر خانها حتما ساکن اصفهانبالاتر از قانون کاروبیمهفاقد اطلاعاتسرویس وبیمه تکمیلی ؛ وام وتسهیلات رفاهیفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5321صنعتیشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135.قانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۳5320خدماتیبوستان سعدی حسابدار مدیریتلیسانسحسابداریمردمتاهلتمام وقت135داشتن تجربه کافیقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۰5319صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردمهم نیستتمام وقت235داشتم دو سال سابقه کار مرتبط بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱۰5318صنعتیشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت235تسلط به نرم افزار سپیدار - وهمکارن سیستمقانون كارداردسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی / وامفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5317خدماتیاصفهانرئیس قطارفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت337داشتن مدرک معتبر و سه سال سابقه کار بالاتر از قانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5316صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهانمهندس صنایع غذاییلیسانس صنایع غذاییزنمهم نیستتمام وقت1300قانون كارداردسرویس وبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5315خدماتیاصفهانرئیس قطارفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردمهم نیستتمام وقت337داشتن مدرک معتبر و سه سال سابقه کار بالاتر از قانون كارداردبیمه وسایر مزایا فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5314خدماتیاصفهانمکانسین واگن باریفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردمهم نیستتمام وقت340داشتن مدرک معتبر و 3 سال سابقه کار مرتبط با شغلبالاتر از قانون كارداردبیمه وسایر مزایا فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5313خدماتیاصفهانمتصدی ترافیکفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردمهم نیستتمام وقت340داشتن سه سال سابقه کار مرتبط با شغلبالاتر از قانون كارداردبیمه وسایر مزایا فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5312خدماتیاصفهانبازدید کننده قطارفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردمهم نیست8 تا17240داشت حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با شغلبالاتر از قانون كارداردبیمه وسایر مزایا فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5311خدماتیاصفهانمانورچی قطارفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردمهم نیست8 تا17340داشتن مدرک معتبر با سه سال سابقه کاربالاتر از قانون كارداردبیمه وسایر مزایا فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5310خدماتیاصفهانلوکوموتیورانفوق دیپلم / لیسانسمرتبط با شغلمردمهم نیست8 تا17345داشتن مدرک معتبر وسه سال سابقه کاربالاتر از قانون كارداردبیمه وسایر مزایا فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5309خدماتیسجاد اپراتور تلفن دیپلم......زنمجرد2شیفت ۷صبح تا ۳. ۳تا ۱۰شب به صورت چرخشی035مسلط به تایپ و فن بیان قوی قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5308صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17237مسلط به کلیه امور حسابداری ومالیات وحقوق دستمزد قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5307صنعتیمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس صنایعلیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17235ترجیحا فارغ التحصیل دانشگاه دولتی ومسلط erp- bpmsقانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5306صنعتیشهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17235آشنایی به سیستم تحلیل - زمان سنجی قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5305صنعتیخ سعادت آبادکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمکانیک/ صنایع /برق/مردمهم نیست8 الی 17235ترجیحا آشنا به تجهیزات نفت وگاز وپتروشیمی بالاتر از قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5304صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمدير دفتر لیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به امور اداری وآیین ونگارش مکاتبات - آفیس قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۸5303صنعتیشرکت صنعتی برق الکترونیک خمینی شهرمدير دفتر لیسانسمدیریت دولتی/ کامپیوتر زنمهم نیست8 الی 17235تسلط به آفیس - زبان انگلیسی و سابقه کار اداری قانون كارداردسرویس وبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5302صنعتیشهرک صنعتی سجزینت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17 پنجشنبه هاتعطیل 335آشنا روند pm- دستگاه وتوان تحلیل -idslقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5301صنعتیشهرک صنعتی سجزیطراح صنعتيلیسانسطراحی صنعتیمهم نیستمهم نیست8 تا17 پنجشنبه هاتعطیل 235تسلط به نرم افزار گرافیک سه بعدی وآفیسقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5300صنعتیخ سروش کارشناس فروشلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17137آشنا به نرم افزار آفیس قانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5299صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر منابع انسانی لیسانسمدیریت دولتیمهم نیستمهم نیست8 تا171040داشتن تجربه منابع انسانی شرکتهابالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5298صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت طراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیستمهم نیست8 تا17237داشتن تجربه ونمونه کارقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5297صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مدیر صنعتی لیسانسمدیریت صنعتیمردمهم نیست8 تا1710400بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5296صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت سرپرست تولیدلیسانسبرقمردمهم نیست8 تا17337توان کار با داریو الکتریکی - تعمیر الکتوموتور- رفع عیوب برق خط تولید وآشنا به فیلدرها وترانسها بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5295صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8 تا171370قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5294صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 تا171370قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5293تجاریشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستمهم نیست8 تا171370بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5292تجاریشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 تا171350قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5291صنعتیشهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135تسلط به مکالمه وترجمه زبان در حوزه بازرگانی خارجی شرکتقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5290صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17130تسلط به نرم افزار سالید ورکقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5289بازرگانی خ جیکمک حسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 13 و16 تا 21137تسط به امور حسابداری قانون كاردارد0فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۷5288صنعتیشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17137تسط کامل به امور حسابداری قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5287صنعتیشهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17333تسلط به نرم افزارهای تخصصی catia- inventor- saledwork- abaqus- mechanical ونقشه خوانیبالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5286صنعتیشهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهر مهندس صنایعلیسانس/ فوق لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 تا17130آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ایزوو اصول نضمین کیفیت وفرایند سازمانبالاتر از قانون كارداردسرویس - بیمه تکمیل - و..فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5285صنعتیشهرک صنعتی برق الکترونیک خمینی شهر برنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 تا17133مهارت با زبان ++C و sql وقطعات الکترونیکبالاتر از قانون كارداردسرویس وبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5284صنعتیشهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهرکارشناس خرید وتدارکات لیسانس/ فوق لیسانسالكترونیکمهم نیستمهم نیست8 تا17133آشنابه قطعات الکترونیک ومکالمه زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارداردسرویس وبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5283صنعتیشهرک صنعتی برق والکترونیک خمینی شهرکارشناس طراحی الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق/ الکتر.ونیک / مخابراتمهم نیستمهم نیست8 تا17137توانایی طراحی مدار فرکانس - فیلترینگ - فرکانس بالا - بردهای فرکانس بالا -برنامه نویسی c#-کار با میکر.کنتراله - arm- مدار دیجیتال وآنالوگ وسویجینگ ومسلط به زبان altiymبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5282صنعتیشهرک صنعتی محمود اباد مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 تا17537تسلط به زبان انگلیسی - آفیس- امور اداریقانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5281صنعتیشهرک صنعتی جی مهندس صنایع لیسانس / فوق لیسانسصنایعهر دومهم نیست8 تا 16125فارغ التحصبیل دانشگاه دولتی با معدل بالاباشد بالاتر از قانون كاردارد0فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5280صنعتیدولت آباد مدیر مالی فوق لیسانسحسابداریهر دومهم نیست7.30الی 16550مدیر مالی با سابقه کار مفید -مشرف به کلیه امور دارایی-مالیاتی (رزومه ارسال شود )بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۶5279صنعتیمنطقه صنعتی حبیب ابادتكنسين مكانيك/ الکترونیکفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا17137داری مهارت فنی باشدقانون كارداردهزینه ایاب وذهابفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۴5278صنعتیزرین شهرتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 تا17237آشنا به برودت آمونیاک - کمپرسر های اسکرو تعمیر ونگهداری بالاتر از قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۳5277صنعتیمشتاقمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17537تسلط کامل به کنترل پروژهبالاتر از قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۳5276صنعتیدفتر شرکت مشتاق اولحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17237تسلط کامل به امور حسابداری واحدهای صنعتی واکسلبالاتر از قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۳5275صنعتیچهار باغ بالا مهندس برق -قدرتلیسانسبرقمهم نیستمهم نیست8 الی 17237آقایان - وآشنا به درایوهای الکترویکی mcc- powercevter-medumvoltageبالاتر از قانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲5274تجاریخ میرحسابدار سادهلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 تا17137تسلط به کلیه امور حسابداریقانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲5273تجاریرباط مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 16137تسلط کامل به برنامه نویسی با ورود پرس- فتوشاپ -سئو - مدیریت سایت قانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲5272تجاریخ حکیممهندس معماریلیسانسمعماریمهم نیستمهم نیست8 تا17137تسلط به نرم افزار های تخصصی اتوکد - سی دی مکس - لومیون - آنزیل انجینقانون كارداردناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲5271صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 تا17235داشتن تجربه لازمقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۲5270صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی کارشناس ایمنی صنعتيhseلیسانس/ فوق لیسانسایمنی صنعتیمردمهم نیست8 تا17337آشنا به امور اداری وسابقه کار در حوزه ایمنی صنعتی بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5269صنعتیخ دانش تكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیست8 الی 17235تسلط به تععمیر ومونتاژ دستگاه جوشکار یقانون كارداردبیمهفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5268تجاریخ جی کارشناس بیو تکنولوژی فوق لیسانس/ دکترابیوتکنولوژی مهم نیستمهم نیست8 الی 17237سابقه طراحی وتولید پروتین های نوترکیب - مسلط به svapgene - وآشنا به تکنیکه ای آزمایشگاهی و ژنبالاتر از قانون كارداردبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5267صنعتیخ نواب صفویتكنسين تاسيسات دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربه کار تاسیساتقانون كارداردبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5266صنعتیخ نواب صفویمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17237تسلط به جوش وپایپینگقانون كارداردبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5265صنعتیشهرک علمی تحقیقاتی اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمهم نیستمهم نیست8 الی 17237آشنا به اتوماسیون صنعتی plc- hmi- کار با درایوهای کنترل دور موتور ومنوال قانون كارداردبیمه تکمیلی - پاداشفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5264صنعتیسه راه درچهمدیر بازرگانی لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری در الویت استخدامقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5263صنعتیکیلومتر 15 جاده شیرازمهندس کشاورزیفوق لیسانسکشاورزیمهم نیستمهم نیست8 تا17337کارشناس در آزمایش های مرتبط به کیفیت گیاهانبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۱۰/۱5262صنعتیکیلومتر 15 جاده شیرازحسابدار صنعتیفوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 تا17537تسلط به حسابداری تمام شده - ومباحث حسابداری- حسابداری مدیریت ومقرراتبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5261صنعتی20کیلومتر غرب اصفهانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 تا17335تسلط به exel-primavera-ms-project- گزارش نویسی - وآشنا به استاندارد- برنامه نویسی وتحلیل دادهابالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5260صنعتی20کیلومتر غرب اصفهانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17235تسلط به نقشه کشی با نرم افزار های تخصصی - سالید ورک- اتوکد - ریوت و...بالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5259صنعتی20کیلومتر غرب اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمردمهم نیست8 تا17235تسلط به تعمیرات عمومی برق واحدهای صنعتی بالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5258صنعتی20کیلومتر غرب اصفهانمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 تا17235مسلط به نرم افزار:php- net- html-sql-#cبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5257صنعتی20کیلومتر غرب اصفهانمهندس معدنلیسانسمعدنمردمهم نیست8 تا17130سابقه کاری فلوتسیون سرب ورویبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5256تجاریخ اربابحسابدار سادهفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17230تسلط به نرم افزاز هلوقانون كارداردپاداش فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5255صنعتیشهرک صنعتی اشترجانکارمند اداری لیسانسمدیریت دولتی و....مردمهم نیست8 الی 15230تسلط کامل به امور اداری - کامپیوتر - ورود - اکسل - اصول نامه نگاری امورکار قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5254صنعتیخ امام خمینی نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17337مسلط به اینونتوربالاتر از قانون كاردارد0فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5253خدماتیخ اربابرئيس حسابداريلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 171040داشتن تجربه حسابداری پیمانکاری بالاتر از قانون كارداردبیمه فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5252خدماتیخ اربابحسابدار انبارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17537داشتن سابقه وتجربه حسابداری انباربالاتر از قانون كارداردبیمه فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5251تجاریشهرک صنعتی امیر کبیرمهندس برق -قدرتلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17137تجربه کاری لازمبالاتر از قانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5250صنعتیشهرک صنعتی سروش بادرانمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 تا17237توانایی انجام امور مالی بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5249صنعتیشهرک صنعتی رازیحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17337حتما ساکن شهرضا باشد ومسلز به امور حسابداری قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5248صنعتیشهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17337ترجحا ساکن شاهین شهر - تسلط به امور حسابداری - حقوق ودستمزد- بیمه و..قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5247صنعتیشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانی بین‌المللمردمهم نیست8 تا17137تسلط به زبانبالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5246صنعتیشهرک صنعتی اشترجانمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 تا17337تسلط به امور حسابداری - ومالس شرکتهای صنعتی - قوانین مالی ومالیاتی - چکبالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۳۰5245صنعتیشهرک بزرگ صنعتی اصفهانحسابدار انبارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 تا17340سابقه کار حسابداری انبار وثبت کالا- تسلط به افیس - واکسل وکامپیوتر وترججا ساکن شاهین شهربالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۹5244صنعتیتیران ونجف آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17137داشتن سابقه کار درالویت استقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۹5243صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیزنمهم نیست8 الی 17137آشنا به فولاد وآلیاژ بالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۹5242خدماتیخ ملکحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17335تسلط به ورود واکسل وحسابداریقانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۸5241صنعتیمنطقه صنعتی دولت آبادمهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمهم نیستمهم نیست8 تا17237تسلط به برنامه نویسی میکروکنترلها - طراحی سخت افرار الکترونیک - تحلیل مدارها قانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5240صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مهندس برق - الکترونیک لیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17840تسلط به به اتوماسیون صنعتی - برنامه نویسی plc- hmi- آشنا به ماژولها ودریوها ونقشه کشی مدارها بالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5239صنعتیشهرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17237آشنا به تعمیر ونگه داری دستگهای صنعتی - تزریق - روانسازها - برینگها بالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5238صنعتیشهرک صنعتی الکترونیک خمینی شهرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17135آشنا به مدیرت کیفیت ایزو 9001 - نقشه کشی سالیورک - اندازه گیریقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5237صنعتیشهرک صنعتی جی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الی 17337داشتن سابقه کار قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5236صنعتیاصفهانکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17137تسلط به آفیس وحسابداریقانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5235صنعتیشهرک صنعتی جیکارشناس شبکهلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیست8 تا17340تسلز به شبکهقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5234صنعتینطنزکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مردمهم نیست8 تا17737ترجیحا ساکن محدده میدان لاله - کاوه - سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5233صنعتینطنزمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17737ترجحا ساکن محدوده لاله - کاوه - سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۷5232صنعتینطنزمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 تا17537مسلط به حسابداری بهای تمام شده ومدیریت ترجیحا ساکن محدوذه لاله - کاوه - سه راه ملک شهربالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5231صنعتیشهرک صنعتی سگزیکارشناس منابع انساني لیسانس/ فوق لیسانسمدیریت / روانشناسی صنعتیمهم نیستمهم نیست8 تا17 پنجشنبه هاتعطیل 337آشنما به فرایند آموزش سازمان- استانداردها- نیاز سنجی - اثر بخشی -شناسنامه شغلی- فرایند استخدامبالاتر از قانون كارداردسرویس وبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5230صنعتیشهرک صنعتی جیمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 تا17335تسلط به ممیزهای مختلف. کنترل پروژه - آفیس - مدیرت زمان- ریسک مدیریت بالاتر از قانون كارداردسرویس وبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5229صنعتیشهرک صنعتی علویجهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17237مسلط به نرم افزارهای تخصصی ترجیحا ساکن شاهین شهربالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5228صنعتیشهرک صنعتی محمود اباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17337تسلط کامل به کلیه امور حسابداری - مالیات -ارزش افزوده-و..آشنا به اکسلبالاتر از قانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5227صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردمهم نیست8 تا17337آشنا به مفاهیم استاندارهای بین المللی- ایزو 22000- ایزو 9001 وآفیسبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5226صنعتیشهرک صنعتی مورچه خورت کارشناس بازرگاني خارجيلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانی بین‌المللمهم نیستمهم نیست8 تا17537مسط به زبان انگلیسی واشنابه آفیس - قوانین صادرات - واردات - گمرکبالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5225تجاریاصفهانکارشناس تاسيسات فوق دیپلم / لیسانستاسیساتمردمهم نیست8 تا17237مسلط به اتوکد ورویت واجرای ریزمترهقانون كارداردپورسانتفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5224تجاریاصفهانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 تا17237داشتن سابقه کار قانون كارداردپورسانتفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5223صنعتیشهرک صنعتی کارشناس بازرگاني داخليلیسانس/ فوق لیسانسمهندس مکانیکمهم نیستمهم نیست8 تا17337.بالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5222صنعتیشهرک صنعتی کارشناس بازرگاني خارجيلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 تا17537تسلط به زبان انگلیسی بالاتر از قانون كارداردسرویس و ناهاروبیمه تکمیلی فاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۶5221تجاریخ لاهورکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا 13 یا 15تا 23037سلامت جسمی و علاقمندی به کار در فروشگاهقانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۵5220صنعتیشهرک صنعتی جی حسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17137مسلط به نواورانقانون كارداردسرویسفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۵5219تجاریخ صائبحسابدار سادهفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست9الی 17137آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۳5218خدماتیخیابان عبدالرزاقنگهبان هتل/ رستوراندیپلم......مردمهم نیست24 ساعته260نیروی بازنشسته حدودا ۵۰ تا ۶۰ سااقانون كارداردنداردفاقد اطلاعات
۱۳۹۹/۹/۲۲5217خدماتیمنطقه صنعتی دولت آباد کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17137پورسانتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۹5216دفتر كارپل بزرگمهرکارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربه کاری در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۹5215كارخانهقلعه شوراپراتورتولید لوله دیپلم......مردمهم نیست8 الی20137ترجیحا آشنا به خط تولید لولهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۹5214كارخانهقلعه شورمهندس پلیمر و رنگلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در اولویت استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۹5213كارگاهخ هاتف نقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیزنمهم نیست8 الی 20137توانائی وتجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۸5212كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران کارگر بسته بنديدیپلم......هر دومهم نیست8 الی 160400قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۷5211دفتر كارخ جیحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17237تسلط کامل به کلیه امور حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۷5210دفتر كارخ امام خمینی انباردار سادهفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه انبارداریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۷5209دفتر كارخ امام خمینی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17237تسلط کامل به امور حسابدار یبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۷5208دفتر كارخ امام خمینی خدماتی شرکتدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17140پذیرائی از کارکنان وانجام امور خدمات شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5207دفتر كارخ امام خمینی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کار اداری و تسلط به کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5206دفتر كاردروازه شیراز خدماتی شرکتدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040انجام امور پذیرایی- تمیز کار دفتر شرکت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5205كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8 الی 171370قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5204كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135اخذ سفته در قبال تحویل خودرو قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5203فروشگاهخ احمد آباد حسابدار سادهلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5202سايرخانه اصفهانمراقب بیمار/ سالمنددیپلم......هر دومهم نیست24 ساعت کار 24 ساعت استراحت0400قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5201دفتر كارچهار باغ بالا مشاور املاکلیسانسحقوقمردمهم نیست9الی 17135ارائه مشاوره حقوقی به مشتریانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5200دفتر كارچهار باغ بالا کارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزنمهم نیست9 الی 17135ارتباط با مشتریان وثیت سفارشاتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۶5199دفتر كارچهار باغ بالا حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9 الی 17135تسلط به پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۲5198كارخانهشهر اصفهانمهندس برق - الکترونیک لیسانس/ فوق لیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17027فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۲5197كارخانهشهر اصفهانمهندس کامپیوترلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17027فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۲5196كارخانهاصفهانکارشناس ابتیک و لیزرلیسانس/ فوق لیسانسفیزیکمردمجرد8 الی 17030فارغ التحصیل دانشگاه دولتی یا آزاد نجف آباد وخوراسگان با معدل 16- داشتن پایان خدمت - وبومی اصفهانبالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + خدمات رفاهیدارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۱۲5195دفتر كارخ عبدالرزاق حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الی 17035سابقه کار مهم نیست مطابق نیاز شرکت آموزش داده میشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۲5194كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17237درصورت متاهل بودن رضایت نامه همسر لازم است - سفته ضمانت اخذ میشود قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۱5193كارخانهخوراسگانتراشکار دیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت237ذاشتن تجربه کاریقانون كار+ اضافه کاریداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۱۰5192كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17037جهت کار در چاپ وبسته بندی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۹5191دفتر كارخ شیخ بهائی مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمجرد8 الی 16130جهت امور پشتیبانی سایت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۹5190كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 الی 17237ترجیحا رشته متالورزژ ویا مکانیکبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۹5189كارگاهشهرک صنعتی محمود ابادفرزکار دیپلمبرقمردمهم نیست۸تا۱۸228علاقمند به کار فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۹5188كارگاه شهرک صنعتی محمود ابادپرسکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست۸تا۱۸128علاقه مند به کار فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۸5187كارخانهجاده فرودگاهفلز كار- جوشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7تا 16135سرویس از میدان لالهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۸5186كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارمند اداری لیسانسحسابداریزنمهم نیست9تا14 سه روز در هفته135آشنایی با حسابداری پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5185كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور تزریق پلاستیکدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 172350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5184كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17337تسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5183دفتر كارخ بزرگمهر منشی شركتدیپلم......زنمهم نیست12تا160350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5182كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیراپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5181كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5180كارخانهشهرک صنعتی امیر کبیرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5179كارخانهمنطقه صنعتی نجف آبادحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17135ترجیحا ساکن نجف آباد باشد ومسلط به نوآوران وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۵5178دفتر كارخ شمس آبادی منشی شركتلیسانسبازرگانیزنمهم نیست16تا 20135روابط عمومی بالا - یک ملینون وپانصدبعد از سه ماهنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۲5177كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کاری مرتبط با شغل قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۲5176كارخانهشهرک صنعتی اشترجاناپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وسابقه کاری و تراشکاری منوال قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۲5175كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کارمرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۲5174كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۲5173كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17235حرفه ای باشد - تجربه کاری وتسلط به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۲5172كارخانهشهرک صنعتی اشترجان کارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17035ترجیحا ساکن فولاد شهرقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۹/۲5171كارخانهسه راه سیمین حسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135آشنا به نو آوران وامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۲5170كارخانهشهرک صنعتی جی تكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 الی 17135تسلط به لوله کشی واتصالات قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۹/۲5169دفتر كارخ رکن الدولهکارمند اداری لیسانسکامپیوترهر دومهم نیست9تا 14135تسلط به تایپ داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۹/۲5168كارخانهشهرک صنعتی اشترجان اپراتوردیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی130حداکثر سن 30سالقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۷5167دفتر كارشمس آبادیطراح گرافیک فوق دیپلم......مهم نیستمهم نیست9 الی 13 ، 14 الی 18 توافقی می باشد035رزومه خود را به ایمیل gctgroup1@gmail.com ارسال بفرماییدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۷5166دفتر كارروبروی باغ فدککارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست9تا 131400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۷5165سايرخ فلاطوریحسابدار لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 تا17127حتما فارغ التحصبل دانشگاه دولتی یا دانشگاه خوراسگان یا نجف آباد 5میلیون تومانداردندارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۷5164دفتر كارمجتمع کوثرکارمند اداری لیسانسکامپیوتر ؛ علوم اداری ؛ مدیریت دولتی زنمهم نیست8 تا 16135تسلط به کامپیوتر امور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5163كارخانهمنطقه صنعتی شهرضاکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035ترجیحا ساکن بهارستان - سه راه سیمینقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5162كارخانهمنطقه صنعتی شهرضاتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربه کاری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5161كارخانهمنطقه صنعتی شهرضامهندس برق - قدرتلیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربه کاری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5160كارخانهمنطقه صنعتی شهرضامهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربه کاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5159كارخانهمنطقه صنعتی شهرضامهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربه کاری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5158كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد جوشکار آرگوندیپلم......مردمهم نیست8 الی 16 پنچشنبه تعطیل137داشتن تجربه کافیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5157كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 16 پنچشنبه تعطیل137داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5156دفتر كارخ گلستان کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035آشنا به نصب سنگ ونور پردازی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۶5155كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۵5154كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت اپراتوردیپلمتراشکاریمردمهم نیست7 الی 17120اپراتور دستگاه تراش - فرز - و مونتاژکارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۵5153دفتر كاراصفهانمدیر فروشلیسانس......هر دومهم نیست8 الی 17340– امکان مأموریت های فرا استانی– روابط عمومی بالا، آشنا به فنون مذاکره، مشتری مداری و توانایی در فروش– اعتقاد به کار اصولی، حرفه ای و تیمی و توانایی پیگیری اموربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۴5152دفتر كاربازرگانی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست9الی17230دارای روابط عمومی قوی ترجیحاً آشنا به بازار آهنبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۴5151دفتر كاراصفهانمنشی شركتفوق دیپلم......زنمجرد9الی17230مسلط به نرم افزار word- excel- مسلط به تایپ و ....قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۴5150كارخانهویلا شهر مکانیک / الکترونیک 35 نفرفوق دیپلممکانیکمردمهم نیستسه شیفت گردشی035ترجیحا فارغ لتحصیل داشگاه شهید مهاجر باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5149كارگاهخ24 متریتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلم......مردمهم نیست8 تا20135داشتن تجربه کاربالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5148كارگاهخ 24 متری حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 18235داشتن سابقه کار وتسلط به پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5147كارگاهخ 24 متری راننده وانتدیپلم......مردمهم نیست8 الی 20135حدود 100 میلون سفت جهت تحویل خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5146كارخانهنجف آباد خ 17 شهریورفروشندهدیپلم......زنمجرد8 الی 17135بدون لهجه باشد ترجیحا ساکن نجف آبادقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5145دفتر كارسپاهان شهرکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیل235داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5144دفتر كارخ شیخ صدوقکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیزنمجرد9 الی 18135ترجیحا مجرد وآشنا به کامپیوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۲۱5143فروشگاهخ شیخ مفید / منطقه صنعتی قلعه شور3 نفرحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 172352 نفر جهت واحد تولید موادغذای در منطقه قله شور/ یک نفر فروشگاه قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۹5142كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر فنی آشنا به برقدیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 17135تجربه کار فنی داشته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۹5141كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر بسته بندي مواد غذاییدیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۸5140دفتر كاراصفهانبازار ياب بيمهدیپلم......هر دومهم نیستهمه ی ساعات070شرایط خاصی مد نظر نیستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۸5139كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 16 / 16 الی 00.00040.قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۸5138كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 16 / 16 الی 00.00340داشتن گواهی نامه بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۷5137كارخانهمنطقه صنعتی کوهپایهتكنسين برق 8 نفر فوق دیپلم / لیسانسبرقمردمهم نیستشیفت 12ساعته145داشتن سابقه کار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۱۷5136كارخانهشهرک علمی تحقیقاتیکارگر ساده 2 نفردیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135از لحاظ ریه سالم باشد وعلاقه مند به کار شیفتی ؛ محل کار یا مورچه خورت ویا شهرک علمی تحقیقاتی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۱۷5135دفتر كارخ پروین کارمند اداری لیسانسکامپیوترمهم نیستمجرد8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیل138آشنا به امور اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۱۲5134كارگاهپایانه شرقانباردار صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۲5133دفتر كارپایه شرقحسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17135آشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۲5132كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140تراشکارمنوال بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۲5131كارخانهمنطقه صنعتی کمشچه5 نفراپراتورخط تولید دیپلم......مردمهم نیستسه شیفت کاری گردشی 038دو روز استراحت بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۲5130كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر ساده 5 نفردیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی035دوروز استراحت بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۱5129كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن گواهینامه قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۱5128كارخانهشهرک صنعتی سگزیخدماتی شرکتدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17145جهت پذیرایی از مدیران و نظافت محیط اداریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۸/۱۱5127كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17135حتما به امور شبکه مسلط باشد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۰5126دفتر كارشیخ صدوق شمالی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 16135داشتن تجربه کاری مرتبط قانون كار+پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۱۰5125كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17235تسلط به پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5124كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارگرساده دیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 12ساعته035جهت رنگ رزیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5123دفتر كارخ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8 الی 17135مسلط به پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5122فروشگاهبلوار شهید اشرفی اصفهانی منشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17135آشنا به امور اداری وکامپیوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5121فروشگاهبلوار شهید اشرفی اصفهانی انباردار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135چیدمان کالا در قفسهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5120فروشگاهبلوار شهید اشرفی اصفهانی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمتاهل8 الی 17535حتما 3 تا 5 سال سابقه کار داشته باشدو مسلط به پارسیانبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۸/۸5119كارخانهشهرک صنعتی سگزی10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مردمهم نیست7/30 الی 16/300350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5118دفتر كارانرژی اتمی منشی شركتفوق دیپلم......زنمجرد8 الی 16135به کامپیوتر آشناباشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5117دفتر كارسه راه سیمین 20 نفرنگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته160بازنشسته سرحال باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5116فروشگاهخ جیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135آشنائی به امور فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5115كارخانهشهرک صنعتی جی نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستشیفتی 155حتما بازنشسته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۸5114كارخانهشهرک صنعتی جی رنگ کار استاتیکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17137داشتن تجربهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5113دفتر كارخیابان امام خمینیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17140آشنا به نرم افزار اتوکدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5112كارخانهشهرک صنعتی جی مدیر تولیدلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار مدیر تولیدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5111كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار / قالب سازدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17135داشت تجربه قالب سازی وجوشکا یقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5110كارخانهشهرک صنعتی جی راننده وانتدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17035داشتن وانت الزامی است هزینه استفاده از خودرو محاسبه میشودقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5109دفتر كارخ امام خمینی تكنسين ساختماندیپلم / فوق دیپلمساختامانمردمهم نیست8 الی 17025یک دستگاه خودرو وانت در اختیار وی جهت انجام امور کارگاهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5108کارگاهشهرک صنعتی سروش بادران کمك حسابدارفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردلاله - جی - پل غدیرندارد
