لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۷/۲۶1814كارگاهابتداي خ سروشكارگر طلا سازيدیپلم......مردمتاهل8 الي 17030اضافه كار اجباري با حقوق قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1813كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارشناس آي تي ( فن آوري اطلاعات )لیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1812كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس ساخت وتوليد لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 1710سرويس از خ امام خميني - چمران و...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1811كارگاهخانه اصفهان حسابدار خانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به نوآوران وآساقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1810كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارگر خط تولیددیپلمفنيمردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1809كارخانهشهرك صنعتي مباركهكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۴1808فروشگاهخ عسكريهمدیر فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیمردمهم نیست9الی 18245داشتن سابقه كار در زمينه كالاي خوابقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۴1807كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم ديپلم / فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 18135تسلط به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۴1806كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادراننده لیفتراکدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن گواهينامه ليفتراكقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1804دفتر كارخ طالقانيكارمند اداری خانم دیپلممهم نيست زنمهم نیست9-15110قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1803دفتر كارخ پروينكارمند اداریلیسانسکامپیوترو.....زنمجرد8 الي 16135آشنا به امور اداري وكامپيوتر و...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1802دفتر كارخ پروينحسابدار خانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16135مسلط به پارسيان وروابط عمومي خوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1801دفتر كارنظر شرقيكارمند اداریلیسانس......زنمجرد8 الي 17135انجام امور اداري شركتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1800دفتر كارنظر شرقيكارشناس فروشلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135ارتباط بامشتريان و وباز ديد از فرايند توليد مواد مور نياز بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1799دفتر كارامام خمینیحسابدارفوق دیپلم......زنمجرد۹الی۱۵028نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1798كارگاهشاهپور جديد كمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 14030آشنا به امور اداري وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1797كارگاهخ ارغوانيهكارگر ريسندگيفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035اشنايي مختصر با كامپيوترو داشتن گواهي نامه خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1795دفتر كاراتوبان شهيد خرزايكارگر انبار 10 نفر ابتدايي/ سيكل مهم نيست مردمهم نیست8 الي 15030سن حداكثر 30قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۹1794دفتر كارميدان انقلاب حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8:30 الي 18230اشنا به شايگان / دقت بالا. هوشياري در كار و برقراري ارتباط عالي در محيط كاريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1781دفتر كارخ سروش مكانيك سيالات لیسانسمکانیکمردمهم نیست8تا 13 و15تا 19035جهت فروش واجراي پروژهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1780دفتر كارخ سروش كارشناس روابط عمومي فوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمهم نیست8تا 13 و15تا 19135مشلط به امور اداري وآفبس وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1779كارگاهشاهپور جديد كارگر فنيدیپلم......مردمجرد8 الي 17035جهت كار در كارگاه توليد قطعات صنعتي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1778دفتر كارخ مسجد سيدحسابدارخانم يا اقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نيست مهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1777كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنا به حسابداري حاسبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۷1776كارگاهخ بسيجكارگر فني / ساده ابتدايي/ سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۷1775كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر فني / ساده ابتدايي/ سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035داشتن پايان خدمت قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1774كارگاهاشكاوندكارگر خط تولید جورابدیپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي گردشي 12ساعتي035دستگاه جوراب بافي كامپيوتري استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1773كارگاهخ امام خميني جوشکار co2 / مونتاژ كاردیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 19135سابقه جوشكار نرم لوازم اداري داشته باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1772فروشگاهخ مدرسفروشندهدیپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17118سن كنتر از 20 سالقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1771دفتر كارشهرك صنعتي دولت آبادكارمند اداری اقا وخانمفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035جهت امور اداري و تبليغاتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1770دفتر كارخ خرمحسابدارخانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست7 الي 15135مسلط به پارسيان وحقوق ودستمزدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1769دفتر كارخ هشت بهشت كارمند فروشفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست9تا 141350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۰1766كارخانهاصفهانكارشناس فنيلیسانسبرقمردمهم نیست8-15340تسلط به استاندارد کالاها ، کیفیت محصول (کلید مینیاتوری، کنتاکتور، کلید اتوماتیک)بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۶1765دفتر كارخ كاشانيحسابدار خانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به پارسيانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۶1764كارخانهشهرك صنعتي جي برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه ها تعطيل 235حتما داراي تجربه كاري در زمينه برق صنعتيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۷/۵1761كارگاهخیابان امام خمینیكارگر فنيدیپلممهم نيست مردمهم نیست9 تا 180260قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۴1759كارخانهشهرك صنعتي كمشچه كارمند اداری خانملیسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135آشناي مورد انتظار با امور اداري/ بايگاني / تايپ / كامپيوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۴1758كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد پخش كننده كالادیپلم......مردمهم نیست6/30الي 16035ضمامن معتبر وسپزده وثيقه جهت تحويل خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲1756كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 13135آشنا به پارسيان \ سرويس محدوه جي وپروينقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲1755كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتحسابدارلیسانسحسابداریمهم نيست مهم نیست8 الي 17130تسلط به پارسيانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱1753دفتر كارخیابان جیتكنسين الكترونيك ديپلم /فوق دیپلمالكترونیکهر دومجرد9 الی 18230آشنایی با نرم افزارهای الکترونیکقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۲۷1742فروشگاهخ ولي عصرحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي15135مسلط به نرم افزار پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۲۵1733كارخانهشهرك صنعتي مباركهكار شناس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۲۵1732كارخانهمبارکهکارشناس طراحی و نقشه کشیلیسانس / فوق ليسانس معماریمهم نيست مهم نیست8 الی 17332توانایی کار با اتوکد- عدم معافيت پزشكي/ داشتن كارت پايان خدمتقانون كار+ طبقه بندي مشاغلدارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۲۵1731كارخانهجي شيركارشناس بازرگاني داخليلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۲۳1729سازمان بازنشستگياصفهانمهندس كلمپيوتر (نرم افزار)لیسانسکامپیوترمردمهم نیست7 الي 14030حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي يا آزاد با معدل 17بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۲۱1728كارخانهمباركهانباردارصنعتی(5 سال سابقه )فوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17535حتما مسلط به نرم افزار انبارصنعتی وسابقه کار در کارخانجات فولاد و پتروشیمیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۲۱1727شركت طرف قرارداد فولاد مباركهمباركهكارشناس کنترل پروژه ( 5 سال سابقه)لیسانس / فوق ليسانس مهندس صنايعمردمهم نیست8 الي 17535حتما ًرشته صنايع ومسلط به نرم افزار كنترل پروژه msp- p6بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۲۱1726كارخانهمباركهمهندس مكانيك (7 سال سابقه)لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17735حتما مسلط به طراحي ونقشه كشي با نرم افزار مهندسي - اتوكد - سايد ورد وتنظيم صورت وضعيتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۲۰1724كارگاهشاهپور جديد مهندس مكانيك لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17335ترجيحا ساكن اطراف خ امام خميني قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۲۰1723كارگاهخ امام رضا كارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسحسابداري / كامپيوترزنمجرد8 الي 17135آشنايي با حسابداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۲۰1722دفتر كارخ شريعتي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16135آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۶1721كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادویزیتور ثابت در محلفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 16035داشتن روابط عمومي بالا750+ پورسانت فروش داردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۶1720كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادكمك انبار داردیپلممهم نيست مردمهم نیست7 الي 181350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۶1719كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر انباردیپلممهم نيست مردمهم نیست7 الي 18135داشتن سابقه انبار داريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۶1718كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس صنايعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۱۵1717دفتر كارمقابل شهرك زاينده رودكمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 تا 13035ترجيحا ساكن ابشار - خورسگان -قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۵1716كارخانهشهرك صنعتي شرق اصفهانكارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17035محيط گرد وغبار داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۳1715كارخانهشهرك صنعتي رازيكارشناس شيمي جهت آزمایشگاهلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17230حتما در زمينه رنگ وتينر سابقه كار داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۳1714كارگاهارغوانيهكارگر مونتاژ كاردیپلممهم نيست هر دومجرد8 الي 17030كار مونتا كار قطعات برقي - ساعت كار خانمها نيمه وقتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۲1712كارخانهشهرك صنعتي مورچه......لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱۱1711كارگاهخ امام خميني ؛ عطالملك مهندس مكانيك فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17135آشا به امور ورق كاريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۸1709كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارخانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17535حتما تسلط به تنظيم اظها نامه مالياتي ؛ قيمت تمام شده ؛ ارزش افزوده و...بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۸1708كارخانهشهرك صنعتي سگزيجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135اضافه كاري داردبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1707دفتر كارکل کشوربازاریاب لیسانسشیمیهر دومهم نیست8/30 الی 18535سابقه کار در زمینه اتصالات پلی اتیلنقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1705كارخانهآدرس دفتر خ خواجه عميد مدیر مالی لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235ارسال رزومه از طريق تلگرام به شركت بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1704فروشگاهخ احمد آبادحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار آسان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1703كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست7 الي 16230حتما مسلط به كامپيوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1702كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235 مسلط به امو شعب وخزانه داري ؛ گزارش سود وزيان ؛ وترجيحا ساكن جنوب شهر اصفهان بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1701فروشگاهخ احمد آبادحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9صبح تا 7 عصر135حتما نرم افزار آسان مسلط باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۷1700كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد ریخته گردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كار الزامي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۶/۷1699دفتر كارجاده انرژي اتمي حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 13130حتما ساكن محدوده خوراسگان باشند قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۵1698آزمايشگاهچها راه صارميهكارشناس شيمي خانم لیسانسشیمیزنمهم نیستپاره وقت130كار آموزي دارد؛ گرايش تجزيه يا آلي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۴1697كارگاهخ امام خميني كارشناس شيميلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17135نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۴1696كارگاهخ امام خميني حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به نرم افزار هلوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱1694كارخانهدفتریاپراتور كامپیوترفوق دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 صبح الی17130آشنا به امور دفتری وکامپیوتر قوی.قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۶/۱1693كارگاهشاهپور جديد كارشناس بازرگاني لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به زبان انگليسي وامور صادرات و واردات بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۶/۱1692كارخانهبروجنمهندس نساجي آقالیسانسنساجیمردمهم نیست8 الي 17035حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي باشدقانون كاردارداكثر نقاط شهر به بروجندارد