مشروح مطلب
 
کد مطلب:64
موضوع:شرایط معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در قانون 80
تعداد بازدید:4277
   
خلاصه شرایط استفاده از قانون : 1- کارگاههایی که سالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند به شرطی که همچنان کارگر در آن کارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد می تواند تا سقف 5 سال از مزایای این قانون ( 20% تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند. 2- علاوه بر آن تمامی کارفرمایان بهره مند از مزایای ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه کماکان میتوانند حداکثر تا سقف (5) سال از تخفیفات حق بیمه ماده 80مصوب دولت در سال 90به شرح ذیل بهره مند گردند. میزان معافیت کارفرما از پرداخت سهم بیمه در ماده 80: _ سال اول 18 درصد _ سال دوم 16 درصد. _ سال سوم 14 درصد _ سال چهارم 12 درصد _ سال پنجم برنامه 10 درصد 3-کارگاههای جدید التاسیس که قبل از سال 1390 پروانه یا مجوز فعالیت خود را از مرجع صادرکننده مجوز اخذ نموده ولی فعالیت کاری کارگاه از ابتدای سال 1390 به بعد میباشد.بعد از بازر سی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده را از معافیت ماده 80بهره مند گردند 3- کارگاههایئ که از ابتدای سال 1390 به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود را از مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشندبعد از بازر سی تامین اجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده را از معافیت ماده 80بهره مند گردند 4- کارگاهها فقط در صورت بکار گماری نیروی معرفی شده از سوی کاریابی می توانند از معافیت قانون 80 بهره مند شوند. 5- - کارگاههائی که از ابتدای سال 90 نیروهای خود شاغل به کار خود را از طریق کاریابی تامین کرده اند دراسرع وقت برای تشکیل پرونده جهت برخوداری از معافیت ماده 80 به کارایبی مراجعه فرمایند کارفرمایان محترم می تواند جهت اطلاع بشتر واستفاده از مزایای ماده 80 برای کار گران جدید الا ستخدام خود به این موسسه مراجعه نمایند. ویا بامدیریت کاریابی تماس حاصل نمایند . 6- مدارک لازم : الف : ارائه کپی لیست بیشتر تعداد بیمه شده سال 89 مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه ب : در کارگاههای جدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماه متوالی ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما د : کپی کارت ملی وشناسنامه کارگر ح : کپی جواز تاسیس کارکاه و : تکمیل فرم درخواست استفاده از قانون ماده 80 ز : تکمیل فرم قرارداد با کارجوی معرفی شده از سوی کاریابی
 
بازگشت
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ جمعه ۲ تير
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان