لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۱۲/۵1997كارگاه-جوشکاردیپلمجوشکاریمردمهم نیست-430-قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱۲/۵1996دفتر كاراصفهان خیابان مصلی آب250كارشناس فروشلیسانسبرقزنمهم نیست8 الی 16:30235حرفه ای در امور خرید و فروش و بازرگانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۲/۵1995دفتر كارمیدان جمهوری اسلامیبرنامه نويس اندرويدلیسانسکامپیوترهر دومهم نیست8 صبح الی 14245مقید به موازین شرعی و اسلامی ؛داشتن حجاب اسلامی عدم مصرف دخانیاتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۲/۵1994شركتفلكه دانشگاه حسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریمردمهم نیست8 الي 17130داشتن سابقه كاروآشنايي باكامپيوتر ورود واكسل وضامن كارمندبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۲/۲1993كارگاهخ حافظكارشناس شيمي (محض- تجزيه -كاربرديلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 171300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۲/۲1992كارخانهشهرك صنعتي بزرگ اصفهان نقشه کش صنعتی فوق دیپلم /ليسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17130مسلط به نرم افزار ساليد ورك - اتوكدقانون كاروبيمه تكميليدارداكثرنقاط مهمدارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۵1991كارگاهخ جي محدوده كارخانه قندكارمند اداری خانم آشنا به حسابداريدیپلم /فوق ديپلم مرتبط باشغلزنمهم نیست8 الي 17035تسلط به كامپيوتر وثبت اسناد حسابداري در سيستمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۴1990كارگاهشهرک بزرگ شمال اصفهانكارگر فنيدیپلم......مردمهم نیست8الی17340---قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۴1989كارگاهشهرک بزرگ شمال اصفهانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی17340---قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۴1988كارگاهشهرک بزرگ شمال اصفهانجوشکار co2دیپلم......مردمهم نیست8الی17340---قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۴1986دفتر كارناحيه صنعتي دولت آبادراننده با نيسان يخچال داردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17040متقاضي داراي نيسان يخچال دار باشد علاقمند جهت پخش مواد پروتينيتوافقيداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۳1985دفتر كارخ هشت بهشت غربيكارمند اداری خانم لیسانسکامپیوتر / علوم اداري / علوم كامپيوترزنمهم نیست8 الي 14130بعد از سه ماه بيمه مي شودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۳1984دفتر شركتخمینی شهرحسابدارلیسانس / فوق ليسانس حسابداریزنمهم نیست8 الي 16/30130داشتن سابقه وترجيحا ساكن خ اشرفي اصفهاني يا خميني شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۲۳1983كارگاه تست مخازن گاز خودورخ بعثت فلكه تاكس راني تكنسين دیپلم /فوق ديپلم مكانيك / برق /كامپيوتر /مردمهم نیست8 الي 17028توان جسمي لازم - حداقل قد 170 قانون كار+ بيمه تكميلي+ اضافه كاريداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۹1982فولاد نطنزنطنز كارگر ساده /فنی 50 نفر دیپلممهم نیستمردمهم نیستشیفتی 12 ساعته 030شیفتی و سرویس،از نقاط اصلی شهر به نطنزقانون كارداردنقاط اصلی،شهر دارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۸1981دفتر كارخيابان هاتفآبدارچی دیپلم......هر دومهم نیست9-14,16-20:30260ترجيحاً بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۸1980فروشگاهخيابان هاتف و خيابان شيخ بهاييفروشنده زن / خانمدیپلم......زنمهم نیست9-14 و 16-21040روابط عمومي خوب علاقه به فروش ترجيحاً نزديك به محيط كاريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۸1979فروشگاه پارچه فروشيخ هاتف حسابدارخانم مسلط به پارسيان فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 14135مسلط به پارسيان - قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۸1978دفتر كارشاهپور جديد كارمند بيمهدیپلمعلوم اداری / كامپيوتر و..مردمجرد8 الي 17030سپردن 30ميليون سفته - باشخصيت وبا وقارقانون كارپرداخت حق بيمهنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۶1977كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس شيمي آقا( مسئول فني )لیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 14135نداردبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۱1976دفتر كارميدان ازاديكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست9 الي 17135حتما مسلط به زبان خارجيبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۱1975كارخانهشهرك صنعتي جي پاشش كارمهم نيست مهم نيست مردمهم نیستشيفتي گردشي 140رنگ كاري قطعات لوازم خانگي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۱1974فروشگاهفلكه دانشگاه صنعتيكارمند اداریلیسانسمرتبط باشغلزنمهم نیست8 الي 16135تسلط به امور كاربردي كامپيوتر واداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۱1973دفتر كارامام خمینیحسابدارمسلط به سپيدارلیسانسحسابداری زنمهم نیست8:15 الی 16:45335داراری فن بیان قوی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۱۱1972دفتر كارامام خمینیكارشناس فروشلیسانسمرتبط باشغلمردمهم نیست8:15 الی 16:45340کارشناس فروش بصورت ثابت و سیار آشنا به برنامه های کاربردی کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۷1971دفتر كاراصفهانحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست7:30الی15130سابقه کارحسابداری پیمانکاری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۷1970شركتنرسيده فلكه پينارتكارمند اداری خانم آشنا به حسابداريلیسانسمهم نيست زنمجرد8 الي 16135ترجيحا ساكن ارغوانيه - روشن دشت ومشتاق سومقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۷1969هتل اصفهانپذيرشگر هتلدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست هر دومهم نیست8 الي 17035ساعت كار خانمها 8تا 17 آقايان 14تا 21قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۴1968فروشگاهبازار ميدان امامحسابدارخانم ( متاهل )لیسانسحسابداریزنمتاهل8 الي 17135حتما متاهل باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱۱/۳1967شركت وابسته به فولاد مباركهنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17335حتما مسلط به نقشه كشي كتيا ومكانيكال بالاتر از قانون كارداردداردندارد