لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۶ سه شنبه ۵ ارديبهشت
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۶/۲/۴1433كارخانهشهرك صنعتي جي اپراتور دستگاه فايبر گلاسدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل1300قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۴1432كارخانهخ امام خميني حسابدارلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 19130تسلط به نرم افزار امينبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳1431دفتر كارشهرك صنعتي امير كبيراپراتور فروش ( فاكتورزن )دیپلممهم نيست هر دومهم نیست8 الی 5 بعداز ظهر240مسلط به کامپیتربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۲/۳1430كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارشناس کنترل کیفيت لیسانسشیمی / مكانيك يا صنايعمرد / زنخانم حتما مجرد باشد8 الي 17135حتما سابقه كار در ازمايشگاه و كارخانه لوله پليمري داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۲/۳1429دفتر كاراصفهانكارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلمحقوقمردمهم نیست8-16140دارای موتور سیکلتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۳۱1428كارخانهشهرك صنعتي جي مهندس صنايع ( توليد صنعتي )لیسانس/ فوق ليسانس صنایعمردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل435حتما 4 سال سابقه كار در زيمنه كنتل كيفي وهمچنين آشنايي با حسابداري صنعتي بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۱1427كارخانهشهرك صنعتي جي سرپرست انتظامات دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل545حتما 5 سال سابقه نگهباني ويا سرپرست نگهبان را داشته باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۱1426كارخانهشهرك صنعتي جي مهندس مكانيك ( ساخت توليد )لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه تعطيل335حتما مسلط به كتيا وسابقه كار وتجربه كاريبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۱1425كارخانهشهرك صنعتي جي برقکار صنعتی ديپلم /فوق دیپلم برق / برق صنعتيمردمهم نیست8 الي 17 پنجشنبه ها تعطيل535حتما 5 سال سابقه كار مرتبط با شغا داشته باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۱1424دفتر كاراصفهانپرستاردیپلم......مهم نیستمهم نیستتوافقی140آموزش تخصصی ارايه ميشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۳۰1423دفتر كارخ حكيم نظاميحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 16235تسلط كاملي به حسابداري و داشتن تجربه كافيقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۳۰1422كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانكارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كافي قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۰1421كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانكارمند امور اداریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الي 17135داشتن تجربه كار اداري ومسلط به كامپيوتر قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۰1420سايرخیابان امام خمینیپرسکار دیپلم......هر دومجرد8 الی 17230اشنایی با کار فنی و سرعت عمل خوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۳۰1419كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانمدیر امور مالی لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235دارا تجربه مفيد بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۳۰1418كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانحسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17235تسلط كامل به امور حسابداريبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۲۹1417رستوراندروازه دولتمهماندار فوق دیپلم......هر دومهم نیست۸الی ۲۳240kvhnvقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۲۹1416رستوراندروازه دولتگارسوندیپلم......هر دومهم نیست۹الی ۲۳230نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۲۹1415كارگاهزینبییهمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست7:30 - 17:30340مونتاژ کار مخزن استیلبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۹1414كارگاهزینبییهجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست7:30 - 17:30245...بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۸1413كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدارخانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 15/30135تسلط به پارسيان؛ حقوق ودستمزد ؛ ماليات ؛ ارزش افزوده ، تهيه گزارش فصلي ؛ امور بيمه ؛ سند زدن وامور صندوقبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۷1412كارخانهشهرك صنعتي رازيحسابدار خانم فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17135حتما به پارسيان وحسابداري انبار تسلط داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۲۷1411كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارشناس بازرگاني خانم يا آقالیسانسبازرگانی / مديريت بازرگانيمهم نیستمهم نیست8 الي 17130داشتن تجربه كارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۷1410كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس صنايعلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الي 17130داشتن تجربه كاريقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۷1409كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارگر فني ( 2 نفر )دیپلمساخت و توليد/ ماشين ابزارمردمهم نیست8 الي 17130نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۴1407دفتر كارخ سعادت آبادكارشناس بازرگانی خارجيلیسانس/ فوق ليسانس مدیریت بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الي 16 پنجشنبه تعطيل135تسلط داشتن به زبان خارجي الزامي است ماموريت خارج از كشور داردبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۴1406دفتر كارخ سعادت آبادكارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسكامپيوتر/ علوم كامپيوتر / علوم اداريزنمجرد8 الي 16 پنجشنبه تعطيل130تواناي انجام كليه امور اداري پشتيباني مديريتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1405كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارمند امور اداری (خانم )فوق دیپلم / ليسانسکامپیوتر/ حسابداريزنمجرد8 الي 17130تسلط به به كامپيوتر و فاكتور زدن در سيستم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1404كارگاهشهرک صنعتی امیرکبیرتراشکار دیپلمتراشکاریمردمجرد8الی5328اداره کار وحق فنیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1403دفتر كارخیابان سجادكارشناس فروشلیسانس......هر دومهم نیست8الی 1730238سلامت جسمانی و روانیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1402دفتر كاراصفهانبازاریاب فوق دیپلم......هر دومهم نیست8:30 الی 17335 فروش دوربین مداربستهقانون كار وپورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1401دفتر كاراصفهانكارشناس فروشفوق دیپلم......مردمهم نیست8:30 الی 17335زمينه فعاليت دوربین مداربسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1400دفتر كاراصفهانكارشناس دفتر فنيلیسانسالكترونیکهر دومهم نیست8:30 الی 17435توانايي برنامه نویسی plc و HMI و نقشه کشی با plan آشنا به ابزارذقیق و اتوماسیون ،بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1399سايرخدمات خودروصافكار اتومبيلدیپلم......مردمهم نیست8 الی 13 و 15 الی 18245نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۳1398سايرخدمات خودرومکانیک خودرو سبکدیپلممكانيك خودرو مردمهم نیست8 الی 13 و 15 الی 18245نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۱1397دفتر كارخ ملك كارپرداز / تحصيلداردیپلم......مردمهم نیست8 الي 17030داراي گواهي نامه موتور وماشين جهت وصول مطالبات وامور جاري شركتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۱1395دفتر كاراصفهانكارگر فضاي سبز (30 نفر )ابتدايي/ سيكل......مردمهم نیست6 صبح الي 13ظهر050توانايي كاردر فضاي سبز وباغباني قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۱1394هتلبزرگمهرخدماتي ابتدايي......زنمهم نیست8 الي 17035توانايي نظافت اتاق هتل قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۲۱1392كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادفروشندهفوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17335داشتن فن بيان قويقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۱1391كارخانهمنطقه صنعتي دولت آبادحسابدار صنعتیدیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الي 17135داشتن تسلط وسوابق كاري بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۰1390فروشگاهخ امام خمینی فروشندهفوق دیپلم......هر دومهم نیست9 الی 15235فن بیان قوی و متعهدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۰1389فروشگاهخ امام خمینی اپراتور فروش ( فاكتورزن )لیسانس......زنمجرد9 الی 15135دارای فن بیان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۰1388دفتر كارخ پنج رمضانحسابدار خانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي 17130حتما مسلط به پارسيان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۰1387دفتر كارخ مرداويجآبدارچی زن ( خدماتي )دیپلم......زنمهم نیست8 الي 17035انجام نظافت محيط كار - طبخ غذا براي 4 نفر و پذيرايي از كاركنان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۲۰1386دفتر كارشيخ صدوق شمالي كمك حسابدار مسلط به آسافوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمجرد8 الي16/30130حتما مسلط به نرم افزار آساقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۹1385كارخانهشهرك صنعتي سگزيانباردارمسلط به سيستم فوق دیپلم / ليسانسمرتبط با شغل مردمهم نیست8 الي 17135حتما مسلط به نرم افزار انبارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۹1384كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک / شيمي / صنايعمردمهم نیست8 الي 17135ترجيحا رشته هاي مكانيك - شيمي - صنايعقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۹1383كارخانهشهرك صنعتي سگزيمهندس صنايع گرايش توليد صنعتي لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الي 17135حتما گرايش توليد صنعتي قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۹1382كارخانهشهرك صنعتي سگزيكار شناس آي تي (فن آوري اطلاعات )لیسانس/ فوق ليسانس علوم کامپیوتر/ ي كامپيوترمردمهم نیست8 الي 17135مسلط به كامپيوتر جهت يك پارچه سازي سيستم مديريت ومسلط sql- Icdlقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۹1381كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارشناس کنترل کیفيت لیسانس/ فوق ليسانس حتما شیمی ، گرايش پليمرمردمهم نیست8 الي 17135داشتن سابقه كار آزمايشگاهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۹1380سايراصفهانمنشی مسلط به كامپيوترلیسانس......زنمجرد8 الی 17330مسلط به نرم افزارهای تحت آفیسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1379كارخانهبعد از سيتي سنتركارمند امور اداری خانمحتماًًً فوق دیپلممرتبط با شغل زنمجرد8 الي 17135مسلط به امور بايگاني ودبيرخانه وتايپ نامه وحتما فوق ديپلم باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1378كارخانهبعد از سيتي سنتركارپرداز / تحصيلدارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الي 17130حتما وسيله نقليه ( موتور يا ماشين داشته باشد)قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1377دفتر كاراتوبان فرودگاه كارمند امور اداری خانمفوق دیپلم / ليسانسمرتبط با شغل زنمجرد8 الي 17130آشنا به كامپيوتر و wordقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1376دفتر كاراتوبان فرودگاه آبدارچی دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17040آبدار چي وامور نظافت محيط كار قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1375دفتر كاراتوبان فرودگاه حسابدارفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الي 17130نداردقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1374دفتر كاراتوبان فرودگاه كارمند امور اداری آقافوق دیپلم......مردمهم نیست8 الي 17130اشنا به امور بيمه وقوانين كار وامور اداريقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1373كارخانهشهرک صنعتی جیكارشناس فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست8 الی 17535روابط عمومی بسیار قویقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1372كارخانهشهرک صنعتی جیآبدارچی دیپلم......مردمجرد8 الی 17130----قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1371كارخانهشهرک صنعتی جیكارگرسادهدیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الی 17135کارگر ساده بدون بیماری خاص معافیت دایم پایان خدمت قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۶1370كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد جوشکار co2 دونفردیپلم......مردمهم نیست7الي 17145تسلط به نقشه خواني بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1369دفتر كارمسجد سیدكارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی17040مسلط به امور فروش و ترجیحا مسلط به زیانبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1368دفتر كارمسجد سیدكارمند امور اداریفوق دیپلمكامپيوترهر دومهم نیست8الی17035مسلط به امور طراحی سایت فن بیان بالا . مسلط به فتو شاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1367كارخانهشهرك صنعتي جي مونتاژکارفوق دیپلم......مردمجرد8 الي 17130رشته اي فني - تراشكار ي - جوشكار ي وماشين ابزارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1366دفتر كارخ بلوار دانشگاه اصفهانآبدارچي / خدماتي (زن )دیپلممهم نيست زنمهم نیست8 الي 17140پذيرايي از مهمان اداريقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1362كارخانهخ بسيجحسابدارخانم فوق دیپلم / ليسانسحسابداریزنمهم نیست8 الي 17330تسلط به قوانين تامين اجتماعي وماليات وسه سال سابقه كارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1361كارخانهخ بسيجكارمند امور اداری خانم فوق دیپلم به بالامرتبط با شغل زنمهم نیست8 الي 17130تسلط به امور اداري كامپيوتر واينترنت وشبكه هاي اجتماعي قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1360كارخانهخ بسيجام دی اف كار ( 5 نفر)دیپلممرتبط باشغلمردمهم نیست8 الي 17130آشنايي با دستگاه چسب چوب و...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1359كارخانهخ بسيجمكانيك ساخت وتوليد( دونفر)فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الي 17130مسلط به نرم افزار اتوكد ومكانيكال و cnc چوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1358كارگاهآبشار سومجوشکارco2فوق دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 17130تسلط كامل به جوشكاري co2قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1357فروشگاهخ عبدالرزاق انباردار (غير سيستمي)دیپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 20130داشتن سابقه كار حداقل يك سالقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۵1356كارخانهشهرك صنعتي كمشچهكارگر بسته بندي خانم 5 نفرسيكل / ديپلممهم نيست زنمهم نیست15الي 21 شب045ترجيحا ساكن خ پروينقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۴1354كارخانهشهرك صنعتي سگزيكارگر خط تولید ( 10 نفر )سيكل / ديپلممهم نيست مردمهم نیست8 الي 16032بعد از سه ماه بيمه مي شودقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۶/۱/۱۴1353كارخانهشهرك صنعتي نجف آباد كارمند امور اداریفوق دیپلم / ليسانسمهم نيست زنمتاهل8 الي 17130حتما ساكن فولاد شهر يا نجف آباد ودااري سابقه كار اداري قانون كارداردداردندارد