جزئیات سرویس
 
عنوان :میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در قانون 80
تاریخ ارسال:۱۳۹۲/۱۲/۱۲
 
  خلاصه آئين نامه اجرایی بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم درخصوص معافيت حق بيمه سهم كارفرمايان دولت با هدف افزايش اشتغال در بنگاه‌هاي اقتصادي تصويب کرد: معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکارگیری نیروی جدید بر اساس این آئین نامه ، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آئین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد در راستای تلاشهای دولت خدمتگزار به منظور تشویق و ترغیب بنگاه های اقتصادی در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی و تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما در بند «و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند به تصویب رسید.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آئین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد که بر اساس آن ، کارفرمایان کارگاههای خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به نیروی کار جدید، علاوه بر نیروی کار موجود که به کارگمارند ، مراتب را به کاریابیهای غیر دولتی اعلام کنند. بر اساس این آئین نامه، کارفرمایان کارگاهها و مؤسسات مشمول این آئین‌نامه پس از اعلام نیاز و جذب نیروی کار جدید و حفظ اشتغال کارگاه، از تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده (28) قانون تأمین اجتماعی بابت نیروی کار جدید در طول برنامه پنجم توسعه برخوردار خواهند شد. میزان تخفیف حق بیمه سهم کارفرما سال بهره مندی میزان تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما میزان حق بیمه پرداختی توسط دولت میزان حق بیمه پرداخت توسط کارفرما اول 90% 18% 2% دوم 80% 16% 4% سوم 70% 14% 6% چهارم 60% 12% 8% پنجم 50% 10% 10% بر این اساس ، به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید و افزایش اشتغال در سطح بنگاههای اقتصادی، سال پایه اجرای این آئین‌نامه مبنای تعیین میزان تخفیف اعمالی برای ابتدای سال برخورداری کارفرمایان از تخفیف بیمه‌ای خواهد بود که در سالهای آینده مطابق جدول اعلامی کاهش می‌یابد.بر اساس این آئین نامه، مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای خصوصی و تعاونی، در کارگاههای دایر دارای فهرست بیمه و بازرسی، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان سال گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به صندوق (از زمان درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین‌نامه) و در کارگاههای جدیدالتأسیس که در طول برنامه پنجم توسعه دایر می‌شوند، تعداد کارکنان مندرج در فهرستهای ارسالی کارفرما به صندوق در بازه زمانی مشخص سه‌ماهه و بازرسی انجام ‌شده توسط صندوق هر کدام که بیشتر است تعیین شده است.بر این اساس ، کارفرمایانی که به واسطه دریافت تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه، متعهد به بکارگیری نیروی کار جدید گردند، می‌توانند علاوه بر انجام تعهدات یادشده و در صورت بکارگـیری نیروی کار جدید با رعایت این آئین‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای برخوردار شوند.همچنین در صورت هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)، نیروهای قبلی نیز جزو نیروی کار موجود محسوب خواهد شد.بر این اساس ، نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیتهای بیمه‌ای موضوع ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شده‌اند از شمول این آئین‌نامه خارج می‌باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره‌مند شده اند، مجموعا تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) این آئین‌نامه خواهندشد.بر اساس این آئین نامه، در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار کرده است در کارگاههای خصوصی و تعاونی به کار گمارده شود، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات بیمه‌ای مندرج در این آئین‌نامه نخواهد بود.همچنین اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع این آئین‌نامه در قالب بودجه سنواتی با رعایت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است.بر این اساس ، صندوق تامین اجتماعی مکلف است به صورت ماهیانه گزارش عملکرد شعب خود در اجرای این آئین‌نامه اعم از تعداد و میزان معافیتهای مربوط را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت تأمین اعتبار اعلام کند.همچنین ادارات کل تأمین اجتماعی مکلفند به صورت ماهیانه آمار تعداد کارفرمایان مشمول و غیرمشمول به همراه آمار جویندگان کار بکار گمارده شده و موضوع این آئین‌نامه را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها اعلام کنند.بر اساس این مصوبه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و صندوق تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزیه و تحلیل و یکسان‌سازی آمار و اطلاعات و تهیه گزارش از میزان اثربخشی اجرای این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.بر این اساس ، اگر به هر طریقی برای شعب تأمین اجتماعی محرز شود که نیروی کار جدید معرفی‌شده خارج از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا مراکز کاریابی، در واحد موردنظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آئین‌نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آئین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان واردشده را از وی مطالبه و وصول کنند. *گفتنی است بر اساس بند (و) ماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند،اقدام کند به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد. خلاصه شرایط استفاده از قانون 1- کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند به شرطی که همچنان کارگر در آن کارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد می تواند تا سقف 5 سال از مزایای این قانون ( 20% تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند. 2- علاوه بر آن تمامی کارفرمایان بهره مند از مزایای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه کماکان میتوانند حداکثر تا سقف (5) سال از تخفیفات حق بیمه ماده 80مصوب دولت در سال 90به شرح ذیل بهره مند گردند. میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده 80: _ سال اول 18 درصد _ سال دوم 16 درصد. _ سال سوم 14 درصد _ سال چهارم 12 درصد _ سال پنجم برنامه 10 درصد 3-کارگاههای جدید التاسیس که قبل از سال 1390 پروانه یا مجوز فعالیت خود را از مرجع صادرکننده مجوز اخذ نموده ولی فعالیت کاری کارگاه از ابتدای سال 1390 به بعد میباشد.بعد از بازر سی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده را از معافیت ماده 80بهره مند گردند 3- کارگاههایئ که از ابتدای سال 1390 به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشندبعد از بازر سی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده را از معافیت ماده 80بهره مند گردند 4- کارگاهها فقط در صورت بکار گماری نیروی معرفی شده از سوی کاریابی می توانند از معافیت قانون 80 بهره مند شوند. 5- - کارگاههائی که از ابتدای سال 90 نیروهای خود شاغل به کار خود را از طریق کاریابی تامین کرده اند دراسرع وقت برای تشکیل پرونده جهت برخوداری از معافیت ماده 80 به کارایبی مراجعه فرمایند کارفرمایان محترم می تواند جهت اطلاع بشتر واستفاده از مزایای ماده 80 برای کار گران جدید الا ستخدام خود به این موسسه مراجعه نمایند. ویا بامدیریت کاریابی تماس حاصل نمایند . 6- مدارک لازم : الف : ارائه کپی لیست بیشتر تعداد بیمه شده سال 89 مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما د : کپی کارت ملی وشناسنامه کارگر ح : کپی جواز تاسیس کارکاه و : تکمیل فرم درخواست استفاده از قانون ماده 80 ز : تکمیل فرم قرارداد با کارجوی معرفی شده از سوی کاریابی
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ خرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان