لیست بازار کار هفتگی ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۴۰۲/۳/۹8718فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سگزی کارگر خط تولیدمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت040استخدام 10 نفر کار خط تولید کارتن سلولزی با شریط حقوق مصوب اداره کار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۹8717فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی اشترجانراننده لیفتراکدیپلم......مهم نیستمهم نیستتمام وقت240استخدام راننده لیفرتا دارای گواهینامه وسابقه کار وحداکثر 40 سال به صورت شیفکار 8 ساعته 16 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۹8716فاقد اطلاعاتمیدان امام اصفهانمهندس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیستتمام وقت135استخدام مهندس شیمی آقا جهت عیار سنجی طلا با حقوق مصوب وزارت کار در بدو استخدام از ساعت 9صبح تا 17مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۹8715فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)لیسانس......مردمهم نیستتمام وقت139استخدام انباردار مسلط به نرم افزار اسا با شرایط حقوق بالاتر از مصوبه اداره کار وبیمه وسرویس وناهار16 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۸8714فاقد اطلاعات زینبیهکارمند اداری لیسانس......زنمهم نیستتمام وقت138استخدام خانم کارمند اداری با حقوق مصوب وزارت کار در بدو استخداممصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۸8713فاقد اطلاعاتزیینبیهکمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت138استخدام خانم یا اقا کمک حسابدار با حقوق مصوب وزارت کار در بدو استخداممصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۸8712فاقد اطلاعاتزینبیهحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت137استخدام خانم یا اقا حسابدار با حقوق مصوب وزارت کار در بدو استخداممصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۸8711فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی جی اپرتور ساده مهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته گردشی038استخدام دونفر اپرتور ساده خط تولید بصورت شیفت 12 ساعت وشام ونهار وسرویس ومصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۸8709فاقد اطلاعاتمناطق استان اصفهانپشتيبان كارتخوانمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت038*دارای کارت پایان خدمت * دارای وسیله نقلیه مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۸8708فاقد اطلاعاتهشت بهشت غربیتكنسين الكترونيك لیسانسبرق مهم نیستمهم نیستتمام وقت135داشتن کارت پایان خدمت عدم سوء پیشینهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8706فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان کارشناس بازرگانی داخلیلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت138استخدام کارشناس بازرگانی داخلی مسلط به زبان باشرایط حقوق قانون کاروبیمه و سرویس وناهار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8705فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان عكاس مهم نیستعکاسیمهم نیستمهم نیستتمام وقت338استخدام عکاس باشرایط حقوق قانون کاروبیمه سرویس وناهار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8704فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان کارگر سادهمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت138استخدام کارگر ساده با شرایط حقوق قانون کاروبیمه و سرویس وناهار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8703فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان راننده شرکتدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت238راننده سواری جهت انجام امورات شرکت باشرایط سرویس وناهار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8702فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت136استخدام حسابدار خانم یا آقا باشرایط حقوق قانون کاروبیمه سرویس وناهار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8701فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان ادمین سایتلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیستشیفت 8 ساعته239استخدام ادمین سایت افزایش حقوق بعداز سه ماهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۶8700فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی بزرگ اصفهان نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته150استخدام دو نفر نگهبان شرکت نگهبان سمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۳8699فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جیچرخكارمهم نیست......زنمهم نیستتمام وقت138چرخکار ترجیحا صنعتیمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۳/۱8698فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمجردتمام وقت027حداقل سن 20 و حداکثر 27 مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۳۰8697فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهخدمات شرکتمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت040استخدام نیروی خدمات شرکت جهت امور کارخانه با سرویس از ترمینال صفهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۳۰8696فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهاپراتور تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته039استخدام اپراتور تولید کاغذ به صورت شیفت کار با سرویس از ترمینال صفه10 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۸8695فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی کارگر فنیمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت140استخدام کارگر فنی در زمینه نقاش خودرو - مکانیک خودرو - جوشکاربرق - co2- مونتاژ مصوب وزارت کار وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۷8694فاقد اطلاعاتخ امام خمینی کارمند فروشلیسانس......زنمهم نیستنیمه وقت037استخدام کارمند فروش خانم بصورت نیه وقت یا تمام وقت با شرایط قانون کار همراه با آموزشمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه فاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۵8693فاقد اطلاعاتشیخ صدوق اصفهانکارگر رستوراندیپلم......هر دومهم نیستتمام وقت135نیاز به کارگر ساده بدون تجربه 8 میلیون فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۵8692فاقد اطلاعاتخ مطهریکارشناس فروش و بازاریابیلیسانسبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت135استخدام کارشناس فروش در حوزه لوله واتصالاتمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۵8691فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی حسابدار ارشد/خبرهلیسانسحسابداریخانممهم نیستتمام وقت239استخدام حسابدار خانم مسلط به حسابداری مالی ومالیاتیمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8690فاقد اطلاعاتخ امام خمینی خدمات شرکتمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت039استخدام نیروخدماتی برای فروشگاه ام دی اف ترجیحا ساکن امام خمینی مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه فاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8689فاقد اطلاعاتخ امام خمینی منشی شركت /ادارهمهم نیست......زنمهم نیستتمام وقت135ترجیحا ساکن امام خمینی - ساعت کار دوشیفت است 8 تا 12 و15 تا 18 مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8688فاقد اطلاعاتخ امام خمینی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت137ترجیحا ساکن محدوده امام خمینی ، آشنابه امور حسابداری ؛ ساعت کار دوتایم است 8 تا 12 وبعد از ظهر 15 تا 18 مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه فاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8687فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی مهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت135داشتن سابقه کار در الویت است پنجشنبه تعطیل ولی اضافه کاری الزامی است12 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8686فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی انباردار سادهدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت130داشتن سابقه کار وآشنا به امو انبار داری و پنجشنبه های تعطیل ولی اضافه کار الزامی است12 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8685فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت235داشتن سابقه کار درالویت است پنجشنبه ها تعطیل ولی اضافکاری الزامی 12 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۴8684فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی مهندس برق قدرتلیسانسبرق مردمهم نیستتمام وقت139داشتن سابقه کار درالویت است پنجشنبه ها تعطیل ولی اضافکاری الزامی استمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۳8683فاقد اطلاعاتخیابان عاشق اصفهانیکمك حسابدارمهم نیستحسابداریزنمهم نیستتمام وقت135ضریب هوشی خوب ومتعهد به کار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۲۳8682فاقد اطلاعاتخ سروشکارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجردتمام وقت135استخدام کارمند اداری خانم مسلط به ورد - اکسل وامور اداری مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۶8681فاقد اطلاعاتتولید مواد شیمیاییکارگر فنیدیپلمعلوم تجربیمردمهم نیستشیفت 8 ساعته035دیپلم و کاردانی همچنین دارابودن سابقه کار مرتبط در اولویت می باشدمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۴8680فاقد اطلاعاتخیابان امام خمینیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت130متعهد به کارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۴8679فاقد اطلاعاتخ مصلی کارمند فروشلیسانس......زنمهم نیستتمام وقت139استخدام خانم به عنوان کارمند فروش آشنائی یه تجهیرات برقمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۴8678فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیر حسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت139استخدام حسابدار آقاحداقل یک سال سابقه کار با پارسیانمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۴8677فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت139استخدام 10 نفر کارگر آشنا به خم کار وفلز کاری مصوب وزارت کار وبیمهفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8676فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیکارشناس کنترل کیفيت QC لیسانسصنایعمردمهم نیستشیفت 12 ساعته240استخدام 4 نفر مهندس صنایع یا مکانیک با عنوان شغلی کارشناس کنترل کیفیت ترجیحا دارای سابقه کار در صنعت ریخته گری به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 16 میلیون تومان وثبات شغلی16 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8675فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام 3 نفر مهندس مواد ومتالورژی سابقه کار در صنعت ریخته گری به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 10 میلیون تومان وثبات شغلی16 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8674فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیکوره بانمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام حداقل 6 نفر کوره بان به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 18 میلیون تومان وثبات شغلی18 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8673فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیمونتاژکارمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام 6 نفر اپراتور مونتاژ کار به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 10 میلیون تومان وثبات شغلی14 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8672فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیاپراتور قالبگیریمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام 6 نفر اپراتور قالب گیری به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق14 میلیون تومان وثبات شغلی14 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8671فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیتراشکار دیپلم......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام 10 نفر تراشکار ماهر یا نیمه ماهر به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 16 میلیون تومان وثبات شغلی16 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8670فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیکارگر ريخته گریمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140 استخدام 10 نفر کار به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایا شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 10 میلیون تومان وثبات شغلی10 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۱۳8669فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سگزی کارگر سادهمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام 10 نفر کارگر ساده به صورت شیفیت گردشی 2 روز 7 صبح تا 7 شب 2روز 7 شب تا 7 صبح 2روز استراحت با مزایای شام یا ناهار وسرویس وبیمه تکمیلی وحداقل حقوق 10 میلیون تومان وثبات شغلی 10 میلیون وبیمهفاقد اطلاعاتسرویس و ناهار.شام واضافه کار وحق شیفتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۶8668فاقد اطلاعاتامام خمینیمدیر برنامه ریزی تولیدلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت040-8 میلیون فاقد اطلاعاتناهار وبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۵8667فاقد اطلاعاتکهندژ مدیر امور بازرگانی لیسانسبازرگانیزنمهم نیستتمام وقت239استخدام مدیر امور بازرگانی خانم آشنابه به قطعات الکترونیک وامور خریدمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۵8666فاقد اطلاعاتکهندژ حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت239استخدام یک نفر حسابدار خانم با 2 سال سابقه کار وتجربه کاری وتسلط به امور بیمه وحقو ودستمزدمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۵8665فاقد اطلاعاتکهندژ مونتاژکارفوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیستتمام وقت135استخدام 10 نفر مونتاژ الکترونیک مسلط به smdوتعمیرات برد الکتورنیکی با آموزش صفر تا 100مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۵8664فاقد اطلاعاتکهندژ تكنسين مكانيكمهم نیستمکانیکمردمهم نیستتمام وقت139استخدام 2 نفر تکنسین مکانیک در هر مقطع تحصیلی آشنا به نرم افزار مدلینگ وروشهای ماشین کاری ودانشجویان دارای امریه مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۵8663فاقد اطلاعاتکهندژکارشناس برنامه‌ریزی تولیدلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیستتمام وقت439استخدام 2 kفرمهندس صنایع با عنوان شغلی کارشناس طرح وبرنامه مسلط به سیستمهای برنامه ریزی وکنترل تولید وانبار داریمصوب وزارت کار وبیمهفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۵8662فاقد اطلاعاتخ هزار جریبکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت135ترجیحا داری وسیله شخصی - آشنا به اموراداری خصوصا وزارت کار وتامین اجتماعی وروابط عمومی وخلاق مدارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8661فاقد اطلاعاتخ پروینکارشناس فروش و بازاریابیمهم نیستبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت243مجرب8 میلیون فاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8659فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد خدمات شرکتدیپلم......زنمهم نیستتمام وقت140نیروی خدمات شرکت جهت پذیرایی ونظافت محیط کارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8658فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد انباردار سادهفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت240انبادار مسلط به سستم انبارداری ودارای سابقه کار بالاتر از مصوبه وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8657فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد کارگر سادهدیپلم......مردمتاهلتمام وقت04010 نفر کار گر سادهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8656فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد سرپرست انتظاماتفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت340داشتن سابقه کار سرپرست شیفت بالاتر از مصوبه وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8655فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد راننده تراكتوردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت240داشتن گواهی نامه وسابقه کاربالاتر از مصوبه وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8654فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرق مردمهم نیستتمام وقت240برقکار صنعتی با دوسال سابقه کاربالاتر از مصوبه وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8653فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی محمود آباد جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140استخدام جوشکار حداقل سابقه 2 سال سابقهبالاتر ازمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۲/۴8652فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی محمود آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت140استخدام راننده لیفتراک با حداقل یک سال سابقه وگواهینامه وحقوق بالاتر از قانوکار بیمه وسرویس وپاداشبالاتر مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۳۰8651فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیرخدمات شرکتمهم نیست......زنمهم نیستتمام وقت140استخدام نیروی خدماتی خانم حداکثر 40 ساله جهت امور پذیرایی و تمیز کار شرکتمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۳۰8650فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیرتكنسين برقفوق دیپلمبرق مردمهم نیستتمام وقت139تکنسین برق یا مکانیک جهت تعمیر دستگاههای تزریق پلاستیک با حق 12 تا 15 میلیون وبیمه 12 میلیون فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۳۰8649فاقد اطلاعاتخ شیخ مفیدکارشناس بازرگانی خارجیلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت239استخدام کارشناس بازرگانی خارجی مسلط به آفیس و زبان انگلیسی یاعربی ودارای سابقه کار خانم یا آقاتوافقی وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۳۰8648فاقد اطلاعاتخ شیخ مفید کارشناس بازرگانی داخلیلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت239استخدام کارشناس فروش داخلی مسلط به آفیس و یکی از زبانهای عربی یا انگلیسی خانم یا آقا با حقوق توافقیتوافقی وبیمه فاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۹8647فاقد اطلاعاتمورچه خورت کارگر ریسندگیمهم نیستمهم نیست مردمهم نیستتمام وقت139استخدام 10 نفر کار گر ریسندگی به صورد دو شیفت کار ی با سرویس ونهار یا شام ترجیحا ساکن شاهین شهرمصوب وزارت کارداردناهار وبیمه وپاداش وسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۹8646فاقد اطلاعاتخ پروین کارشناس فروش و بازاریابیلیسانسبازرگانیمردمهم نیستتمام وقت139استخدام کارشناس فروش در زمنیه خوراک دام با حداقل حقوق 9 میلیون تومان10 میلیون فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۹8645فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت239استخدام مهندس مکاینک در شرکت گریبکس سازی با حقوق توافقی وبیمه ونهارتوافقی وبیمه فاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۹8644فاقد اطلاعاتخ کاشانی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت139استخدام مهندس مکانیک گرایش خودور یا تولیدوو با حقوقمصوب وزرات کار وبیمه در شرکت نمایندگی خودرومصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۹8643فاقد اطلاعاتاصفهان - شهرضاکارشناس بازرگانی داخلیلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت139استخدام کارشناس بازرگانی خانم یا آقا جهت یک واحد تولید کود شیمایی با حقوق توافقی وپورسانت وسایر مزایاحقوق توافقی وپوروسانتفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۸8642فاقد اطلاعاتسه راه خرممدیر فنیلیسانسبرق زنمهم نیستتمام وقت139استخدام مهندس برق خانم جهت تصدی مدیریت فنی شرکت مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۷8641فاقد اطلاعاتبوستان سعدیخدمات شرکتدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت145استخدام یک نفر نیروی خدماتی آقا 25 تا 45 ساله با حقوق مصوب اداره کار جهت امور نظافت وپذیرایی از پرسنل شرکت مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۷8640فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی خدمات شرکتمهم نیست......هر دومهم نیستتمام وقت039استخدام 4 نفر خانم وآقا جهت انجام خدمات شرکت با حقوق مصبوب وسرویسمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۶8639فاقد اطلاعاتمورچه خورت کارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستتمام وقت039استخدام 10 نفرکار گر ساده جهت خط تولید ترجیحا ساکن ملک شهر - کاوه - خ امام خمینی جهت استفاده از سرویسمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۶8637فاقد اطلاعاتفلکه تاکسی رانی نیروی فنیدیپلم......مردمتاهلتمام وقت045استخدام تعداد 10 نفر نیروی جهت مونتاژ تجهیزات پزشکی وفرودگاهی از ساعت 8 تا 19 مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتناهار وبیمه وپاداش واضافه کاریفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۲8636فاقد اطلاعاتاصفهانخدمات شرکتمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت050استخدام چهار نفر اقا بین 25 تا 50 سال سن مقید به رعایت ظواهر شرعی، جهت انجام امور نظافت و پذیرایی و امور یک محیط علمی واموزشی مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۱8635فاقد اطلاعاتشیخ ابوالحسن اصفهانیخدمات شرکتمهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت035نیروی خدمات جهت امور نظافت محیط باحقوق مصوب اداره کار از ساعت 7/30 تا 13 وبعدازظهر 5 عصرتا 21مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۱8634فاقد اطلاعاتزردنجانحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیستتمام وقت235استخدام حسابدار خانم با دوسال سابقه کار با حداقل 10 میلیون حقوق وسرویس وبیمه10 میلیون فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۲۱8632فاقد اطلاعاتخوراسگانکارگرگلخانهمهم نیست......زنمهم نیستتمام وقت039استخدام 20 تا 50 نفر خانم جهت کار در گلخانه بین 25 تا 35 سال سن با حقوق مصوب وزارت کار وکلیه مزایای قانونی ساعت کار 8 تا 16/30عصر بدون سرویس وناهارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۹8626فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی دولت ابادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیستتمام وقت139با تایید طب صنعتی- داشتن سابقه کار درالویت است مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه تکمیلیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۷8602فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیکمك انبار دارفوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت139داشتن سابقه انبار داری - سرویس از بهارستان وجی8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۷8601فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت139کارشناس صنایع آشنا به pm تعمیر ونگهداری ناهار وسرویس از بهارستان - خ جی10 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۷8600فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سگزیمهندس شيمي لیسانسمهندسی شیمی مهم نیستمهم نیستتمام وقت139مهندس شیمی جهت کنترل کیفیت محصول شرکت سریوی از بهارستان - جی10 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۷8599فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی صفهکارگر فنیدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239کارگر فنی جوشکار برق- برشکار - جوشکار co2 همراه با ناهار وهزینه سرویس که به حقوق اضافه میشودمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8598فاقد اطلاعاتنطنزکارشناس it فن آوری اطلاعات لیسانسمدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات( it)مهم نیستمهم نیستتمام وقت139داشتن سابقه کار در اولویت است8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8597فاقد اطلاعاتنطنز کارشناس رواشناسی صنعتی لیسانسروانشناسی صنعتی وسازمانیمهم نیستمهم نیستتمام وقت139خانم یا اقا 8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8596فاقد اطلاعاتنطنز اپراتور تولیددیپلممکانیکمردمهم نیستتمام وقت139اپرتور ماشین ابزار دقیق وکار گر فنی خط 10 نفر8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8595فاقد اطلاعاتنطنزنقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتیمردمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کار 8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8594فاقد اطلاعاتنطنزمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیستتمام وقت139داشتن سابقه کار مرتبط 8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8593فاقد اطلاعاتنطنزمهندس برق قدرتلیسانسبرق مردمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کار در اولویت است8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8592فاقد اطلاعاتنطنزحراست / وانتظامات شرکتدیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239داشتن سابقه کار حراست - واانتظامات8 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس - ناهار- بیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۶8591فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیرجوشکار co2 جوشکاربرق مهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت239مسلط به جوشکار co2 وجوشکاری ؤ برق برای باک خودروهای سنگین شماره تماس 09131252365مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمه فاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8590فاقد اطلاعاتسه راه خرمکارشناس فنيلیسانس......زنمهم نیستتمام وقت139مهندس برق یا مکانیک جهت تصدی پست مدیر فنی شرکتمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8589فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهکارشناس فنيلیسانسمکانیکمردمهم نیستتمام وقت239آشنا به امور جوش واسکلت سازی10 میلیون فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8588فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)فوق دیپلم......مردمهم نیستتمام وقت239انبار دار مسلط به با سیستم آسا ودارای سابقه کار 10 میلیون فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8587فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهکارشناس کنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیستنیمه وقت139رشته تحصیلی مکانیک یا صنایع آشنا به نرم افزار پریماورا وداری سابقه کار مرتبط به شغل12 میلیون فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8586فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیستپاره وقت139تسلط به امور حسابداری و دارای سابقه موثرمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8585فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیستتمام وقت20انجام کلیه امور مالی ومالیاتی شرکت14 میلیون فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8584فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهحسابدار ارشد/خبرهلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستتمام وقت239تسلط به کلیه امور حسابداری12 میلیون فاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8583فاقد اطلاعاتاصفهانمهندس عمرانلیسانسعمرانمردمهم نیستتمام وقت137بعنوان مهندس ناظر درامور ساخت وسازمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8582فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمهم نیستتمام وقت137تسلط به کامپیوتر - امور اداری - و امور فروشمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۱۵8581فاقد اطلاعاتخ شیخ مفید منشی پزشکدیپلم......زنمهم نیستنیمه وقت135منشی پزشک مسلط به رگ گیری جهت کار درمطب پزشک متخصص گوارش با اندسکوپس وکلونسکوپی از ساعت 13 تا 19 شب حقوق روزانه 400 تا 500 هزار تومان12 میلیون فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۹8579فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)مهم نیست......مردمهم نیستتمام وقت135امسلط به نرم افزار انبار وآشنا به امور ابنار 10 میلیون فاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱/۹8578فاقد اطلاعات شیخ صدوق شمالی کارگرفست فوتمهم نیست......هر دومهم نیست11 تا 24030استخدام 4 نفر کارگر فست فوت ،30 سال سن،ظاهر آراسته ،باشرایط سه هفته آموزش در تهران همراه با خوابگاه و نصف حقوق ،سپس در اصفهان شاغل ، ساعت کار11 تا 24 شبمصوب وزارت کار وبیمهفاقد اطلاعاتپاداش تولید - ناهار وشامفاقد اطلاعات