لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۵/۱۰/۳۰1240كارخانهخ امام خميني - عطاء الملكمترجمی زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الي 16135مسلط به كاميوتر - اينترنت - مكالمه زبان - فتوشاپ وداشتن حجابقانون كارداردنداردصحبانه
۱۳۹۵/۱۰/۲۸1237دفتر كارخ هشت بهشت كارمند امور اداری ( خانم )فوق دیپلم / ليسانسمرتبط با عنوان شغليزنمجرد8 الي17 ( پنجشنبه تعطيل)135مسلط به امور اداري ؛ تايپ ؛ اينترنت وكامپيوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۷1235دفتر كارپل چمران برقکار ساختمان دیپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17135اجراي پروژه هاي برق وتاسيسات برقي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۷1234نمايندگي خودرواصفهانحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي13 -14/30الي17135ترجيحا ساكن محدوده خ امام خميني قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۷1233دفتر كارخيابان امام خمينيكارمند امور اداریلیسانس000000هر دومهم نیست٨ الي ١٦:٣٠335مسلط به مكاتبات اداري و مسوول دفتر و روابط عموميقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۶1232دفتر كارخ هشت بهشتآمارگر( كارشناس آمار)لیسانسآمارمهم نیستمهم نیست8 الي 17135توان تجزيه وتحليل آماري داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۶1231دفتر كارخ فردوسي حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به امور ماليات بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۶1230كارگاهخ گلزارطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکزنمهم نیست8 الي 17135آشنايي كامل به كرل قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۵1228فروشگاهخ طالقاني راننده پایه 2جهت پخش موادغذاییدیپلممهم نیستمردمهم نیست8 الي 1714050ميليون سفته به امضاي كاسب معتبر يا كارمند الزامي استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۵1227دفتر كارخ امام خمينيكارشناس ایزو ومستند سازيلیسانسصنایعمردمهم نیست8الي 13و 14 الي 17130ترجيحا در نمايندگي خودرو كار كرده باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۵1226كارخانهشهرك صنعتي جي كامپزيت / فايبر گلاس كار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130فايبرر گلاس كار كرد باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۳1225دفتر كارآموزشیكارمند امور اداری( خانم )لیسانسحسابداری/ كاميپوتر زنمجرد4 تا 8:30135آشنا به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۳1224كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر فني وساده (20نفر )دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17030عدم اعتياد - عدم سو پيشينه- عدم معافيت پزشكي - مهارت جوشكاري ؛مونتاژ و ...قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۲1223كارگاهاصفهانمهندس مکانیک ساخت وتولیدلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8-18130نقشه خوانی وکار با ابزار کنترلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۲1222دفتر كارخ نظركارشناس فروشلیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8الی17535روابط عمومی بالا قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۲1221دفتر كارخ مير كارمند امور اداریدیپلم به بالامهم نيست زنمهم نیست8 الي 17035تسط به فروش تلفنيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲۰1220كارگاهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 13135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۹1219كارگاهخ بسيجكارگر سادهسيكل / ديپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17030پرداخت لاستيك صنعتي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۹1218كارخانهشهرك صنعتي جي مكانيك صنعتي مجربفوق دیپلممکانیک صنعتيمردمهم نیست8 الي 17230پنجشنبه ها تعطيلبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1217كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتقالب ساز صنعتی - فلزات لیسانسمکانیکمردمتاهل7.5 - 17.5230اشنا به ماشین های افزار و اصول ماشین سازیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1216كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتكارشناس دفتر فنيلیسانسمکانیکمردمتاهل7.5 - 17.5230مسلط به نرم افزارهای طراحی مانند کتیا و مسلط به نقشه کشی صنعتیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1215دفتر كارامیر کبیركارشناس فروشلیسانسمکانیکمردمتاهل8الی 17030مسلط به زبان انگلیسیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1214كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتنقشه کش صنعتی لیسانسساخت و توليدمردمتاهل7.5 - 17.5230مسلط به کتیا قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1213كارگاه چاپ پارچهخ گلزار جنوبيكارگر ساده خانم ديپلممهم نيست زنمهم نیست9تالي 130350 قانون كار براساس ساعت كار به نسبت ساعت كار 00
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1212كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادمهندس مكانيك (حداقال 3 سال سابقه )لیسانس / فوق مکانیک ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17335داشتن سابقه كار وتسط به نرم افزارهاي تخصصيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1211كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادمهندس صنايع مسلط به زبان انگليسيلیسانس/ فوق ليسانس صنایعمردمهم نیست8 الي 17330حتما مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1210دفتر كاردرواز دولتطراح حرفه ايي وب سايتلیسانسكامپيوتر/iTمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:00332 داشتن سابقه و نمونه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۸1209دفتر كاردرواز دولتپشتيبان فني نرم افزار فوق دیپلمكامپيوتر / it /حسابداريمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17:00232-تسلط به کامپیوتر و حسابداری. ؛ پایگاه دادهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۵1208كارگاهخ امام خميني كارگر سادهسيكل / ديپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۵1207كارگاهخ امام خميني نقطه جوش كارسيكل / ديپلممهم نيست مردمجرد8 الي 17130با دستگاه نقطه جوش كار كرده باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۵1206شركت حسابداريهشت بهشت غربيحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130آشنا به امور مالياتي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۴1204كارخانهشهرك صنعتي اشترجانریخته گردیپلممهم نيست مردمهم نیستسه شيفت كاري135سه شيفيت كاري - آشناي يا دايكاستقانون كاردارددروازه شيرا - دروازه تهراندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۳1202كارگاهخ سعادت آباد مونتاژکارالكترونيك (خانم )فوق دیپلم / ليسانسالكترونیکزنمهم نیست8 الي 171300700 هزار تومان بعد از سه ماهنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۳1201كارگاهخ سعاد ت آبادكارمند فروشلیسانس .زنمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۲1199كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس شيمي لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135آشنائي با رنگها وسابقه سرپرستي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۱۰/۱۱1196كارگاهخ مدرس كارگر بسته بنديدیپلم.مردمهم نیست9 الی 19030نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۸1195دفتر كارپل غدیركمك حسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی17135نداردقانون كار ؛حق تخصص \ پاداش داردنداردحق ناهار
۱۳۹۵/۱۰/۸1194كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16:30- پنجشنبه 8 الی 12435حداکثر سن 35 - آشنا با سیستم نوآوران بالاتر از قانون كارداردخ رباط - لاله - سه راه نقشينه - رباط -ندارد
۱۳۹۵/۱۰/۷1192كارگاهشهرك صنعتي جي كارگر خط تولید( بازنشسته)سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستشيفت گردشي (دو شيفت 12ساعت)00حتما بازنشسته باشد؛ 2 الي 3 ساعت تايم استراحت يك ميليون وسيصدنداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۷1191دفتر كارخ نظر ميانيحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235مسلط به نو آورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۶1190دفتر كارچهارراه وفاييبرنامه نویس كامپیوترلیسانسکامپیوترهر دومجرد8-17130توانايي برنامه نويسي- گرافيست- اخلاق و رفتار عاليقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۶1189كارخانهشهرك صنعتي سگزياپراتور cnc / برنامه نويس cnc/ فرزكار / تراشكار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130دارا بودن سابقه كاريقانون كارداردميدان احمد آبادندارد
۱۳۹۵/۱۰/۶1188كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهانجوشکار co2/ مونتاژ كار دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130تسلط به جوشكاري ومنونتاژ قانون كاردارداكثر نقاط شهردارد
۱۳۹۵/۱۰/۶1187دفتر كارخ شيخ بهاييتكنسين خط تولیدفوق دیپلمالكترونیکمردمهم نیست8 الي 17130آشناي در زمينه الكترونيك وروشنايي شهريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۶1186دفتر كارخدمتکارآبدارچی دیپلم.زنمهم نیست16 الی 20140.قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۴1185كارگاهاصفهاننقشه کش صنعتی فوق دیپلمساخت و توليدمهم نیستمهم نیست8الی18پنجشنبه ها تعطیل235مسلط به اتوكد وبرنامه نويسي ونظارتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲1182كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداریلیسانسعلوم اداري/ كامييوتر / حسابداريزنمهم نیست8 الي 17135آشنابه كامپيوتر وامورر اداري وتا حدودي حسابداريقانون كارداردملك شهر - چمران - زينبيهندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲1181كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد سنگ زندیپلم.مردمهم نیست7 الي 17135تسلط به سنگ زني وجوشكاريco2 قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۲1180كارخانهشهرك صنعتي امير كبيرمكانيكلیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار ساليبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۱۰/۱1179فروشگاهمرداويج حسابداردیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130مسلط به پارسيان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۹/۲۹1177دفتر كارخ 22 بهمن مهندس برق - الكترونيكلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 16135تسلط كامل به نرم افزار cotvignوطراحي ومدار وميكر وكنترلهابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۹/۲۸1174كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمديرفني استانداردلیسانسالكترونیکزنمتاهل8 الي 17330مسلط به طراحي وميكرو كنترل قانون كارداردكاوه - چمران دارد
۱۳۹۵/۹/۲۴1173كارگاهشهرك صنعتي محمود آباد كارمند امور اداریفوق دیپلم.زنمجرد8 الي 17130جهت امور سند زني قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۵/۹/۲۳1172كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارآقا لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17135انجام امور اداري وحسابداري شركت قانون كاردارد لاله به جيندارد
۱۳۹۵/۹/۲۳1171كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر خط تولید (5 نفر )دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035نداردقانون كارداردلاله به شهرك جيندارد
۱۳۹۵/۹/۲۳1168كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهانجوشكار/ پرسكار / مونتاژكار(10نفر)دیپلمترجيحا ديپپلم فني مردمجرد7/30 الي 171300قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۹/۲۱1164كارخانهشهرك صنعتي جي مهندس صنايع / آمارلیسانسآمار/ صنايعمهم نیستمهم نیست8 الي 17130مسلط به آفيس ، اكسل ، واينترنت واخذ آمار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۹/۲۰1163كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتاپراتور تولید تلویزیون دیپلم/ فوق دیبلمالكترونیک، برقمردمهم نیست8 ألی 17135نداشتن معافیت پزشکی، سلامت کامل،ساکن شاهین شهر ،اصفهانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۵/۹/۲۰1162دفتر كاربلوار كشاورزمهندس مكانيك سيالات فوق لیسانسمکانیک سيالات مردمهم نیست8 الي 17135داشتن توانائي لازم در زمينه تخصصيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۹/۲۰1160فروشگاهخ آتشگاهحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135ترجيحا آشنا به نرم افزار هوشيارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۹/۱۷1158كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس صنايع خانم وآقاليسانسصنايع هردومهم نیست8 الي 17135آشنا به تضمین کیفیتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۹/۱۷1157كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد نقشه کش صنعتی فوق دیپلم / ليسانسمکانیک ساخت وتوليد/ نقشه كشيمردمهم نیست8 الي 17135مسلط به كت وكتيا قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۹/۱۷1156كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنحتما متاهل باشد8 الي 17135داشتن حجاب چادري ؛ سابقه كار وآشنائي با نو‌آوران قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۵/۹/۱۵1152كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 ألی 17230اموزش نرم افزار سپیدار ،بعهده شرکت ،ترجیحا ساکن خ امام خمینیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۹/۱۳1147كارخانهشهرك صنعتي اشترجانكارشناس شيمي فوق دیپلم / ليسانسشیمیمردمهم نیست7/30 الي 17135حتما آشنا به روش تسويه آب وتيتراسيونبالاتر از قانون كاردارداكثر نقاطدارد
۱۳۹۵/۹/۳1134فروشگاهشهرك صنعتي امير كبيرحسابدارخانم مسلط به پارسيانفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17135مسلط به پارسيان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۵/۹/۲1131كارگاهشهرك صنعتي امير كبيراپراتور سی ان سی لیسانسمکانیک ساخت وتوليدمردمهم نیست8الی 17240آشنا به پاورميل و سی ان سيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد