لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۳/۲1506كارگاهخ امام خميني /خ بابوكانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲1505كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارمند امور اداری آقالیسانس......مردمهم نیست8 الي 17135آشنا به كامپيوترو سابقه كار استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۲1504كارخانهشهرك صنعتي سگزيبهداشت حرفه ايلیسانسبهداشت حرفه ايمردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۳/۱1503كارخانهشهرك صنعتي بروجنكارشناس بهداشت حرفه اي لیسانسبهداشت حرفه ایمردمهم نیست8 الي 171350بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱1502كارخانهشهرك صنعتي بروجنمهندس صنايع (مدیر كنترل كیفیت)لیسانس/ فوق ليسانس صنایعمردمهم نیست8 الي 17535آشنائي به مباحث ايزو 16949 ومباحث كنترل كيفي آماريبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱1501كارخانهشهرك صنعتي بروجنمهندس مكانيك ساخت وتوليد لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نقشه كشي صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱1500كارخانهشهرك صنعتي بروجنمهندس نساجي 3 سال سابقه كارلیسانس/ فوق ليسانس نساجیمردمهم نیست8 الي 17235مهارت در توليد نخ bcf تاب وتوليد محصولات بي بافتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱1499كارخانهشهرك صنعتي بروجنطراح پارچه وموكت لیسانسطراحی لباس وپارچهمهم نیستمهم نیست8 الي 17235داشتن 2 سال سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱1498كارخانهشهرك صنعتي بروجن مهندس نساجي (مدیربهره برداري )لیسانس/ فوق ليسانس نساجیمردمهم نیست8 الي 17640داشتن 6 سال سابقه در زمينه توليد منسوجات والياف به روش ذوب ريسي \ چاپ وتكميلبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۳/۱1497كارخانهشهرك صنعتي جي تكنسين مكانيك دیپلم / فوق ديپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل135آشنايي با تعميرات صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1496كارگاهشاهپور جديد نقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک / ساخت وتوليدمردمهم نیست8 الي 17130حتما مسلط به نرم افزارهاي نقشه كشي صنعتيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1495كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتمونتاژکار ولحيم كار (خانم 5 نفر) دیپلم / فوق ديپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135جهت لحيم كاريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1494كارخانهشهرك صنعتي كمشچهبرقكار صنعتي فوق دیپلم / ليسانس برق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17135آشنائي به plc- و هيدروليك وتعميرات مرتبط قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۳۰1493كارخانهشهرك صنعتي سگزيمكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135آشنايي به تعمير پمپ وگيربكسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۸1492كارخانهشهرك صنعتي سگزياپراتور خط تولید‌(كارگر ساده )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035علاقه مند به كار در زمينه توليد لوله پولي اتيلن وتزريق پلاستيكقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۸1491كارخانهشهرک صنعتی سگزی تزريق كار سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستبه صورت شیفت238ترجيحا تزریق كار سابقه كار داشته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۷1490دفتر كارخ آمادگاهكارشناس بازرگانی 2 نفرلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط كامل به زبان خارجيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۷1489دفتر كارخ شمس آبادیبرنامه نویس كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17235توسعه و پشتیبانی نرم افزار با تخصص در C#,SQLبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۶1488دفتر كارشاهین شهرخ مخابرات كارمند امور اداری خانم لیسانس ترجيحا زبان انگليسيزنمهم نیست8 الي 14135حتما مسلط به زبان انگليسي مكالمه - ترجمه وحتما ساكن شاهين شهرباشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۶1487دفتر كارخ جيحسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135صدور سند قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۶1486آزمايشگاهخ بزرگمهركارشناس علوم آزمايشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهی/ بيوشيمي /ژنتيك زنمجرد8 الي 17135نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۵1484كارخانهشهرك صنعتي جي مكانیك صنعتیدیپلم / فوق ديپلممرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كار الزامي استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۵1483دفتر كارخ شيخ ابوالحسن حسابدار پاره وقتلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135مسلط به نرم افزار امين قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۵1482كارخانهشهرك صنعتي سگزيبرشكار فلزاتدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135برشكاري وخم كاري وجوشكار مسلط باشد ؛ وكار دستگاه سي ان سيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۴1480كارخانهخمینی شهرطراح وب سايتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست7:30 الی 17135نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۴1479مجتمع مسكونيشهيد كشوري نگهبان (بازنشسته ) 50نفرسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي ( 6صبح تا6 عصر) وبالعكس055حتما بازنشسته باشد900 تا 950 هزار توماننداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۳1478كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتجوشکار برقسيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17140حتما با الكترود 70-18 كار كرده باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۳1477دفتر كارخ 22 بهمنكارشناس تضمنين کیفيت لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17130حتما به ايزو وتضمين كيفيت آشنا باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۳1476كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادمهندس مكانيك ( ساخت توليد )لیسانس/ فوق ليسانس مکانیکمردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به زبان انگليسي ( ترجمه ومكالمه )بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۲۰1474كارخانهپروینحسابدارلیسانسحسابداریزنمتاهل8:30 الی 16330ناهار نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۲۰1473كارگاهشهرک صنعتی جیبرق كار خودروفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 18130*قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1472كارگاهشاهپور جديدتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی17/30233مسلط به کار با دستگاه تراش و نقشه خانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1471كارگاهشاهپور جديدسرپرست كارگاهلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8الی17/30233مسلط به نقشه خانی ،سرپرستی کارگاه،دستگاه تراش و cncقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1470كارخانهشهرك صنعتي سگزينت ( نگهداری وتعمیر)لیسانسمكانيك صنعتي و...مردمهم نیست8 الي 17135توانايي تهيه گزارش پايش اداري وسيستمي وآشنا به پروژه هاي تعميراتقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۹1469كارخانهكيلو متر 17 جاده خميني شهر - نجف آبادمهندس علوم وصنايع غذايي آقالیسانسعلوم و صنایع غذاییمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل040نداردبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1468كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17535مسلط به امور مالياتي ومالي وكامپوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1467كارخانهشهرك صنعتي اشترجانانباردارفوق دیپلماظهار نشدهمردمتاهل7:30 الی 17540تسلط به انبارداری کامپیوتری ؛ تسلط به کنترل موجودی، انبارگردانی و ...سابقه کاری در این زمینه قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1466كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیستپاره وقت135حقوق ومزايا براساس قرار داد پاره وقتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۸1465دفتر كارخ امام خمینی- عطالملکمنشی فوق دیپلم......زنمهم نیست9-1511اشنا به امور اداری و فن بیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۷1464كارگاهخیابان امام خمینیحسابدارلیسانسحسابداریمردمهم نیست8الی17/30235اشنا به پارسيان - نرم افزار بيمه - انبار - ماليات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1463دفتر كارخ جيحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست9 الي 17130داشتن تجربه / مسلط به پارسيان - هلو - خريد - فروش -امور مالياتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1462دفتر كارخ لاهورامور تبليغات لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الي 16130جهت امور تبليغات شركت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1461دفتر كارخ مسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیهر دومهم نیست8 الی17245مسلط به امور فروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1460دفتر كارخ لاهورمدیر مالی لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16330تسلط به امور ماليان بيمه - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1459دفتر كارخ لاهورمدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 161300بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۶1458دفتر كاربهارستانكارپرداز / تحصيلداردیپلم......مردمهم نیست8 تا 17150روابط عمومی بالا- فن بیان خوب- دارای پشتکار بالابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1457دفتر كاراصفهانبرنامه نویس كامپیوترلیسانسعلوم کامپیوترهر دومهم نیست8-16:30230برنامه نویسی C# و ASP.NETقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1456دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارشناس روابط بين المل لیسانسروابط بین الملل / بازرگاني / اقتصاد مردمهم نیست8 الي 17135حتما تسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1455دفتر كارشركتخ 22 بهمنمسئول دفتر مدير عامل لیسانسبازرگانی / مديريت بازرگاني / اقتصادمردمهم نیست8 الي 17530مسلط به امور اداري وكامپيوتر و حتما مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۴1454دفتر كارشركتخ 22 بهمنكارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كارپردازي الزامي استبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۳1452دفتر كارمسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8الی17245مسلط به فروش وتر جیحا آشنا به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۳1451كارگاهاصفهان - بهارستانبازاریاب دیپلم......هر دومهم نیستآزاد140حقوق بیمه و پورسانتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۱1444فروشگاهبازارقهوه کاشیهااپراتور فروش ( فاكتورزن )لیسانسکامپیوترزنمهم نیستپاره وقت دردوشیفت صبح یا عصر040ترجیحا مسلط به نرم افزارهلوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۱1443دفتر كارخ سعادت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130مسلزط به نرم افزار هلوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۱۰1442كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارآقالیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17230مسلط به امور حسابداري خريد ؛ فروش؛ ماليات ؛ حقوق ودستمزد ؛ارزش افزوده ؛ ماده 169و..بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۱۰1441كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 171300قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۲/۹1440كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130تسلط به رايان تراز؛ امور بيمه وماليات وگزارش فصليقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۲/۹1437كارخانه52كيلومتري جاده كوهپايهتكنسين مكانيك فوق دیپلم / ليسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130حتما فارغ التحصيل دانشگاه دولتي ومسلط به اتوكد وكتيابالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۹1436واحد توليديخ بسيجحسابدارفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17430تسلط به نوآوران ؛ وارزش افزوده وماليات ؛ گرازش فصلي و4 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۷1435دفتر كارخ طیببرقکار صنعتی دیپلمبرقمردمهم نیست8ال 17230تسلط به تابلو سازی برققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۴1433كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور دستگاه فايبر گلاسدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل1300قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۴1432كارخانهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 19130تسلط به نرم افزار امينبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳1431نمايندگي فروش خودروشهرك صنعتي امير كبيراپراتور فروش ( فاكتورزن )دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8 الی 5 بعداز ظهر240مسلط به کامپیترحقوق درصدي داردنداردندارد