لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ جمعه ۲ تير
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۳/۳۰1570دفتر كارخ شيخ ابوالحسن كارشناس مديرت صنعتيلیسانسمدیریت صنعتیمهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۳۰1568كارخانهشهرک صنعتیفروشندهدیپلم......هر دومهم نیست8-17145.بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1567دفتر كارخیابان سجادبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1566دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشدیپلم......مهم نیستمهم نیست8:30 الی 18238سلامت جسمی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1565كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانملیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به زبان انگليسيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1564فروشگاهخ پروين حسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیستتوافقي1350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1563كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمدیر مالی( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535آشنانه به خزانه داري بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1562كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17535داشتن سابقه كار وتوانايي قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1561كارخانهشهرك صنعتي رازيانبارداردیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17335داشتن سه سال سابقه ومسلط به نرم افزار نوآوران وكامپيوتربالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1560دفتر كارخ آپادانامدیر مالی‌( رئيس حسابداري) لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 171035داشتن 10سال سابقه الزامي استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1559كارگاهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار خانم ( پاره وقت )لیسانسحسابداريزنمهم نیست8 الي 14030داشتن سابقه كار الزامي است قانون كاردارد00
۱۳۹۶/۳/۲۹1558كارخانهاصفهاندارو سازدكترادارو سازيمردمهم نیست8 الي 16/30030بدون سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1557كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازطراح گرافيكلیسانسگرافيك مردمهم نیست8 الي 16/30030داشتن خلاقيتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1556كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازجامعه شناسلیسانسجامعه شناسي يا علوم اجتماعيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1555كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازرئيس روابط عمومیلیسانسروابط عمومی / روابط بين الملل / علوم سياسيمردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1554كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمدير توسعه بازارلیسانسمدیریت بازرگانی / شيمي مردمهم نیست8 الي 16/30335داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۹1553كارخانهكيلو متر 15 جاده اصفهان شيرازمديرواحد ظروف داروئيلیسانسصنایع/ مديريت / مكانيكمردمهم نیست8 الي 16/30535داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۴1552كارخانهشهرك صنعتي سگزينقاش خودورسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17235تسلط به نقاشي با پيستولهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۴1549كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس ایمنی صنعتيلیسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1548دفتر كاراصفهانبازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1547دفتر كاراصفهانطراح گرافیک لیسانسارتباط تصویری (گرافیک)مهم نیستمهم نیست8:30 الی 14:30140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1546كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارآقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل030آشنايي با ماده 169قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1545كارخانهشهرك صنعتي سگزيانباردارصنعتيدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 172350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۲1544كارخانهشهرك صنعتي سگزينگهبان (بازنشسته )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست48 ساعت كار 24 ساعت استراحت045حتما بازنشسته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۱1543دفتر كارمیدان احمد آبادطراح گرافیک فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی 13و15الی18/30135.طراحی corel draw آموزش داده ميشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۱1542دفتر كارمیدان احمد آبادمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست8الی13و15الی18135روابط عمومی بالا-اخلاق خوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۰1541كارخانهنجف آبادمدیر تولیدلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8الی17340آشنایی با طراحی وتکنولوژی قطعهبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۳/۲۰1540دفتر كارزرين شهركارمند امور اداریلیسانسمهم نيستزنمهم نیست8 الي 16035تسلط به كامپيوتر وداشتن روابط عمومي خوب وترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲۰1539دفتر كارزرين شهرمهندس برق 3نفرلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 16035ترجيحا ساكن زرين شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۸1538فروشگاهدروازه تهران یا خانه اصفهانفروشندهفوق دیپلم......زنمجرد8 الی 1 و 3الی 8230داری فن بیان و روابط عمومی خیلی خوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۷1537كارخانهخ بسيجكارگر فني ( 2 نفر )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۷1536كارگاهجاده نايين كارشناس دفتر فني( مهندس عمران /معماري)لیسانسعمران / معماريمردمتاهل8 الي 17130حتما مسلط به اتوكد وونرم افزار تكزا وآشنا به نامه نگارييكمليون وهفتصددارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱۷1535كارخانهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيان وآفيسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۶1534دفتر كاراصفهان وهمجواربازاریاب فوق دیپلمبازرگانیمردمجرد8-6130نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۶1533دفتر كارخ کهندژحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الی 17135مسلط به پارسیان و دارای سابقهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۶1531دفتر كارخ حمزه اصفهانيكارمند فروش خانم 10 نفر دیپلممهم نيست زنمجرد8 الي 16030داشتن فن بيان وروابط عمومي خوبقانون كار وبيمهداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۲1530دفتر كارچهارباغ بالاآرشيتكتلیسانسمعماریزنمجرد۸الی۱۶029انجام امور اداري وآرشیتکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۱1529دفتر كاراصفهان. پروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330آشنا به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱۰1528دفتر كارخیابان امام خمینیكارمند فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 17128دارای سابقه فروش در زمینه آهن آلات آهن و مصالح ساختمانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۹1527كارخانهشهرك صنعتي صفهمهندس برق قدرت لیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۹1526كارخانهشهرك صنعتي صفهراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داراي گواهي نامهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۹1525دفتر كارخ شيخ ابولحسنمهندسي معماري خانم لیسانسمعماریزنمهم نیست8 الي 17030تسلط به نقشه كشي با كد - آفيس - وطراحي پلانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1524دفتر كارخ هشت بهشتكارشناس بازرگاني لیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8-17260روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1523كارگاهاصفهاننانواسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی161501 سال سابقه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1522كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 الي17135آشنا به امور خريد وفروشقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۸1521دفتر شركتخ شريعتي انباردارلیسانسمهم نيست مردمهم نیست8 الي 17335مسلط به كامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۷1520شركتشهرك علمي تحقيقاتي اصفهانمهندس مواد ومتالورژي ( خانم )لیسانس / فوق ليسانسمواد و متالورژیزنمهم نیست8 الي 16030ترجيحا مسلط به زبان وآشنا به امور بازرگاني بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۷1518كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر فني 2نفرفوق دیپلممکانیک / ساخت وتوليد/ ماشين ابزارمردمتاهل8 الي 17130داشتن پايان خدمت الزاميقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۷1517كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادكارگر خط تولید ( 10 نفر )دیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمتاهل8 الي 171250قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۶1516دفتر كارخ مصليكارمند فروشفوق دیپلم......هر دومهم نیست8/30الی17140ارتباط عمومی و فن بیانآشنایی با سیستم و آفیسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1515كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداری آقالیسانسکامپیوترمردمجرد8 الي 17130مسلط به ورود واكسل جهت ثبت اسنادوگزارشات قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۴1514دفتر كارپل وحيد حسابدارخانم /آقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به نو آورانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1513دفترشركتخ شيخ بهاييحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنابه امور مالياتي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1512اسايشگاه سالمندان اصفهان اصفهانپرستار( نگهدار ي سالمند)سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17045علاقه مند به نگهداري سالمندقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۳/۴1511دفتر شركتروبروي شهرك آزمايشمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17535داشتن 5 سال سابقه كار وتسلط به آفيسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۴1510دفتر كارهشت بهشت شرقیمنشی لیسانسبازرگانیزنمجرد8 تا 4235مسلط به فروش- روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۳1509كارخانهشهرك صنعتي نجف آباد كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17135داشتن روابط عمومي بالابالاتر از قانون كارداردهزينه اياب وذهابندارد
۱۳۹۶/۳/۳1508كارگاهفلاورجان چرخكار ماهر ونيمه ماهر10نفر (خانم )سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135ترجيحا ساكن فلاورجانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۳1507دفتر كاراستان اصفهانبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست7:30تا 16135دارای ضمانت.ترجیحا وسیله نقلیهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲1506كارگاهخ امام خميني /خ بابوكانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲1505كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارمند امور اداری آقالیسانس......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به كامپيوترو سابقه كار استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱1497كارخانهشهرك صنعتي جي تكنسين مكانيك دیپلم / فوق ديپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل135آشنايي با تعميرات صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1496كارگاهشاهپور جديد نقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک / ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17130حتما مسلط به نرم افزارهاي نقشه كشي صنعتيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1495كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمونتاژکار ولحيم كار (خانم 5 نفر) دیپلم / فوق ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135جهت لحيم كاريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1494كارخانهشهرك صنعتي كمشچهبرقكار صنعتي فوق دیپلم / ليسانس برق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17135آشنائي به plc- و هيدروليك وتعميرات مرتبط قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1493كارخانهشهرك صنعتي سگزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135آشنايي به تعمير پمپ وگيربكسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۸1492كارخانهشهرك صنعتي سگزياپراتور خط تولید‌(كارگر ساده )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035علاقه مند به كار در زمينه توليد لوله پولي اتيلن وتزريق پلاستيكقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۸1491كارخانهشهرک صنعتی سگزی تزريق كار سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستبه صورت شیفت238ترجيحا تزریق كار سابقه كار داشته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۷1490دفتر كارخ آمادگاهكارشناس بازرگانی 2 نفرلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط كامل به زبان خارجيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۷1489دفتر كارخ شمس آبادیبرنامه نویس كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17235توسعه و پشتیبانی نرم افزار با تخصص در C#,SQLبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۶1488دفتر كارشاهین شهرخ مخابرات كارمند امور اداری خانم لیسانس ترجيحا زبان انگليسيزنمهم نیست8 الي 14135حتما مسلط به زبان انگليسي مكالمه - ترجمه وحتما ساكن شاهين شهرباشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۶1487دفتر كارخ جيحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135صدور سند قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۶1486آزمايشگاهخ بزرگمهركارشناس علوم آزمايشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهی/ بيوشيمي /ژنتيك زنمجرد8 الي 17135نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۵1484كارخانهشهرك صنعتي جي مكانیك صنعتیدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۵1483دفتر كارخ شيخ ابوالحسن حسابدار پاره وقتلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135مسلط به نرم افزار امين قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۵1482كارخانهشهرك صنعتي سگزيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135برشكاري وخم كاري وجوشكار مسلط باشد ؛ وكار دستگاه سي ان سيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۴1480كارخانهخمینی شهرطراح وب سايتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست7:30 الی 17135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۴1479مجتمع مسكونيشهيد كشوري نگهبان (بازنشسته ) 50نفرسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي ( 6صبح تا6 عصر) وبالعكس055حتما بازنشسته باشد900 تا 950 هزار توماننداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۳1477دفتر كارخ 22 بهمنكارشناس تضمنين کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17130حتما به ايزو وتضمين كيفيت آشنا باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۳1476كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادمهندس مكانيك ( ساخت توليد )لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به زبان انگليسي ( ترجمه ومكالمه )بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۰1474كارخانهپروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330ناهار نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۰1473كارگاهشهرک صنعتی جیبرق كار خودروفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 18130*قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1472كارگاهشاهپور جديدتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی17/30233مسلط به کار با دستگاه تراش و نقشه خانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1471كارگاهشاهپور جديدسرپرست كارگاهلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8الی17/30233مسلط به نقشه خانی ،سرپرستی کارگاه،دستگاه تراش و cncقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1470كارخانهشهرك صنعتي سگزينت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمكانيك صنعتي و...مردمهم نیست8 الي 17135توانايي تهيه گزارش پايش اداري وسيستمي وآشنا به پروژه هاي تعميراتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1469كارخانهكيلو متر 17 جاده خميني شهر - نجف آبادمهندس علوم وصنايع غذايي آقالیسانسعلوم و صنایع غذاییمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل040نداردبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1468كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به امور مالياتي ومالي وكامپوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1467كارخانهشهرك صنعتي اشترجانانباردارفوق دیپلماظهار نشدهمردمتاهل7:30 الی 17540تسلط به انبارداری کامپیوتری ؛ تسلط به کنترل موجودی، انبارگردانی و ...سابقه کاری در این زمینه قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1466كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135حقوق ومزايا براساس قرار داد پاره وقتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1465دفتر كارخ امام خمینی- عطالملکمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست9-1511اشنا به امور اداری و فن بیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۷1464كارگاهخیابان امام خمینیحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی17/30235اشنا به پارسيان - نرم افزار بيمه - انبار - ماليات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1463دفتر كارخ جيحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست9 الي 17130داشتن تجربه / مسلط به پارسيان - هلو - خريد - فروش -امور مالياتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1462دفتر كارخ لاهورامور تبليغات لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الي 16130جهت امور تبليغات شركت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1461دفتر كارخ مسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8 الی17245مسلط به امور فروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1460دفتر كارخ لاهورمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16330تسلط به امور ماليان بيمه - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1459دفتر كارخ لاهورمدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 161300بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1458دفتر كاربهارستانكارپرداز / تحصيلداردیپلم......مردمهم نیست8 تا 17150روابط عمومی بالا- فن بیان خوب- دارای پشتکار بالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1457دفتر كاراصفهانبرنامه نویس كامپیوترلیسانسعلوم کامپیوترهر دومهم نیست8-16:30230برنامه نویسی C# و ASP.NETقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1456دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارشناس روابط بين المل لیسانسروابط بین الملل / بازرگاني / اقتصاد مردمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1455دفتر كارشركتخ 22 بهمنمسئول دفتر مدير عامل لیسانسبازرگانی / مديريت بازرگاني / اقتصادمردمهم نیست8 الي 17530مسلط به امور اداري وكامپيوتر و حتما مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1454دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارپردازي الزامي استبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۳1452دفتر كارمسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی17245مسلط به فروش وتر جیحا آشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۳1451كارگاهاصفهان - بهارستانبازاریاب دیپلم......هر دومهم نیستآزاد140حقوق بیمه و پورسانتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۱1444فروشگاهبازارقهوه کاشیهااپراتور فروش ( فاكتورزن )لیسانسکامپیوترزنمهم نیستپاره وقت دردوشیفت صبح یا عصر040ترجیحا مسلط به نرم افزارهلوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۱1443دفتر كارخ سعادت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130مسلزط به نرم افزار هلوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۰1442كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارآقالیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17230مسلط به امور حسابداري خريد ؛ فروش؛ ماليات ؛ حقوق ودستمزد ؛ارزش افزوده ؛ ماده 169و..بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۰1441كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 171300قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۹1440كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130تسلط به رايان تراز؛ امور بيمه وماليات وگزارش فصليقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۹1437كارخانه52كيلومتري جاده كوهپايهتكنسين مكانيك فوق دیپلم / ليسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي ومسلط به اتوكد وكتيابالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۹1436واحد توليديخ بسيجحسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17430تسلط به نوآوران ؛ وارزش افزوده وماليات ؛ گرازش فصلي و4 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۷1435دفتر كارخ طیببرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8ال 17230تسلط به تابلو سازی برققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۴1433كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور دستگاه فايبر گلاسدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل1300قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۴1432كارخانهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 19130تسلط به نرم افزار امينبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳1431نمايندگي فروش خودروشهرك صنعتي امير كبيراپراتور فروش ( فاكتورزن )دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8 الی 5 بعداز ظهر240مسلط به کامپیترحقوق درصدي داردنداردندارد