لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۹/۲۰1899فروشگاهخ جي كارمند فروشدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست زنمجرد8 الي 17 دوساعت بين ظهر استراحت030حتما ساكن خيابان جي وهمدانيان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۲۰1898دفتر كارخ شريف واقفيحسابدارپاره وقت خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 14130حتما مسلط به پارسيان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱۹1897دفتر كارخ جيكارمند اداریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 16128تسلط به امور اداري وكامپيوتر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱۴1895كارخانهشهرک صنعتی جیكارمند اداریفوق دیپلم......زنمهم نیست7 الی 16000قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱۳1894كارگاه سه راه ملك شهرحسابدار خان ( پاره وقت)فوق ديپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 14135مسلط به امور حسابداري - ماليات - وپارسيان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱۳1893كارخانهشهرك صنعتي جي كارمند اداری خانم مسلط به زبان انگليسيلیسانسمترجمی زبان انگلیسیزنمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه 8تا 12135تسلط به ترجمه متون انگليسيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱۲1892كارخانهخ امام خمينيام دی اف كار دیپلمصنايع چوبمردمهم نیست8 الی 17.5355نصاب و مونتاژ کار و برشکار ماهر و نیمه ماهربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱۱1891كارگاهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235تسلط به پارسيان وداشتن سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۸1889دفتر كارامام خمینیحسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد7:45 الی 16:30535نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۸1888واحد توليدي ناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار 5 سال سابقه لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 16535تسلط كامل به امور حسابداري بيمه ومالياتبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۹/۷1887كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند اداری خانم مسلط به فتوشاپلیسانسکامپیوترزنمهم نيست 8 الي 17130حتما مسلط با فتوشاپقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۹/۷1886كارخانهشهرك صنعتي كمشچهمهندس صنايع گرايش توليدي صنعتيلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 17230حتما مسلط به آفيس واكسل قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۹/۵1884كارگاهناحيه صنعتي دولت آباداپراتور cncدیپلممکانیک/ماشين ابزار - ساخت وتوليدمردمجرد8 الي 17130 داشتن تجربه تراشكار ي و cncقانون كارداردحق سرويس دارد
۱۳۹۶/۹/۴1877دفتر كارخیابان نیکبختبازاریاب لیسانسمدیریت mbaمردمهم نیست9-16030با انگیزه و اشنا به بازاریابی صنعتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱1876دفتر كارخ چهار باغپشتيبان كارخوانفوق دیپلمحسابداری / كامپيوتر مردمهم نیست8 الي 17028پشتيباني وخدمات وسرويس دستگاه پز قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۹/۱1875كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر نجاري دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 16/30040تا حدودي نجاري بلد باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۹1874كارگاهخ حمزه شماليكارپرداز فوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17140 آشنايي يه امور بازاريابي وروابط عمومي قوي / وسيله نقليه با كارجو روزانه 200 هزار تومان هزينه خودرو وبنزين با شركت بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۹1873دفتر كارخ حمزه شماليكارشناس فروش خانملیسانسبازرگانی و...زنمهم نیست8 الي 17130داشتن روابط عمومي خوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۹1872كارخانهارغوانيهكارمند اداری خانملیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17130تسلط كامل به فتوشاپ - وامور تبيلغاتي وآشنايي با برنامه نويسيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۹1871فروشگاهخ جيكارگر انباردیپلممهم نيست مردمهم نیست15/30الي 22140داشتن توان جسمي مناسب كار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۹1870فروشگاهخ جيفروشنده فرشدیپلممهم نيستمهم نیستمهم نیست15/30الي 22140داشتن سابقه فروشندگي فرشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۵1869دفتر كارشاهپور جديد كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17130توانايي مكاتبه ومكالمه بامشتريان وداشتن سابقه كار فروش قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۲1868شرکتدفتر شرکت خ سجادبرنامه نویس لیسانسبرقمهم نیستمهم نیست8-17330طراحی مدارات الکترونیک / مسلط به شبکه MODBUS/ برنامه نویسی میکروکنترل های (C/C++/ANDROID) برنامه نویسی ای سی های ARM / آشنایی کامل به شبکه GSM/GPSR / برنامه نویسی اندروید بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۲1867شرکتدفتر شرکت خ سجادكارور plcلیسانسبرقمردمهم نیست8-17330برنامه نویس PLC/ برنامه نویسی HMI و نرم افزارهای مانیتورینگ / تسلط بر مدارک کنترل ابزار دقیق / تسلط بر شبکه های صنعتی / شبکه های کامیپوتری ، ماموریت خارج از استانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۲1866شرکتدفتر شرکت خ سجادتكنسين برقلیسانسبرقمردمهم نیست8-17130مونتاژتابلوهای برق صنعتی LV و کنترلی / آشنا به مدارک فنی برق وابزار دقیق / آشتایی با ادوات ابزار دقیق / آشنایی با PLC ها ، ماموریت خارج از استانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۲1865كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد سرایدار( زوج)سيكل / ديپلم مهم نيست زن ومردمتاهلشبانه روز035سريدار كارخانه حتما زوج جوان ترجيحا بدون فرزند ، اسكان دائم در منزل كارخانه؛ مرخص با هماهنگيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲۱1864كارخانهشهرک صنعتی اشترجانكارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 16:30135مسلط به زبان انگلیسیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۸/۲۱1863شركتناحيه صنعتي دولت آبادنگهبان ( انتظامات )سيكل / ديپلم مهم نيست مردمهم نیستشيفتي گردشي 12ساعتي- سپردن چك به مبلغ 20 ميليون جهت حسن انجام كار140عدم اعتياد - داشتن پايان خدمتقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۸/۲۱1862شركتخ 22 بهمنمهندس صنايع تسلط به كنترل پروژهلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17235حتما كنترل پروژه بويژه پروژه هاي پيمانكاري كار كرده باشدبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۸/۲۱1861شركتخ 22 بهمنمدیر مالی ( ريس حسابداري)لیسانس / فوق ليسانس حسابداری / مديرت ماليمردمهم نیست8 الي 17540تسلط كامل به امور حسابداري بويژه حسابداري پيمانكاريبالاتر از قانون كار(توافقي)داردندارددارد
۱۳۹۶/۸/۲۱1860شركتخ كاوهكارمند اداریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17130مسلط به آفيسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۵1858كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس كنترل كيفيت (خانم )لیسانسصنایع / مكانيك / فيزيكمهم نیستمهم نیست8 الي16/30135سپردن وثيقه ( سفته ) داشتن سابقه كنترل كيفي- وانجام امور اداري قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۴1857دفتر كارخیابان باهنربرنامه نویس لیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8:30 الی 17035توسعه‌دهنده اپ موبایل • مهارت‌های ضروری ◦ اندروید استودیو ◦ توسعه نرم‌افزار برای اندروید بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۳1856كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17135داشتن گواهينامهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۸/۱۱1855شركت فروشكارشناس فروشلیسانسبازرگانيمهم نيست مهم نیست8ال 14130.......قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۱1854دفتر كارشهرک صنعتی امیرکبیركنترل پروژهلیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17240کنترل پروژه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۱1853كارگاهشهرک صنعتی امیرکبیراپراتور تولیددیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17240اسپارک کار ماهر قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۱1852كارگاهشهرک صنعتی امیرکبیرمونتاژکاردیپلمساخت و توليدمردمهم نیست8 الی 17240مونتاژ کار قالب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱۱1851دفتر كارشهرک صنعتی امیرکبیر نقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکزنمهم نیست8 الی 17140تسلط به نرم افزار کتیا قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1850رستوران دانشگاه آشپز فست فوددیپلم......مردمهم نیست11 الی 23 130متعهد - غیر سیگاری- سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1849كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد نقشه کش صنعتی دیپلم /فوق ديپلم فني حرفه اي يا دانشگاهيمردمهم نیست8 الي 17132حتما آشنا به قالب زني ونقشه خوانيقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1848كارخانهشهرك صنعتي جي مدیر / سرپرست تولیددیپلم /فوق ديپلم فنيفني حرفه اي يا دانشگاهيمردمجرد8 الي 17332حداقل ديپلم فني حرفه اي ودشتن سابقه كار در زمينه قطعات خودروبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1847كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدار خانم لیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17132حتما يك سال سابقه كار وآشنا به نرم افزار آسابالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1846كارخانهشهرك صنعتي جي مسئول خريدلیسانسصنایعمردمجرد8 الي 17132حتما رشته صنايع واشنا به قطعات خودروبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1845كارخانهشهرك صنعتي جي مدیر كنترل كیفیت لیسانسصنایع /مكاينك / متالورژيزنمجرد8 الي 17130داشتن سابقه كار الزامي استبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1844كارخانهشهرك صنعتي جي مدير كارخانه 3 سال سابقهلیسانسفني حرفه اي يا دانشگاهيمردمهم نيست 8 الي 17130حداقل سه سال سابقه در زمينه قطعات خودروبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1843كارخانهشهرك صنعتي جي مدير بازرگاني خارجي مسلط به زبانلیسانسبازرگانیزنمجرد8 الي 17132ارسال رزومه به ايميل كاريابي ؛ حتما مسلط به زيان بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۸1842كارخانهشهرك صنعتي جي مدیر فروشلیسانسبازرگانی / مديريت بازرگاني / مديريت صنعتيزنمجرد8 الي 17132ارسال رزومه به ايميل كاريابي بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۶1840كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس برق - قدرتلیسانسبرق - قدرتمردمهم نیست8 الي 16130حتما آشنا به كوره القاييقانون كاردارداكثر نقاط شهردارد
۱۳۹۶/۸/۶1839كارخانهشهرك صنعتي سگزيتكنسين مكانيك صنعتي 5 سال سابقه كارفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 16530داشتن 5 سال سابقه كار الزامي استقانون كاردارداكثر نقاط شهردارد
۱۳۹۶/۸/۶1837كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس ایمنی صنعتيلیسانسكارشناس ایمنی صنعتي / صنايعمردمهم نیست8 الي 17130حتما داراي سابقه كارقانون كاردارداكثر نقاط شهردارد
۱۳۹۶/۸/۶1836كارخانهشهرك صنعتي سگزيتكنسين كامپيوتر آقا دیپلم /فوق ديپلم کامپیوتر/ متالورژيمردمهم نیست8 الي 16130حتما مسلط به آفيس وترجيحا رشته متالورژي قانون كاردارداكثر نقاط شهردارد
۱۳۹۶/۸/۴1835كارخانهشهرك صنعتي سگزيحسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130آشنايي با نرم افزار الكترو ميزان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۴1834شركت آمادگاهسرپرست كارگاهلیسانسعمران / معماري و...مردمهم نیست8 الي 16130داشتن تجربه مطلوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۴1833شركت آمادگاهكارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسعلوم آزمایشگاهیمهم نیستمهم نیست8 الي 16130داشتن تجربه مطلوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۴1832شركتآمادگاهتكنسين تاسيسات لیسانستاسیساتمردمهم نیست8 الي 16130داشتن تجربه مطلوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۴1831شركت آمادگاهمهندس عمران لیسانس / فوق ليسانس عمرانمردمهم نیست8 الي 16130داشتن تجربه مطلوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۴1830شركت آمادگاهمهندس آرشيتكتلیسانسعمران / معماريهر دومهم نیست8 الي 16130داشتن تجربه مطلوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1829دفتر كارچهار باغ بالاحسابدارخانم يا اقا مساط به رافعلیسانسحسابداریزن / مردمجرد8 الي 14128سن كمتر از 30 باشدبالاتر از قانون كارداردسرويس ويژه خانمهاندارد
۱۳۹۶/۸/۲1828دفتر كارچهار باغ بالاكارمند اداریلیسانسکامپیوترو... زنمجرد8 الي 14028سن كمتر از 30 سال ومسلط به كامپپوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1827دفتر كارچهار باغ بالامهندس برقلیسانسبرقمردمجرد8 الي 14028سن كمتر از 30 باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1826دفتر كارچهار باغ بالاتكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي لیسانستاسیساتمردمجرد8 الي 14028سن كمتر از 30 سال بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1825دفتر كارچهار باغ بالامهندس مكانيك طراحي جامدات خانم /آقالیسانسمکانیکهر دومجرد8 الي 14028سن كمتر 30 سال بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1824دفتر كارچهار باغ بالامهندس مكانيك آقا لیسانسمکانیک گرايش ساخت وتوليد مردمجرد8 الي 141400بالاترازقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1823دفتر كارخارج از اصفهانراننده بیل مکانیکیدیپلم......مردمهم نیست8 الي 17240محل اجراي پروژه هاي متغير وخارج از اصفهان بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۸/۲1822دفتر كارخ جيحسابدارپاره وقت خانم لیسانسحسابداریزنمتاهل15 الي 191350500 هزار تومان نداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1821كارگاهشاهپور جديد كارمند اداریلیسانس......زنمجرد8 الي 171300قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۸/۲1820دفتر كارخیابان طالقانیمنشی شركتدیپلمالكترونیکزنمهم نیست۹ الی ۱۶120محیط آرام - همراه با نهار - قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۸/۱1819مركز توان بخشيخ عسگريهخدماتيدیپلم......زنمهم نیست8 الي 13140توانايي انجام امور نظافت محيط كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱1818شركت خ بزرگمهرفن آوري اطلاعات itلیسانسفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱1817شركت خ بزرگمهركارشناس تبليغاتلیسانسروابط عمومی مهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱1816شركتخ بزرگمهركارشناس فروشلیسانسعلوم آزمایشگاهی - علوم زيست مهم نیستمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۸/۱1815فروشگاهخ فرودسي كارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 17130داشتن روابط عمومي بالا- فنون مذاكره وروابط كاري با مشتري وقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1814كارگاهابتداي خ سروشكارگر طلا سازيدیپلم......مردمتاهل8 الي 17030اضافه كار اجباري با حقوق قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1813كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارشناس آي تي ( فن آوري اطلاعات )لیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)مردمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1812كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس ساخت وتوليد لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 1710سرويس از خ امام خميني - چمران و...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1811كارگاهخانه اصفهان حسابدار خانمفوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135تسلط به نوآوران وآساقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1810كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارگر خط تولیددیپلمفنيمردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۶1809كارخانهشهرك صنعتي مباركهكارشناس بازرگاني داخليلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الي 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۴1808فروشگاهخ عسكريهمدیر فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیمردمهم نیست9الی 18245داشتن سابقه كار در زمينه كالاي خوابقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۴1807كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم ديپلم / فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 18135تسلط به امور حسابداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1804دفتر كارخ طالقانيكارمند اداری خانم دیپلممهم نيست زنمهم نیست9-15110قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1803دفتر كارخ پروينكارمند اداریلیسانسکامپیوترو.....زنمجرد8 الي 16135آشنا به امور اداري وكامپيوتر و...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1802دفتر كارخ پروينحسابدار خانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 16135مسلط به پارسيان وروابط عمومي خوبقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۳1800دفتر كارنظر شرقيكارشناس فروشلیسانسشیمیمردمهم نیست8 الي 17135ارتباط بامشتريان و وباز ديد از فرايند توليد مواد مور نياز بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1799دفتر كارامام خمینیحسابدارفوق دیپلم......زنمجرد۹الی۱۵028نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1798كارگاهشاهپور جديد كمك حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 14030آشنا به امور اداري وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1797كارگاهخ ارغوانيهكارگر ريسندگيفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035اشنايي مختصر با كامپيوترو داشتن گواهي نامه خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲۲1795دفتر كاراتوبان شهيد خرزايكارگر انبار 10 نفر ابتدايي/ سيكل مهم نيست مردمهم نیست8 الي 15030سن حداكثر 30قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۹1794دفتر كارميدان انقلاب حسابدارلیسانسحسابداریزنمجرد8:30 الي 18230اشنا به شايگان / دقت بالا. هوشياري در كار و برقراري ارتباط عالي در محيط كاريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1781دفتر كارخ سروش مكانيك سيالات لیسانسمکانیکمردمهم نیست8تا 13 و15تا 19035جهت فروش واجراي پروژهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1780دفتر كارخ سروش كارشناس روابط عمومي فوق دیپلم / ليسانسمهم نيست مردمهم نیست8تا 13 و15تا 19135مشلط به امور اداري وآفبس وكامپيوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1779كارگاهشاهپور جديد كارگر فنيدیپلم......مردمجرد8 الي 17035جهت كار در كارگاه توليد قطعات صنعتي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1778دفتر كارخ مسجد سيدحسابدارخانم يا اقافوق دیپلم / ليسانسحسابداریمهم نيست مهم نیست8 الي 17135مسلط به پارسيانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۸1777كارخانهشهرك صنعتي جي حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135آشنا به حسابداري حاسبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۷1776كارگاهخ بسيجكارگر فني / ساده ابتدايي/ سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۷1775كارخانهشهرك صنعتي جي كارگر فني / ساده ابتدايي/ سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17035داشتن پايان خدمت قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1774كارگاهاشكاوندكارگر خط تولید جورابدیپلممهم نيست مردمهم نیستشيفتي گردشي 12ساعتي035دستگاه جوراب بافي كامپيوتري استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1773كارگاهخ امام خميني جوشکار co2 / مونتاژ كاردیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 19135سابقه جوشكار نرم لوازم اداري داشته باشد بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۵1769دفتر كارخ هشت بهشت كمكم حسابدارفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمهم نیست9تا 141350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱۰1766كارخانهاصفهانكارشناس فنيلیسانسبرقمردمهم نیست8-15340تسلط به استاندارد کالاها ، کیفیت محصول (کلید مینیاتوری، کنتاکتور، کلید اتوماتیک)بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۶1764كارخانهشهرك صنعتي جي برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه ها تعطيل 235حتما داراي تجربه كاري در زمينه برق صنعتيبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۷/۵1761كارگاهخیابان امام خمینیكارگر فنيدیپلممهم نيست مردمهم نیست9 تا 180260قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۷/۴1759كارخانهشهرك صنعتي كمشچه كارمند اداری خانملیسانسمهم نيست زنمهم نیست8 الي 17135آشناي مورد انتظار با امور اداري/ بايگاني / تايپ / كامپيوتر قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۲1756كارگاهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الي 13135آشنا به پارسيان \ سرويس محدوه جي وپروينقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۷/۱1753كارگاهخیابان جیتكنسين الكترونيك ديپلم /فوق دیپلمالكترونیکهر دومجرد9 الی 18230آشنایی با نرم افزارهای الکترونیکقانون كارداردنداردندارد