لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2724سايرنظر شرقي فن آوري اطلاعات itفوق دیپلمکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17235مهارت در كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2722كارخانهخميني شهر منشی شركتلیسانسمهم نیستزنمهم نیست8 الي 16035با روابط عمومي بالا قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2721دفتر كاردروازه شيراز حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8الي16135مسلط به همكاران سيستم وامور مالي بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2720كارگاهجيجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17240داشتن تجربه کار الزامی استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2719سايربلوار كشاورز معمارفوق لیسانسعمرانمردمهم نیست8 الي 15.30240طراحي سازه /مسلط به نرم افزار sap/مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2718كارخانهشرك صنعتي مباركهخدماتيدیپلم......زنمهم نیست8 الي 17040مسلط به پذيراي قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2717دفتر كارتوحيد تحصيلدار( کار پرداز)فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17240مسلط به كار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2716دفتر كارتوحيد خدماتيدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17140مهم نيستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2715دفتر كارميدان شهدامنشی شركت دیپلممهم نیست زنمهم نیست8 الي 17140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۳2714سايرمیدان تره بار مامور وصول مطالباتدیپلم......مردمهم نیست6تا 14135داشتن تجربه بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۳2713سايرمیدان تره بار حسابدار دیپلمحسابداریمردمهم نیست4 صبح تا 14130آشنابه حسابداری وکامپیوتربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۳2712كارخانهشهر صنعتي اميركبير کارمند اداری (خانم )دیپلم......زنمهم نیست8 الي 17140حتما محجبه باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۲۱2711كارخانهاستان اصفهانفروشندهفوق دیپلم......هر دومهم نیست9الی13 و 16:30 الی21:30235روابط عمومی بالا-ظاهر آراسته-دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت-محدوده محل سکونت خیابان رهنان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۸2710كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارارشد آقا لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17130در سطح مدير مالي كه مسلط به كليه امور حسابدار يبالاتر از قانون كارداردهزینه سرویس هزینه ناهار
۱۳۹۷/۱۱/۱۸2708كارخانهابتداي جاده انرژي اتمي ورقکاردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135آشنابه ورق كاري وصنايع فلزي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۷2707كارگاهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلمساخت و توليدمردمهم نیست7/5 صبح الی 16/5 عصر525متعهد به امور محولهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2706كارخانهشهرك صنعتي سجزيسرپرست خط تولیددیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي235حتما سابقه كارسرپرستی خط تولید ویا سر شیفت داشته باشد توافقیداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2705كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر خط تولیددیپلممهمم نیست مردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي135مهم نيستقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2704كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارشناس بازرگاني خارجي خانم لیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الي 17235مسلط به زبان انگليسي داشتن تجربه کاریتوافقی داردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2703كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارشناس بازرگاني خارجي خانم لیسانسمترجمی زبان عربزنمهم نیست8 الي 17235حتما مسلط به زبان عربي توافقی داردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2702كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک جرثقیل های سقفی دیپلم / فوق دیپلم مکانیکمردمهم نیست8 الي 17235مسلط به تعميرات ماشين آلات صنعتي وجرثقيل هاي سقفي بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2701كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17235حتما ٌمسلط به تاسيسات وتعميرات پمپ آبتوافقی داردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۵2700فروشگاهخيابان لاهور کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8الي14و16الي23130جهت تخلیه بار وسایر امور فروشگاهبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۵2699كارخانهچهارباغ بالاکارشناس فروشفوق لیسانسمدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الي 17235مسلط به كار با روابط عمومي بالا بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2698كارخانهشهر ك صنعتي صفهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست6الي18035مسلط به كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2697سايردروازه دولت کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست7.30الي15يا15الي23035اهل اصفهان باشد قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2696سايردروازه دولت گارسوندیپلم......مردمهم نیست7.30الي15يا15الي23135مسلط به زبان انگلیسی قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2695كارگاهميدان امام کارگر طلا سازی دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135مهارت در كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2694كارگاهمیدان امامحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به نرم افزار پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2693كارخانهشهر ك صنعتي مباركهکارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8 الي 17135مسلط به كامپيوتر وفروش قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2692كارخانهخيابان جيدیپلم برق ( نصاب وسرویس کار آسانسور )دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17130 نصاب وسرویس کار آسانسور همراه با اموزش قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۳2691سايراصفهانبازاریاب دیپلم......زنمجرد۸الی ۱۶035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۳2690كارخانهناحیه صنعتی حبیب آباد مهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمردمهم نیست8الی 17135تسلط به برنامه نویسی دلتا - ذیمنس - plcتوافقی داردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۳2689كارگاهشرکت شهرکهای صنعتی کارشناس ابزاردقیق لیسانسابزار دقیقمردمهم نیست8الی 17535حتما ساکن محدوده میدان جمهوری وخ امام خمینی باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۱2688دفتر كارخيابان فرشادي کارشناس فروشلیسانس مدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17135مسلط به آفيس بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۱2687كارخانهكنارگذار اتوبان شهيد شيرازي کارشناس فروشفوق دیپلممعماریمردمهم نیست8 الي 17140مسلط به وورد و اكسل -اشناي به اسناد انبار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۱2686سايرجهارباغ خواجونقشه کش صنعتی سه بعدی لیسانسمعماریزنمهم نیست8 الي 17135مسلط طراح سه بعديقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۰2685دفتر كارگردشگریکارمند آژانس هواپيمايي (کانتر فروش )دیپلم / فوق دیپلمترجیحا ریاضی زنمجرد8:30 الی 17028با ادب وبا شخصیت قانون کار داردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱۰2684كارخانهحسابداریحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست7/5تا16/5335تجربه حسابداریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۸2683كارگاهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135مسلط به دستگاه هاي تزريق بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۸2682كارخانهشهرك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي240داشتن گواهینامه ویژه وسابقه کارالزامی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2681كارخانهشهر صنعتي جيکارشناس شیمی آقالیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8 الي 17135درزمينه مواد پليمري سابقه داشته باشدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2680رستورانخانه اصفهان انبارداررستوراندیپلممهم نیستمردمهم نیست----135سابقه كار در انبارداری رستوران الزامی استقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2679رستورانخانه اصفهان صندوقداررستوراندیپلم......زنمهم نیست----135مسلط به كار قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2678رستورانخانه اصفهان سالن دار رستوران دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمردمهم نیست----135خوش تيپ- قد بلند و داراي تجربه سالن داری توافقیداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2677كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد نگهبان فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به آفيس وداراي سابقه نگهباني بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2676كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد کارشناس بهداشت حرفه ای خانم لیسانسبهداشت حرفه ای زنمهم نیست8 الي 17135مسلط به كار بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2675كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک فوق دیپلمپلیمرمردمهم نیست8 الي 17235فوق ديپلم پليمر مسلط به تزريق كار حرفه اي بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2674كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد طراح گرافیک خانم فوق دیپلم /لیسانسطراح گرافیکزنمهم نیست8 الي 17235مسلط به كار گرافيك وفتوشاپبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2673كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد خزانه دار (تحصيلدار)فوق دیپلم /لیسانسمهم نیستمردمهم نیست8 الي 17235داشتن تجربه الزامی استبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2672كارگاهشاهپور جديد حسابدار آقا فوق دیپلم......مردمهم نیست8الي18235مسلط به نرم افزار پارسيان بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۷2671كارگاهشاهپور جديد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8الي18040مهم نيست قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۶2668كارخانهكنارگذار اتوبان شهيد شيرازي تحصيلدارفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17235مسلط به كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۶2667كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17240مسلط جوشكار2coواستيلقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۶2665كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادمکانیک صنعتیلیسانسمکانیکمردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي240تجربه در كار در زمينه تعمير ديگ هاي بخار_ کمپراسروها های هوایی - هیدرولیک بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۶2664كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادراننده لودردیپلم......مردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي 7 تا 15 ؛ 15 تا 23؛ 23 تا 7 صبح140مسلط به كاربالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۶2663كارخانهشهرك صنعتي دولت آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي 7 تا 15 ؛ 15 تا 23؛ 23 تا 7 صبح240مسلط بكار بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۱/۳2661كارگاهخیابان امام خمینیتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکهر دومهم نیست8 الی 17135نیروی فنیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱2657كارخانهكنار گذر اتوبان شهيد شيرازي برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 17240مسلط به كار اجراي تاسيسات وتهويه مطبوع بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱2656كارخانهكنار گذر اتوبان شهيد شيرازي جوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17240مسلط به كار جوش كار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱2655كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیفوق دیپلم مکانیکمردمهم نیست8 الي 17240مسلط به تعمير پمپها وتجهیزات کارخانهبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱2654كارخانهشهرك صنعتي سجزيانبارداردیپلم......مردمهم نیستشيفتي بصورت گردشي240مسلط به كامپيوتر بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱2653كارگاهچهارراه تختي کارگر ساده زن ( موم زنی )دیپلم......زنمهم نیست9الي 15135در زمينه موم زني كار كرده باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۱/۱2651سايرعلویجهکارشناس ایزولیسانسایمنی وبهداشتمهم نیستمهم نیست8-14:30245کار بصورت پروژه ای هست قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۰/۲۹2645سايرشاهپور جديد برقکار صنعتی لیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17335تجربهومهارت لازم به كار بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۷/۱۰/۱۹2624دفتر كارخ سجاد مهندس صنایع مسلط به کنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 173451- حضور در محل پروژهای خارج استان 2- دتسلط کامل بر نرم افزارهای : MSP,PRIMAVERA و نرم افزارهای صورت وضعیت همچون تکسا و OFFICE تسلط بر تهیه لایحه تاخیرات و تعدیل در پروژهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2612كارخانهشهر صنعتي جيکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130مهارت در كار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۱۰/۱۵2603كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست7الي19135مهارت در كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2597كارخانهشهر صنعتي جيزنگ کار استاتیک ( سرپرست)لیسانسمهم نیستمردمهم نیست8 الي 17640رنگ كاراستاتیک باسابقه بالا بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2596كارخانهشهر صنعتي جيسرپرست تزريقلیسانس......مردمهم نیست8 الي 17640داشتن 6 سال سابقه تزریق بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2595كارخانهشهر صنعتي جيمهندس صنایع (سرپرست خط مونتآژ)لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17535سرپرست مونتاژمهندس صنايع بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۱۰/۶2576كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر خط تولید دیپلممهم نیستمردمهم نیستشیفتی - گردشی 140يك هفته آزمايشي بدون حقوق -بیمه بلافاصله پس از پذیرش - پرداخت حقوق ماهیانه ممکنه با تاخیرهمراه باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۲۸2561دفتر كارشهرك صنعتي دولت آباد طراح سه بعدیلیسانسمعماریزنمهم نیست8 الي 17235طراحي سه بعدي با نرم افزارومهندسي معماري تسلط به اتوكد -اسكچاپ ؛زد براشقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۷/۹/۲۷2556كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادکارگر سادهدیپلم......هردومهم نیست7الي17 برای آقایان - 7 صبح الی 15 خامنها سه روز 7تا 18 با ناهار030سرویس از پروين -لاله -خ امام رضا- گلستان -غرضی - دولت اباد - چمران - سه راه ملک شهر - گزقانون كارداردداردسه روز
۱۳۹۷/۹/۲۴2545كارخانهشهرك صنعتي سجزيمهندس مكانيك ساخت وتوليدلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17235 مهندس مكانيك ساخت وتوليد داراي سابقه كار بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۲۴2543كارخانهشهرك صنعتي سجزيتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17235آچار بدست ودارا ي سابقه كار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2535دفتر كارخ چهار باغ خواجوکارشناس بازرگاني داخلي وخارجیلیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیزنمهم نیست8الی 17233مسلط به اصول بازرگانی داخلی وخارجی - مکاتبات اداری قوعد تجارت داخلی وبین الملل- وامور قراردادها وزبان انگلیسیحقوقو ثابت +پورسانت + پاداش داردنداردندارد
۱۳۹۷/۹/۱۹2534دفتر كارسجادمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمردمهم نیست8 الي 17435توانايي در زمينه اتوماسيون صنعتي -شبكه صنعتي -پروتكل هاي مربوطه -تجربه برنامه نويسي سايت و مانيتورينك و كنترل plc زيمينس سري 400بالاتر از قانون كارداردنداردندارد