۱۳۹۹/۸/۵5107كارگاهخوراسگاننگهبان پارکینگ خودرودیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8 الی 6 صبح155ترجیحا بازنشستهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۸/۵5106فروشگاهشیخ صدوق جنوبیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست9صبح الی 21035وردست قصاب ومقسمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5105كارخانهجاده اصفهان - شیراز 30 نفر کارگر خط تولید ریسندگیدیپلمریاضیمردمهم نیستسه شیفت کاری گردشی 035یکماه آموزش - قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5104كارخانهجاده اصفهان - شیراز کارگر بسته بنديدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17030سن وی حداکثر 30 سالبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5103دفتر كارشهرک صنعتی محمود آباد راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140سپردن 40 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5102فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5101دفتر كارخ مشتاق دومکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040شستشوئی خودرو با نانو وبدون آب در منزل یا پارکینک شرکتهاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5100دفتر كاراتوبان شهید باباییبازار ياب آسانسوردیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17035در زمینه آسانسوربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۳5099كارخانهشهرک صنعتی سروشکارگر خط تولیددیپلم......هر دومهم نیست7الی16145 سه روز در هفته به نیرو نیاز استروزی 150تا 170 هزار تومان بعد از یکماه میدان بزرگمهر به شهرک سروش بادران ندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5098كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17227روابط عم.ی بالا و آشنای با اموراداری وکامپیوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5097سايرخ آمادگاهخدماتی شرکتدیپلم......مردمهم نیست8 الی 16145غیر بازنشستهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 16135تسلط به ورد واکسلقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5095كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 16130داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5094كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 15537تخصص سیستم برق جرثقیل بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5093كارخانهشهرک صنعتی مبارکهبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 15335جهت تعمیر ونگهداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5092كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 الی 17537آشنای با تعمیر ونگهداری سیتمهای سرمایشی وگرمایشیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5091دفتر كارخ کاوهتعمیر كار ماشینهای اداریدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کافی در مورد شفلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5090دفتر كارخ کاوه پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن مهارت در زمینه فضای مجازی - پشتیببانی سایت -و... قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5089دفتر كارخ کاوه مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه فروشبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5088كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد خدماتی شرکت دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035انجام خدمات عمومی شرکت ودستیاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5087كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست7 تا 19335تسلط به انبار داری سیستم ونرم افزار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5086كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035جهت تخلیه وبارگیریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5085كارگاهاتوبان شهید چمران جوشكار استیل وco2دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17237داشتن تجربه جوشکار استیل - co2بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5084دفتر كارمجتمع کوثر کارمند اداری لیسانسمهندسی کامپیوترزنمهم نیست8 الی 15235فارغ التحصیل رشته کامپیئتر - علوم اداری و... مسلط به آفیس وزبان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5083كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135انجام امور تولید در خطقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5082كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17337داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5081كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5080كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس نساجیلیسانسنساجیمردمهم نیست8 الی 17140داشتن تجربه کنترل کیفی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5079كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5078فروشگاهچهارباغ خواجوراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 14135راندده خودرو دارای گوهی نامه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5077دفتر كارخ شیخ بهاییکارمند فروشلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17135فارغ التحصیل برق - مکانیک - صنایع قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۰5076كارگاهخ شهید باباگلی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 170500قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5075كارخانهشهرک صنعتی دولت آبادبازارياب مواد غذايیلیسانسمدیریت بازاریابیمهم نیستمهم نیست8-14325سابقه بازاریابی حداقل 2 الی 3 سالبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5074كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار انبارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135آشنا به حسابداری انبار با سیستم و کار با کامپیوتر وامور اداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5073كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيك - برق دیپلم / زیر دیپلمبرق/ مکانیک مردمهم نیست8 الی 17035آچار بدست باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5072فروشگاهخمینی شهر - درچهفروشندهدیپلم......زنمهم نیست14/30 تا 21/30040چیدمان کالا ومواد غذایی د رقفسه ها + راهنمایی مشتریان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5071كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران کارگر سادهدیپلم......هر دومهم نیست8 الی 17040سه روز آزمایشی بدون حقوق یک میلون و دویست هزار داردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5070كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنمهم نیست8 الی 17235مسلط به افیس - ورود وامور ادار ی وروابط عمومی مناسبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5069كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد باغباندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5068كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد فن آوري اطلاعات itلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)مردمهم نیست8 الی 17135دآشنایی با شبکه - دوربین مدار بسته وقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5067کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مهندس صنايع لیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه کنترل کیفیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5066دفتر كارخ باهنرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 172350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5065فروشگاهسه راه ملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140اخذ وثیقه تحویل خودرو 150 میلیون قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5064كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17335انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5063كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکه نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140داشتن مدرک در زمیه خدماتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5062کارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست۹ال۱۴240آشنا به نرم افزار پارسیانبالاتر از قانون کارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5061دفتر كارخیابان هشت بهشتحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیست۹ال۱۴240آشنا به نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5060كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17135کنترلی کیفت تسلط داشته باشد قانون كاردارداز خ کاوه ندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5059كارخانهشهرک صنعتی جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135تمیز کاری کارخانه - آماده سازی غذای پرسنل و پذیرایی مهمانان قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5058كارگاهجنب شهرک سلامت تابلو ساز برقفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335مسلط بهجوش طرح ریکال - جوش پیچ ومهره ای . کنترلیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5057دفتر كاربوشهرراننده کامیوندیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8 الی17( 20روز کار 10 روز استراحت 345محل کار بوشهر - پروژه سد سازی - مزایا : مسکن + ناهار + شام + صبحانه + 10 روز مرخصی در ماه5 ال 6 میلیون بابت 20 روز کار دارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5056كارگاهخ امام خمینی کارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17 + روز5 شنبه تعطیل135حداقل سلط به یک مهارت فنی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5055دفتر كاراقتصاد ودارایی تكنسين تاسيسات لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور تاسیسات گرمایشی وسرمایشی تعمیر ونگهداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5054كارگاهچهارراه تختی مدیر فروشفوق دیپلم / لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17135دوماه امور بازاری بیرون از شرکت است سپس شغل ثابت درون شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5053كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 12ساعته130اضافه کار با حقوق دارد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5052دفتر كارچهار باغ بالا - مجتمع کوثر مدير فني زنلیسانسمعماریزنمهم نیست8 الی 16135مسلط به اتوکد وآشنایی به انجام امور اداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5051فروشگاهخ هاتفکارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار فروش - مامورت خارج از استان دارد با حقو ومزایابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5050دفتر كاردروازه شیراز حسابدار ساده خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 17135انجام امور عمومی حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5049كارگاهجنب پایانه شرق اصفهانکارگر سادهدیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 12ساعته135فاقد سرویس قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5048كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمتاهل8 الی 17035آچر بدستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5047كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17130داشتن تجربه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5046كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر ريخته گريدیپلم......مردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5045كارخانهکیلومتر 5 جاده تهران - اصفهانکارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17130ترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5044كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ایلیسانسبهداشت حرفه ایزنمهم نیست8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیل135داشتن تجربه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5043كارخانهشهرک صنعتی جیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8 تا14135داشتن موتور سیکلت + گواهینامه + آشنایی با امور کارپردازی قانون كار+ هزینه بنزینداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5042كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 تا17235تسلط به تعمیر -عیب یابی - ونصب کولرهای گازی - پکیج - شوفاژ -د اکت اسپلیت وداشتن مدرک فنی حرفه ای - خودرو شخصی بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5041كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانی و...مهم نیستمهم نیست8 تا17 پنجشنبه هاتعطیل 235فن بیات قوی- و روابط عمومی بالا- فنون مذاکرات تلفنی - قانون کار وپورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5040كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس خرید وتداركاتلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 تا17235مسلط به روش های خرید نقدی یا غیر نقدی وانبار وارزیابی تامین کنندگان- اشنا به زبان- وفنون مذاکره - مسلز به اکسل و آفیسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۵5038كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135جهت امور آزمایشگاهی وکنترل کیفیت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۵5037كارخانهدولت آبادپرسکار دیپلم......مردمهم نیست7.30الی 16240نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳5036دفتر كارخ سروش حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17240آشنا به حسابداری پیمانکاریبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲5035كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 5325جوشکاری و تاسیساتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲5034كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمجرد8 تا 17132تسلط به فرآیندساخت قطعات ماشینکاری-آشنایی با قالب‌های صنعتی وتزریق پلاستیک-تسلط به محیط سطح‌سازی و ابر نقاط و نرم‌افزار مهندسی کتیا (CATIA)-روابط اجتماعی بالا جهت پیگیری امور خارج از شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5033كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135انجام امور عمومی شرکت اعم نظافت محل کار - پذیراییقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5032كارگاهخ بسیج مهندس الکترونیک لیسانسالكترونیکزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به برنامه نویسی تخصصصی میکروکنترل - بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5031دفتر كارخ سجاد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5030كارگاهملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135اخذ وثیقه بابت تحویل نیسان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5029دفتر كارسه راه صمدیهحسابدار انبارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 تا 13 و15تا 18135داشتن تجربه وتسلط کافی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5028كارخانهشهرک صنعتی سجزیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسمهندسی شیمی مردمهم نیست7 الی 19 19 الی 7 شیفت135ترجیحا آشنا با عملگرد دستگاه تزریق پلاستیکقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5027كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5026دفتر كارخ عسکریه طراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17335تسلط به طراحی لوگو - کاتالوگ- فیلم - عکاسی ونرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5025دفتر كارخ عسکریه منشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17135مسلط به تایپ واشنا به امور پذیراییقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5024دفتر كارخ عسکریه کارپرداز (تحصیلدار)فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داری گواهینامه خودرو یال موتور سیکلتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5023دفتر كارخ عسکریه حسابدار ارشدلیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 17235مسلزط به امر قرارداد خرید وفروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5022كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر کیف وکفشدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035زرنگ وفعال باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5021كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 22135آشنای به امورانبارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5020كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 22235داشتن گواهینامه مخصوص لیفتراکقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5019كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 220350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5018دفتر كارخ فردوسی منشی شركتدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17130انجام امور خدمات عمومی شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5017دفتر كارسه راه سیمین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135تجربه کار با سیستمهای گرمایشی وسرمایشیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5016دفتر كارسه راه سیمین مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5015دفتر كارسه راه سیمین کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در امور بازرگانی بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5014دفتر كارخ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به امور حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5013دفتر كارخ پروین مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17135تسلط به امور کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5012دفتر كارشهرک سلامت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمجرد7 تا 15 یا 15 تا 21030جوان وعلاقمند به کار در کلینیک بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5011دفتر كارمرکز شهر اصفهانکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست22 شب تا6 صبح060حتما بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5010كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه اپرتورجرثقیل سقفیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5009كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5008كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه نسوز کاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5007كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه کوره بان کوره های القاییدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5006كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه برقکار صنعتی دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5005كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه برقکار کوره های القاییدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535توانایی وتجربه داشتنبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5004كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک خط CCMدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17435داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5003كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک جرثقیل سقفیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5002كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535داشتن تجربهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۲۵5001كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7 تا 15/30135تسلط به جوشکاری آرگون + پاداش تولید داردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۲۵5000فروشگاهخ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مردمجرد8/30تا 21030بعداز دوماه بیمه می شودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۵4999فروشگاهخ احمد آباد حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمجرد10تا 21 شب130ترجیحا در محدوه شرکت باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۵4998كارخانهشهرک صنعتی سگزینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040انجام خدمات تمیز کاری کارگاهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۳4997كارخانهاصفهانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 16240حسابدار وارد به امور مالیاتی ارسال دفاتر، اظهارنامه، بیمه و ...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۹4996كارخانهشهرک رازی شهرضاکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17138در زمینه خرید دارای سابقه کار باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۹4995كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر خط تولیددیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17035بعد از سه ماه بیمه می شوندقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4994كارخانهتولیدیفرزکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست7 الی 16:40240دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4993كارخانهتولیدیآبدارچی دیپلمعلوم انسانیهر دومهم نیست7 الی 16:40240دارای سابقه کار مرتبطقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4992كارخانهشهرک صنعتی رازیدامپزشكدکترا و بالاتردام پزشکیمردمهم نیست7 الی 16035جهت نظارت بر عمل آوری گوشتهای ذبح شده وبسته بندی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4991دفتر كار سه راه فرودگاهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایزنمهم نیست8 الی 17130حداقل یک هارت فنی داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4990كارخانهمنطقه حبیب آباد کارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17135جهت کنترل رنگ قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4989كارخانهمنطقه حبیب آباد مامور خرید وتدارکاتدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040ترجیحا بازنشستهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4988دفتر كارخ جیمنشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنمجرد8 تا 13 16 تا 20 شب135روابط عمومی و آشنایی به امور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4987كارگاهارغونیه کارگر سادهدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17135حداقل داراییک مهارت فنی باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3992دفتر كاردفتر شرکت خ خرم کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمتاهل8 الی 17140داشتن گواهینامه موتور یا ماشینقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3991دفتر كارسه راه ملک شهر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیستسه روز در هفته 237انجام کلیه امو.ر حسابداری ومسلط به پارسیان بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3990كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی030داشتن گواهی پایان خدمتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3989كارخانهنایین اپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17237تسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3988كارخانهنایین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17237داشتن تجربه کاروتسلط به نقشه کشی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3987دفتر كارمیدان شهدا منشی شركتفوق دیپلمعلوم اداریزنمهم نیست9الی 18135داشتن روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3986كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجرد8 الی 17135داشتن سابقه کارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3985كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17030حداکثر 30 ساله سن قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3984فروشگاهخ جی کارشناس خوراک دام و طیورلیسانسگیاه پزشکیزنمهم نیست8 الی 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3983كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاری در اولویت استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3982كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاری و آشنای به زبانبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3981كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمتاهل8 الی 17235داشتن تجربه کار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3980كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17335تجربه کافی در خصو تعمیر ونگداری تاسیسات صنعتی کارخانجاتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3979كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری لیسانسعلوم اداریزنمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3978كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17135تسلط به انجام امور حسابداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3977كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17135آشنایی با برنامه های کاربردی کامپیوترقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3976دفتر كاراصفهانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 تا 17235اشنا به کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3975كارخانهشهرک صنعتی سگزیمدیر کار گزینی لیسانسمدیریت دولتی و....مردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در کار گزینی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3974كارخانهشهرک صنعتی سگزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وتسلط کاملبه کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۲3973كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان 10 نفر کارگر ريسندگي/ بافندگیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135دوروز شبکاری 7عصر تا 7 صبح دورزوز بالاعکسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۲3972كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتی خانم زنمهم نیست8 الی 17135مسلط به کتیا واینونتورقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۲3971كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهتكنسين برق / مکانیکفوق دیپلم / لیسانسبرق/ مکانیک مردمهم نیست8 الی 17135جهت نگهداری وسرویس دستگاههای سرمایشی وخنک کننده آموزش داردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3970دفتر كاراصفهانمدير دفتر دیپلم......زنمهم نیست8الی141500قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3969كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035آموزش داده میشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3968دفتر كارخ بزرگمهر حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 16235تسلط کامل به امور حسابدراریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3967كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135سامن محدوده منطقه سگزیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۵3966كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس مدیریت صنعتیلیسانسمدیریت صنعتیمردمهم نیست7/30 تا 16/30135تجربه مدیریت برنامه ریزیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۵3965كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر ویزیتور میدانیدیپلم......هر دومهم نیستتمام وقت135علاقه مند به فروش و جذب مشتریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۵3964كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست7/30 تا 16/30135داشتن سابقه کار مرتبط وآشنا به فنون مذاکرهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۵3963كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 172350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۵3962دفتر كارخ جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 تا17 135اخذ چک تضمین کار از کارجوقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۶/۴3961کلنیک دندانپزشکیخ بزرگمهر خدماتي وامور نظافت دیپلم / زیر دیپلم......زنمهم نیست8تا 13 یا 15تا 201400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3960كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر بسته بنديدیپلم......هر دومهم نیست8 الی 17030حداکثر سن خانم 30 وآقا 35 سال قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۳3959كارگاهخ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3958كارگاهخ جیمهندس شيمي لیسانسشیمیزنمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در آزمایشگاهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3957كارگاهقلعه شورکابینت سازدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3956دفتر كارسی وسی پلحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 17330داشتن سابقه کار و آشنا به دفتر نویسیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3955كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135آشنا به قالب سازی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۳3954كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 الی 17135آشنا به ریخته گریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3953كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7/30الی16/30140ممکن بعدا ساعت کارشبفتی شود قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3952دفتر كاردروازه شیراز سرایداردیپلم......مردمتاهل8 الی 17145داشتن سابقه کار وغیر بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3951دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مردمجرد8 الی 17130تخلیه وبارگیری محصولات بهداشتیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3950كارگاهخ امام خمینی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمجرد8 الی 17135مسئول دفتر مدیر عامل آشنا به کامپیوتروامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3949كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17135داشتن گوهینامه و تسلط به کامپیوتر در حد متوسط وفنی کار جهت تست کپسولقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3948كارگاهخ امیر کبیر کارشناس فروشدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانس / فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمردمهم نیست8 الی 17140داشتن تجربه فروش وبازریابی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3947دفتر كاردشستانمنشي مطب خانم یا آقافوق دیپلمکامپیوترزنمهم نیست17 عصر تا 21 شب135داشتن سابقه منشی مطب در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3946كارگاهخ امام خمینی کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم / لیسانسحسابداری- کامپیوتر - علوم اداریزنمهم نیست8 الی 16135آشنا به امور اداری وتا حدودی به حسابداری وثبت سفارش د ردفترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3945دفتر كاربلوار کشاورزحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 16135تسلط به نرم افزار سپیدارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3944دفتر كارخ کاوهکارمند اداری ، دفتریدیپلم......مردمهم نیست7تا 12و 17تا 20140داشتن خط خوب و آشنا به امور اداری- ترجیحا بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3943دفتر كارخ میرداماد طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17235مسلط به شبکه های اجتماعی - واینترنت ورود - اکسل و..قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3942دفتر كارارغوانیهحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 13 و17 تا 20135ترجیحا در محدوده مشاوره املاک ساکن باشدقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3941كارخانهمنطقه صنعتی کوهپایهکارگر چاپخانه /مقوادیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135آشنائی با تولید مقوا قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3940فروشگاهخ 8 بهشت غربی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی15135تسلط به نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۶3939دفتر كارخ وحیدحسابدار فروشلیسانس......زنمهم نیستهشت تا چهارده045هقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۲3938دفتر كارخ بسیجکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی وبهداشتمردمهم نیست8 الی 1734023 روز در استان محل اجرای پروژه ساکن و7 روز استراحت . پروژه ها مشهذد - تهران - بندر عباس و.. هست توافقی داردداردناهار+ شام+ صبحانه + خوابگاه
۱۳۹۹/۵/۲۱3937دفتر كارشهرک امیریهکارمند اداری ، دفتریلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنمهم نیست8الی17340تسلط به ورود - اکسل وفتوشاپوآشنا به امور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۱3936كارخانهشهرک امیریه حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17335مسلط به امور حسابداری پیمانکاری وآشنا به قوانین کار ومالیاتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۱3935سايراصفهانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت338-- آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مرتبط -- آشنایی با طرح ریزی و کنترل فرآیندهای سازمانی -- آشنایی به فرآیندهای بهبود و بهره وری -- آشنایی و تسلط بر اصول ارزیابی عملکردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3934دفتر كارخ شیخ بهاییمهندس الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الكترونیکمردمهم نیست8 تا17235تسلط به برنامه نویسی- میکرو کنترلها arm- avr و ساخت بردهای الکترونیکی - تسلط به زبان - کارا تجهیزات ls- plc ومدیریت داده وسیستمهای انتقال نیروبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3933كارگاهخ شیخ بهاییبرقکار صنعتی فوق دیپلم / لیسانس/ فوق لیسانس برق مردمهم نیست8 تا17335تسلط به به برنامه نویسی plc وماژولها- سنسورها - سیستمهای کنترلی صنعتی آشنایی با سیستمهای نیوماتیک وهیدرولیک ومحرک وموتورهای acوdcبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3932دفتر كارخ شیخ بهایینقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک/- نقشه کشی - مکاترونیک مردمهم نیست8 تا17235تسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی و سه بعدی - اتوکد وروشهای ساخت وتولید بالاتر از قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3931كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت اپراتور تولیددیپلماظهار نشدههر دومهم نیست۸الی ۱۸145تعهد کاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3930دفتر كارخ باهنرکارمند اداری مسلط به زبانلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنمهم نیست8 الی 14135تسلط به زبان انگلیسی وعربیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3929كارخانهشهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست24ساعت کار 48استراحت135جهت اپراتوری دستگاه ترجیحا به plc آشنا باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3928كارگاهخ بسیجپرسکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135حقوق قانون کار + بیمه + اتاق خواب برای کارگران فاقد مکانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3927كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیدیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135حتما انبارداری با سیتم کار کرده باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3926كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در استخدام تاثیر گذار استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3925كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد 10 نفر کارگر ساده / ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17035حداقل یک مهارت فنی داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3924كارخانهشهرک صنعتی جی 50 نفر کارگر ريسندگيدیپلم......مردمهم نیست8صبح تا 8 شب وبالعلکس0352نوبت روز کار 2 نوبت شب کار ودوروز استراحت قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3923كارخانهخمینی شهرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17240تسلط به نقشه خوانی داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3922كارخانهخمینی شهرکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ بازرگانیزنمهم نیست8 الی 17135آشنای به امورفروش قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3921كارخانهخمینی شهرمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17335داشتن توانائی در حوزه مکانیک صنعتی وهیدرولیکبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3920كارخانهخمینی شهرجوشکار برق /co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135تسلط کامل به جوشکاری برق یا co2بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3919كارخانهخمینی شهرمدير برنامه ريزيلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / مردمهم نیست8 الی 17535داشتن سابقه کار الزامی مرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۶3918كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادآبدارچی دیپلم......زنمجرد7.30الی 15.30545نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3917كارخانهروشن دشت کارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035داشتن توانایی لازمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3916كارخانهشهرک صنعتی سه راهی مبارکهمدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17735داشتن 5 تا 7 سال سابقه حسابداری بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3915دفتر كارخ جی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8 تا 13135بیمه وحق طبق اداره کار مطابق ساعت کار انجام شدهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3914كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240حتماگواهی نامه ویژه وتجربه کاری داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۳3913كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 صبح تا 17237مسلط به ورد و اکسل با روابط عمومی بالا قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3912كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت تعمیر ونگهداری ( نت )فوق دیپلم / لیسانسبرق - قدرت- الکترونیک - مکانیک -تاسیسات مردمهم نیست8 الی 17335فارغ التحصیل یکی از رشته های تحصیلی فوق یا فنی باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3911كارگاهپل تمدنکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17130جوان وبادقت و انگیزه کار داشته باشد قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3910دفتر كارخ سپه سالارمنشی شركتلیسانسکامپیوترمردمتاهل8 الی 16135پوشش رسمی داشته باشد وروابط عموی خوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3909دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 16135به امور اداری آشنا باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3908دفتر كارخ وحید حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 14135تساط به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3907كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035جهت حمل وبارگیری روغنقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3906كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035جهت حمل وبارگیری روغنقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3905كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17235حداقل دوسال سابقه کار ادارری داشته باشد وآشنابه کامپیوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3904كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد تراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17235آشنا به قالب سازی وتراشکاری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3903كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 8 ساعته130سلامت جسمانی وحتما بومی باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3902كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستشیفت 24 ساعته150حتما باز نشسته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3901كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی16135داشتن سابقه کار وروابط عمومی مطلوبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3900دفتر كارخ بزرگمهر طراح داخليلیسانسمعماریمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه ودانش لازمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3899كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 تا17135آشنایی به اکسل و سیستمها وروشهاقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۸3898كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا17135تسلط به نقشه کشی تخصصی اتوکد - اینونتور وشناخت ابزار صنعتی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۸3897كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت یا 8 ساعته135آشنا به ماشینهای صنعتی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۸3896كارگاهخ کاوهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 8 تا 16 یا 16تا 23035پرکردن بطری وبسته بندی دوغقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3895كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا17035توانایی وعلاقمندی به کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3894كارگاهخ امام خمینی خدماتيدیپلم......مردمهم نیست8 تا170355 شنبه ها تعطیلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3893كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 تا17135امکان ماموریت به شهرستانها قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3892كارخانهشهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 تا17135سپردن وثیقه جهت تحویل خوردوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3891كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهر