لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۵ مرداد
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۷/۵/۲۳2317دفتر كارخ ميركارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت mbaمهم نیستمهم نیست8 الي 17135تسلط به زبان الزامي است بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۲۳2316كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری/ كامپيوتر/ زنمتاهل8 الي 17035حتما متاهل باشد - مسلط به كامپيوتر وامور اداريقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۳2315كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار ارشد خانم / آقالیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17235تسلط به كليه اموحسابداري ؛ ماليات وارزش افزودهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۱2314كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادكارگرفنيدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17230سالم و آشنا با تراشکاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۱2313كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادكارگر ريخته گريدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17530سالم و آشنا به ریخته گری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۱2312كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17530جوان و سابقه کارداشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۰2310دفتر كاراصفهانكارمند اداریلیسانسكامپیوترزنمجردصبح و عصر130روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۲۰2309كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تيكت زنيدیپلم......مردمهم نیستسه شيفت گردشي135كارگر فني باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۰2308كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به آفيس و اكسل و پاور پوينتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۲۰2307كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارشناس تضمين كيفيت (خانم )لیسانس صنایعزنمهم نیست8 الي 17135حتما تضمين كيفيت كار كرده باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۸2306كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مانیتورینگ ( دیده بانی) خانمدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست خانممهم نیست2روز صبح -2روزعصر- 2 روز شب2 روز استراحت040علاقه مند به شرايط كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۷2305كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس صادراتلیسانسمديريت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كافي در زمينه صادرات وتسلط به زبانبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۶2304كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارشناس فن آوري اطلاعاتلیسانسي تي مردمهم نیست8 الي 17535تسلط به شبكه - سرور - دوربين هاي مدار بسته بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۶2303دفتر كارخ استانداريحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17535تسلط كامل وحرفه اي به حسابدار ومالياتبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۶2302دفتر كار خ جيكارگر فنيدیپلم /فوق ديپلم / ليسانسمهم نيست مردمجرد8 الي 17030ظاهري آراسته ؛ ومرتبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱۶2301كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکار قالبدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست مردمهم نیست7/30 الي16/30135داشتن تجربه در زمينه قالب سازي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۶2300كارخانهشهرك صنعتي سجزيكارگر بسته بندي (خانم )سيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17030نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱۵2299كارخانهشهرك صنعتي جيمهندس برق خانم لیسانسبرقزنمهم نیست8 الي14135داشتن تجربه كافي در زمينه كنترل كيفي ومونتاژقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱۵2298كارخانهنجف آبادكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک /صنايعمهم نیستمهم نیست8 الي 16 (پنجشنبه ها تعطيل)135داشتن سابقه كارموثرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۵2297كارخانهنجف آبادكارشناس صنايعلیسانس /فوق ليسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 16 ( پنجشنه تعطيل)235گرايش سيستمها وبهره وريقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۴2296كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار آقا فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمردمهم نیست7الي 16335آشنا به نرم افزار همكارن سيستم \ هلوقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۴2295كارخانهخ بسيجحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱۴2294كارخانهشهرك صنعتي امير كبيرحسابدار ارشدفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17335تسلط كامل به امور حسابداري وماليبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۵/۱۳2293كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيانقانون كارداردهزينه اياب وذهابندارد
۱۳۹۷/۵/۱۰2292كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به كامپيوتر وامور اداريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱۰2291كارخانهشهرك صنعتي جينقشه کش صنعتی مسلط به ساليد وركلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به نقشه كشي ساليدوركبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱۰2290فروشگاهخ امام خمينيخدماتيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17035جهت امور خدماتي ؛ پذيرايي \ وجابجايي ورقهاي كابينتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۹2289فروشگاهاتوبان فرودگاهراننده نيسان ( بدون خودرو)سيكل / ديپلم......مردمهم نیست8 الي 17140راننده نيسان بدون خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۸2288كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکاردديپلم / فوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه مونتاژ الكترونيك قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۸2287كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار تزريق كار پلاستيكقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۷2286كارخانهشهرك صنعتي جيپرسکار دیپلم......مردمهم نیست8 الي16135داشتن سابقه پرسكار- نوع پرس 8و16 تنقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۶2285كارگاهخ امام خميني كارگر ساده آقاديپلم مهمم نيست مردمهم نیست8 الی 1713500داردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۶2284دفتر كارخ 8 بهشتحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 13135مسلط به پارسیان قانون كار( ساعت كار كرد )داردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۶2283دفتر كارخ امام خميني حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 12 و 16 تا 18135مسلط به نرم افزار نوآوران .حسابداري انبارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۶2282دفتر كارخیابان امام خمینیكارمند اداریلیسانس......زنمهم نیست8الی 12:30 و 14الی 18127روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۳2281كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135اشنا به امور اداريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۳2280دفتر كارخ توحيد ميانيكارمند اداريلیسانسکامپیوترزنمجرد9الي 17135مسلط به كامپيوتر وفتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۲2279دفتر كارخ بسيج حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9 الي 16335تسلط به پارسيانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۲2278دفتر كارخ رودكيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235داشتن روابط عمومي بالا / بيمه بعد از يكماهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۲2277كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8 الي 16135تسلط به حسابداري ونرم افزا نوآوران قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۵/۲2276فروشگاهشاهپور جدیدانبارداردیپلم......مردمهم نیست8 الی 18235.قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱2275شركت باربريخ جيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 14135حتما مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۵/۱2274كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8 الي 17135مسلط به كليهه امور حسابداري وحتما ساكن شاهين شهرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۵/۱2273شركتخ سجادمهندس برق قدرت / الكترونيك / كنترللیسانس /فوق ليسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17‌( وماموريت برون شهري)435داشتن مهارت برنامه نويسي مانيتورينگ - كنتل زيمنس سري 400 / plc/شبكه ها و اتوماسين صنعتيبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۴/۳۰2272كارگاهمنطقه صنعتي سروشسرپرست توليدفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135قدرت نظارت بر كاركنان واحد توليد و تسهيل روند كار ؛‌آشنا به امور حسابداري واسناد مالي شركت وكامپيوتر؛ محل مصاحبه كاريابيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۳۰2271رستورانخ زرين كوبصندوقداردیپلم /فوق ديپلم حسابداریزنمهم نیست11تا15 و 20تا23 شب035داشتن روابط عمومي خوب وظاهري مناسبقانون كارداردنداردشام وناهار
۱۳۹۷/۴/۳۰2270كارگاهارغوانيهكارمند اداریدیپلمکامپیوترزنمهم نیست8 الي 13135آشناييي با كامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۳۰2269كارگاهخ ۵ رمضانتكنسين الكترونيك دیپلم /فوق ديپلم الكترونیکمردمهم نیست8.30الی13&16الی20245دقیققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۷2268كارگاهميدان امام علي خياط خانم (وردست / اتوكار ) ديپلم / فوق دیپلمخياطيزنمهم نیست8 الي 17135آموزش توسط مدير كارگاهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۴/۲۷2267كارخانهشهرك صنعتي جيمكانیك صنعتیدیپلم /فوق ديپلم مرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 16235تسلط به تعميرات هيدروليكبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۲۵2266كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس پشتيابنيفوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الي 17335- مسلط به زبان های برنامه نویسی SQL و .NETبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۲۵2265كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس فنيفوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17335-مسلط به زبان انگلیسی- مسلط به نرم افزارهایpro/engineer – catia – solidworks-آشنا به ساخت و طراحی -آشنا به فرآیندهای تزریق پلاستیک و خطوط مونتاژبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۲۵2264كارگاهخ مولويكارشناس مكاترونيكلیسانسمکاترونیکمردمهم نیست8 الي 16135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۴2263دفتر كارخواجوكارشناس بازرگاني خارجيلیسانس......زنمهم نیست8 الی 4150نیازمند فردی با انگیزه و پویابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۴2262كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادپرسکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابق کار پرس ضربه ایقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۲۳2261دفتر كارخ پروين حسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي16135مسلط به پارسيان وروابط عمومي مناسب جهت اخذ مطالبات شركتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۳2260دفتر كاربختیاردشتكارشناس مواد ومتالورژي / mbaلیسانسمواد ومتالورژيمردمهم نیست8الی18140 متالورژ آشنا به مبانی بازاریابی و فروش ترجیحاً MBA جهت کار در واحد فروش شرکت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۳2259كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهاپراتور كامپيوتردیپلم /فوق ديپلم کامپیوترمردمهم نیست7 الي 16130داشتن پايان خدمت - ترجيحا ساكن بهارستان با دروازه شيرازقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۳2258كارگاهخ امام خميني نوار دوز تشك دیپلممهم نيست مردمهم نیست16 تا 22 (شيفت شب)130تسلط به دوخت نوار تشك وعيب ياب وتعمير دستگاه مربوطهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۳2257دفتر كارخ 8 بهشت شرقيكارشناس صنايع خانم لیسانسصنایعزنمهم نیست8 الي 16130مسلط به ايزو - استاندارد - واجراي پروژهپروژه ايينداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۱2256شركت ميدان آزاديكارمند اداری خانم لیسانسكاامپيوتر - علوم اداري - و...زنمهم نیست8 الي 16/30135فعاليت شركت در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني ملي واستانيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۱2255شركت ميدان آزاديكارشناس اجرائي لیسانسمكانيك - عمران - برق - الكترونيكمردمهم نیست8 الي 16/30135فعاليت شركت اجراي پروژه هاي عمراني ملي واستانيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲۰2254كارخانه دفتر شركت خ امام خميني حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به امور حسابداريبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۹2253كارخانهشهرك برزگ صنعتي اصفهان كارگر سادهدیپلم /فوق ديپلم 0مردمهم نیست8 الي 17035ورزيده وداشتن توانايي جسمي قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۹2252كارخانهشهرك صنعتي جيكارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)135داشتن تسلط به نرم افزار انبارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۱۹2251كارخانهشهرك صنعتي جيكارگر ريخته گري آقادیپلم......مردمهم نیست8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)235جهت ريخته گريقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۱۹2250كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدارارشد لیسانسحسابداریمرد / زنمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به امور حسابداريبالاتر ازقانون كار/ توافقيدارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۱۹2249كارخانهشهرک صنعتی جی اپراتور فروش فوق دیپلمبازرگانیزنمجرد8 صبح الی 17235مسلط به کامپیوتر ADSL باروابط عمومی بالا جهت فروش قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۶2248كارخانهشهرك صنعتي سگزيراننده لیفتراکسيكل / دیپلممهم نيست مردمهم نيست8 الي 17235داشتن گواهينامه الزاميبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۴2247شركت سه راه ملك شهر كارشناس شيمي كاربردي خانملیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17035داشتن سابقه كار درآزمايشگاه در زمينه آناليز آب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۳2246دفتر كارایرانكارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردمتاهل8الی 17530فعالیت اهن فروشیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۲2245دفتر شرکتخ احمد آبادكارمند اداری خانم فوق ديپلم يا ليسانسکامپیوتر/ علوم كامپيوترزنمهم نیست9 الي 15135تسلط به امور كامپيوتر - روابط عمومي قوي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۱2244دفتر كارخ خرمحسابدار فروشلیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 17030مسلط به ICDLقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۱2243دفتر كارمجتمع پارككارمند اداری خانم لیسانسکامپیوتر/ علوم كامپيوتر / علوم اداريزنمهمم نيست8 الي 12 و 16 تا 19135حتما مسلط به كامپيوتر وامور اداري وزبان انگليس در حد مطلوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۱2242دفتر كارفلکه دانشگاه روبروی شهرک منتظریكارمند اداریلیسانسکامپیوترزنمجرد8/30-13و14-17/30130نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۰2241شركت شهرك علمي تحقيقاتي اصفهانحسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16135حتما خانم / مجرد / روابط عمومي بالا . مسلط به امور حسابداريبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۱۰2240كارخانهشهرك صنعتي منظريه نجف آبادحسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي15135حتما خانم وساكن ويلاش هر يا نجف آبادقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۴/۱۰2239كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الي 17130حتما مجرد وترجيحا ساكن خ امام خميني وشاهين شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۹2238دفتر كاراشراقكارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8-4225نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۹2237دفتر كارچهار باغ عباسيسرويس وپشتيباني دستگاه كارت خوانفوق دیپلم /ليسانسكامپيوتر / الكترونيك مردمهم نیست8 الي 17030داشتن كار تا پايان خدمتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۸2236دفتر كارمیدان نقش جهانحسابدار فروشلیسانسحسابداریهر دومجرد8:30 الی 17235نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۷2235كارخانهشهرك صنعتي مباركه كارشناس شيمي / نساجيلیسانس /فوق ليسانسشیمی / نساجيمردمهم نیست8 الي 17235تخصص در امور رنگ وداشتن تجربه كار در كارخانجات ريسندگي وبافندگي البالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۵2234كارخانهمورچه خورتپیستوله کار 5نفرسیکل یا دیپلممهم نیستمردمهم نیست8 الی 17135حرفه ای و دارای تجربه کاری،ترجیحا ساکن اصفهان ،خورزوق، قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۵2233دفتر كارخ هاتف - كوچه يخچالحسابدار خانم 3 نفر فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 13 و 16 تا 18135تسلط به امين وداشتن تجربه كافي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۵2232سايرپروینبازاریاب دیپلم......هر دومهم نیست8 الی 16133در صورت جذب از بیمه نیز بهرمند میشوید حقوق هم توافقی بعلاوه پورسانتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۵2231كارخانهخ بسيج تزریقکارحرفه ايدیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 17530داشتن تجربه كار موثر در حد استاد كاربالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۴/۵2230كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مكانیك صنعتیفوق دیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 16/30335مسلط به تعمير ونگداري ماشين آلات صنعتي - چيلر وپناماتيك وحداقل 3 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۵2229كارخانهشهرك صنعتي اشترجان تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 16/30535تسلط به plc- invntor وداشتن 3 تا 5 سال سابقه قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۵2228سايرخ شمس آباديمنشي مطبفوق دیپلم / ليسانسمرتبط باشغلزنمهم نیست7/30 تا 12 و15/30تا 19130نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۵2227كارگاهميدان امامكارگر طلا سازيدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035داشتن سلامت جسمي ودقت در كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۵2226كارگاهميدان امامحسابدار آقا لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235مسلط به كليه امور حسابداريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۴2225نمايندگي خودروپل تمدن كارمند اداریلیسانس / کامپیوتر/ علوم اداري و...زنمهم نیست7/30الي 12 - 15تا 18135تسلط به امور اداري وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲2224كارخانهشهرک صنعتی رازیكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایع یا مکانیکمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کارشناسی کنترل کیفی در کارخانه لوله سازی، بازرسی و هیدروتستبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۴/۲2223كارخانهشهرك صنعتي جيكارگر سادهدیپلم......زنمهم نیست8 الي 17 ( پنجشنبه تا 14)045جهت كنترل چشمي قطعات كوچك لاستيكيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۴/۲2222مدرسه دخترانهخانه اصفهانآشپزخانم سيكل / ديپلم......زنمهم نیست8 الي 17145توانايي طبخ ناهار براي 70 نفر وخدمات مدرسهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۳/۳۰2221كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس ارشد شيمي ( گرايش پليمر) فوق لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17235داشتن سابقه كارموثر/ داشتن پايان خدمت - نداشتن معافيت پزشكي -- يك سال سابقه كار فني- سكونت در اصفهان - شاهين شهر _ مورچه خورت -گز -بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۹2220كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17235تسلط به تعميرات cnc - pm وداراي سابقه كار موثربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۹2219كارخانهشهرك صنعتي اشترجان برقکار صنعتی ديپلم / فوق دیپلمبرق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17235آشناي با cnc- plc- pm وداشتن سابقه كار موثربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۹2218كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مامور( مدير ) خريدلیسانس بازرگانی - صنايع - مكانيك مردمهم نیست8 الي 17235ترجيحا رشته بازرگاني - مكانيك ويا صنايع وداراي سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۸2217كارخانهشهرك صنعتي جيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست7الي 19136داشتن تجربه كاري برق صنعتي الزامي است قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2216كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکار( خانم )دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست زنمجرد8 الي 16/30035حتما مجرد وداراي سابقه كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2215كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادتزریقکار پلاستیک دیپلم......مردمهم نیست8 الي 16/30135داشتن سابقه كار در مورد شغل الزامي استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2214كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادمكانيك ساخت وتوليد/ ماشين ابزار ديپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16/30135آشنايي با اسپاركقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2213كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادحسابدار خانم / آقالیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16/301350قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2212كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس برق لیسانس /فوق ليسانسبرق ( انواع گرايشها ) مردمهم نیست8 الي 16/30135حتما مسلط به زبانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2211سايرفلكه دانشگاه صنعتي مكانيك خودرولیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۷2210كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهان كارگر ساده خانم دیپلم......زنمهم نیست8 الي 17035نداردقانون كارداردداردصبحانه
۱۳۹۷/۳/۲۷2209دفتر كارخ سجادكارشناس بازرگاني داخليلیسانس برقمردمهم نیست8 الي 17235حتما رشته برق وآشنا به امورمناقصات \ قيمتها بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۳2208كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135حتما 70 -18 وپايپپينگ كار كرده باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۳2207كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 17 ( سه روز در هفته)135سه روز در هفته قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۲2204كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار خانمفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135تسلط كافي به امور حسابداري وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۲2203كارگاهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135تسلط كافي به امور حسابداري\‌ وكامپيوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2201كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد خدماتي وتميز كاريسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17040انجام خدمات تميز كاري سالن توليد وامور متفرقه ديگرقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2200كارخانهقطب صنعتي قهدريجان اپراتور تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به سنگين تراش وكاروسل وبويرينك كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2199كارخانهقطب صنعتي قهدريجان نقشه کش صنعتی خانم لیسانس مکانیکزنمهم نیست8 الي 17135مسلط ب نقشه كشي اتوكدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2198كارخانهقطب صنعتي قهدريجان مهندس مكانيك خانم لیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2197كارخانهسه راه درچهنقشه كش اتوكد (خانم )فوق دیپلم /ليسانسنقشه کشی صنعتی زنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به اتوكد وكار بادستگاه سي ان سيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2196كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مونتاژکار آقادیپلم /فوق ديپلم فني وهنرستانيمردمهم نیست8 الي 17135داشتن 5 سال سابقه كار وديپلم فنيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2195كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17530داشتن 5 سال سابقه كار بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2193كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداری خانم لیسانسکامپیوتر/ علوم اداري و...زنمهم نیست8 الي 16135تسلط به اموراداري وسيستم قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۱2192كارخانهشهرك صنعتي جيكارشناس شيمي خانملیسانسشیمیزنمهم نیست8 الي 16035حقوق طبق قوانين سازمان غذا وداروبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2191كارخانهشهرک صنعتی سجزیكارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2190كارخانهشهرک صنعتی سجزینقاش خودوردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17145توانایی کار با پیستوله و پاششقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2189دفتر كارطالقانی منشی شركتلیسانسحسابداریزنمجرد9-17120 توانایی ها : آشنایی کامل به حسابداری و کامپیوتر (اینترنت ) رفعالیت روزانه حسابداری و مدیریت فروشگاه آنلاین (همراه با آموزش ) یک میلیوننداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2188دفتر شركت خ شيخ مفيدحسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17335حتما مسلط به امور ماليات وقوانين بيمه و تايپبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲۰2187موسسهخ لاهورحسابدار آقا فوق ديپلم يا ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17435حتما داراي 4 سال تجربه كاري وتسلط به قوانين ماليات وبيمهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2186كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت بازرس فروشلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17335داشتن تجربه كاري در خصو ص قوانين فروشقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2185كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حراست ،انتظاماتفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17 (شيفيتي )140داشتن سابقه كارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2184كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه كار وتسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2183كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس منابع انساني لیسانسروانشناسی صنعتی ،مدیریت زنمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه وتجربه كاريبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2182كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مدیر روابط عمومیلیسانسعلوم اداری و رشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الي 17335داراي تجربه كاري وآشنا به crmقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2181كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مدير دفتر شركتفوق دیپلم /ليسانسترجيحا حسابداری / كامپيوترزنمجرد8 الي 17535آشنا به امور حسابداري واداري شركتن ومسلط به كامپيوتر وداراي روابط عمومي بالاقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2180كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس كنترل كيفيتلیسانسعلوم و صنایع غذاییمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به آزمايشگاه ميكروب وشيماييقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2179كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حسابرس لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به امور حسابرسي - ماليات و...بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2178كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس كنترل كيفيتلیسانسعلوم و صنایع غذاییزنمهم نیست8 الي 17135داراي سابقه كار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2177دفتر كار4 راه گلزارحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 16135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۹2176دفتر كارخ مصلي كارشناس فروشلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17 (پنجشنبه ها تعطيل)135 حتما رشته برق با هر گرايش ،ترجيحا داشتن تجربه فروش - جهت تامين قطعات صنعتي مورد نياز شركتها قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۳2175كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارگر فنيدیپلم /فوق ديپلم رشته فني وحرفه اي / كار ودانش / هنرستان و..مردمهم نیست8 الي 17135داشتن پايان خدمت - نداشتن معافيت پزشكي -- يك سال سابقه كار فني- سكونت در اصفهان - شاهين شهر _ مورچه خورت -گز -قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۳2174كارخانهشهرك صنعتي جيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافيقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۳2173كارخانهشهرك صنعتي جيجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2172كارخانهشهرك صنعتي جيمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17 . شيفت گردشي135شيفت گردشي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2171كارخانهشهرك صنعتي جيتكنسين برق آقافوق ديپلم يا ليسانسمرتبط باشغلمرد مهم نیست7الي 17135آشنايي به امور برق وحدهاي صنعتي قانون كارداردلاله - جي - خوراسگاندارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2170كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست7الي 17135آشنايي به نرم افزار حاسبقانون كارداردخ لاله -ئجي - خورسگاندارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2169دفتر كارخ سجادحسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30 الي 15/30135تسلط به نرم افزار سايناقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2168كارخانهشهرک صنعتی جیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 16 پنجشنبه تعطیل235تسلط و تجربه کافی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۲2167كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بورسلیسانس یا فوق لیسانسترجیحا حسابداریمردمهم نیست8 الی 16235حتما رشته حسابداري وداراي تجربه و تسلط،کافی در امور بورسبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2166دفتر كارملک شهركارگر سادهدیپلممکانیکمردمهم نیست8/5 تا 13/5 و 16/5 تا 19/5230جوان و فعالقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2165فروشگاهخ امام خميني خ دانش حسابدار خانم آشنا به نرم افزار كارافوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست7/30تا 15/30135آموزش با نرم افزار كارا بر عهده شركت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2164دفتر كارخ 8 بهشت غربيحسابدارخانم آشنا به نرم افزار الماسفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار الماسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2163دفتر كارمحدوده انارك برقکار ساختمان / صنعتي (ماهر ونيمه ماهردیپلمفني مردمهم نیست8 الي 18135اجراي پروژهاي برقي ساختمانهاي مسكوني وصنعتي وآشنا به لوله گذاري وسيني گذاري روزي 50 الي 70 هزار تومان و بيمهداردنداردناهار - شام - صبحانه ومحل خواب
۱۳۹۷/۳/۱۰2162فروشگاهسپاهان شهر حسابدارمسلط به پارسيانفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست9تا 13 و 17تا 22135حتما ساكن سپاهان شهرباشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱۰2161دفتر كارمحدوده پل وحيد حسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به نوآوران قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2160كارگاهشهرک صنعتی جیكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنايع / مكانيكمردمهم نیست8 الی 16240آشنایی کامل به کنترل کیفیتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2159كارخانهشهرك صنعتي اشترجان سرپرست انبار فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135حتما آشنا به نرم افزر انبار ورانددگي با ليفتراك با گواهي نامهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2158موسسه حسابداريخ لاهورحسابدار آقا لیسانس حسابداريمردمهم نیست8 الي 17135تسلط كامل به امور حسابداري وماليات وقاني تامين اجتماعيبالاتر از قانون كاردارد0ندارد
۱۳۹۷/۳/۸2157كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس خريد لیسانسصنایع / مكانيك / برق مردمهم نیست8 الي 17035ترجيحا رشته هاي مكانيك -صنايع - برق - وبازرگانيبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2156كارخانهشهرك صنعتي اشترجان سرپرست توليدفوق دیپلم /ليسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17335تسلط به برنامه نويسي cnc- آشنا به ابزار برش -بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2155كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مدير تعمير ونگه داري ( نت )لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17 735آشنا به هيدور ليك وپناماتيك وتجهيزات برقيبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۳/۸2154دفتر كار4 راه علامه امينيسرپرست انبار فوق دیپلم /ليسانسعمران / مكانيكمردمهم نیست8 الي 17135آشنا به نرم افزار مرتبط با انبار داري - آشنا به لوازم تاسيسات برودتي وتطويه مطبوع - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۷2151كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد آشپز وسر آشپزماهر وكمك آشپزدیپلم /فوق ديپلم ......مردمهم نیست8تا 16 و16تا 22 (شيفتي)140داشتن تجربه كافي پخت انواع غذاها بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۷2150فروشگاهميدان امامفروشندهدیپلم......زنمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۳/۶2149كارخانهخ امام خميني حسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریمردمهم نیست7/30الي 15135تسلط به امور حسابدرايقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۶2148كارخانهخ امام خميني كارگر انبارفوق ديپلم مهم نيست مردمهم نیست7/30الي 15035حتما فوق ديپلم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۳/۵2147سايراصفهان و حومهراننده پایه 2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140داشتن روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۵2146كارخانهشهرك صنعتي رازيسرپرست انبار دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست مردمهم نیست8 الي 18135تسلط به نرم افزار انبار وترجيحا سابقه كار در زمينه فولادبالاتر از قانون كاردارداكثر نقاط دارد
۱۳۹۷/۳/۵2145كارگاهفلكه تاكسي راني كابینت سازدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135بعد از سه ماه بيمه ميشودروز مزدي ( در حد اداره كار )داردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۲2144كارگاهخ جي كارشناس دفتر فنيلیسانسعمرانمردمهم نیست8الی18545اشنا به مباحث فهرست بها و دفتر فنی و صورت جلسات تعدیل لایحه تاخیراتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱2142كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار‌(آقا )فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به كليه امور حسابداري( ماليات - ارزش افزوده - ...بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۳/۱2139كارخانهشهرك صنعتي موچه خورت جوشکار آرگوندیپلمممهم نيست مردمهم نیست8 ال 172350بالاتر از قانون كاردارداكثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۷/۲/۳۱2138كارخانهشهرك صنعتي علويجهمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار ،وتوانايي كار در ارتفاع وتعمير جرثقيل هاي سقفيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۳۱2137نمايندگي خودروبلوار ملت خدماتيدیپلممهم نيست مردمهم نیست9الي 21 ( گردشي)135 -جوان و پر انگيزه ومورد وثوق - جهت امور خدماتي شركتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۳۱2136فروشگاه قطعات خودروشاهپورجديد حسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۳۰2135كارخانهشهرك صنعتي رازيكارمند اداریلیسانسعلوم کامپیوترزنمجرد8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)127تسلط به امور اداري شركت اعم از اداري - بايگاني - ثبت سند - وتاحدودي آشنا به زبان ترجيحا ساكن شهرضا ؛ بهارستان ؛ سپاهان شهر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۳۰2134كارخانهشهرك صنعتي رازيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)135تسلط به تعميرات برقي كارخانه قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۳۰2133فروشگاهخ پنج رمضانراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235داشتن گواهينامه ويژهقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۹2132دفتر كاربزرگمهرفروشندهلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست9 الی 18130 مهارت بازاریابی و فروش تلفنی؛ اصول مذاکره ومشاوره تلفنی ، پیگیری مرسولات ، برنامه ریزی ،تسلط به کامپیوتر (آفیس ، اینترنتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2131دفتر كارخ آپاداناكارمند اداری مسلط به انگليسيلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنمجردساعت متغير135تسلط به كامپيوتر وزبان انگليس جهت ارتباط با مشتريان خارجي واينترنت لازم استثابت وپورسانت نداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2130كارگاهشهرك صنعتي محمد آبادمهندس مكانيك ( جامدات - سيلات )لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17135توانمند وعلاقمندي به كارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2129كارگاهشاهپورجديد ......لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135آشنا به اندازه گيري ابزار آن ونقشه خوانيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۷2128كارگاهشاهپورجديد تكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17135آشنا به مدارهاي الكترونيكقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2127كارگاهبازار میدان امامكارشناس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الی 17035توانمندی ، دقت ، داشتن انگیزه کاری، قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2126كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارمند اداری،خانملیسانسعلوم اداری، کامپیوتر و....زنمهم نیست8 الی 17230تسلط،به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2125كارخانهشهرک صنعتی سگزیآشپز خانم برای شرکتدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17245توانایی طبخ غذا برای کارکنان شرکت به تعداد 15 نفرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2124كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکهراننده لیفتراکدیپلم /فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ترجیحا ساکن محدوده دروازه شیراز و بهارستان و سپاهان شهرقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2123مطبخ طیبمنشي مطبدیپلم /فوق دیپلم......زنمجرد15 الی20130داشتن سابقه کار موثرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2122کافه تریاخ پروینصندوق داردیپلم /فوق دیپلممرتبط با شغلزنمهم نیست9/3/ 16/30030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2121سايرملک شهر نگهبان ( انتظامات )دیپلم......مردمهم نیستشبانه وروزی045نگهبان شبانه روز بجز روز جمعهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2120كارخانهخ درخشانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 20135تسلط،به کلیه امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2119دفتر كارشهرک صنعتی دولت آبادحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9 الی 20135تسلط به نرم افزار شایگانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2118دفتر كارخ پروینكارمند اداریلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 16135تسلط،به کامپیوتر وامور اداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2117سايرسپاهان شهر نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمتاهل15 الی20145ترجیحا ساکن سپاهان شهرقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2116سايرارغوانیهمدير داخليدیپلم......مردمتاهل8 الی 20145توانمندی مدیریت بر کارگران قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2115ورزشیارغوانیهنظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 20045علاقمندی، توانایی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2114فروشگاهبازار میدان امامفروشندهدیپلم......زنمهم نیست8 الی 18135علاقمندی، دقت ، مشتری مداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۲/۲۶2113فروشگاهبازار میدان امامحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 18235مسلط به کلیه امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد